Börja konfigurera organisationen, konfigurera tjänster och lägga till användare i organisationen.

När din organisation börjar använda Control Hub rekommenderar vi att du lägger till användare som kan delta i Webex Meetings och Webex-appen genom att ange deras e-postadresser. Uppmuntra dem att använda tjänsterna som du tillhandahåller och skicka feedback. Du kan lägga till fler användare när som helst.

Vi rekommenderar att du använder den senaste skrivbordsversionen av Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox för att komma åt Control Hub.* Andra webbläsare kan ge oväntade resultat.


 

Control Hub stöder inte Internet Explorer.


 

Control Hub är inte utformat för mobila enheter.

* Control Hub har stöd för Microsoft Edge version 79.0.309.71 (officiell version) (64-bitars) och senare.

Kom igång

Använd Control Hub för att hantera dina användare, tjänster och enheter. När din organisation har skapats får du ett e-postmeddelande om att komma igång med de administrativa funktionerna i Control Hub.

Oavsett om du startar en provperiod eller en betald prenumeration klickar du på Kom igång för att konfigurera ditt administratörskonto och få åtkomst till Control Hub. E-postadressen som aktiveringen skickades till används för att logga in och då uppmanas du att skapa ditt administratörslösenord.

Nybörjarguide för provperioder

När du har loggat in startar installationsguiden automatiskt om du har en provperiod. När du har accepterat villkoren och tjänsteavtalet kan du granska dina tjänster. Du kan installera dina Webex-tjänster (Meetings, Meddelanden och Webex Calling).

Översikt

När Control Hub laddar kan du granska dina inställningar på översiktssidan. Du kan visa licenser för alla dina tjänster. Administrera licenser för användare och se meddelanden för att hålla dig uppdaterad med nya funktioner som konfigureras i Control Hub.

Hantera domäner

Du kan hantera dina domäner i Control Hub för att öka säkerheten och sekretessen i din organisation. Domäner hjälper också till med användarhantering.

Lägg till användare till din organisation

Nu när du har konfigurerat dina tjänster är du redo att lägga till personer från din företagskatalog. Gå till Hantera > Användare och klicka sedan på Hantera användare.

Välj en av de tillgängliga metoderna för att lägga till användare. Beroende på antalet användare som du vill lägga till rekommenderar vi att du använder:

  • Lägg till eller ändra användare manuellt om du har en liten organisation så att du kan lägga till upp till 25 användare åt gången.

  • Lägg till eller ändra användare med CSV om du har en mellanstor organisation med fler än 25 personer.

  • Katalogsynkronisering om du har en stor organisation med ett befintligt användarkonto för Active Directory. Du kan automatiskt synkronisera din katalog på schemalagd basis i stället för att manuellt lägga till eller ta bort konton i Control Hub. Du kan också synkronisera användare med hjälp av SCIM API. Se dokumentationen för användarhantering för stödda synkroniseringsarbetsflöden.

Tilldela tjänster till användare

När du har lagt till användare kan du tilldela dem olika Webex-tjänster.

Även om du kan redigera tjänsterna för en enskild användare kan det vara effektivare att redigera flera användares tjänster samtidigt med hjälp av vår CSV-mall för större mängder.

Redigera flera användares tjänster genom att gå till Hantering > Användare, klicka på Hantera användare, välja Exportera och importera användare med en CSV-fil och sedan klicka på Exportera.

Lägg till Sant för de tjänster du vill tilldela till dina användare i filen som du hämtar.

Importera den slutförda filen, klicka på Lägg till och ta bort tjänster och sedan på Skicka.

Konfigurera enkel inloggning (SSO) för användare

Webex-appen använder grundläggande autentisering. Du kan välja att konfigurera SSO så att personer endast behöver autentisera sig en gång.

Gå till Hantering > Organisationsinställningar, bläddra till Autentisering, klicka på Ändra och sedan Integrera en tredjeparts identitetsleverantör. Fortsätt till hämta, redigera och återimportera en metadatafil som användare måste få signerad av en certifikatutfärdare och klicka på Spara. Du hittar mer information i Konfigurationssteg för enkel inloggning (SSO).

