Vítáme vás ve službě Control Hub.Jako správce použijte tento dokument, abyste se seznámili se službou Control Hub, a začněte konfigurovat služby pro svou organizaci a přidávat do ní uživatele.

Když se svou organizací ve službě Control Hub začínáme, doporučujeme přidat uživatele, aby se připojili k aplikaci Webex Meetings a Aplikaci Webex zadáním jejich e-mailových adres.Vyzvěte je k využívání služeb, které poskytujete, a odesílání zpětné vazby.Kdykoli můžete přidat další uživatele.

Pro přístup ke službě Control Hub doporučujeme používat nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge nebo Mozilla Firefox.* Jiné prohlížeče mohou přinést neočekávané výsledky.


 

Control Hub nepodporuje prohlížeč Internet Explorer.


 

Control Hub není určen pro mobilní zařízení.

* Control Hub podporuje prohlížeč Microsoft Edge verze 79.0.309.71 (Official build) (64 bitů) a novější.

Začínáme

Pomocí služby Control Hub můžete spravovat své uživatele, služby a zařízení.Po vytvoření organizace obdržíte e-mail, abyste mohli začít používat administrativní funkce služby Control Hub.

Ať už zahajujete zkušební nebo placené předplatné, kliknutím na možnost Začínáme nastavíte účet správce a získáte přístup ke službě Control Hub.E-mailová adresa, na kterou byl odeslán aktivační e-mail, se používá k přihlášení, kde budete vyzváni k vytvoření hesla správce.

Zahajovací průvodce pro zkušební verzi

Po přihlášení se průvodce nastavením automaticky spustí, pokud jste ve zkušební verzi.Po přijetí obchodních podmínek a smlouvy o poskytování služeb si můžete své služby prohlédnout.Můžete si nastavit služby Webex (Schůzky, Zprávy a Webex Calling).

Přehled

Až se služba Control Hub načte, na stránce Přehled si můžete zkontrolovat nastavení.Licence si můžete prohlížet ve všech službách.Spravujte licence pro uživatele a podívejte se na oznámení, abyste zůstali informováni o nových funkcích, které lze nastavit ve službě Control Hub.

Spravovat domény

Ve službě Control Hub můžete spravovat domény, a zvýšit tak bezpečnost a důvěryhodnost vaší organizace.Domény také pomáhají se správou uživatelů.

Přidání uživatelů do organizace

Nyní, když jste nastavili své služby, jste připraveni přidat osoby z firemního adresáře.Přejděte do nabídky Správa > Uživatelé a klikněte na položku Spravovat uživatele.

Vyberte jednu z dostupných metod pro přidání uživatelů.V závislosti na počtu uživatelů, které chcete přidat, doporučujeme použít:

  • Ručně přidat nebo upravit uživatele, pokud máte malou organizaci, přičemž můžete přidat až 25 uživatelů najednou.

  • Přidat nebo upravit uživatele pomocí CSV, pokud máte středně velkou až velkou organizaci s více než 25 osobami.

  • Synchronizace adresáře, pokud máte velkou organizaci s existujícími uživatelskými účty služby Active Directory.Adresář můžete automaticky synchronizovat podle plánu namísto ručního přidávání nebo odebírání účtů ve službě Control Hub.Můžete také synchronizovat uživatele pomocí rozhraní SCIM API.Podporované pracovní postupy synchronizace naleznete v dokumentaci pro správu uživatelů.

Přiřadit služby uživatelům

Po přidání uživatelů jim můžete přiřadit různé služby Webex.

I když můžete upravovat služby pro jednotlivého uživatele, může být efektivnější upravovat služby více uživatelů najednou pomocí hromadné šablony CSV.

Chcete-li upravit služby více uživatelů, přejděte do části Správa > Uživatelé, klikněte na položku Spravovat uživatele, vyberte možnost Exportovat a importovat uživatele pomocí souboru CSV a poté klikněte na tlačítko Exportovat.

V souboru, který stáhnete, jednoduše přidejte možnost True pro služby, které chcete přiřadit každému z vašich uživatelů.

Importujte hotový soubor, klikněte na tlačítko Přidat a odebrat služby a poté na tlačítko Odeslat.

Nastavení jednotného přihlašování (SSO) pro uživatele

Aplikace Webex používá základní ověřování.Můžete si zvolit nastavení SSO tak, aby se lidé ověřovali pouze jednou.

