Podržavamo najnoviju verziju aplikacije Webex i verzije koje su dostupne administratorima u Kontrolnom centru (pogledajte Kontrole ažuriranja proizvoda za verzije radne površine aplikacije Webex)

Najnovije informacije o novim funkcijama potražite u aplikaciji Webex | What 's New.

Izveštavamo o otvorenim i rešenim greškama ozbiljnosti od 1 do 3. Kada ispravka ne uključuje greške koje je pronašao klijent, za tu ispravku neće biti prikazana lista rešenih grešaka.

Alat za pretragu grešaka

Detalje o navedenim greškama i pretrazi drugih grešaka koje utiču na određena ažuriranja Webex aplikacije možete pronaći pomoću Cisco alatke za pretragu grešaka. Više informacija o korišćenju alatke za pretragu grešaka potražite u pomoći za alatku za pretragu grešaka.

28. jul 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara ažuriranoj verziji dostupnoj na sajtu za preuzimanje:

 • Windows—42.7.0.23054

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc36419

1

Aplikacija Webex

Nije moguće pokrenuti aplikaciju Webex nakon što je korisnik ponovo instalirao Webex.msi.

11. jul 2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.7.0.22904

 • Linux—42.7.0.22904

 • Mac—42.7.0.22904

 • iPhone i iPad—42.7

 • Android—42.7

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc17615

1

Aplikacija Webex

Provera pravopisa nije uspela na Linuksu

CSCwb53911

2

Aplikacija Webex

Webex aplikacija koja uzrokuje korišćenje velike snage

CSCwc29972

2

Aplikacija Webex

CPU je visok kada Webex aplikacija prikazuje dugme/tajmer za pridruživanje (zeleno dugme)

CSCwc14022

3

Aplikacija Webex

Nije moguće odjaviti se iz aplikacije Webex na iPhone ili iPad

CSCwc10344

3

Aplikacija Webex

PrilagođeniURL E911 iskačući prozor se ne učitava tokom prijave.

CSCwc03092

3

Aplikacija Webex

Pozivi se šalju na govornu poštu za aplikaciju Webex na iPhone i iPad

CSCwc28054

3

Aplikacija Webex

Webex aplikacija je zatražila dozvolu za deljenje, ali je podešavanje već provereno za snimanje ekrana u bezbednosnim podešavanjima OS-a

CSCwc41743

3

Aplikacija Webex

Kada je u režimu samo za softfon, kada se prebacuje između stranica govorne pošte, aplikacija bi se srušila.

CSCwc44312

3

Aplikacija Webex

Prilikom prenosa poziva nema prikazanih brojeva, samo imena

16.06.2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju:

 • Windows—42.6.0.22645

8. jun 2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.6.0.22565

 • Linux—42.6.0.22565

 • Mac—42.6.0.22565

 • iPhone i iPad—42.6

 • Android—42.6

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc10513

3

Aplikacija Webex

Zauzeto polje lampe (BLF) preuzimanje poziva ne radi nakon nadogradnje

CSCwc10517

3

Aplikacija Webex

Nije moguće prebaciti poziv na kontakt

CSCwc10524

3

Aplikacija Webex

Poziv nije mogao da se završi i nije prikazan u istoriji poziva

CSCwb83797

3

Aplikacija Webex

Webex aplikacija daje poruku o grešci za sertifikat koji je sada važeći nasumično

CSCwb56077

3

Aplikacija Webex

Nije moguće promeniti ime prostora.

CSCwb53814

3

Aplikacija Webex

Kartica Sastanci u aplikaciji ne pomera se na današnju listu sastanaka

CSCwb95325

3

Aplikacija Webex

Nije moguće pozvati uređaj na licu mesta iz aplikacije

CSCwa61231

3

Aplikacija Webex

Timski razgovor se ne ažurira automatski sa novom poslatom porukom

CSCwa34487

3

Aplikacija Webex

Nije moguće započeti sastanak u aplikaciji jer dugme „Sada“ nije bilo dostupno ako je sastanak zakazan sa veb sajta Webex.

9. maj 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju ažuriranim verzijama dostupnim na sajtu za preuzimanje:

 • Windows—42.5.0.22259

 • Mac—42.5.0.22259

Ovo ažuriranje za aplikaciju Webex na Windows-u služi da bi brojevi verzija bili dosledni i za Windows i za Mac. Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju.

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

2

Aplikacija Webex

Neki korisnici nisu mogli da se prijave u aplikaciju.

9. maj 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara ažuriranoj verziji dostupnoj na sajtu za preuzimanje:

 • Windows—42.5.0.22254

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju.

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

2

Aplikacija Webex

Neki korisnici nisu mogli da se prijave u aplikaciju.

05.05.2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju.

 • Windows—42.5.0.22221

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb80304

2

Aplikacija Webex

Daljinski upravljač Jabra slušalica ne radi

03.05.2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.5.0.22187

 • Linux—42.5.0.22187

 • Mac—42.5.0.22187

 • iPhone i iPad—42.5

 • Android—42.5

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb67846

3

Aplikacija Webex

Isprekidane poruke šalju kvarove na iOS-u

CSCwb58460

2

Aplikacija Webex

Webex za državne korisnike koji ne mogu da se prijave.

CSCwb08148

3

Aplikacija Webex

Pozivi koji koriste Unified CM kreiraju više prostora u aplikaciji Webex kada se prosleđuju dodacima u grupi za lov

CSCwa94804

3

Aplikacija Webex

Odredišna stranica aplikacije Webex se ne prikazuje ispravno

CSCwb02226

3

Aplikacija Webex

Kada kliknete na dugme Join (Pridruži se) u podsetniku za sastanak u aplikaciji Webex, poziv počinje kao Webex poziv umesto korišćenja mogućnosti softfona.

CSCwa67438

3

Aplikacija Webex

Nije moguće proslediti poruku osobi ako ste u razgovoru sa njom u aplikaciji Webex

CSCwa13755

3

Aplikacija Webex

Otvorite prilog u aplikaciji Webex, vidljiv je samo donji desni kvadrant na primarnom uređaju.

CSCwb77024

3

Aplikacija Webex

Video pozivi u Vebeksu se i dalje dešavaju kada su onemogućeni

CSCwb77037

3

Aplikacija Webex

U Softfonu samo korisnici Windows desktopa ne mogu da slušaju govornu poštu.

CSCwb77041

3

Aplikacija Webex

Ikona povratnog poziva nije prikazana na vizuelnoj govornoj pošti

CSCwb26903

3

Aplikacija Webex

Istorija poziva nije ažurirana u mobilnoj aplikaciji

19.04.2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.4.1.22032

 • Mac—42.4.1.22032

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb54015

1

Aplikacija Webex

Detalji o pozivu se ne prikazuju u obaveštenju o preuzimanju poziva.

CSCwb35632

3

Aplikacija Webex

Nakon što onemoguće pozive, poruke i lične uvide, korisnici vide ćaskanje kada započnu sastanak i dele ekran.

05.04.2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.4.0.21893

 • Linux—42.4.0.21893

 • Mac—42.4.0.21893

 • iPhone i iPad—42.4

 • Android—42.4

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb48562

2

Aplikacija Webex

Zauzeto polje lampe (BLF)/Obaveštenja o preuzimanju poziva se ne prikazuju kada korisnički ID pozivaoca sadrži podrazumevano ime domena BroadWorks

CSCwb48564

3

Aplikacija Webex

Obavite poziv iz istorije IP telefonskih poziva, automatski počinje Webex sastanak umesto audio poziva.

CSCwb48566

3

Aplikacija Webex

Netačna identifikacija kontakta za pozive automatskog učesnika

CSCwb41343

3

Aplikacija Webex

Aplikacija Webex nije u mogućnosti da se ponovo poveže nakon stanja pripravnosti, spavanja ili režima štednje energije na Windows-u.

CSCwb18115

3

Aplikacija Webex

Webex nadjačava poziv i ne remeti podešavanje sistema.

CSCwb03851

3

Aplikacija Webex

Korisnici operativnog sistema Windows 10 ne mogu da otpreme izveštaj o problemu

CSCwb01396

1

Aplikacija Webex

Izmenite opciju Uvid u ljude koja nedostaje u aplikaciji.

