Początkowe konfigurowanie organizacji i usług oraz dodawanie użytkowników do organizacji.

Po rozpoczęciu pracy w ramach swojej organizacji w Control Hub zalecamy dodanie użytkowników, którzy mają dołączyć do usługi Webex Meetings i Aplikacji Webex, przez wprowadzenie ich adresów e-mail. Zachęć ich do korzystania ze świadczonych przez Ciebie usług i przesyłania opinii. W każdej chwili możesz dodać więcej użytkowników.

Aby uzyskać dostęp do usługi Control hub, zalecamy korzystanie z najnowszej komputerowej wersji przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Mozilla Firefox.* Inne przeglądarki mogą dawać nieoczekiwane wyniki.


 

Usługa Control Hub nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer.


 

Usługa Control Hub nie jest przeznaczona dla urządzeń przenośnych.

* Control Hub obsługuje przeglądarkę Microsoft Edge w wersji 79.0.309.71 (wersja oficjalna) (64-bitowa) lub nowszej.

Rozpocznij

Narzędzia Control Hub można używać do zarządzania użytkownikami, usługami i urządzeniami. Po utworzeniu organizacji otrzymasz wiadomość e-mail, aby rozpocząć korzystanie z funkcji administracyjnych w Control Hub.

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz okres próbny, czy płatną subskrypcję, kliknij opcję Rozpocznij, aby skonfigurować swoje konto administratora i uzyskać dostęp do usługi Control Hub. Adres e-mail służący do aktywacji jest używany również do logowania, a w momencie konieczności utworzenia hasła administratora pojawi się odpowiedni monit.

Kreator pierwszej konfiguracji dla wersji próbnych

Jeśli korzystasz z wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie automatycznie uruchomiony kreator konfiguracji. Po zaakceptowaniu warunków umowy o świadczenie usług możesz przejrzeć swoje usługi. Możesz skonfigurować usługi Webex (Meetings, Messaging i Webex Calling).

Omówienie

Po załadowaniu narzędzia Control Hub możesz sprawdzić swoje ustawienia na stronie Przegląd. Możesz wyświetlać licencje we wszystkich swoich usługach. Administruj licencjami dla użytkowników i wyświetlaj powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi funkcjami, które można konfigurować w Control Hub.

Zarządzaj domenami

Możesz zarządzać swoimi domenami w Control Hub, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wiarygodność swojej organizacji. W zarządzaniu użytkownikami przydatne są również domeny.

Dodawanie użytkowników do organizacji

Gdy masz już skonfigurowane usługi, możesz dodać osoby z katalogu firmowego. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie > Użytkownicy, a następnie kliknij opcję Zarządzaj użytkownikami.

Wybierz jedną z dostępnych metod dodawania użytkowników. W zależności od liczby użytkowników, których chcesz dodać, zalecamy, aby:

  • Ręcznie dodawać lub modyfikować użytkowników, jeśli masz małą organizację i chcesz dodawać do 25 użytkowników naraz.

  • Dodawać lub modyfikować użytkowników za pomocą pliku CSV, jeśli masz średnią lub dużą organizację z ponad 25 osobami.

  • Przeprowadzić synchronizację katalogów, jeśli masz dużą organizację z istniejącymi kontami użytkowników w usłudze Active Directory. Zamiast ręcznie dodawać lub usuwać konta w Control Hub, możesz automatycznie synchronizować swój katalog zgodnie z harmonogramem. Użytkowników możesz także synchronizować z wykorzystaniem interfejsu API SCIM. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych przepływów pracy synchronizacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą zarządzania użytkownikami.

Przypisywanie usług do użytkowników

Po dodaniu użytkowników możesz przypisać do nich różne usługi Webex.

Możesz edytować usługi dla poszczególnych użytkowników, jednak bardziej wydajne może być jednoczesne edytowanie usług wielu użytkowników przy użyciu naszego zbiorczego szablonu CSV.

Aby edytować usługi wielu użytkowników, wybierz kolejno opcje Zarządzanie > Użytkownicy, kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, wybierz opcję Eksportowanie i importowanie użytkowników z zastosowaniem pliku CSV, a następnie kliknij opcję Eksportuj.

W pobranym pliku po prostu dodaj wartość True dla usług, które chcesz przypisać każdemu z użytkowników.

Zaimportuj ukończony plik, kliknij opcję Dodaj i usuń usługi, a następnie kliknij opcję Prześlij.

Konfiguracja jednokrotnego logowania (SSO) dla użytkowników

Aplikacja Webex korzysta z uwierzytelniania podstawowego. Aby użytkownicy musieli uwierzytelniać się tylko raz, można skonfigurować jednokrotne logowanie.