Přejděte do nabídky Správa > Nastavení organizace, přejděte na možnost Ověřování, klikněte na možnost Upravit a vyberte možnost Integrovat poskytovatele identity třetí strany.Pokračujte a stáhněte, upravte a znovu importujte soubor metadat, který musí uživatelé získat podepsaný certifikační autoritou, a klikněte na tlačítko Uložit.Další informace najdete v tématu Průvodce konfigurací jednotného přihlašování.

Správa webů

Můžete přidat web do své organizace a spravovat služby Webex ze služby Control Hub.

Pokud již máte weby, pro které chcete služby změnit, nebo chcete weby zobrazit, přejděte do části Služby > Schůzky > Weby a zobrazte seznam webů Webex.

Přidání pracovního prostoru do vaší organizace

Pokud máte sdílená zařízení, která nejsou přiřazena konkrétním uživatelům, můžete do své organizace přidat pracovní prostory.Po přidání zařízení Control Hub vygeneruje aktivační kód, který musíte zadat do svého zařízení a propojit ho se službou Control Hub.

Aby byly pracovní prostory správně nakonfigurovány, musíte nastavit adresu SIP pro vaši organizaci.Toto nastavení lze nalézt v nabídce Správa > Nastavení organizace a po přejetí na možnost Adresa SIP pro Cisco Webex Calling.Další informace naleznete v části Adresy SIP Webex v prostředí Webex Control Hub.

Konfigurace služeb Webex

Pokud je pro vaši organizaci zřízena funkce Zpráva, Schůzka nebo Webex Calling, můžete nakonfigurovat nastavení pro každou službu.Přejděte do části Služby a vyberte položku Nastavení služby, kterou chcete nakonfigurovat.

Konkrétní weby aplikace Webex Meetings můžete také nakonfigurovat tak, že přejdete do části Schůzky a vyberete oddíl Weby.Vyberte web, který chcete nakonfigurovat, a klikněte na Konfigurovat web.

Nastavení hybridních služeb

Můžete nastavit a zapnout hybridní služby pro své weby Webex.Tyto služby poskytují integrační body mezi cloudem a vaším stávajícím prostředím a zároveň zlepšují a zefektivňují prostředí vašich uživatelů.Pomocí příruček pro nasazení hybridních služeb můžete plánovat, nasazovat a řešit problémy s každou službou pro vaši organizaci.

Správa zařízení v organizaci

Můžete přidat zařízení do své organizace a přiřadit je buď jednotlivým uživatelům, nebo sdíleným pracovním prostorům.Chcete-li usnadnit pozdější organizaci a vyhledávání zařízení, můžete zařízení seskupit do skupin pomocí značek.Po přidání zařízení Control Hub vygeneruje aktivační kód, který musíte zadat do svého zařízení a propojit ho se službou Control Hub.

Pokud máte ve své organizaci mnoho zařízení, můžete je také vyhledat.

Používání služby Analytics a přehledů ke sledování používání webu a služeb

Můžete také použít sekci Analytics a přehledy v prostředí Control Hub a zjistit, jak vaši uživatelé používají web a služby Webex.Přejděte do části Monitorování, vyberte položku Analytics nebo Zprávy a vyberte službu nebo zprávy, pro které chcete získat data.

V rámci zpráv můžete používat klasické zprávy pro příjem dat o službách Webex Meetings, Webex Events, Webex Training a Webex Support.Pomocí metrických analýz můžete také zjistit, jak uživatelé pracují s aplikací Webex Meetings.

Řešení problémů v Control Hub

Pokud se vyskytnou nějaké problémy se službou Webex, můžete přejít do části Řešení problémů a rychle zjistit, které schůzky a uživatelé mají problémy.Čím rychleji dokážete vyřešit problémy s aplikací Webex Meetings, tím rychleji můžete obnovit fungování.

Stavy různých služeb Webex můžete zkontrolovat přechodem do části Monitorování > Řešení problémů a výběrem možnosti Stav.

Úprava nastavení

Můžete nahrát logo své organizace, a zvýšit tak spokojenost uživatelů s aplikacemi Webex, a to tak, že přejdete do části Správa > Nastavení organizace a přejdete na část Branding.Nahrajte své vlastní logo výběrem možnosti Použít své vlastní logo a kliknutím na prázdné pole.Další pokročilé konfigurace brandingu naleznete v části Konfigurace brandingu pro web Webex.

Pokud plánujete poskytovat podporu svým uživatelům, můžete přejít do části Správa > Nastavení organizace a do části Podpora.Zadejte vlastní zprávy o problémech nebo adresy URL stránek nápovědy, aby vaši uživatelé mohli odeslat problémy týkající se vašeho webu Webex.

Další informace