CSCwa94181

3

Aplikacija Webex

Prozor poziva se preklapa sa Windows OS trakom zadataka.

CSCwa95004

3

Aplikacija Webex

Prisutni na sastanku pokazali su se kao nepoznati u javnim prostorima.

CSCwb18309

3

Aplikacija Webex

Webex ne pokreće sastanak koji je u potpunosti istaknut kada lična veza sobe za sastanke sadrži više perioda.

CSCwa70762

3

Aplikacija Webex

Nije moguće deljenje sadržaja na drugom uređaju.

CSCwa55176

3

Aplikacija Webex

Kada kreirate prostor na francuskom, dugme se ne može pročitati

01.03.2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.3.0.21576

 • Linux—42.3.0.21576

 • Mac—42.3.0.21576

 • iPhone i iPad—42.3

 • Android—42.3

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa93547

3

Aplikacija Webex

Dodajte dugme koje nedostaje kada pokušavate da dodate nove korisnike u aplikaciji Webex.

CSCwa62208

3

Aplikacija Webex

Netačno ukupno vreme snimanja u poruci ćaskanja kada je snimanje najavljeno.

CSCwa01016

3

Aplikacija Webex

Lični link sobe prikazuje se u aplikaciji Webex na kartici profila, čak i kada su lični linkovi sobe onemogućeni na nivou lokacije

CSCwa78425

3

Aplikacija Webex

Propušteno obaveštenje o novim porukama u skrivenom prostoru za direktne poruke

CSCwa57214

3

Aplikacija Webex

Kada su korisnička imena uključivala UTF-8 znakove, prozor Postavi status se ne bi učitao

CSCwa83541

3

Aplikacija Webex

Aplikacija je neočekivano prestala da radi kada ste kliknuli na Odgovor na konverzaciju

CSCwa97459

2

Aplikacija Webex

Tekst je postao nečitljiv kada je početni Vebeks kada je moj računar počeo da podešava bio neoznačen

CSCwa67381

3

Aplikacija Webex

Izbrišite jednu poruku koja prikazuje više poruka sa informacijama o prostoru

CSCwa94062

2

Aplikacija Webex

Video poziv se podrazumevano pokreće kada se prolazi kroz šemu URL adresa.

CSCwa77372

3

Aplikacija Webex

Rešen je problem prilikom prenosa poziva pomoću tastature na ekranu

CSCwb09155

3

Aplikacija Webex

Pozivanje na sastanak putem linka „klik na poziv“ nije uspelo.

CSCwb09210

3

Aplikacija Webex

Brojevi za ponovni poziv mogu da se izaberu samo kada je izabrana opcija „Ručno povezivanje sa uređajem“.

CSCwb09211

3

Aplikacija Webex

Linija odlaznog agenta kontakt centra prikazuje drugo ime agenta.

25.02.2022.

Današnjim izdanjima odgovaraju sledeće verzije aplikacija:

 • Windows—42.2.0.21486

 • Linux—42.2.0.21486

 • Mac—42.2.0.21486

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa94039

1

Aplikacija Webex

Rešen je problem kada prva prijava nije uspela da se poveže korišćenjem Poziva u Vebeksu (Unified CM)

01.02.2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.2.0.21338

 • Linux—42.2.0.21338

 • Mac—42.2.0.21338

 • iPhone i iPad—42.2

 • Android—42.2

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa46790

3

Aplikacija Webex

Rešen je problem u kojem je ikona konferencije zatreperila kada ste lebdeli nad fotografijama ljudi na profilu.

CSCwa55822

3

Aplikacija Webex

Neki tekst je skraćen na nemačkom.

13.01.2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.1.0.21190

 • Linux—42.1.0.21190

 • Mac—42.1.0.21190

 • iPhone i iPad—42.1.0.2219

 • Android—42.1.0.169

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa56953

3

Aplikacija Webex

Zeleno dugme za transfer je nedostajalo.

CSCwa55967

3

Aplikacija Webex

Neki prevodi na portugalskom su prikazani netačno.

CSCwa44654

3

Aplikacija Webex

Neki prevodi na nemačkom su prikazani netačno,

CSCwa38931

3

Aplikacija Webex

Kada ste obavili poziv, pridružili ste se tekućem zakazanom Webex sastanku umesto standardnom pozivu.

CSCwa11951

3

Aplikacija Webex

Dugme za deljenje fajla nije sivo sa onemogućenim deljenjem fajla

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite koristeći sledeće verzijeAplikacija Webexza Windows od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne računajući) 41.1.0.17740

Aplikaciju morate ručno da deinstalirate na Windows kontrolnoj tabli i po želji možete da izbrišete keš za aplikaciju. Preuzmite aplikaciju Webex i pokrenite MSI. Za dodatnu pomoć obratite se IT administratoru.

13.01.2022.

Verzija: 42.1.0.21190

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki portugalski prevodi su prikazani netačno.

 • Ponekad ne možete da se povežete sa lokalnim kalendarom.

 • Kada ste se pridružili sastancima, ponekad ste u aplikaciji videli probleme sa performansama.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

  • Kada ste nazvali broj telefona, čuli ste dvostruko zvonjenje.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada primite dolazni poziv, ponekad je izlazni nivo za zvučnike i upozorenja bio na maksimalnom podešavanju, a kada otvorite podešavanja zvuka, aplikacija će resetovati jačinu zvuka.

13.12.2011.

Verzija: 41.12.0.20899

Uveli smo brojna poboljšanja u pogledu pristupačnosti.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada administrator unapred konfiguriše imejl za prijavu, ponekad možete da ga prebrišete.

 • Ponekad, kada ste se kretali kroz svoje prostore i poruke, aplikacija je počela da prikazuje probleme sa usklađivanjem.

 • Neki ljudi su primetili kašnjenje sa porukama koje ste poslali.

 • U zdravstvenoj proveri, neka polja za brendiranje nisu prikazana na pravilan način.

 • Nakon što ste prekinuli poziv sa nekim, u direktnom razmaku sa njim ste dobili grešku pri preuzimanju poruka.

 • U nekim prostorima niste mogli da se vratite kroz starije poruke.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Sastanke u aplikaciji Webex:

  • Kada su sastanci sa punom funkcijom isključeni, ne možete da započnete sastanak iz veb pregledača.

  • Kada ste uneli broj telefona Call me u Podešavanja > Opcije pridruživanja > Opcije pridruživanja sastanka, nije bilo načina da se izbriše taj broj telefona.

  • Ponekad mi je trebalo duže nego obično da se pridružim sastanku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad aplikacija neočekivano prekine kada koristite Sennheiser slušalice.

  • Nisi mogao da završiš interni prenos poziva.

  • Kada ste pokušali da ažurirate lokaciju za hitne službe, dugme Otkaži u dijalogu Dodaj adresu nije uspelo. Umesto toga, morali ste da kliknete na X u gornjem desnom uglu dijaloga.

  • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u mobilnoj aplikaciji, promene se ne prikazuju u aplikaciji za računar.

  • ID pozivaoca bi ponekad prikazivao pogrešno ime i broj.

  • Kada ste odgovorili na poziv iz reda za pozive, broj telefona se nije prikazivao na ekranu aktivnog poziva.

  • Od vas je zatraženo da ažurirate lokaciju svaki put kada otvorite laptop.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da izaberete uređaj ispod podloge za biranje na kartici Pozivanje (samo nemački interfejs).

  • Niste mogli da pozovete nekoga ko je zvao preko Webex-a kada je vaš telefon bio povezan sa Webex aplikacijom.

24.11.2021.

Verzija: 41.11.0.20717

Rešili smo sledeće probleme:

 • Korišćenje CPU-a se povećalo kada ste otvorili jedan od svojih omiljenih prostora.

 • Kada ste u prozoru Izmeni profil kliknuli na Otkaži, naslovna slika je uklonjena.

 • Od vas je zatraženo da unesete lozinku kada ste koristili Webex aplikaciju za pridruživanje sastanku.

12.11.2021.