Wybierz kolejno opcje Zarządzanie > Ustawienia organizacji, przewiń do pozycji Uwierzytelnianie, kliknij opcję Modyfikuj, a następnie wybierz opcję Zintegruj niezależnego dostawcę tożsamości. Kontynuuj procedurę, aby pobrać, edytować i ponownie zaimportować plik metadanych, dla którego użytkownicy muszą uzyskać podpis od urzędu certyfikacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodniki integracji SSO.

Zarządzanie witrynami

W Control Hub możesz dodać witrynę do swojej organizacji i zarządzać usługami Webex.

Jeśli masz już witryny, dla których chcesz zmienić usługi lub które chcesz wyświetlić, wybierz kolejno opcje Usługi > Spotkania > Witryny, aby wyświetlić listę Twoich witryn Webex.

Dodawanie obszarów roboczych do organizacji

Jeśli masz udostępniane urządzenia, które nie są przypisane do konkretnych użytkowników, możesz dodać obszary robocze do swojej organizacji. Po dodaniu urządzenia usługa Control Hub wygeneruje kod aktywacyjny, który należy wprowadzić na urządzeniu, aby powiązać je z Control Hub.

Aby poprawnie skonfigurować obszary robocze, ustaw adres SIP dla organizacji. To ustawienie można znaleźć w sekcji Zarządzanie > Ustawienia organizacji po przewinięciu do pozycji Adres SIP dla Cisco Webex Calling. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Adresy SIP Webex w Webex Control Hub.

Konfigurowanie usług Webex

Jeśli w Twojej organizacji dostępna jest usługa Message, Meeting lub Webex Calling, możesz skonfigurować ustawienia dla każdej z tych usług. Wybierz opcję Usługi, a następnie opcję Ustawienia dla tej usługi, którą chcesz skonfigurować.

Możesz również skonfigurować określone witryny Webex Meetings, przechodząc do sekcji Spotkania i wybierając opcję Witryny. Wybierz witrynę do skonfigurowania, a następnie kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

Konfigurowanie usług hybrydowych

Możesz skonfigurować i włączyć usługi hybrydowe dla swoich witryn Webex. Usługi te zapewniają punkty integracji między chmurą a istniejącym środowiskiem, jednocześnie usprawniając i ułatwiając działania Twoim użytkownikom. Aby zaplanować i wdrożyć poszczególne usługi dla Twojej organizacji oraz rozwiązać ewentualne problemy, zapoznaj się z przewodnikami wdrażania usług hybrydowych.

Zarządzanie urządzeniami w organizacji

Możesz dodawać urządzenia do swojej organizacji i przypisywać je do poszczególnych użytkowników lub współdzielonych obszarów roboczych. Aby ułatwić późniejsze porządkowanie i wyszukiwanie urządzeń, możesz pogrupować urządzenia za pomocą tagów. Po dodaniu urządzenia usługa Control Hub generuje kod aktywacyjny, który należy wprowadzić na urządzeniu, aby powiązać je z Control Hub.

Jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń, możesz także wyszukiwać urządzenia.

Korzystanie z analityki i raportów do śledzenia użycia witryn i usług

Możesz także skorzystać z sekcji Analityka i raportowanie w Control Hub, aby zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Twojej witryny i usług Webex. Wybierz kolejno opcje Monitorowanie i Analityka lub Raportowanie, a następnie wybierz usługę lub raporty, dla których chcesz otrzymywać dane.

W sekcji Raportowanie możesz korzystać z raportów klasycznych, aby otrzymywać dane o usługach Webex Meetings, Webex Events, Webex Training oraz Webex Support. Możesz także korzystać z analizy metryk, aby zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z usługą Webex Meetings.

Rozwiązywanie problemów w Control Hub

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z usługą Webex, możesz przejść do sekcji Rozwiązywanie problemów, aby szybko sprawdzić, których spotkań i których użytkowników dotyczą problemy. Im szybciej rozwiążesz problemy z Webex Meetings, tym szybciej możesz przywrócić działanie usług.

Stan różnych usług Webex możesz sprawdzić, wybierając kolejno opcje Monitorowanie > Rozwiązywanie problemów, a następnie opcję Stan.

Dostosowywanie ustawień

Możesz przesłać logo swojej organizacji, aby wzbogacić środowisko użytkowników aplikacji Webex. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie > Ustawienia organizacji i przewiń do sekcji Wygląd i elementy graficzne. Prześlij własne logo, wybierając opcję Użyj własnego logo i klikając puste pole. Aby uzyskać bardziej zaawansowane konfiguracje elementów graficznych, zobacz Konfigurowanie firmowych elementów graficznych w witrynie Webex.

Jeśli planujesz świadczyć usługi wsparcia swoim użytkownikom, możesz wybrać kolejno opcje Zarządzanie > Ustawienia organizacji i przewinąć do sekcji Wsparcie. Aby użytkownicy mogli zgłaszać problemy dotyczące Twojej witryny Webex, wprowadź niestandardowe adresy URL do raportowana problemów lub do witryn pomocy.

Dowiedz się więcej