• Nieustannie sprawdzamy minimalne wymagania dotyczące uruchamiania aplikacji Webex, a wymienione tutaj wymagania mogą ulec zmianie.
 • Nie obsługujemy używaniaAplikacja Webexz programami w wersji wstępnej lub wczesnej, np. Apple Beta Software, Windows Insider Program lub innymi podobnymi programami.
 • PrzedstawienieAplikacja Webexmogą mieć wpływ czynniki poza systemem operacyjnym, na przykład: łączność sieciowa lub inne aplikacje na Twoich urządzeniach.

Minimalne wymagania dotyczące pulpitu Windows

Minimalne wymagania dotyczące komputerów Mac

 • MacOS 10.13 i nowsze.

 • Chip M1 lub oparty na procesorze Intel

 • Minimum 4 GB pamięci RAM

Jako administrator, jeśli chcesz uzyskać dostęp do określonej wersji aplikacji, użyj jednego z następujących łączy:

Ten artykuł dotyczy instalowania komputerowej wersji aplikacji Webex na komputery Mac lub Windows. W przypadku systemu Linux zobacz Aplikację Webex dla systemu Linux.

Aplikacja Webexinstaluje się w tym samym folderze systemowym za każdym razem, gdy jest aktualizowany do nowej wersji.


 

Aby zobaczyć jaką wersjęAplikacja Webexjest zainstalowana, zobacz Znajdź swoją wersję aplikacji.

Administratorzy mogą sprawdzić, jaką wersję aplikacji mają ich użytkownicy, uruchamiając Raport wersji aplikacji do obsługi wiadomości, zobacz Raporty dotyczące Twojego portfolio Cloud Collaboration

Instalowanie

Aby zainstalowaćAplikacja Webex, użytkownicy nie muszą mieć uprawnień dostępu administratora na swoim komputerze.

Aplikacja Webexmogą być instalowane na maszynę lub na użytkownika i mogą być instalowane przez użytkowników lub administratorów IT. Gdy użytkownicy instalująAplikacja Webexmogą pobrać aplikację, a następnie otworzyć plik Webex.msi, aby ją zainstalować. Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy system operacyjny użytkownika jest 32- czy 64-bitowy i pobiera poprawną wersjęAplikacja Webex. Domyślnie aplikacja jest instalowana w następującym folderze %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Administratorzy mogą uruchomić instalator z dodatkowymi uprawnieniami, a następnie wybrać instalację na maszynie i katalog instalacyjny.

Aby zainstalować wszystkie elementyAplikacja Webexza jednym razem użyj tego dołączonego instalatora:

W przypadku instalacji zbiorczych do instalacji zbiorczej należy użyć niezlokalizowanej wersji pliku MSI z mechanizmem dystrybucji innej firmyAplikacja Webexaby wybrać użytkowników lub komputery. Użytkownicy mogą nadal korzystać z aplikacji w preferowanym przez siebie języku.


 

Jeśli użyjesz innej wersji pliku MSI, może to spowodować poważne problemy z odinstalowaniem aplikacji.

Po zainstalowaniuAplikacja Webexza pomocą pliku MSI możesz dodać następujące parametry wiersza poleceń. W przypadku używania właściwości ALLUSERS=1 do określania instalacji na komputer należy mieć uprawnienia dostępu administracyjnego.

 • Cicha instalacja

  Możesz dołączyć /quiet i nie ma interakcji z użytkownikiem. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • AKCEPTUJĘ_UMOWĘ LICENCYJNĄ

  Możesz zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego dla użytkowników, a użytkownicy nie będą otrzymywać monitu o zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego nie jest wyświetlana, jeśli jeden z następujących wpisów rejestru jest ustawiony na eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_W_WINDOWS

  Podczas instalacjiAplikacja Webex, jeśli masz uprawnienia dostępu administracyjnego, możesz określić, żeAplikacja Webexautomatycznie uruchomi się w systemie Windows przy użyciu właściwości AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true. Jeśli nie określisz opcji właściwości, domyślną wartością jest true.

