Välkommen tillControl Hub. Som administratör kan du använda det här dokumentet för att bekanta dig medControl Huboch börja konfigurera tjänster för och lägga till användare i din organisation.

När du börjar med din organisation iControl Hubrekommenderar vi att du lägger till användare för att deltaWebex MeetingsochWebex-appengenom att ange deras e-postadresser. Uppmuntra dem att använda tjänsterna som du tillhandahåller och skicka feedback. Du kan alltid lägga till fler användare när som helst.

Vi rekommenderar att du använder den senaste skrivbordsversionen av Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox för att komma åtControl Hub.* Övriga webbläsare kan ge oväntade resultat.


 

Control Hubhar inte stöd för Internet Explorer.


 

Control Hubär inte utformad för mobila enheter.

*Control Hubhar stöd för Microsoft Edge version 79.0.309.71 (officiell version) (64-bitars) och senare.

Kom igång

AnvändareControl Hubför att hantera dina användare, tjänster och enheter. När din organisation har skapats får du ett e-postmeddelande för att komma igång med de administrativa funktionerna påControl Hub.

Oavsett om du startar en provperiod eller en betald prenumeration klickar du på Kom igång för att konfigurera ditt administratörskonto och få åtkomst tillControl Hub. E-postadressen som e-postaktiveringen skickades till används för att logga in. Du uppmanas att skapa ditt administratörslösenord.

Nybörjarguider för provperioder

När du har loggat in startar installationsguiden automatiskt om du har en provperiod. När du har accepterat villkoren och tjänsteavtalet kan du granska dina tjänster. Du kan konfigurera dina Webex-tjänster (Möten, Meddelanden och Webex Calling).

Översikt

NärControl Hubläser in kan du granska dina inställningar på översiktssidan . Du kan visa licenserna för alla dina tjänster. Administrera licenser för användare och se meddelanden för att hålla sig uppdaterade med nya funktioner som ska konfigureras iControl Hub.

Hantera domäner

Du kan hantera dina domäner iControl Hubför att bidra till att öka säkerheten och säkerheten i din organisation. Domäner hjälper också till med användarhantering.

Lägg till användare i din organisation

Nu när du har konfigurerat dina tjänster är du redo att lägga till personer från din företagskatalog. Gå till Hantera > ochklicka sedan på Hantera användare.

Välj en av de tillgängliga metoderna för att lägga till användare. Beroende på antalet användare som du vill lägga till rekommenderar vi att du använder:

  • Lägg till eller ändra användare manuellt om du har en liten organisation så att du kan lägga till upp till 25 användare åt gången.

  • Lägg till eller ändra användare med CSV om du har en mellanstor organisation med fler än 25 personer.

  • Katalogsynkronisering om du har en stor organisation med Active Directory användarkonton. Du kan automatiskt synkronisera din katalog på en schemalagd basis i stället för att manuellt lägga till eller ta bort konton iControl Hub. Du kan också synkronisera användare med HJÄLP av API FÖRM. Se dokumentationen för användarhantering för stödda synkroniseringsarbetsflöden.

Tilldela tjänster till användare

När du har lagt till användare kan du tilldela olikaWebextjänster till dem.

Även om du kan redigera tjänsternaför en enskild användare kan det vara effektivare att redigera flera användares tjänster samtidigt med hjälp av vår CSV-mall för större mängder.

För att redigera flera användares tjänster går du till Hantera > -användare, klickar på Hantera användare, väljer Exportera och importera användare med en CSV-filoch klickar sedan på Exportera.

I filen du hämtar lägger du helt enkelt till True för de tjänster du vill tilldela till var och en av dina användare.

Importera den slutförda filen, klicka på Lägg till och ta bort tjänster och sedan på Skicka.

Konfigurera enkel inloggning (SSO) för användare

Webex-appenanvänder grundläggande autentisering. Du kan välja att konfigurera SSO så att personer endast autentiseras en gång.

