• Ние непрекъснато преглеждаме минималните изисквания за стартиране на приложението Webex и изброените тук изисквания може да се променят.
 • Не поддържаме използванетоПриложение Webexс програми за предварителна или ранна версия, като Apple Beta Software, Windows Insider Program или всякакви други подобни програми.
 • Изпълнението наПриложение Webexможе да бъде повлиян от фактори извън операционната система, например: мрежова връзка или други приложения на вашите устройства.

Минимални изисквания за работния плот на Windows

Минимални изисквания за десктоп Mac

 • MacOS 10.13 и по-нови версии.

 • M1 чип или базиран на процесор Intel

 • Минимум 4 GB RAM

Като администратор, ако искате да получите достъп до конкретна версия на приложението, използвайте една от следните връзки:

Тази статия е за инсталирането на настолната версия на приложението Webex за Mac или Windows. За Linux вижте Приложение Webex за Linux.

Приложение Webexсе инсталира в една и съща системна папка всеки път, когато се актуализира до нова версия.


 

За да видите коя версия наПриложение Webexе инсталиран, вижте Намерете версията на приложението си.

Администраторите могат да проверят каква версия на приложението имат техните потребители, като стартират отчета за версията на приложението за съобщения, вижте Отчети за вашето портфолио за сътрудничество в облак

Инсталиране

За да инсталиратеПриложение Webex, потребителите не трябва да имат права за администраторски достъп на своята машина.

Приложение Webexможе да се инсталира на машина или на потребител и може да се инсталира от потребители или ИТ администратори. Когато потребителите инсталиратПриложение Webexте могат да изтеглят приложението и след това да отворят файла Webex.msi, за да го инсталират. Браузърът автоматично открива дали операционната система на потребителите е 32-битова или 64-битова и изтегля правилната версия наПриложение Webex. По подразбиране приложението е инсталирано в следната папка %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Администраторите могат да стартират инсталатора с допълнителни привилегии и след това могат да избират инсталация за всяка машина и инсталационната директория.

За да инсталирате всички компоненти наПриложение Webexнаведнъж, използвайте този пакет за инсталиране:

За групови инсталации трябва да използвате нелокализираната версия на MSI файла с механизъм за разпространение на трета страна за групово инсталиранеПриложение Webexза да изберете потребители или компютри. Потребителите все още могат да използват приложението на предпочитания от тях език.


 

Ако използвате друга версия на MSI файла, това може да доведе до сериозни проблеми при деинсталирането на приложението.

Когато инсталиратеПриложение Webexс MSI файла можете да добавите следните параметри на командния ред. Когато използвате свойството ALLUSERS=1, за да посочите инсталация на машина, трябва да имате права за административен достъп.

 • Безшумна инсталация

  Можете да включите /quiet и няма взаимодействие с потребителя. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ПРИЕМЕ_EULA

  Можете да изберете да приемете лицензионното споразумение с краен потребител за потребители и потребителите няма да получават подкана да приемат лицензионното споразумение с краен потребител. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Лицензионното споразумение с крайния потребител не се показва, ако някой от следните записи в регистъра е настроен на eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • АВТОМАТИЧНО СТАРТ_С_WINDOWS

  При инсталиранеПриложение Webex, ако имате права за администраторски достъп, можете да посочите товаПриложение Webexавтоматично ще стартира с Windows, като използва свойството AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true. Ако не посочите опцията за свойство, стойността по подразбиране се задава като true.

  • Посочете това Приложение Webexще стартира автоматично с Windows. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Квадратчето за отметка в Настройки ще бъде неактивно за всички потребители, трябва да имате права за администраторски достъп, за да промените тази опция.

  • Посочете това Приложение Webexняма да стартира автоматично с Windows. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Потребителите могат сами да поставят или премахват отметката от квадратчето в Настройки.

 • ПО ПОДРАЗБИРАНЕ_ТЕМА

  Ако имате администраторски достъп, можете да посочите темата, използвана заПриложение Webex. Ако не посочите опцията за свойство, стойността по подразбиране се задава като тъмна. Потребителите могат да изберат да променят темата в настройките.

  • Посочете светлинната тема заПриложение Webex.

   Например, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Посочете тъмната тема заПриложение Webex.

   Например, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

  По подразбиране, когато стартирате инсталатора, за да актуализирате Приложение Webex, всяка потребителска база данни или регистрационни файлове се запазват. Ако искате да премахнете тези файлове, можете да включите параметъра на командния ред: DELETEUSERDATA=1.

  Например, msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

  Можете да посочите имейл за потребител иПриложение Webexизползва имейла за влизане на този потребител вПриложение Webex. Когато вашата организация използва метод за удостоверяване, например Kerberos, потребителят автоматично влиза в систематаПриложение Webex.

  Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Този параметър също така поддържа два системни атрибута за динамично получаване на имейл адреса на потребителя: Името на главния потребител на Active Directory (UPN) и sAMAccountName от наследени версии на Windows. Те могат да се използват, както следва на машина с UPN домейн:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • ВЪЗМОЖЕТЕ ИНТЕГРАЦИЯТА НА OUTLOOK

  При инсталиранеПриложение Webex, ако имате права за администраторски достъп, можете да посочите товаПриложение Webexще се регистрира в Microsoft Outlook за интеграция на присъствие с Windows, използвайки свойството ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1. Ако не посочите опцията за свойство, стойността по подразбиране се задава като false.