  • Określ, że Aplikacja Webexautomatycznie uruchomi się z systemem Windows. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Pole wyboru w Ustawieniach będzie wyszarzone dla wszystkich użytkowników, musisz mieć uprawnienia dostępu administracyjnego, aby zmienić tę opcję.

  • Określ, że Aplikacja Webexnie uruchomi się automatycznie z systemem Windows. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Użytkownicy mogą sami zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru w Ustawieniach.

 • DOMYŚLNY_TEMAT

  Jeśli masz dostęp administratora, możesz określić motyw używany doAplikacja Webex. Jeśli nie określisz opcji właściwości, domyślną wartością jest ciemna. Użytkownicy mogą zmienić motyw w ustawieniach.

  • Określ jasny motyw dlaAplikacja Webex.

   Na przykład, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Określ ciemny motyw dlaAplikacja Webex.

   Na przykład, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • USUŃDANEUŻYTKOWNIKA

  Domyślnie po uruchomieniu instalatora w celu aktualizacji Aplikacja Webex, wszystkie bazy danych użytkowników lub pliki dzienników są zachowywane. Jeśli chcesz usunąć te pliki, możesz dołączyć parametr wiersza poleceń: DELETEUSERDATA=1.

  Na przykład, msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-MAIL

  Możesz podać adres e-mail dla użytkownika iAplikacja Webexużywa adresu e-mail, aby zalogować użytkownika doAplikacja Webex. Gdy Twoja organizacja korzysta z metody uwierzytelniania, na przykład Kerberos, użytkownik jest automatycznie logowanyAplikacja Webex.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Ten parametr obsługuje również dwa atrybuty systemowe do dynamicznego uzyskiwania adresu e-mail użytkownika: Główna nazwa użytkownika (UPN) usługi Active Directory i sAMAccountName ze starszych wersji systemu Windows. Na komputerze z domeną UPN można ich używać w następujący sposób:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • WŁĄCZ INTEGRACJĘ OUTLOOK

  Podczas instalacjiAplikacja Webex, jeśli masz uprawnienia dostępu administracyjnego, możesz określić, żeAplikacja Webexzarejestruje się w programie Microsoft Outlook w celu integracji obecności z systemem Windows przy użyciu właściwości ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1. Jeśli nie określisz opcji właściwości, domyślną wartością jest false.

  • Określ, żeAplikacja Webexzarejestruje się w programie Microsoft Outlook w celu integracji obecności w systemie Windows.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Użytkownicy mogą sami zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru w Ustawieniach.

  • Określ, żeAplikacja Webexnie zarejestruje się w programie Microsoft Outlook w celu integracji obecności w systemie Windows.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Pole wyboru w Ustawieniach będzie wyszarzone dla wszystkich użytkowników, musisz mieć uprawnienia dostępu administracyjnego, aby zmienić tę opcję.

 • FORCELOCKDOWN

  Podczas instalowania dołączonych komponentów aplikacji Webex, jeśli masz uprawnienia administratora, możesz zablokować wersję aplikacji używanej do dołączania do spotkań, jeśli wersja jest zgodna z wersją witryny. Użyj wiersza poleceń FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • ZAINSTALUJ_ROOT

  Wybierz inny folder, aby zainstalować aplikację za pomocą parametru wiersza polecenia. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • ZAINSTALUJWV2

  Zainstaluj wbudowaną przeglądarkę WebView2 firmy Microsoft podczas instalacji Webex za pomocą INSTALLWV2 parametr wiersza poleceń. WebView2 będzie wymagany do prawidłowego działania Webexu od czerwca 2022 roku. Dowiedz się więcej o WebView2 i Webex.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Uruchamianie aplikacji

  Aplikacja Webexposiada własne rozwiązanie automatycznej aktualizacji, niezależne od systemu operacyjnego Windows. Aplikacja może aktualizować się automatycznie bez wiedzy o systemie operacyjnym Windows, więc zainstalowana wersja aplikacji może różnić się od wersji, którą widzi użytkownik podczas korzystania z aplikacji.

