• Vi granskar kontinuerligt minimikraven för att köra Webex-appen och kraven som listas här kan komma att ändras.
 • Vi stöder inte att användaWebex-appenmed program som är för- eller tidiga versioner, som Apple Beta-programvaran, Windows Insider-programmet eller något annat liknande program.
 • Prestanda förWebex-appenpåverkas av faktorer bortom operativsystemet, till exempel: nätverksanslutning eller andra program på dina enheter.

Minimikrav för Windows-skrivbord

Minimikrav för Mac-dator

 • MacOS 10.13 och senare.

 • M1- eller Intel CPU-baserad

 • Minst 4 GB RAM

Om du som administratör vill komma åt en specifik version av appen ska du använda en av följande länkar:

Den här artikeln handlar om att installera den stationära versionen av Webex-appen för Mac eller Windows. För Linux, se Webex-appen för Linux.

Webex-appeninstalleras i samma systemmapp varje gång den uppdateras till en ny version.


 

För att se vilken version avWebex-appenär installerad, se Hitta din appversion.

Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen, se Rapporter för din Cloud Collaboration-portfölj.

Installera

Om du vill installeraWebex-appen, användare behöver inte ha administratörsbehörighet på sin dator.

Webex-appenkan installeras antingen per maskin eller per användare och kan installeras av användare eller IT-administratörer. När användare installerarWebex-appende kan hämta appen och sedan öppna Webex.msi-filen för att installera den. Webbläsaren upptäcker automatiskt om användarens operativsystem är 32-bitars eller 64-bitars och hämtar rätt version avWebex-appen. Som standard är appen installerad i följande mapp %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Administratörer, kan köra installationsprogrammet med ytterligare privilegier, och sedan kan de välja per maskininstallations- och installationskatalog.

Installera alla komponenter iWebex-appenpå en gång använder du det här paketerade installationsprogrammet:

För massinstallationer måste du använda den icke-lokaliserade versionen av MSI-filen med en distributionsmekanism från tredje part för att massinstalleraWebex-appenatt välja användare eller datorer. Användare kan fortfarande använda appen på det språk de föredrar.


 

Om du använder någon annan version av MSI-filen kan det leda till stora problem med att avinstallera appen.

När du installerarWebex-appenmed MSI-filen kan du lägga till följande kommandoradsparametrar. När du använder egenskapen ALLUSERS=1 för att ange en per maskininstallation måste du ha administratörsbehörighet.

 • Tyst installation

  Du kan inkludera /quiet och det finns ingen användarinteraktion. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • GODKÄNNEULA_

  Du kan välja att godkänna slutanvändarlicensavtalet för användare och användare kommer inte att få en uppmaning att godkänna licensavtalet för slutanvändare. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Licensavtalet för slutanvändare visas inte om någon av följande registerposter är inställda på att upphöra

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • STARTA AUTOMATISKT_ MEDWINDOWS_

  Vid installationWebex-appen, om du har administratörsbehörighet kan du ange attWebex-appenstartas automatiskt med Windows med egenskapen AUTOSTARTWITHWINDOWS__=true. Om du inte anger egenskapsalternativet anges standardvärdet som sant.

  • Ange att Webex-appenstartar automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra detta alternativ.

  • Ange att Webex-appenkommer inte att startas automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

 • STANDARDM_?TET

  Om du har administratörsåtkomst kan du ange vilket tema som används förWebex-appen. Om du inte anger egenskapsalternativet blir standardvärdet inställt som mörkt. Användare kan välja att ändra temat i inställningarna.

  • Ange det ljusa temat förWebex-appen.

   Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Ange det mörka temat förWebex-appen.

   Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • RADERAANVÄNDARDATA

  Som standard gäller att när du kör installationsprogrammet för att uppdatera Webex-appen, användardatabaser eller loggfiler lagras. Om du vill ta bort dessa filer kan du inkludera kommandoradsparametern: DELETEUSERDATA=1.

  Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-POST

  Du kan ange ett e-postmeddelande för en användare ochWebex-appenanvänder e-postmeddelandet för att logga in användaren påWebex-appen. När din organisation använder en autentiseringsmetod, till exempel Kerberos, loggas användaren automatiskt in påWebex-appen.