Verzija: 41.11.0.20606

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste kreirali novi nalog, niste mogli da kopirate i nalepite šestocifreni aktivacioni kôd.

 • Neki ruski prevodi su prikazani netačno.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite Sastanke u aplikaciji Webex:

  • Kada ste se pridružili sastanku unosom video adrese, niste mogli da vidite video.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

  • Kada ponovo pokrenete aplikaciju, biće potrebno nekoliko minuta da se vaše glasovne poruke pojave.

  • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u mobilnoj aplikaciji, promene se ne prikazuju u aplikaciji za računar.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste odgovorili na poziv u mobilnoj aplikaciji, povezani prostor u desktop aplikaciji se pomerio na listu skrivenih prostora dok se poziv nije završio.

  • Razlučivost vaše aplikacije bi se nasumično promenila.

  • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv na jednom od vaših više linija, poziv je bio isključen.

21.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20371

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad ste primili grešku kada ste se bežično povezali sa uređajem i pokušali da delite ekran.

 • Kada je administrator onemogućio otpremanje lokalnih datoteka, ponekad ste u aplikaciji i dalje imali mogućnost otpremanja sa računara,

13.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20280

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad kada pokušate da se pridružite Webex događaju iz aplikacije, od vas se traži da se prijavite, a zatim dobijete obaveštenje da događaj nije počeo.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad kada se javiš na poziv, ne možeš da prebaciš poziv na nekog drugog.

  • Ponekad, kada primite poziv i pojavi se obaveštenje o obavljanju više zadataka, kada se poziv završi, aplikacija ne odgovara.

05.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20213

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada dodate link veb sajta u prostor, ponekad dobijete pogrešno upozorenje da sajt nije bezbedan.

 • Za neke osobe, aplikacija se ponovo pokrenula kada ste pokušali da odgovorite na konverzaciju ili kada ste se prijavili.

 • Sledeće probleme smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Kada ste kliknuli na dugme Pridruži se, videli ste više poruka „Ne mogu da se pridružim ovom sastanku“.

  • Kada si se pridružio sastanku, brojevi su se preklapali.

  • Niste videli obaveštenje o sastanku kada ste izabrali da budete obavešteni 5 minuta pre početka sastanka.

  • Za neke vremenske zone niste mogli da zakažete sastanak u aplikaciji

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Da ste omogućili obavljanje više zadataka, aplikacija Webex bi neočekivano odustala kada biste bili usred poziva.

  • Određene mađarske i poljske prečice na tastaturi nisu radile ispravno.

Septembar 22, 2021

Verzije: 41.9.0.20091

Rešili smo sledeće probleme:

 • Nisi mogao da vidiљ status za neke ljude.

 • Kada ste koristili Poly DA80 slušalice sa mikrofonom u operativnom sistemu Windows 7, aplikacija se neočekivano odustala.

Septembar 7, 2021

Verzija: 41.9.0.19961

Rešili smo sledeće probleme:

 • Nije moguće otvoriti kontekstualni meni pomoću tasterskih prečica na nekim mestima u aplikaciji.

 • Na kartici kalendara font za ikonu informacija o sastanku nije bio ispravne veličine.

 • Neki opisi alata nisu lokalizovani.

 • Neke oblasti fokusa u prozoru sa postavkama nisu bile u skladu sa tim.

 • Niste mogli da nalepite neki oblikovani tekst koji je uključivao veze.

 • Kada ste koristili tastaturu za navigaciju kroz aplikaciju, niste mogli da pristupite nekim kontekstualnim menijima.

 • Kada ste koristili Webex za vladu, sastanci programa Microsoft Outlook se nisu pojavili u aplikaciji.

 • Sledeće probleme smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Kada ste se pridružili sastanku klikom na vezu izvan Webexa, opcije audio zapisa, video zapisa, pridruživanja i postavke virtuelne pozadine u Webex aplikaciji nisu potrajale.

  • Ako ste prijavljeni na Webex i pridružili se sastanku iz programa Outlook, od vas je zatraženo da se prijavite.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada pozovete sastanak pomoću uparenog multiplatform telefona, bićete isključeni tokom sastanka.

  • Kada ste pozvali nekoga koristeći broj telefona, a zatim taj poziv preneli drugoj osobi, naslov prozora poziva je bio netačan.

  • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

  • Niste mogli da objedinite poziv da bi to bio konferencijski poziv.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • UcLogin pad je registrovao dobavljača evidencije.

  • Odricanje odgovornosti za hitne slučajeve je neispravno oblikovano na francuskom jeziku.

26. avgusta 2021.

Verzija: 41.8.0.19868

Napravili smo sledeća poboljšanja i počećemo da ih valjamo kupcima u narednih nedelju dana:

 • Opcije pridruživanja webex aplikaciji će se dosledno koristiti, bez obzira na to da li se pridružujete iz Webex aplikacije ili sa veze za sastanak, čak i ako tokom sastanka menjate opcije audio, video zapisa ili virtuelne pozadine.

 • Kada ste prijavljeni u Webex aplikaciju, nećete morati ponovo da se prijavite prilikom pridruživanja iz programa Microsoft Outlook.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad se aplikacija neočekivano zatvori kada ste odgovorili na nit.

 • Kada vas je organizacija sprečila da promenite sliku profila ili ime za prikaz, niste videli poruku o grešci kada ste pokušali da promenite sliku profila ili ime za prikaz.

 • Svaki put kada ste se prijavili u aplikaciju, videli ste iskačući meni "Šta je novi iskačući meni".

9. avgusta 2021.

Verzija: 41.8.0.19732

Rešili smo sledeće probleme:

 • Poboljšali smo način na koji postavljamo fokus na sadržaj za svaku karticu u aplikaciji.

 • Veličina fonta na ekranima za pozivanje bila je mala.

 • Neki nemački prevodi su skraćeni.

 • Tastaturu niste mogli da koristite za kretanje kroz sve elemente u prozoru sa audio postavkama.

 • U prozoru sa audio postavkama font i ikona je bio premali.

 • Na sastanku niste mogli da se krećete do ikone informacija o sastanku.

 • Navigaciju na tastaturi niste mogli da koristite za zatvaranje prozora "Informacije o prostoru".

 • Neki poljski prevodi su skraćeni.

 • Ponekad ste videli problem sa povezivanjem kada ste otvorili "Health checker"

 • Ako ste imali zaobiđnu proxy listu, ponekad ne biste mogli da se povežete sa Webex uslugama van mreže.

 • Kada ste formatiranje teksta za slanje poruke, niste mogli da dodate vezu.

 • Kada ste otvorili razmak u novom prozoru, videli ste netačnu ikonu za aplikaciju.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u pozivu na mobilnoj aplikaciji ili povezanom desk telefonu, obaveštenje o zelenom pozivu se ne bi pojavilo na aplikaciji na radnoj površini.

  • Niste mogli da odgovorite na drugi poziv u redu čekanja za pozive.

  • Pogrešan broj prikazan u ID-u pozivaoca kada ste primili poziv.

  • Nemački prevod je izrezan kada ste kliknuli na sliku profila i otišli u podešavanja > pozive > redovima poziva.

  • Boja teksta za redove poziva i postavke poziva otežala je čitanje u Web aplikaciji.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

  • Usluga telefona nije htela da se poveže nakon što ste promenili mrežu ili kada je računar izašao iz režima spavanja.

7. jula 2021.

Verzija: 41.7.0.19440

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste se našli na kartici "Profil" u prostoru direktne poruke i kreirali novi prostor od rezultata pretrage, pogrešno ste videli informacije o profilu iz prvog razmaka.

 • Neki nemački prevodi su skraćeni.

 • Kada ste nalepili vezu koja je imala crtu, dobili ste poruku o grešci jer otkrivanje klikbejt veze aplikacije nije dozvolilo crtu u unikod formatu.

 • Aplikacija je izgleda imala prazan red na vrhu aplikacije.

 • Kada ste onemogućili postavku Connect Webex sa programom Microsoft Outlook, a zatim ponovo pokrenuli aplikaciju, postavka je omogućena.

