Můžete začít s nastavováním organizace, konfigurací služeb a přidáním uživatelů do organizace.

Když začnete pro organizaci pracovat v prostředí Control Hub, doporučujeme zadáním e-mailových adres přidat uživatele, kteří se připojují ke službě Webex Meetings a aplikaci Webex. Vyzvěte je k využívání služeb, které poskytujete, a odesílání zpětné vazby. Kdykoli můžete přidat další uživatele.

Pro přístup k prostředí Control Hub doporučujeme používat nejnovější verze prohlížečů Google Chrome, Microsoft Edge nebo Mozilla Firefox pro počítače.* Jiné prohlížeče mohou způsobit neočekávané chování.


 

Control Hub nepodporuje prohlížeč Internet Explorer.


 

Centrum Control Hub není určeno pro mobilní zařízení.

* Control Hub podporuje prohlížeč Microsoft Edge verze 79.0.309.71 (Official build) (64 bitů) a novější.

Začínáme

V prostředí Control Hub můžete spravovat své uživatele, služby a zařízení. Po vytvoření organizace obdržíte e-mail, na jehož základě budete moci začít používat funkce správce v prostředí Control Hub.

Ať už zahajujete zkušební období nebo využíváte předplatné, po kliknutí na volbu Začínáme nastavíte účet správce a získáte přístup k prostředí Control Hub. E-mailová adresa použitá k aktivaci je používána i k přihlášení, během kterého budete vyzváni k vytvoření hesla správce.

Průvodce prvním nastavením pro zkušební verze

Po přihlášení se průvodce nastavením automaticky spustí, pokud jste ve zkušební verzi. Po přijetí obchodních podmínek a smlouvy o poskytování služeb si můžete své služby prohlédnout. Můžete si nastavit služby Webex (Schůzky, Zprávy a Webex Calling).

Přehled

Až se prostředí Control Hub načte, na stránce Přehled můžete zkontrolovat svá nastavení. Můžete zobrazit licence napříč všemi službami. Spravujte licence uživatelů a sledujte upozornění, abyste byli informováni o nových funkcích, které lze v prostředí Control Hub nastavit.

Spravovat domény

V prostředí Control Hub můžete spravovat své domény a zvýšit tak bezpečnost a důvěryhodnost vaší organizace. Domény také pomáhají se správou uživatelů.

Přidání uživatelů do organizace

Nyní, když jste nastavili své služby, jste připraveni přidat osoby z firemního adresáře. Přejděte do nabídky Správa > Uživatelé a klikněte na položku Správa uživatelů.

Vyberte jednu z dostupných metod pro přidání uživatelů. V závislosti na počtu uživatelů, které chcete přidat, doporučujeme použít:

  • Ručně přidat nebo upravit uživatele, pokud máte malou organizaci, přičemž můžete přidat až 25 uživatelů najednou.

  • Přidat nebo upravit uživatele pomocí CSV, pokud máte středně velkou až velkou organizaci s více než 25 osobami.

  • Synchronizace adresáře, pokud máte velkou organizaci s existujícími uživatelskými účty služby Active Directory. Svůj adresář můžete automaticky synchronizovat pravidelně na základě plánu, aniž byste museli účtu ručně přidávat nebo odebírat v prostředí Control Hub. Uživatele můžete rovněž synchronizovat prostřednictvím rozhraní SCIM API. Podporované pracovní postupy synchronizace najdete v dokumentaci pro správu uživatelů.

Přiřazení služeb uživatelům

Po přidání uživatelů jim můžete přiřadit různé služby Webex.

I když můžete upravovat služby pro jednotlivého uživatele, může být efektivnější upravovat služby více uživatelů najednou pomocí šablony CSV pro hromadné zpracování.

Chcete-li upravit služby více uživatelů, přejděte do nabídky Správa > Uživatelé, klikněte na možnost Spravovat uživatele, vyberte možnost Exportovat a importovat uživatele pomocí souboru CSV a pak klikněte na tlačítko Exportovat.

V souboru, který stáhnete, jednoduše přidejte parametr True pro služby, které chcete přiřadit každému z vašich uživatelů.

Importujte hotový soubor, klikněte na tlačítko Přidat a odebrat služby a poté na tlačítko Odeslat.

Nastavení jednotného přihlašování (SSO) pro uživatele

Aplikace Webex používá základní ověřování. Můžete si zvolit nastavení SSO tak, aby se lidé ověřovali pouze jednou.

