• Neustále kontrolujeme minimální požadavky na spuštění aplikace Webex a požadavky zde uvedené se mohou změnit.
 • Nepodporujeme používáníAplikace Webexs programy před vydáním nebo předčasným vydáním, jako je software Apple Beta, program Windows Insider nebo jiné podobné programy.
 • VýkonAplikace Webexmohou být ovlivněny faktory mimo operační systém, například: síťové připojení nebo jiné aplikace na vašich zařízeních.

Minimální požadavky na pracovní plochu Windows

Minimální požadavky na počítače Mac

 • MacOS 10.13 a novější.

 • M1 čip nebo Intel CPU-based

 • Minimálně 4 GB RAM

Pokud chcete jako administrátor přistupovat ke konkrétní verzi aplikace, použijte jeden z následujících odkazů:

Tento článek je o instalaci desktopové verze aplikace Webex pro Mac nebo Windows. Pro Linux viz Webex App for Linux.

Aplikace Webexnainstaluje do stejné systémové složky pokaždé, když je aktualizována na novou verzi.


 

Chcete-li zobrazit, která verzeAplikace Webexje nainstalován, viz Vyhledat verzi aplikace.

Administrátoři mohou zkontrolovat, jakou verzi aplikace mají jejich uživatelé, spuštěním přehledu Verze aplikace pro zasílání zpráv, viz Přehledy pro vaše portfolio Cloudové spolupráce

Instalování

Postup instalaceAplikace Webex, uživatelé nemusí mít oprávnění pro přístup administrátora na svém počítači.

Aplikace Webexmohou být instalovány buď na stroji, nebo na uživateli a mohou být instalovány uživateli nebo správci IT. Když uživatelé instalujíAplikace Webexmohou aplikaci stáhnout a poté otevřít soubor Webex.msi a nainstalovat jej. Prohlížeč automaticky zjistí, zda je operační systém uživatele 32bitový nebo 64bitový, a stáhne správnou verziAplikace Webex. Ve výchozím nastavení je aplikace nainstalována v následující složce %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Administrátoři, mohou spustit instalační program s dalšími právy a pak si mohou vybrat podle instalace stroje a instalačního adresáře.

Pro instalaci všech součástíAplikace Webexjedním tahem, použijte tento svázaný instalátor:

Pro hromadné instalace musíte použít nelokalizovanou verzi souboru MSI s distribučním mechanismem třetí strany pro hromadnou instalaciAplikace Webexpro výběr uživatelů nebo počítačů. Uživatelé mohou aplikaci stále používat ve svém preferovaném jazyce.


 

Pokud používáte jakoukoli jinou verzi souboru MSI, může to mít za následek závažné problémy s odinstalováním aplikace.

Při instalaciAplikace Webexpomocí souboru MSI můžete přidat následující parametry příkazového řádku. Pokud používáte vlastnost ALLUSERS =1 pro specifikaci instalace na stroji, musíte mít oprávnění pro přístup k administraci.

 • Tichá instalace

  Můžete zahrnout /quiet a neexistuje žádná interakce mezi uživateli. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • PŘIJMOUT_SMLOUVU EULA

  Můžete se rozhodnout přijmout licenční smlouvu s koncovým uživatelem pro uživatele a uživatelé nedostanou výzvu k přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Licenční smlouva s koncovým uživatelem se nezobrazí, pokud je některý z následujících registrů nastaven na eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ_S_WINDOWS

  Při instalaciAplikace Webex, pokud máte oprávnění pro přístup k administraci, můžete zadat, žeAplikace Webexspustí automaticky s Windows pomocí AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ_S VLASTNOSTÍ_ WINDOWS=true. Pokud nezadáte volbu vlastnosti, výchozí hodnota je nastavena jako true.

  • Upřesněte, že Aplikace Webexse automaticky spustí se systémem Windows. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Zaškrtávací políčko v Nastavení bude šedé pro všechny uživatele, pro změnu této možnosti musíte mít oprávnění pro přístup k administraci.

  • Upřesněte, že Aplikace Webexse nespustí automaticky se systémem Windows. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Uživatelé mohou zaškrtávací políčko v Nastavení sami zaškrtnout nebo zrušit.

 • VÝCHOZÍ_MOTIV

  Pokud máte přístup administrátora, můžete zadat motiv použitý proAplikace Webex. Pokud tuto vlastnost nezadáte, je výchozí hodnota nastavena jako tmavá. Uživatelé si mohou zvolit změnu motivu v nastavení.

  • Zadejte motiv světla proAplikace Webex.

   Například, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Zadejte tmavý motiv proAplikace Webex.

   Například, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • DELETEUSERDATA

  Ve výchozím nastavení, když spustíte instalační program pro aktualizaci Aplikace Webex, jsou uchovávány všechny databáze uživatelů nebo soubory protokolů. Pokud chcete tyto soubory odstranit, můžete zadat parametr příkazového řádku: DELETEUSERDATA=1.

  Například, msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-MAIL

  Můžete zadat e-mail pro uživatele aAplikace Webexpoužívá e-mail k přihlášení tohoto uživatele doAplikace Webex. Pokud vaše organizace používá metodu ověřování, například Kerberos, je uživatel automaticky přihlášenAplikace Webex.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Tento parametr také podporuje dva systémové atributy pro dynamické získání e-mailové adresy uživatele: Hlavní jméno uživatele služby Active Directory (UPN) a sAMAccountName ze starších verzí systému Windows. Ty lze použít na stroji s UPN doménou následovně:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Při instalaciAplikace Webex, pokud máte oprávnění pro přístup k administraci, můžete zadat, žeAplikace Webexzaregistruje do aplikace Microsoft Outlook pro integraci přítomnosti s Windows pomocí vlastnostiENABLEOOKINTEGRATION =1. Pokud tuto vlastnost nezadáte, je výchozí hodnota nastavena jako false.