 • Kada ste koristili VPN vezu, aplikaciji je trebalo nekoliko minuta da se poveže.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada niste aktivni u Webexu neko vreme, možda ćete morati ponovo da pokrenete aplikaciju da biste vratili vezu u prethodno stanje.

  • Kada primite dolazni poziv, obaveštenje o pozivu neće ispravno prikazati ID pozivaoca.

  • Kada je telefon na stolu povezan sa Webex-om i kada koristite kancelarijski telefon da biste pozvali poziv na čekanje, niste u mogućnosti da nastavite poziv iz aplikacije na radnoj površini.

8. juna 2021.

Verzija: 41.6.1.19162

Pauzirali smo automatsko ažuriranje radne površine do 15 juna, ali ispravke na radnoj površini možete preuzeti na https://www.webex.com/downloads.html

2. juna 2021.

Verzija: 41.6.0.19119

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ažurirali smo veličine fontova u postavkama razmaka, listi prostora, oblasti poruka, filterima i na karticama "Poruke" i "Timovi".

 • Ako ste koristili aplikaciju na nemačkom:

  • Neki prevodi su skraćeni.

  • Neki kontekstualni meniji su netačno prikazani na engleskom jeziku.

  • Označavanje poruke zastavicom je netačno.

 • Kada ste koristili Webex za vladu i imali HDD disk jedinicu, ponekad je aplikacija koristila 100% disk računara.

 • Došlo je do problema sa kobrendiranjem u prozoru "Osnovni podaci".

 • Rešili smo sledeći problem kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

  • Niste mogli da povežete osnovnu fasciklu usluge Microsoft OneDrive i SharePoint.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ako ste koristili aplikaciju na nemačkom i pokušali da dodate novi kontakt, dijalog je prekinut.

  • Ako ste koristili aplikaciju na poljskom tokom poziva ili sastanka, opcija Mirror my video je netačno prevedena.

  • Kada ste otišli na sliku profila, izabrali postavke i kliknuli na dugme "Telefonska usluga", došlo je do problema sa pristupačnošću fonta.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u aktivnom pozivu, prekinuli ste vezu posle 15 minuta.

  • Kada ste započeli konferencijski poziv i dodata četvrta osoba, svi su mogli da vas čuju ali vi niste bili u mogućnosti da ovde budete drugi.

  • Video bi nestao kada biste pozvali na čekanje dok bi neko delio ekran.

  • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

  • Niste mogli da delite ekran nakon što je poziv prebačen.

  • Niste mogli da prestanete da delite ekran kada je osoba sa drugog kraja poziva koristila uređaj koji ne podržava deljenje ekrana (na primer, kancelarijski telefon).

24 maj 2021

Verzija: 41.5.0.18911

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Ponekad niste mogli da primite dolazni poziv.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ponekad nisi mogao da obaviš odlazni poziv.

Maj 21, 2021

Ažurirali smo martovsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu. Verzija aplikacije za mart je 41.3.0.18986.

Maj 18, 2021

Ažurirali smo aprilsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu. Verzija aplikacije za april je 41.4.0.18737.

11 maj 2021

Verzija: 41.5.0.18815

Ažurirali smo verziju aplikacije za maj, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

4. maja 2021.

Verzija: 41.5.0.18787

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki nemački prevodi se nisu pojavili ispravno.

 • Kada su smernice za zadržavanje vašeg preduzeća postavljene na 24 časa, ponekad ste imali greške prilikom učitavanja poruka u prostore.

 • Kada ste kopirali poruku koja je uključivala vezu, pogrešno ste dobili grešku kada ste pokušali da nalepite kopirani tekst u razmak.

 • Ponekad niste imali karticu "Poruke" u aplikaciji za slanje poruka.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada započnete konferencijski poziv, videćete da je poruka zaustavljena na snimku iskočila. Snimanje poziva nije uticalo na to.

  • Kada biste preuzeli poziv koji je bio parkiran na Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone, postojao bi samo jednosmerni video.

  • Kada ste parkirali poziv i kliknuli na dugme "Više" pored dugmeta "Preuzmi", predstavljena vam je prazna lista.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Tasterska prečica Ctrl+Alt+D prikazuje Webex dijagnostiku čak i kada Webex aplikacija nije u prvom planu.

  • Čitači ekrana nisu mogli da pročitaju sve dostupne postavke sa slike profila > postavke > poziva.

  • Tajmer poziva je bio netačan ako vreme prikazano na računaru nije ispravno podešeno.

  • Kada ste pokušali da proverite ili opozovete izbor u polju za potvrdu "Jedina nemi obaveštenja" kada sam na sastanku ili na pozivu (slika profila > Settings > Notifications > Direct calls), radio dugme neće odražavati promenu.

  • Broj koji ste podesili za extend and Connect nije zapamćen ako ste isti broj koristili za doseg jednog broja.

  • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

22. aprila 2021.

Verzija: 41.4.0.18629

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pozvali na čekanje i onda nastavili poziv, druga strana nije mogla da vas čuje.

16. aprila 2021.

Verzija: 41.4.0.18595

Ažurirali smo certifikat potpisivanja koda za Windows aplikaciju.

 • Otisak palca za novi certifikat je: 5e9e644114bf795b27e67b57909062eb102ff641

 • Izdavač je: DigiCert SHA2 osiguran ID Code Signing CA

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv sa skrivenog ID-a pozivaoca (anonimnog) koji je prikazan kao Poziv u webexu , pogrešno ste primili grešku što poziv više nijedostupan.

7. aprila 2021.

Verzija: 41.4.0.18516

Napravili smo sledeće poboljšanje kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

 • Kada pregledate datoteku u okviru, sada možete da kliknete da biste uredili tu datoteku.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad niste videli vezu lične sobe na kontakt karticama.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada bi te neko pozvao i spustio slušalicu pre nego što si se javio, nastavio bi da čuješ kako zvoni.

  • Niste mogli da zatvorite prozor za preuzimanje nakon parkiranja poziva.

  • Kada ste koristili tablu za biranje broja da biste pozvali broj sa više od 20 cifara, dobili ste poruku o grešci u kojoj je bilo "Izvinite, pozivanje telefonskih brojeva nije moguće".

  • Uspostavljanje početnih vrednosti tajmera za pozivanje kada ste počeli da delite ekran.

  • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Migracija kontakata iz jabera na Webex nije uspela zbog osetljivosti predmeta na e-adrese.

  • Kada kliknete na dugme "Snooze" pre početka sastanka, nećete dobiti podsetnik kada sastanak počne.

  • U zaglavlju aplikacije biste videli neusaglašenu mrežnu poruku čak i ako tokom poziva niste imali primetnih audio ili video problema.

  • Radni stoni telefon ne biste videli na listi uređaja u zaglavlju aplikacije.

  • Niste mogli da delite ekran ili aplikaciju tokom poziva.

11. marta 2021.

Verzija: 41.3.0.18191

Rešili smo sledeći problem:

 • Iako ste bili postojeći korisnik, Webex vas je tretirao kao novog korisnika i pokazao vam ekrane na brodu.

Ono što je uključeno u ovu ispravku možete proveriti tako što ćete je preuzeti odavde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. marta 2021.

Verzija: 41.3.0.18143

Napravili smo neka poboljšanja u pretraživanju poruka, sada ćete videti da se rezultati pojavljuju skoro trenutno.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad niste videli status ljudi dok im niste poslali poruku.

 • Ažurirali smo vezu Uslovi korišćenja usluge u aplikaciji.

 • Ponekad kada pokrenete aplikaciju kreirala je prečicu na radnoj površini.

 • Niste mogli da se pomerite nadole na jednom znaku na ekranu.

 • Neki nemački prevodi se nisu pojavili ispravno.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pozvali poziv na čekanje, a zatim pokušali da obavite Webex poziv, vaš poziv je prekinut.

  • Kada ste bili u pozivu sa nekim ko je delio ekran, ponekad biste dobili još jedno obaveštenje o dolaznom pozivu od iste osobe.

  • Kada ste pokušali da prenesete aktivan poziv, niste mogli da dovršite prenos dok je poziv zvonio.

  • Nakon što ste dodali nekog drugog u aktivan poziv, a zatim objedinili dva poziva, vaš zvuk se više nije mogao čuti.