  • Посочете товаПриложение Webexще се регистрира в Microsoft Outlook за интегриране на присъствие в Windows.

   Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Потребителите могат сами да поставят или премахват отметката от квадратчето в Настройки.

  • Посочете товаПриложение Webexняма да се регистрира в Microsoft Outlook за интеграция на присъствие в Windows.

   Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Квадратчето за отметка в Настройки ще бъде неактивно за всички потребители, трябва да имате права за администраторски достъп, за да промените тази опция.

 • ПРИСИЛНО ОТКЛЮЧВАНЕ

  Когато инсталирате пакетните компоненти за Webex App, ако имате административни привилегии, можете да изберете да заключите версията на приложението, която се използва за присъединяване към срещи, ако версията е съвместима с версията на сайта. Използвайте командния ред FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • ИНСТАЛИРАНЕ_ROOT

  Изберете друга папка, за да инсталирате приложението, като използвате параметър на командния ред. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Инсталирайте вградения браузър WebView2 на Microsoft, докато инсталирате Webex с помощта на INSTALLWV2 параметър на командния ред. WebView2 ще е необходим за правилната работа на Webex от юни 2022 г. Научете повече за WebView2 и Webex.

  Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Стартиране на приложението

  Приложение Webexима собствено решение за автоматично актуализиране, което е независимо от операционната система Windows. Приложението може автоматично да се актуализира без знанието на операционната система Windows, така че инсталираната версия на приложението може да се различава от версията, която потребителят вижда, докато използва приложението.

  Инсталиране

  Да инсталирашПриложение Webex, потребителите не трябва да имат права за администраторски достъп на своите машини.

  Потребителите щракват двукратно върху Webex.dmg файл, за да го инсталирате. По подразбиране, Приложение Webexсе инсталира в папката Applications, но потребителите могат да плъзгат и пускатПриложение Webexкъм всяка друга директория.


   

  За да видите коя версия наПриложение Webexе инсталиран, вижте Намерете версията на приложението си.

  Администраторите могат да проверят каква версия на приложението имат техните потребители, като стартират отчета за версията на приложението за съобщения, вижте Отчети за вашето портфолио за сътрудничество в облак

  Стартиране на приложението

  Приложението има собствено решение за автоматично актуализиране, независимо от инсталационния механизъм на операционната система. Приложението се инсталира само веднъж с помощта на механизма на операционната система. След това приложението автоматично се актуализира без знанието на операционната система. Следователно инсталираната версия на приложението може да е различна от тази, която виждате, докато използвате приложението.

  Новата версия отнема 7 дни, за да бъде пусната за всички. През тези 7 дни потребителите могат активно да проверяват за актуализации. Потребителите могат да прочетат Актуализиране на приложението до най-новата версия.

  Ние автоматично прилагаме актуализацията след 7-дневния прозорец за внедряване.

  Ако иматеПрофесионален пакет за Control Hub, можете да проверите коя версия на приложението използват вашите потребители. Вижте отчета за версията на приложението за съобщения в Analytics за вашето портфолио за сътрудничество в облак.

  КогаПриложение Webexработи, периодично проверява дали има налична по-нова версия на приложението. Когато стане налична по-нова версия, приложението автоматично изтегля новата версия и я съхранява на локалния компютър:

  • В Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • На MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Съхраняваме текущата версия и новата версия на приложението в тези папки, така че приложението да може да се върне обратно, ако надстройката не работи.

  Ако пуснем корекция за версия, ние актуализираме всички организации в рамките на 3-дневен прозорец за внедряване.

  За да деинсталирате приложението, използвайте msiexec /x Webex.msi.


   

  Пътят на .msi файл зависи от това къде е бил използван по време на инсталацията. За да работи тази команда, .msi файл трябва да присъства на посоченото място.

  За деинсталиранеПриложение Webex, отидете в папката Applications и плъзнетеПриложение Webexкъм кошчето.

  TheПриложение Webexприложението за виртуален работен плот оптимизира аудиото и видеото за средата на виртуалния работен плот. Използвайки тънък клиент, потребителите имат достъпПриложение Webexот отдалечена среда за виртуален работен плот.

  Можете да намеритеПриложение Webexза изтегляне на софтуер за Windows VDI от https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  За повече информация относно поддържаните функции, как да подготвите средата си и да внедрите решението Webex VDI, вижте Ръководството за внедряване на Webex за инфраструктура за виртуални работни плотове (VDI).

  Като администратор можете да защититеПриложение Webexприложение на мобилните устройства на вашия потребител. Решенията, които поддържаме, включват MDM/MAM с Microsoft Intune, MDM/MAM с AppConfig, обвиване на приложения с помощта на iOS IPA файлове и Android AAB файлове, както и администраторски контроли за мобилно управление

  За повече информация вижте Защитени мобилни устройства.