  Instalowanie

  Żeby zainstalowaćAplikacja Webex, użytkownicy nie muszą mieć uprawnień dostępu administratora na swoich komputerach.

  Użytkownicy klikają dwukrotnie ikonę Webex.dmg plik, aby go zainstalować. Domyślnie, Aplikacja Webexjest zainstalowany w folderze Aplikacje, jednak użytkownicy mogą przeciągać i upuszczaćAplikacja Webexdo dowolnego innego katalogu.


   

  Aby zobaczyć jaką wersjęAplikacja Webexjest zainstalowana, zobacz Znajdź swoją wersję aplikacji.

  Administratorzy mogą sprawdzić, jaką wersję aplikacji mają ich użytkownicy, uruchamiając Raport wersji aplikacji do obsługi wiadomości, zobacz Raporty dotyczące Twojego portfolio Cloud Collaboration

  Uruchamianie aplikacji

  Aplikacja posiada własne rozwiązanie do automatycznej aktualizacji, niezależne od mechanizmu instalacji systemu operacyjnego. Aplikacja jest instalowana tylko raz przy użyciu mechanizmu systemu operacyjnego. Następnie aplikacja automatycznie aktualizuje się bez znajomości systemu operacyjnego. Dlatego zainstalowana wersja aplikacji może być inną wersją niż ta, którą widzisz podczas korzystania z aplikacji.

  Nowa wersja jest udostępniana wszystkim w ciągu 7 dni. W ciągu tych 7 dni użytkownicy mogą proaktywnie sprawdzać dostępność aktualizacji. Użytkownicy mogą przeczytać artykuł Aktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji.

  Automatycznie stosujemy aktualizację po 7-dniowym okresie wdrażania.

  Jeśli maszPakiet Pro Pack dla usługi Control Hub, możesz sprawdzić, z jakiej wersji aplikacji korzystają Twoi użytkownicy. Zobacz Raport o wersji aplikacji do przesyłania wiadomości w Analytics dla Twojego portfolio współpracy w chmurze.

  KiedyAplikacja Webexjest uruchomiona, okresowo sprawdza, czy jest dostępna nowsza wersja aplikacji. Gdy pojawi się nowsza wersja, aplikacja automatycznie pobierze nową wersję i zapisze ją na komputerze lokalnym:

  • W Windowsie:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • W MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  W tych folderach przechowujemy aktualną wersję i nową wersję aplikacji, aby aplikacja mogła się cofnąć, jeśli aktualizacja się nie powiedzie.

  Jeśli wydamy poprawkę do wydania, zaktualizujemy wszystkie organizacje w ciągu 3 dni.

  Aby odinstalować aplikację, użyj msiexec /x Webex.msi.


   

  Ścieżka .msi plik zależy od tego, gdzie był używany podczas instalacji. Aby to polecenie zadziałało, .msi plik musi znajdować się w określonej lokalizacji.

  Aby odinstalowaćAplikacja Webex, przejdź do folderu Aplikacje i przeciągnijAplikacja Webexdo kosza.

  TenAplikacja Webexaplikacja wirtualnego pulpitu optymalizuje dźwięk i wideo dla środowiska pulpitu wirtualnego. Korzystając z cienkiego klienta, użytkownicy uzyskują dostępAplikacja Webexze zdalnego środowiska pulpitu wirtualnego.

  Możesz znaleźćAplikacja Webexdla oprogramowania Windows VDI do pobrania z https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji, sposobu przygotowania środowiska i wdrożenia rozwiązania Webex VDI, zapoznaj się z przewodnikiem wdrożeniowym dotyczącym infrastruktury Webex dla infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI).

  Jako administrator możesz zabezpieczyćAplikacja Webexna urządzeniach mobilnych użytkownika. Obsługiwane przez nas rozwiązania obejmują MDM/MAM z Microsoft Intune, MDM/MAM z AppConfig, zawijanie aplikacji przy użyciu plików iOS IPA i plików AAB Androida oraz kontrolki administracyjne do zarządzania urządzeniami mobilnymi

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczne urządzenia przenośne.