Přejděte do nabídky Správa > Nastavení organizace, přejděte na možnost Ověřování, klikněte na možnost Upravit a vyberte možnost Integrovat poskytovatele identity třetí strany. Pokračujte a stáhněte, upravte a znovu importujte soubor metadat, který musí uživatelé získat podepsaný certifikační autoritou, a klikněte na tlačítko Uložit. Další informace najdete v tématu Průvodce konfigurací jednotného přihlašování.

Správa webů

Můžete přidat web do své organizace a spravovat služby Webex z prostředí Control Hub.

Pokud již máte weby, pro které chcete služby změnit, nebo chcete weby zobrazit, přejděte do nabídky Služby > Schůzka > Weby a zobrazte seznam webů Webex.

Přidání pracovního prostoru do organizace

Pokud máte sdílená zařízení, která nejsou přiřazena konkrétním uživatelům, můžete do organizace přidat pracovní prostory. Po přidání zařízení prostředí Control Hub vygeneruje aktivační kód, který musíte zadat do svého zařízení a propojit ho s prostředím Control Hub.

Správná konfigurace pracovních prostorů vyžaduje nastavení adresy SIP pro organizaci. Toto nastavení najdete v nabídce Správa > Nastavení organizace posunutím na možnost Adresa SIP pro Cisco Webex Calling. Další informace najdete v tématu Adresy SIP Webex v prostředí Webex Control Hub.

Konfigurace služeb Webex

Pokud je pro vaši organizaci zřízena funkce Zpráva, Schůzka nebo Webex Calling, můžete nakonfigurovat nastavení pro každou službu. Přejděte do nabídky Služby a vyberte položku Nastavení u služby, kterou chcete nakonfigurovat.

Konkrétní weby aplikace Webex Meetings můžete také nakonfigurovat tak, že přejdete do nabídky Schůzka a vyberete volbu Weby. Vyberte web, který chcete nakonfigurovat, a klikněte na Konfigurovat web.

Nastavení hybridních služeb

Pro své weby Webex můžete nastavit a povolit hybridní služby. Tyto služby poskytují integrační body mezi cloudem a stávajícím prostředím a zároveň zlepšují a zefektivňují prostředí uživatelů. Pomocí příruček pro nasazení hybridních služeb můžete plánovat, nasazovat a řešit problémy s každou službou pro vaši organizaci.

Správa zařízení v organizaci

Můžete přidat zařízení do své organizace a přiřadit je buď jednotlivým uživatelům, nebo sdíleným pracovním prostorům. Chcete-li usnadnit pozdější organizaci a vyhledávání zařízení, můžete zařízení seskupit do skupin pomocí značek. Po přidání zařízení prostředí Control Hub vygeneruje aktivační kód, který musíte zadat do svého zařízení a propojit ho s prostředím Control Hub.

Pokud máte ve své organizaci mnoho zařízení, můžete je také vyhledat.

Používání analýz a zpráv ke sledování využití webu a služeb

Můžete také použít sekci Analytics a přehledy v prostředí Control Hub a zjistit, jak vaši uživatelé používají web a služby Webex. Přejděte do nabídky Monitorování, vyberte položku Analýzy nebo Zprávy a vyberte službu nebo zprávy, pro které chcete získat data.

V rámci funkce Zprávy můžete používat klasické zprávy pro příjem dat o službách Webex Meetings, Webex Events, Webex Training a Webex Support. Pomocí metrických analýz můžete také zjistit, jak uživatelé pracují s aplikací Webex Meetings.

Řešení problémů v prostředí Control Hub

Pokud se vyskytnou nějaké problémy se službou Webex, můžete přejít do části Řešení problémů a rychle zjistit, které schůzky a uživatelé mají problémy. Čím rychleji dokážete vyřešit problémy s aplikací Webex Meetings, tím rychleji můžete obnovit fungování.

Stavy různých služeb Webex můžete zkontrolovat v nabídce Monitorování > Řešení potíží a výběrem možnosti Stav.

Úprava nastavení

Prostředí uživatelů v aplikacích Webex můžete vylepšit nahráním loga organizace. Přejděte do nabídky Správa > Nastavení organizace a posuňte se k části Branding. Nahrajte své vlastní logo výběrem možnosti Použít své vlastní logo a kliknutím na prázdné pole. Další pokročilé konfigurace brandingu najdete v části Konfigurace brandingu pro web Webex.

Pokud chcete poskytovat uživatelům podporu, přejděte do nabídky Správa > Nastavení organizace a posuňte se do části Podpora. Zadejte vlastní zprávy o problémech nebo adresy URL stránek nápovědy, aby vaši uživatelé mohli odeslat problémy týkající se vašeho webu Webex.

Další informace