  • Da ste nedavno parkirali poziv i pokušali da parkirate drugi poziv, dobili ste sledeću grešku: "Nijedan broj parka nije dostupan".

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da se pridružite Webex sastanku sa punom funkcijom pomoću funkcije "Pozovi me".

 • Rešili smo sledeći problem kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

  • Kada ste koristili Box kao upravljanje sadržajem, ponekad niste mogli da otpremate ili preuzimate datoteke.

11. februara 2021.

Verzija: 41.2.0.17979

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste ažurirali profil, a zatim ponovo otvorili postavke profila, stranica je bila prazna.

 • Ponekad kada ste se pridružili sastanku kao gost, vaš video se nije pojavio.

 • Rešili smo neke probleme sa tabbingom u aplikaciji.

 • Ponekad ste dobijali više obaveštenja za isti sastanak, uključujući i vreme kada je računar bio zaključan

3. februara 2021.

Verzija: 41.2.0.17887

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad kada ste koristili integraciju sa Programom Outlook, aplikacija se neočekivano odustala.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pokušali da povučete poziv dok ste bili povezani sa Webex uređajem, povlačenje nije uspelo.

  • Bilo je problema sa zvukom i vezom prilikom pokušaja konferencijskog poziva.

27. januara 2021.

Verzija: 41.1.0.17740

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste kliknuli desnim tasterom miša na nečiju poruku, videli ste neispravan meni.

 • Kada ste poslali poruku u razmaku, prostor se nije pomerio na vrh liste razmaka.

13. januara 2021.

Ažurirali smo oktobarske i novembarske verzije aplikacija, ove ispravke uključuju ispravke za održavanje. Ove aplikacije su dostupne organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.

 • Oktobar: 40.10.1.17576

 • Novembar: 40.11.0.17575

12. januara 2021.

Verzija: 41.1.0.17621

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada je administrator isključio postavku poverljivih prostora i kada ste bili prijavljeni, i dalje ste mogli da klasifikujete razmake.

 • Kada ste uređivali poruku, ponekad se starije poruke u prostoru nisu prikazivale.

 • Ponekad poruke nisu ispravno prikazane.

 • Kada vaša kompanija koristi brendiranje, ako aplikacija nije preuzela logotip prilikom prijavljivanja upravo ste videli prazan logotip.

 • Neki francuski prevodi se nisu dobro pojavili

 • Kada dodate lepljivu poruku na belu tablu, tekst u bele poruci će biti izgubljen kada pokušate da je izmenite.

 • Tabla za biranje broja će iskočiti kada pokušate da kontrolišete nečiju radnu površinu u razmaku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada dodate broj telefona kontaktu i pozovete taj kontakt, poziv će proći kao Poziv na Webexu, a ne kao Webex poziv.

  • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da koristite tasterske prečice dok ste bili na pozivu.

  • Ne biste dobili obaveštenje o dolaznom pozivu kada je stigao drugi poziv.

6. januara 2021.

Verzija: 40.12.0.17554

Ažurirali smo verziju aplikacije za decembar, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Webex nije podržao sintaksu greške u proxy datoteci automatske konfiguracije (PAC).

 • Aplikacija se neočekivano odustala kada ste koristili integraciju sa programom Outlook, a zatim ste se odjali iz aplikacije.

13.01.2022.

Verzija: 42.1.0.21190

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki portugalski prevodi su prikazani netačno.

 • Ponekad ne možete da se povežete sa lokalnim kalendarom.

 • Kada ste se pridružili sastancima, ponekad ste u aplikaciji videli probleme sa performansama.

13.12.2011.

Verzija: 41.12.0.20899

Rešili smo sledeće probleme:

 • Nakon što ste prekinuli poziv sa nekim, u direktnom razmaku sa njim ste dobili grešku pri preuzimanju poruka.

 • U nekim prostorima niste mogli da se vratite kroz starije poruke.

 • Neki ljudi su primetili kašnjenje sa porukama koje ste poslali.

24.11.2021.

Verzija: 41.11.0.20717

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste u prozoru Izmeni profil kliknuli na Otkaži, naslovna slika je uklonjena.

 • Od vas je zatraženo da unesete lozinku kada ste koristili aplikaciju Webex za pridruživanje sastanku.

15.11.2021.

Verzija: 41.11.0.20608

Rešili smo sledeće probleme:

 • Poslednju poruku niste mogli da izmenite pomoću funkcije Shift+Up.

 • Kada ste bili na sastanku povezanom sa prostorom, niste mogli da otvorite prostor.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste odgovorili na poziv u mobilnoj aplikaciji, povezani prostor u desktop aplikaciji se pomerio na listu skrivenih prostora dok se poziv nije završio.

  • Razlučivost vaše aplikacije bi se nasumično promenila.

  • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv na jednom od vaših više linija, poziv je bio isključen.

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite pomoću sledećih starijih verzijaAplikacija Webexza Mac od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne računajući) 41.1.0.17740

Aplikaciju morate da deinstalirate ručno, u fascikli Aplikacije povucite aplikaciju u smeće i opciono možete da izbrišete keš za aplikaciju. Preuzmite aplikaciju Webex i pokrenite DMG. Za dodatnu pomoć obratite se IT administratoru.

13.01.2022.

Verzija: 42.1.0.21190

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki portugalski prevodi su prikazani netačno.

 • Kada ste se pridružili sastancima, ponekad ste u aplikaciji videli probleme sa performansama.

 • Kada koristite čitač ekrana, ponekad se imena prostora ne čitaju.

 • Kada vas je organizacija sprečila da delite datoteke, mogli biste da otpremite datoteku kada napravite novi prostor.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste nazvali broj telefona, čuli ste dvostruko zvonjenje.

13.12.2011.

Verzija: 41.12.0.20899

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad, kada se pomerite između kartica, prozor sa smernicama za korisnike nastavlja da se prikazuje na karticama koje ste već posetili.

 • Nakon što ste prekinuli poziv sa nekim, u direktnom razmaku sa njim ste dobili grešku pri preuzimanju poruka.

 • U nekim prostorima niste mogli da se vratite kroz starije poruke.

 • Neki ljudi su primetili kašnjenje sa porukama koje ste poslali.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Sastanke u aplikaciji Webex:

  • Kada su sastanci sa punom funkcijom isključeni, ne možete da započnete sastanak iz veb pregledača.

  • Ponekad mi je trebalo duže nego obično da se pridružim sastanku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad aplikacija neočekivano prekine kada koristite Sennheiser slušalice.

  • Nisi mogao da završiš interni prenos poziva.

  • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u mobilnoj aplikaciji, promene se ne prikazuju u aplikaciji za računar.

  • ID pozivaoca bi ponekad prikazivao pogrešno ime i broj.

  • Kada ste odgovorili na poziv iz reda za pozive, broj telefona se nije prikazivao na ekranu aktivnog poziva.

  • Od vas je zatraženo da ažurirate lokaciju svaki put kada otvorite laptop.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da pozovete nekoga ko je zvao preko Webex-a kada je vaš telefon bio povezan sa Webex aplikacijom.

24.11.2021.

Verzija: 41.11.0.20717

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste u prozoru Izmeni profil kliknuli na Otkaži, naslovna slika je uklonjena.

 • Od vas je zatraženo da unesete lozinku kada ste koristili Webex aplikaciju za pridruživanje sastanku.

12.11.2021.

Verzija: 41.11.0.20606

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste koristili jednu od svetlosnih tema, naslovna fotografija prostora bila je tamna i teško čitljiva.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

  • Kada ponovo pokrenete aplikaciju, biće potrebno nekoliko minuta da se vaše glasovne poruke pojave.

  • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u mobilnoj aplikaciji, promene se ne prikazuju u aplikaciji za računar.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Na kartici Uređaji nije bilo piksela za aktivaciju.

22.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20395

Ažurirali smo verziju aplikacije za oktobar, ovo ažuriranje trenutno nije dostupno uz automatsko ažuriranje, ažuriranje možete da preuzmete sa https://www.webex.com/downloads.html.