Hantera dina webbplatser

Du kan lägga till en webbplats i din organisation och hantera Webex-tjänster från Control Hub.

Om du redan har webbplatser där du vill ändra tjänster, eller vill visa dina webbplatser, går du till Tjänster > Möten > Platser för att se en lista över dina Webex-platser.

Lägg till arbetsytor i din organisation

Du kan lägga till arbetsytor i din organisation om du har delade enheter som inte är tilldelade till specifika användare. När du har lagt till en enhet kommer Control Hub att generera en aktiveringskod som du måste ange i din enhet för att länka den till Control Hub.

Konfigurera arbetsytorna korrekt genom att ställa in SIP-adressen för din organisation. Den här inställningen finns i Hantering > Organisationsinställningar och bläddra till SIP-adress för Cisco Webex Calling. Se Webex SIP-adresser i Webex Control Hub för mer information.

Konfigurera Webex-tjänster

Om Message, Meeting eller Webex Calling tillhandahålls för din organisation kan du konfigurera inställningarna för varje tjänst. Gå till Tjänster och välj Inställningar för den tjänst som du vill konfigurera.

Du kan också konfigurera specifika Webex Meetings-platser genom att gå till avsnittet Möten och välja Platser. Välj den webbplats som ska konfigureras och klicka på Konfigurera webbplats.

Konfigurera hybridtjänster

Du kan konfigurera och aktivera Hybrid-tjänster för dina Webex-platser. Dessa tjänster erbjuder integreringspunkter mellan molnet och din befintliga miljö, samtidigt som upplevelsen för dina användare blir mer effektiv och strömlinjeformad. Använd implementeringsguiderna för Hybrid-tjänster för att planera, distribuera och felsöka alla tjänster för din organisation.

Hantera enheter i organisationen

Du kan lägga till enheter i din organisation och tilldela dem till enskilda användare eller till delade arbetsytor. Du kan gruppera enheter med taggar för att göra det enklare att organisera och söka efter enheter senare. När du har lagt till en enhet genererar Control Hub en aktiveringskod som du måste ange i din enhet för att länka den till Control Hub.

Om du har många enheter i din organisation kan du även söka efter enheter.

Använd analyser och rapporter för att spåra webbplats- och tjänstanvändning

Du kan även använda avsnitten för analys och rapporter i Control Hub för att se hur dina användare brukar din Webex-plats och dina tjänster. Gå till Övervakning, välj Analyser eller Rapporter och välj den tjänst eller de rapporter som du vill ta emot data för.

I Rapporter kan du använda klassiska rapporter för att ta emot data om Webex Meetings, Webex Events, Webex Training och Webex Support. Du kan även använda metriska analyser för att se hur dina användare interagerar med Webex Meetings.

Felsökning i Control Hub

Om problem uppstår med en Webex-tjänst kan du gå till felsökningsavsnittet för att snabbt se vilka möten och användare som har problem. Ju snabbare du kan felsöka Webex Meetings, desto snabbare kommer du igång igen.

Du kan kontrollera statusar för olika Webex-tjänster genom att gå till Övervakning > Felsökning och välja Status.

Justera inställningar

Du kan överföra din organisations logotyp för att förbättra användarupplevelsen för Webex-program. Gå till Hantering > Organisationsinställningar och bläddra till avsnittet Märkning. Överför din egen logotyp genom att välja Använd din egen logotyp och klicka i det tomma fältet. Du hittar mer avancerad varumärkeskonfiguration i Konfigurera varumärke för din Webex-plats.

Om du planerar att ge dina användare support kan du gå till Hantering > Organisationsinställningar och bläddra till avsnittet Support. Ange anpassade problemrapporter eller URL:er till hjälpwebbplatser så att dina användare kan skicka in problem angående din Webex-plats.

Mer information