  • Upřesněte, žeAplikace Webexse zaregistruje v aplikaci Microsoft Outlook pro integraci přítomnosti v systému Windows.

   Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Uživatelé mohou zaškrtávací políčko v Nastavení sami zaškrtnout nebo zrušit.

  • Upřesněte, žeAplikace Webexnebude registrován v aplikaci Microsoft Outlook pro integraci přítomnosti v systému Windows.

   Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Zaškrtávací políčko v Nastavení bude šedé pro všechny uživatele, pro změnu této možnosti musíte mít oprávnění pro přístup k administraci.

 • FORCELOCKDOWN

  Pokud máte administrátorská práva, můžete při instalaci svazků komponent pro aplikaci Webex uzamknout verzi aplikace, která se používá pro připojení ke schůzkám, pokud je tato verze kompatibilní s verzí webu. Použít příkazový řádek FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • NAINSTALOVAT_KOŘEN

  Vyberte jinou složku pro instalaci aplikace pomocí parametru příkazového řádku. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Při instalaci Webexu nainstalujte webový prohlížeč Microsoftu WebView2 pomocí INSTALLWV2 parametr příkazového řádku. WebView2 bude vyžadován pro řádný provoz Webexu od června 2022. Další informace o WebView2 a Webex.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Spuštění aplikace

  Aplikace Webexmá vlastní automatické aktualizační řešení, které je nezávislé na operačním systému Windows. Aplikace může automaticky aktualizovat bez vědomí operačního systému Windows, takže nainstalovaná verze aplikace se může lišit od verze, kterou uživatel vidí při používání aplikace.

  Instalování

  Postup instalaceAplikace Webex, uživatelé nemusí mít oprávnění pro přístup administrátora ke svým počítačům.

  Uživatelé dvakrát klikněte na Webex.dmg soubor k jeho instalaci. Ve výchozím nastavení, Aplikace Webexje nainstalován ve složce Aplikace, ale uživatelé mohou přetahovatAplikace Webexdo jakéhokoli jiného adresáře.


   

  Chcete-li zobrazit, která verzeAplikace Webexje nainstalován, viz Vyhledat verzi aplikace.

  Administrátoři mohou zkontrolovat, jakou verzi aplikace mají jejich uživatelé, spuštěním přehledu Verze aplikace pro zasílání zpráv, viz Přehledy pro vaše portfolio Cloudové spolupráce

  Spuštění aplikace

  Aplikace má vlastní automatické aktualizační řešení, nezávislé na instalačním mechanismu operačního systému. Aplikace je nainstalována pouze jednou pomocí mechanismu operačního systému. Poté se aplikace automaticky aktualizuje bez vědomí operačního systému. Nainstalovaná verze aplikace se proto může lišit od verze, kterou vidíte při používání aplikace.

  Nová verze trvá 7 dní, než se dostane ke všem. Během těchto 7 dnů mohou uživatelé proaktivně kontrolovat aktualizace. Uživatelé si mohou přečíst Aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi.

  Aktualizaci automaticky aplikujeme po 7denním zaváděcím okně.

  Pokud mátePro Pack pro centrum Control Hub, můžeš zkontrolovat, na které verzi aplikace uživatelé běží. Portfolio spolupráce v cloudu naleznete v přehledu Verze aplikace pro zasílání zpráv ve službě Analytics.

  KdyAplikace Webexběží, pravidelně kontroluje, zda není k dispozici novější verze aplikace. Jakmile je k dispozici novější verze, aplikace novou verzi automaticky stáhne a uloží ji do místního počítače:

  • V systému Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • V systému MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  V těchto složkách ukládáme aktuální verzi a novou verzi aplikace, aby mohla aplikace v případě, že upgrade nebude fungovat, ustoupit.

  Pokud vydáme záplatu pro vydání, aktualizujeme všechny organizace v rámci 3 denního zaváděcí okna.

  Můžete nastavit frekvenciAplikace Webexaktualizace s ovládacími prvky aktualizace produktu.

  Pro odinstalování aplikace použijte msiexec /x Webex.msi.


   

  Cesta .msi soubor závisí na tom, kde byl během instalace použit. Aby tento příkaz fungoval, .msi soubor musí být přítomen na zadaném místě.

  Postup odinstalaceAplikace Webex, přejděte do složky Aplikace a přetáhněteAplikace Webexdo koše.

  TenAplikace Webexvirtuální desktopová aplikace optimalizuje zvuk a video pro virtuální desktopové prostředí. Používání tenkého klienta, přístup uživatelůAplikace Webexze vzdáleného virtuálního desktopového prostředí.

  Najdete zdeAplikace Webexpro stahování softwaru Windows VDI z https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Další informace o podporovaných funkcích, přípravě prostředí a nasazení řešení Webex VDI naleznete v příručce nasazení pro Webex pro virtuální desktopovou infrastrukturu (VDI).

  Jako správce můžete zabezpečitAplikace Webexaplikace v mobilních zařízeních uživatele. Řešení, která podporujeme, zahrnují MDM/mam s Microsoft Intune, MDM/mam s AppConfig, balení aplikací pomocí souborů iOS IPA a souborů Android AAB a ovládání administrace pro mobilní správu

  Další informace naleznete v části Zabezpečená mobilní zařízení.