21.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20371

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad ste primili grešku kada ste se bežično povezali sa uređajem i pokušali da delite ekran.

 • Kada je administrator onemogućio otpremanje lokalnih datoteka, ponekad ste u aplikaciji i dalje imali mogućnost otpremanja sa računara,

19.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20360

Uveli smo sledeće poboljšanje, ovo ažuriranje trenutno nije dostupno sa automatskim ažuriranjem, ažuriranje možete da preuzmete sa https://www.webex.com/downloads.html:

 • Pomerili smo kontrolu deljenja ispod trake menija da bismo podržali kućište kamere na MacBook Pro.

13.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20280

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad kada pokušate da se pridružite Webex događaju iz aplikacije, od vas se traži da se prijavite, a zatim dobijete obaveštenje da događaj nije počeo.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad kada se javiš na poziv, ne možeš da prebaciš poziv na nekog drugog.

  • Ponekad, kada primite poziv i pojavi se obaveštenje o obavljanju više zadataka, kada se poziv završi, aplikacija ne odgovara.

05.10.2021.

Verzija: 41.10.0.20213

Rešili smo sledeće probleme:

 • Sledeće probleme smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Kada ste kliknuli na dugme Pridruži se, videli ste više poruka „Ne mogu da se pridružim ovom sastanku“.

  • Niste videli obaveštenje o sastanku kada ste izabrali da budete obavešteni 5 minuta pre početka sastanka.

  • Za neke vremenske zone niste mogli da zakažete sastanak u aplikaciji

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Da ste omogućili multitasking, Webex aplikacija bi se srušila kada biste bili usred poziva.

Septembar 22, 2021

Verzije: 41.9.0.20091

Rešili smo sledeći problem:

 • Nisi mogao da vidiљ status za neke ljude.

Septembar 7, 2021

Verzija: 41.9.0.19961

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada se pridružite sastanku kao gost koji koristi aplikaciju, prijavljivanje na ekran nije lokalizovano.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada pozovete sastanak pomoću uparenog multiplatform telefona, bićete isključeni tokom sastanka.

  • Kada ste pozvali nekoga koristeći broj telefona, a zatim taj poziv preneli drugoj osobi, naslov prozora poziva je bio netačan.

  • Istorija poziva će pokazati sve dolazne i odlazne pozive kao otkazane.

  • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

  • Niste mogli da objedinite poziv da bi to bio konferencijski poziv.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • UcLogin pad je registrovao dobavljača evidencije.

  • Odricanje odgovornosti za hitne slučajeve je neispravno oblikovano na francuskom jeziku.

26. avgusta 2021.

Verzija: 41.8.0.19868

Napravili smo sledeća poboljšanja i počećemo da ih valjamo kupcima u narednih nedelju dana:

 • Opcije pridruživanja webex aplikaciji će se dosledno koristiti, bez obzira na to da li se pridružujete iz Webex aplikacije ili sa veze za sastanak, čak i ako tokom sastanka menjate opcije audio, video zapisa ili virtuelne pozadine.

 • Kada ste prijavljeni u Webex aplikaciju, nećete morati ponovo da se prijavite prilikom pridruživanja iz programa Microsoft Outlook.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad se aplikacija neočekivano zatvori kada ste odgovorili na nit.

 • Kada vas je organizacija sprečila da promenite sliku profila ili ime za prikaz, niste videli poruku o grešci kada ste pokušali da promenite sliku profila ili ime za prikaz.

 • Svaki put kada ste se prijavili u aplikaciju, videli ste iskačući meni "Šta je novi iskačući meni".

9. avgusta 2021.

Verzija: 41.8.0.19732

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki poljski prevodi su skraćeni.

 • Ponekad ste videli problem sa povezivanjem kada ste otvorili "Health checker"

 • Ako ste imali zaobiđnu proxy listu, ponekad ne biste mogli da se povežete sa Webex uslugama van mreže.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u pozivu na mobilnoj aplikaciji ili povezanom desk telefonu, obaveštenje o zelenom pozivu se ne bi pojavilo na aplikaciji na radnoj površini.

  • Niste mogli da odgovorite na drugi poziv u redu čekanja za pozive.

  • Pogrešan broj prikazan u ID-u pozivaoca kada ste primili poziv.

  • Nemački prevod je izrezan kada ste kliknuli na sliku profila i otišli u podešavanja > pozive > redovima poziva.

  • Boja teksta za redove poziva i postavke poziva otežala je čitanje u Web aplikaciji.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

  • Usluga telefona nije htela da se poveže nakon što ste promenili mrežu ili kada je računar izašao iz režima spavanja.

7. jula 2021.

Verzija: 41.7.0.19440

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste nalepili vezu koja je imala crtu, dobili ste poruku o grešci jer otkrivanje klikbejt veze aplikacije nije dozvolilo crtu u unikod formatu.

 • Kada ste koristili VPN vezu, aplikaciji je trebalo nekoliko minuta da se poveže.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada niste bili aktivni u Webexu neko vreme, ponekad ste morali ponovo da pokrenete aplikaciju da biste vratili vezu u prethodno stanje.

  • Kada primite dolazni poziv, obaveštenje o pozivu neće ispravno prikazati ID pozivaoca.

  • Kada je telefon na stolu bio povezan sa Webex-om i kada ste koristili stoni telefon da biste pozvali poziv na čekanje, niste mogli da nastavite poziv iz aplikacije na radnoj površini.

8. juna 2021.

Verzija: 41.6.1.19162

Pauzirali smo automatsko ažuriranje radne površine do 15 juna, ali ispravke na radnoj površini možete preuzeti na https://www.webex.com/downloads.html

2. juna 2020.

Verzija: 41.6.0.19119

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste koristili Webex za vladu i imali HDD disk jedinicu, ponekad je aplikacija koristila 100% disk računara.

 • Rešili smo sledeći problem kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

  • Niste mogli da povežete osnovnu fasciklu usluge Microsoft OneDrive i SharePoint.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ako ste koristili aplikaciju na holandskom i pokušali da dodate prilagođeni kontakt, dugme je prekinuto.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u aktivnom pozivu, prekinuli ste vezu posle 15 minuta.

  • Kada ste započeli konferencijski poziv i dodata četvrta osoba, svi su mogli da vas čuju ali vi niste bili u mogućnosti da ovde budete drugi.

  • Video bi nestao kada biste pozvali na čekanje dok bi neko delio ekran.

  • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

  • Niste mogli da delite ekran nakon što je poziv prebačen.

  • Niste mogli da prestanete da delite ekran kada je osoba sa drugog kraja poziva koristila uređaj koji ne podržava deljenje ekrana (na primer, kancelarijski telefon).

Maj 28, 2021

Verzija: 41.5.0.19072

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste koristili macOS Big Sur 11.4, neki korisnici nisu mogli da se prijave.

24 maj 2021

Verzija: 41.5.0.18911

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Ponekad niste mogli da primite dolazni poziv.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ponekad nisi mogao da obaviš odlazni poziv.

Maj 21, 2021

Ažurirali smo martovsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu. Verzija aplikacije za mart je 41.3.0.18986.

Maj 18, 2021

Ažurirali smo aprilsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu. Verzija aplikacije za april je 41.4.0.18737.

11 maj 2021

Verzija: 41.5.0.18815

Ažurirali smo verziju aplikacije za maj, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

4. maja 2021.

Verzija: 41.5.0.18787

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada su smernice za zadržavanje vašeg preduzeća postavljene na 24 časa, ponekad ste imali greške prilikom učitavanja poruka u prostore.

 • Kada ste kopirali poruku koja je uključivala vezu, pogrešno ste dobili grešku kada ste pokušali da nalepite kopirani tekst u razmak.

 • Ponekad niste imali karticu "Poruke" u aplikaciji za slanje poruka.

 • Sledeći problem smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Niste mogli da koristite dugme "Pridruži se" u aplikaciji za radnu površinu da biste se pridružili sastanku zakazanom u Google kalendaru.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada započnete konferencijski poziv, videćete da je poruka zaustavljena na snimku iskočila. Snimanje poziva nije uticalo na to.

  • Kada biste preuzeli poziv koji je bio parkiran na Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone, postojao bi samo jednosmerni video.

