• Vi gjennomgår kontinuerlig minimumskravene for å kjøre Webex-appen, og kravene oppført her kan endres.
 • Vi støtter ikke bruk av Webex-appen med forhåndsversjonsprogrammer eller programmer for tidlig lansering, for eksempel Apple Beta-programvaren, Windows Insider Program eller andre lignende programmer.
 • Ytelsen til Webex-appen kan påvirkes av faktorer utenfor operativsystemet, slik som:nettverkstilkobling eller andre apper på enhetene dine.

Minimumskrav for Windows-skrivebord

Minimumskrav for Mac-skrivebord

 • MacOS 10.13 og nyere.

 • M1-brikke eller Intel CPU-basert

 • Minimum 4 GB RAM

Hvis du vil ha tilgang til en bestemt versjon av appen som administrator, bruker du en av følgende koblinger:

Denne artikkelen handler om å installere skrivebordsversjonen av Webex-appen for Mac eller Windows.For Linux, se Webex-appen for Linux.

Webex-appen installeres i samme systemmappe hver gang den oppdateres til en ny versjon.


 

Hvis du vil vise hvilken versjon av Webex-appen som er installert, kan du se Finn appversjonen.

Administratorer kan sjekke hvilken versjon av appen brukerne deres har ved å kjøre versjonsrapporten for meldingsappen. Se Rapporter for din skysamarbeidsportefølje

Manuell installasjon

Webex-appen kan installeres enten per maskin eller per bruker og kan installeres av brukere eller IT-administratorer.

Webex-appen installeres som standard i følgende mappe: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Brukere kan laste ned og deretter kjøre installasjonsfilen (msi).De trenger ikke administratortilgang på maskinen sin.

Nettleseren oppdager automatisk om brukerens operativsystem er 32-biters eller 64-biters og laster ned riktig versjon av Webex-appen.

Administratorer kan kjøre installasjonsprogrammet med flere rettigheter og velge etter maskininstallasjon og installasjonsmappen.

Tabell 1. Installasjonsprogrammer for Webex-appen på Windows
BeskrivelseLokalisert?OS-arkitekturNedlastingskobling for filinstallasjon
Bare Webex-appen Lokalisert 32-bites https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Bare Webex-appen Ikke-lokalisert (NO) 32-bites https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Bare Webex-appen Lokalisert 64-bites https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Bare Webex-appen Ikke-lokalisert (NO) 64-bites https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Webex-app- og skrivebordsmøtepakke* Lokalisert 64-bites https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Webex-app- og skrivebordsmøtepakke* Ikke-lokalisert (NO) 64-bites https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

* Bruk pakkeinstallasjonsprogrammet til å installere alle komponentene til Webex-appen på én gang.

Masseinstallasjon

Du må bruke en ikke-lokalisert versjon av MSI-filen med en tredjeparts distribusjonsmekanisme til å masseinstallere Webex-appen for utvalgte brukere eller datamaskiner.Brukerne kan fortsatt bruke appen på det foretrukne språket deres.


 

Hvis du bruker en annen versjon av MSI-filen, kan dette føre til store problemer med å avinstallere appen.

Når du installerer Webex-appen med MSI-filen, kan du legge til følgende kommandolinjeparametere:

Når du angir ALLUSERS=1 én installasjon per maskin, må du ha administratorrettigheter.

 • Stille installasjon

  Du kan inkludere /quiet og det er ingen brukermedvirkning.For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPT_EULA

  Du kan velge å godta lisensavtalen for sluttbrukere, og brukerne får ikke spørsmål om å godta lisensavtalen for sluttbrukere.For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Lisensavtalen for sluttbrukere vises ikke hvis noen av følgende registeroppføringer er satt til eula-deaktivert

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Når du installerer Webex-appen og har administratorrettigheter, kan du angi at Webex-appen skal starte automatisk med Windows ved hjelp av START AUTOMATISK_MED_WINDOWS=ekte egenskap.Hvis du ikke angir egenskapsalternativet, angis standardverdien som sann.

  • Angi at Webex-appen skal starte automatisk med Windows.For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Avmerkingsboksen i Innstillinger blir nedtonet for alle brukere, du må ha tilgangsrettigheter for administrasjon for å endre dette alternativet.

  • Angi at Webex-appen ikke skal starte automatisk med Windows.For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Brukere kan merke av for eller fjerne merket i avmerkingsboksen i Innstillinger.

 • STANDARD_TEMA

  Hvis du har administratortilgang, kan du spesifisere temaet som brukes for Webex-appen.Hvis du ikke angir egenskapsalternativet, angis standardverdien som mørk.Brukere kan velge å endre temaet i innstillingene.

  • Spesifiser lystemaet for Webex-appen.

   For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Spesifiser mørkt tema for Webex-appen.

   For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • DELETEUSERDATA

  Når du kjører installasjonsprogrammet for å oppdatere Webex-appen, beholdes alle brukerdatabaser eller loggfiler som standard.Hvis du vil fjerne disse filene, kan du inkludere kommandolinjeparameteren: DELETEUSERDATA=1.

  For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-POST

  Du kan spesifisere en e-post for en bruker slik at Webex-appen bruker e-posten til å logge brukeren på Webex-appen.Når organisasjonen bruker en godkjenningsmetode, for eksempel Kerberos, logges brukeren automatisk på Webex-appen.