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Denna parameter stödjer även två systemattribut för att dynamiskt hämta användarens e-postadress: Active Directory User Principal Name (UPN) och sAMAccountName från äldre versioner av Windows. De kan användas på följande sätt på en dator med en UPN-domän:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • AKTIVERAINTEGRATION FÖROUTLOOK

  Vid installationWebex-appen, om du har administratörsbehörighet kan du ange attWebex-appenregistreras med Microsoft Outlook för integrering av närvaro med Windows med egenskapen ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1. Om du inte anger egenskapsalternativet ställs standardvärdet in som falskt.

  • Ange attWebex-appenmed Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows.

   Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

  • Ange attWebex-appenregistreras inte med Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows.

   Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra detta alternativ.

 • FORCELOCKDOWN

  När du installerar de kombinerade komponenterna i Webex-appen kan du, om du har administratörsbehörighet, välja att låsa versionen av appen som används för att delta i möten om versionen är kompatibel med webbplatsversionen. Använd kommandoraden FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALLROOT_

  Välj en annan mapp att installera appen med hjälp av en kommandoradsparameter. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Installera Microsofts inbäddade WebView2-webbläsare vid installation av Webex med hjälp av INSTALLWV2 kommandoradsparameter. WebView2 kommer att krävas för korrekt drift av Webex från och med juni 2022. Läs mer om WebView2 och Webex.

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Köra appen

  Webex-appenhar sin egen lösning för automatisk uppdatering som är oberoende av operativsystemet Windows. Appen kan uppdateras automatiskt utan windows operativsystems kännedom, så den installerade versionen av appen kan vara annorlunda än den version som användaren ser när appen används.

  Installera

  InstalleraWebex-appen, användare behöver inte ha administratörsbehörighet på sina datorer.

  Användare dubbelklickar på Webex.dmg för att installera den. Som standard Webex-appenär installerat i mappen Program , men användare kan dra och släppaWebex-appentill valfri annan katalog.


   

  För att se vilken version avWebex-appenär installerad, se Hitta din appversion.

  Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen, se Rapporter för din Cloud Collaboration-portfölj.

  Köra appen

  Appen har sin egen lösning för automatisk uppdatering, oberoende av operativsystemets installationsmekanism. Appen installeras endast en gång med hjälp av operativsystemets mekanism. Därefter uppdateras appen automatiskt utan operativsystems kännedom. Därför kan den installerade versionen av appen vara en annan version än den du ser när du använder appen.

  En ny version tar sju dagar att släppas till alla. Under de här dagarna kan användare proaktivt söka efter uppdateringar. Användare kan läsa Uppdatera appen till den senaste versionen.

  Vi tillämpar automatiskt uppdateringen efter det att 7 dagars fönster har rullat ut.

  Om du harPro Pack för kontrollhubbkan du kontrollera vilken version av appen dina användare använder. Se Versionsrapporten för meddelandeappen i Analytics för din Cloud Collaboration-portfölj.

  NärWebex-appenkörs regelbundet för att se om det finns en nyare version av appen tillgänglig. När en nyare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den nya versionen och lagrar den på den lokala datorn:

  • På Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Vi sparar den nuvarande versionen och den nya versionen av programmet i dessa mappar så att appen kan gå tillbaka om uppgraderingen inte fungerar.

  Om vi släpper en programfix för en version uppdaterar vi alla organisationer inom ett 3-dagarsfönstret.

  Så här avinstallerar du appen msiexec /x Webex.msi.


   

  Ts sökväg .msi beror på var den användes under installationen. För att kommandot ska fungera .msi filen måste finnas på den angivna platsen.

  Så här avinstallerar duWebex-appen, gå till mappen Program och draWebex-appeni papperskorgen.

  SymbolenWebex-appenvirtuella skrivbordsappen optimerar ljud och video för den virtuella skrivbordsmiljön. Använda en tunn klient, åtkomst för användareWebex-appenfrån en fjärrstyrd virtuell skrivbordsmiljö.

  Du hittarWebex-appenför Windows VDI-programhämtningar från https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Mer information om vilka funktioner som stöds, hur du förbereder din miljö och distribuerar Webex VDI-lösningen finns i Distributionsguide för Webex för virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI).

  Som administratör kan du skyddaWebex-appenpå användarens mobila enheter. Vi stöder bland annat MDM/MAM med Microsoft Intoso, MDM/MAM med AppConfig, apps wrapping med iOS IPA-filer och Android AAB-filer samt administratörskontroller för mobil hantering

  Mer information finns under Säkra mobila enheter.