  • Kada ste parkirali poziv i kliknuli na dugme "Više" pored dugmeta "Preuzmi", predstavljena vam je prazna lista.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Broj koji ste podesili za extend and Connect nije zapamćen ako ste isti broj koristili za doseg jednog broja.

  • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

22. aprila 2021.

Verzija: 41.4.0.18629

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pozvali na čekanje i onda nastavili poziv, druga strana nije mogla da vas čuje.

16. aprila 2021.

Verzija: 41.4.0.18595

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv sa skrivenog ID-a pozivaoca (anonimnog) koji je prikazan kao Poziv u webexu , pogrešno ste primili grešku što poziv više nijedostupan.

7. aprila 2021.

Verzija: 41.4.0.18516

Napravili smo sledeće poboljšanje kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

 • Kada pregledate datoteku u okviru, sada možete da kliknete da biste uredili tu datoteku.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad niste videli vezu lične sobe na kontakt karticama.

 • Kada ste čitali razmak i prebacili se na drugu karticu, nove poruke u prostoru su netačno označene kao pročitane.

 • Kada koristite macOS 11 (Big Sur), niste imali opciju Copy Link kada ste kliknuli desnim tasterom miša na vezu u razmaku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada bi te neko pozvao i spustio slušalicu pre nego što si se javio, nastavio bi da čuješ kako zvoni.

  • Niste mogli da zatvorite prozor za preuzimanje nakon parkiranja poziva.

  • Kada ste koristili tablu za biranje broja da biste pozvali broj sa više od 20 cifara, dobili ste poruku o grešci u kojoj je bilo "Izvinite, pozivanje telefonskih brojeva nije moguće".

  • Uspostavljanje početnih vrednosti tajmera za pozivanje kada ste počeli da delite ekran.

  • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Migracija kontakata iz jabera na Webex nije uspela zbog osetljivosti predmeta na e-adrese.

  • U zaglavlju aplikacije biste videli neusaglašenu mrežnu poruku čak i ako tokom poziva niste imali primetnih audio ili video problema.

  • Radni stoni telefon ne biste videli na listi uređaja u zaglavlju aplikacije.

  • Niste mogli da delite ekran ili aplikaciju tokom poziva.

11. marta 2021.

Verzija: 41.3.0.18191

Rešili smo sledeći problem:

Iako ste bili postojeći korisnik, Webex vas je tretirao kao novog korisnika i pokazao vam ekrane na brodu.

Ono što je uključeno u ovu ispravku možete proveriti tako što ćete je preuzeti odavde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. marta 2021.

Verzija: 41.3.0.18143

Napravili smo neka poboljšanja u pretraživanju poruka, sada ćete videti da se rezultati pojavljuju skoro trenutno.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ažurirali smo vezu Uslovi korišćenja usluge u aplikaciji.

 • Niste mogli da se pomerite nadole na jednom znaku na ekranu.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pozvali poziv na čekanje, a zatim pokušali da obavite Webex poziv, vaš poziv je prekinut.

  • Kada ste bili u pozivu sa nekim ko je delio ekran, ponekad biste dobili još jedno obaveštenje o dolaznom pozivu od iste osobe.

  • Kada ste pokušali da prenesete aktivan poziv, niste mogli da dovršite prenos dok je poziv zvonio.

  • Nakon što ste dodali nekog drugog u aktivan poziv, a zatim objedinili dva poziva, vaš zvuk se više nije mogao čuti.

  • Da ste nedavno parkirali poziv i pokušali da parkirate drugi poziv, dobili ste sledeću grešku: "Nijedan broj parka nije dostupan".

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da se pridružite Webex sastanku sa punom funkcijom pomoću funkcije "Pozovi me".

11. februara 2021.

Verzija: 41.2.0.17979

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste ažurirali profil, a zatim ponovo otvorili postavke profila, stranica je bila prazna.

 • Kada ste se pridružili sastanku, niste mogli da se između opcija.

 • Ponekad kada ste se pridružili sastanku kao gost, vaš video se nije pojavio.

 • Ponekad ste dobijali više obaveštenja za isti sastanak, uključujući i vreme kada je računar bio zaključan

3. februara 2021.

Verzija: 41.2.0.17887

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada vaša organizacija koristi proxy server, ponekad niste mogli da se prijavite u aplikaciju.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pokušali da povučete poziv dok ste bili povezani sa Webex uređajem, povlačenje nije uspelo.

  • Bilo je problema sa zvukom i vezom prilikom pokušaja konferencijskog poziva.

27. januara 2021.

Verzija: 41.1.0.17740

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste poslali poruku u razmaku, prostor se nije pomerio na vrh liste razmaka.

13. januara 2021.

Ažurirali smo oktobarske i novembarske verzije aplikacija, ove ispravke uključuju ispravke za održavanje. Ove aplikacije su dostupne organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.

 • Oktobar: 40.10.1.17576

 • Novembar: 40.11.0.17575

12. januara 2021.

Verzija: 41.1.0.17621

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada je administrator isključio postavku poverljivih prostora i kada ste bili prijavljeni, i dalje ste mogli da klasifikujete razmake.

 • Kada ste uređivali poruku, ponekad se starije poruke u prostoru nisu prikazivale.

 • Ponekad poruke nisu ispravno prikazane.

 • Kada vaša kompanija koristi brendiranje, ako aplikacija nije preuzela logotip prilikom prijavljivanja upravo ste videli prazan logotip.

 • Možete da odaberete zvuk za obaveštenja o porukama, ali aplikacija je uvek puštala Bip ton.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada dodate broj telefona kontaktu i pozovete taj kontakt, poziv će proći kao Poziv na Webexu, a ne kao Webex poziv.

  • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ne biste dobili obaveštenje o dolaznom pozivu kada je stigao drugi poziv.

6. januara 2021.

Verzija: 40.12.0.17554

Ažurirali smo verziju aplikacije za decembar, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

Ponekad objavljujemo verzijeAplikacija Webexza iPhone i iPad uređaje koji rešavaju probleme sa stabilnošću i performansama. Idite u prodavnicu App Store da biste videli najnovije napomene o izdanju zaAplikacija Webexza iPhone i iPad.

Dodirnite ikonicu App Store na iPhone-u ili iPad-u i potražiteAplikacija Webex.

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite koristeći sledeće verzijeAplikacija Webexza iPhone i iPad od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne računajući) 41.1.4.1182

Za najnovije ispravke posetite .https://www.webex.com/downloads.html

13.01.2022.

Verzija: 42.1.0.2219

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ako ste nekome slali poruke u prostoru, a zatim pokušali da proverite govornu poštu, dugme za reprodukciju nije radilo.

13.12.2011.

Verzija: 41.12.0.2156

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada započnete poziv sa nekim i on napravi konferencijski poziv da doda još jednog učesnika, ponekad izgubite zvuk.

  • Kada ste pokušali da pozovete broj iz istorije poziva aplikacije za mobilne telefone, aplikacija Webex nije uspela da dovrši poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • ID pozivaoca bi ponekad prikazivao pogrešno ime i broj.

  • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u aplikaciji za računar, promene se ne prikazuju u mobilnoj aplikaciji.

12.11.2021.

Verzija: 41.11.1.2069

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

 • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u mobilnoj aplikaciji, promene se ne prikazuju u aplikaciji za računar.

05.10.2021.

Verzija: 41.10.0.1913

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Niste mogli da koristite funkciju Callback kada je Webex koristio aplikaciju za mobilni telefon ili mobilnu mrežu za obavljanje poziva.

Septembar 7, 2021

Verzija: 41.9.0.1808

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Ako je jezik vašeg iPhone uređaja podešen na japanski i ako ste pozvali Webex, aplikacija će se srušiti kada tapnete na dugme More.

 • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

5. avgusta 2021.

Verzija: 41.8.0.1680

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste bili na konferencijskom pozivu i pokušali da dodate još ljudi, poziv bi omanuo.

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

7. jula 2021.

Verzija: 41.7.0.1566

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ako promenite mrežu tokom poziva, ID pozivaoca se menja u *11.

8. juna 2021.