Gå till Hantering > , bläddra till Autentisering, klicka på Ändra och välj sedan Integrera en identitetsleverantör från tredje part. Fortsätt igenom för att hämta, redigera och återimportera en metadatafil som användare måste signera av en certifikatutfärdare och klicka sedan på Spara. Se integreringsguiderna SSO för mer information.

Hantera dina -webbplatser

Du kan lägga till en webbplats i din organisation och hanteraWebextjänster frånControl Hub.

Om du redan har webbplatser där du kan ändra tjänster för eller visa dina -webbplatser går du till > - > -webbplatser för att visa en lista över dinaWebexPlatser.

Lägg till arbetsytor i din organisation

Du kan lägga till arbetsytor i din organisation om du har delade enheter som inte är tilldelade till specifika användare. När du har lagt till en enhetControl Hubkommer att generera en aktiveringskod som du måste ange i din enhet för att länka den tillControl Hub.

För att arbetsytor ska konfigureras korrekt måste du ställa in SIP-adressen för din organisation. Den här inställningen finns i Hantering av > organisationsinställningar och bläddrar till SIP-adress för Cisco Webex Calling. Se Webex SIP-adresser i Webex Control Hub för mer information.

Konfigurera Webex-tjänster

Om meddelande, möte eller Webex Calling tillhandahålls för din organisation kan du konfigurera inställningarna för varje tjänst. Gå till Tjänster och välj Inställningar för den tjänst som du vill konfigurera.

Du kan även konfigurera specifikaWebex Meetingsgenom att gå till avsnittet Möte och välja Webbplatser. Välj den webbplats som ska konfigureras och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

Konfigurera Hybrid-tjänster

Du kan konfigurera och aktivera Hybrid-tjänster för dinWebexPlatser. Dessa tjänster erbjuder integreringspunkter mellan molnet och din befintliga miljö, samtidigt som dina användares upplevelser blir mer effektiva och strömlinjeformade. Använd distributionsguiderna för Hybrid-tjänsterna för att planera för, distribuera och felsöka alla tjänster för din organisation.

Hantera enheter i organisationen

Du kan lägga till enheter i din organisationoch tilldela dem till enskilda användare eller delade arbetsytor. För att göra det enklare att organisera och söka efter enheter senare kan du gruppera enheter med taggar. När du har lagt till en enhetControl Hubgenererar en aktiveringskod som du måste ange i din enhet för att länka den tillControl Hub.

Om du har många enheter inom din organisation kan du även söka efter enheter.

Använd analyser och rapporter för att spåra webbplats- och tjänstanvändning

Du kan även använda avsnitten Analyser och Rapporter påControl Hubför att se hur dina användare använder dinWebexwebbplats och tjänster. Gå till Övervakning, välj Analyser eller Rapporter och välj den tjänst eller de rapporter som du vill ta emot data för.

I rapporterkan du använda klassiska rapporter för att ta emot data påWebex Meetings,WebexEvenemangWebexUtbildning ochWebexStöd. Du kan även använda metriska analyser för att se hur dina användare interagerar medWebex Meetings.

Felsökning iControl Hub

Om det skulle bli några problem med enWebextjänst kan du gå till avsnittet Felsökning för att snabbt se vilka möten och användare som har problem. Ju snabbare du kan felsöka Webex Meetings ännu snabbare kommer du igång igen.

Du kan kontrollera statusen för olikaWebextjänster genom att gå till Övervaka > felsökning och välja Status.

Justera inställningar

Du kan överföra din organisationslogotyp för att förbättra dina användares upplevelse av Webex-program genom att gå till Hantering > organisationsinställningar och bläddra till avsnittet Varumärke. Överför din egen logotyp genom att välja Använd din egen logotyp och klicka i det tomma fältet. Se Konfigurera branding för din Webex-webbplats för mer avancerade varumärkeskonfigurationer.

Om du planerar att ge dina användare support kan du gå till > inställningar för organisationen och bläddra till supportavsnittet. Ange anpassade problemrapporter eller URL:er till hjälpwebbplatsen så att dina användare kan skicka in problem gällande dinWebexwebbplats.

Mer information