  For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Denne parameteren støtter også to systemattributter for dynamisk henting av brukerens e-postadresse:UPN (sikkerhetsobjektnavn) for Active Directory og sAMAccountName fra eldre versjoner av Windows.De kan brukes som følger på en maskin med et UPN-domene:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Hvis du har administratorrettigheter når du installerer Webex-appen, kan du spesifisere at Webex-appen registreres med Microsoft Outlook for tilstedeværelsesintegrasjon med Windows ved å bruke egenskapen ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1.Hvis du ikke angir egenskapsalternativet, angis standardverdien som usann.

  • Spesifiser at Webex-appen skal registreres med Microsoft Outlook for tilstedeværelsesintegrasjon på Windows.

   For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Brukere kan merke av for eller fjerne merket i avmerkingsboksen i Innstillinger.

  • Spesifiser at Webex-appen ikke registreres med Microsoft Outlook for tilstedeværelsesintegrasjon på Windows.

   For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Avmerkingsboksen i Innstillinger blir nedtonet for alle brukere, du må ha tilgangsrettigheter for administrasjon for å endre dette alternativet.

 • FORCELOCKDOWN

  Hvis du har administratorrettigheter når du installerer de medfølgende komponentene for Webex-appen, kan du velge å låse versjonen av appen som brukes til å delta i møter, hvis versjonen er kompatibel med nettstedversjonen.Bruk kommandolinjen FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Velg en annen mappe for å installere appen ved hjelp av en kommandolinjeparameter.For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Installer Microsofts WebView2-innebygde nettleser mens du installerer Webex ved hjelp av INSTALLWV2 kommandolinjeparameter.WebView2 kreves for riktig drift av Webex fra og med juni 2022. Finn ut mer om WebView2 og Webex.

  For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Kjøre appen

  Webex-appen har sin egen automatiske oppdateringsløsning som er uavhengig av Windows-operativsystemet.Appen kan automatisk oppdateres uten kjennskap til Windows-operativsystemet, slik at den installerte versjonen av appen kan være forskjellig fra versjonen brukeren ser ved bruk av appen.

  Installerer

  Brukere trenger ikke administratortilgang på maskinene sine for å installere Webex-appen.

  Brukere må dobbeltklikke på Webex.dmg filen for å installere den.Som standard installeres Webex-appen i Programmer-mappen, men brukere kan dra og slippe Webex-appen i en hvilken som helst annen mappe.


   

  Hvis du vil vise hvilken versjon av Webex-appen som er installert, kan du se Finn appversjonen.

  Administratorer kan sjekke hvilken versjon av appen brukerne deres har ved å kjøre versjonsrapporten for meldingsappen. Se Rapporter for din skysamarbeidsportefølje

  Kjøre appen

  Appen har sin egen løsning for automatisk oppdatering, uavhengig av operativsystemets installasjonsmekanisme.Appen installeres bare én gang ved hjelp av operativsystemmekanismen.Etter det oppdateres appen automatisk uten kunnskap om operativsystemet.Derfor kan den installerte versjonen av appen være en annen versjon enn den du ser mens du bruker appen.

  Det tar syv dager å rulle ut en ny utgivelse til alle.I løpet av disse syv dagene kan brukere proaktivt se etter oppdateringer.Brukere kan lese Oppdater appen til den nyeste versjonen.

  Vi bruker automatisk oppdateringen etter syvdagers utrullingsvinduet.

  Hvis du har Pro Pack for Control Hub, kan du sjekke hvilken versjon av appen brukerne er på.Se versjonsrapporten for meldingsappen i Analyser for samarbeidsporteføljen for skyen.

  Når Webex-appen kjører, kontrollerer den med jevne mellomrom om det finnes en nyere versjon av appen.Når en nyere versjon blir tilgjengelig, laster appen automatisk ned den nye versjonen og lagrer den på den lokale datamaskinen:

  • Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Vi lagrer gjeldende versjon og den nye versjonen av programmet i disse mappene, slik at den eldre versjonen av appen kan brukes dersom oppgraderingen ikke fungerer.

  Hvis vi slipper en oppdatering av en utgivelse, oppdaterer vi alle organisasjoner innen et utrullingsvindu på tre dager.

  Bruk følgende for å avinstallere appen msiexec /x Webex.msi.


   

  Banen til .msi filen avhenger av hvor den ble brukt under installasjonen.For at denne kommandoen skal fungere, .msi må filen være til stede på det angitte stedet.

  Hvis du vil avinstallere Webex-appen, går du til Programmer-mappen og drar Webex-appen til papirkurven.

  Webex-appen for virtuelt skrivebord optimaliserer lyd og video for det virtuelle skrivebordsmiljøet.Ved hjelp av en tynnklient får brukere tilgang til Webex-appen fra et eksternt virtuelt skrivebordsmiljø.

  Du finner nedlastinger for Webex-appen for Windows VDI-programvare frahttps://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Hvis du vil ha mer informasjon om støttede funksjoner, hvordan du klargjør miljøet og distribuerer Webex VDI-løsningen, kan du se distribusjonsveiledningen for Webex for Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

  Som administrator kan du sikre Webex-appen på brukerens mobile enheter.Løsningene vi støtter, inkluderer MDM/MAM med Microsoft Intune, MDM/MAM med AppConfig, appbryting med iOS IPA-filer og Android AAB-filer, og administratorkontroller for mobiladministrasjon

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikre mobile enheter.