Verzija: 41.6.1

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

2. juna 2021.

Verzija: 41,6

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

 • ID pozivaoca se promenio u *11 kada ste usred poziva promenili mrežu.

11 maj 2021

Verzija: 41,5

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

7. aprila 2021.

Verzija: 41,4

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

U ovom izdanju, aplikacija sledi nova pravila za isporuku obaveštenja iOS uređajima, kao što zahteva Apple.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Kada ste bili u audio pozivu i poziv je stavljen na čekanje, a zatim nastavljen, vaš video je deljen.

 • Kada ste pozvali hitne slučajeve, poziv je prošao preko Webexa umesto preko aplikacije za telefon.

 • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Kada ste bili u audio pozivu sa nekim i kada se prebacio na video poziv, video zapis je automatski deljen.

2. marta 2021.

Verzija: 41,3

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Naišli biste na probleme sa deljenjem video zapisa nakon nadogradnje na verziju 41.1.x.

 • Webex nije uklanjao oznaku za guranje kada ste se odjali iz aplikacije.

 • Pozivi bi ponekad nasumično opadali.

 • Istorija poziva ne bi uvek prikazivala ispravan ID pozivaoca.

 • Da ste deo reda čekanja za pozive i da imate konfigurisan poziv "Prosledi bez odgovora" da prosledi sve pozive u red čekanja za pozive, interni pozivi ne bi unapred podesili prefiks reda čekanja za pozive.

3. februara 2021.

Verzija: 41,2

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste tražili nekoga van vaše kompanije koristeći njegovu e-adresu, niste mogli da mu pošaljete poruku.

12. januara 2021.

Verzija: 41,1

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Stavke istorije poziva nisu bile u skladu sa stavkom.

 • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Video zapis će se i dalje pojavljivati čak i kada ste odabrali da automatski onemogućite video zapis za sve dolazne pozive.

Ponekad objavljujemo verzijeAplikacija Webexza Android uređaje koji rešavaju probleme sa stabilnošću i performansama. Idite u Google Play prodavnicu da biste videli najnovije napomene o izdanju zaAplikacija Webexza Android.

Dodirnite ikonicu Play prodavnice na Android uređaju i pretražiteAplikacija Webex, ili idite ovde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite koristeći sledeće verzijeAplikacija Webexza Android od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne uključujući) 41.2.1.149

Za najnovije ispravke posetite .https://www.webex.com/downloads.html

13.01.2022.

Verzija: 42.1.0.169

Rešili smo sledeće probleme:

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

  • U istoriji poziva, ikona video snimka se pojavila kao opcija čak i kada vas je neko pozvao sa telefonskog broja.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Neki nemački prevodi su bili netačni na kartici Pozivi.

13.12.2011.

Verzija: 41.12.0.129

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • ID pozivaoca bi ponekad prikazivao pogrešno ime i broj.

 • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u aplikaciji za računar, promene se ne prikazuju u mobilnoj aplikaciji.

12.11.2021.

Verzija: 41.11.0.177

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

 • Kada promenite podešavanja za prosleđivanje poziva u mobilnoj aplikaciji, promene se ne prikazuju u aplikaciji za računar.

05.10.2021.

Verzija: 41.10.0.147

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

Niste mogli da koristite funkciju Callback kada je Webex koristio aplikaciju za mobilni telefon ili mobilnu mrežu za obavljanje poziva.

Septembar 7, 2021

Verzija: 41.9.0.182

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

5. avgusta 2021.

Verzija: 41.8.0.192

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

7. jula 2021.

Verzija: 41.7.0.198

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste ponovo pokrenuli aplikaciju, prozor za jedinstveno prijavljivanje je bio prazan.

  • Niste mogli da se povežete sa servisom telefona.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

  • Kada biste promenili mrežu tokom poziva, čuli biste ton dok se veza ponovo uspostavlja.

8. juna 2021.

Verzija: 41.6.1

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

2. juna 2021.

Verzija: 41,6

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

11 maj 2021

Verzija: 41,5

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u aktivnom pozivu i primili drugi poziv, nije bilo audio obaveštenja koje vas obaveštava o drugom pozivu.

  • Kada biste se prijavili na Webex, od vas će biti nepotrebno zatraženo da postavite dozvole za lokaciju za hitne službe na "Allow all the time".

7. aprila 2021.

Verzija: 41,4

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Kada ste bili u audio pozivu sa nekim i kada se prebacio na video poziv, video zapis je automatski deljen.

 • Kada ste uključili "Single Number Reach" i dodali broj u aplikaciju na radnoj površini, promene se nisu odrazile na vašu Android aplikaciju.

2. marta 2021.

Verzija: 41,3

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Pozivi bi ponekad nasumično opadali.

 • Istorija poziva ne bi uvek prikazivala ispravan ID pozivaoca.

 • Da ste deo reda čekanja za pozive i da imate konfigurisan poziv "Prosledi bez odgovora" da prosledi sve pozive u red čekanja za pozive, interni pozivi ne bi unapred podesili prefiks reda čekanja za pozive.

3. februara 2021.

Verzija: 41,2

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste tražili nekoga van vaše kompanije koristeći njegovu e-adresu, niste mogli da mu pošaljete poruku.

12. januara 2021.

Verzija: 41,1

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Video zapis će se i dalje pojavljivati čak i kada ste odabrali da automatski onemogućite video zapis za sve dolazne pozive.

Sledeći sadržaj se odnosi na Aplikacija Webexza Veb


 

Ako se pretplatite na Webex od dobavljača usluga, imajte u videu da Webex za Web nije optimizovan za vašu uslugu. Preuzmite i koristite aplikacije za radnu površinu i mobilne uređaje za najautetnije funkcije i najbolje korisničko iskustvo.

05.10.2021.

Napravili smo ova poboljšanja:

 • Ažurirane ilustracije u aplikaciji

Rešili smo ove probleme:

 • Više puta prekidanje i ponovno povezivanje žičanih slušalica bi izgubilo audio vezu na sastancima

 • Učitavanje prostora sa određenim vrstama priloženih datoteka dovelo bi do neočekivanog zatvaranja aplikacije

 • Kozmetički problemi sa citiranim odgovorima

 • Nepravilno rukovanje sa više istovremenih sastanaka

 • Režim osvetljenja koji se prikazuje netačno tokom procesa prijavljivanja za neke ljude

 • Pročitajte priznanice koje su se nepotrebno osvežile kada ste se pridružili/napustili prostore

Septembar 7, 2021

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad je znak na ekranu prikazivan belom pozadinom koja je trebalo da bude crna.

 • Poruke o greškama niste videli kada aplikacija nije uspela da kreira razmak od 1:1.

 • Ponekad se aplikacija neočekivano odustala kada ste pokušali da promenite ime.

 • Kada ste koristili Internet Explorer, niste videli upozorenja da se pregledač približava kraju života.

3. avgusta 2021.

Napravili smo ova poboljšanja:

 • Ažuriran raspored prostora za razmenu poruka tako da odgovara našim aplikacijama na radnoj površini. Sada, poruke, osobe, profil, sadržaj i raspored su kartice unutar svakog prostora, a ne skrivene u desnoj koloni.

 • Iskustvo u susretu je ažurirano da bi se podržale manje veličine prozora.

 • Sada možete da zavirite u prostor i čitate njegove poruke bez označavanja prostora kao pročitane ili slanja potvrda da je poruka pročitana drugim korisnicima.

Rešili smo ove probleme:

 • U malim veličinama ekrana, pregled samo-video zapisa prekrio je dugme "Ostavi sastanak".

 • Za određene tipove sastanaka, dugmad za pridruživanje sastanku su prikazana nakon završetka sastanaka.

 • Problemi sa pristupačnošću sa dijalogom obaveštenja o prostoru.

 • Problemi sa pristupačnošću sa ekranom korisničkog profila.

 • Za određene sastanke, kamera će ostati aktivna nakon što korisnik napusti poziv.

 • Neke veze u prostorima za razmenu poruka

Sledeći sadržaj se odnosi nahttps://teams.webex.com, više ne rešavamo probleme za ovu verzijuAplikacija Webexza Veb.