Podržavamo najnoviju verziju Webex aplikacije i verzije koje su dostupne administratorima u kontrolnom čvorištu (pogledajte kontrole ažuriranja proizvoda za Webex App verzije radne površine)

Za najnovije informacije o novim funkcijama pogledajte Webex App | What's New.

Izveštavamo o otvorenim i rešenim greškama ozbiljnosti od 1 do 3.Kada ispravka ne uključuje greške koje je pronašao klijent, za tu ispravku neće biti prikazana lista rešenih grešaka.

Alatka za pretragu grešaka

Pomoću alatke za pretragu cisco grešaka možete da pronađete detalje o navedenim greškama i potražite druge greške koje utiču na određene ispravke Webex aplikacija.Više informacija o korišćenju alatke za pretragu grešaka potražite u pomoći za alatku za pretragu grešaka.

8. novembar 2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows – 42.11.0.24187

 • Mac – 42.11.0.24187

 • iOS —42.11

 • Android – 42.11

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd32376

2

Aplikacija Webex

Webex aplikacija za iOS petlje nazad na ekran za prijavljivanje prilikom minimiziranja tokom prijavljivanja

CSCwd25123

3

Aplikacija Webex

Nema zvuka zvonjave za dolazne pozive

CSCwc64862

3

Aplikacija Webex

Tokom slanja slika sa tekstom u vebeks aplikaciji (razmena poruka), i tekst i slike se preklapaju.

CSCwd58834

3

Aplikacija Webex

Kada pozivalac prekine vezu tokom prenosa, "Transfer Complete" ostaje prikazan na ekranu pozivaoca prenosa.

CSCwd58851

3

Aplikacija Webex

Na Androidu tajmer poziva uključuje vreme zvonjave.

19. oktobar 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju:

 • Linux 42.10.0.24000

4. oktobar 2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows – 42.10.0.23814

 • Mac – 42.10.0.23814

 • Android – 42.10

 • iPhone and iPad – 42.10

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd25936

2

Aplikacija Webex

Senzor blizine deaktivira odlazni video

CSCwd25934

3

Aplikacija Webex

U operativnom sistemu Windows korisnici mogu da dodaju više dupliranih kontakata ako stalno klikću na dugme za čuvanje prilikom čuvanja prilagođenog kontakta

CSCwd25935

3

Aplikacija Webex

Webex aplikacija za Mac prikazuje poruku "Webex nema pristup vašoj kameri", za poziv koji ne koristi video zapis.

CSCwc67570

3

Aplikacija Webex

Problem sa zvukom sa bluetooth slušalicama na Android uređaju

CSCwc98102

3

Aplikacija Webex

Nije moguće deliti sa iPhone/iPad ekrana optimizujte za video zavirujete u sisteme "Telefon u sobu"

CSCwc73327

3

Aplikacija Webex

Naslovna slika nije vidljiva između korisnika

CSCwc72178

3

Aplikacija Webex

Webex Aplikacija je neočekivano odustala tokom učešća na Webex sastanku ili 1:1 ćaskanju.

CSCwc62316

3

Aplikacija Webex

Ime kompanije je izrezano u pomoći > O tome da li se koristi kvadratni logotip

CSCwc52294

3

Aplikacija Webex

Odsečen naslov sastanka u Webex podsetniku za domaćina

CSCwc35197

3

Aplikacija Webex

Nije moguće označiti druge osobe učesnika Webex razmaka, brojanje prikazuje manje učesnika u klijentu radne površine

CSCwb78123

3

Aplikacija Webex

Ponekad se upotreba memorije popela i prouzrokovala neočekivano odustajanje aplikacije.

CSCwb46857

3

Aplikacija Webex

Korisnik ne može da pretražuje i započne novi razgovor sa bilo kojim korisnikom koji se već ne nalazi na listi kontakata u Webex aplikaciji

12. septembar 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju:

 • iPhone and iPad – 42.9

7. septembar 2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows – 42.9.0.23494

 • Mac – 42.9.0.23494

 • Android – 42.9

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd04450

2

Aplikacija Webex

Webex aplikacija za iOS se neočekivano zatvorila kada je korisnik više puta kliknuo na dugme "Hold/Resume"

CSCwc50893

3

Aplikacija Webex

Prečica za nepročitano nije uspela

CSCwc51268

3

Aplikacija Webex

Dugme "Upoznaj " je klikabilno za učesnike u prostorima sa režimom objave

CSCwc36720

3

Aplikacija Webex

Problem sa pregledom slike

CSCwc09097

3

Aplikacija Webex

Korisnik ne može da prikaže određenu poruku prilikom pretraživanja pomoću ključne reči u prostoru

CSCwb81781

3

Aplikacija Webex

Na Chromebook-u aktivnost kamere LED ostaje na e-ici dok se aplikacija potpuno ne zatvori

18. avgust 2022.

Objavili smo ispravku za Webex Aplikaciju na Windowsu i Mac računaru, ova ispravka uključuje ispravku za problem zbog kojeg bi korisnici koji su isključili poziv povremeno videli da nedostaju ili su prazni razgovori.Slede verzije aplikacije koje odgovaraju današnjim ažuriranjima:

 • Windows – 42.8.0.23281

 • Mac – 42.8.0.23281

11. avgust 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.8.0.23214

 • Mac – 42.8.0.23214

 • iPhone and iPad – 42.8

 • Android – 42.8

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc76325

2

Aplikacija Webex

Prilikom prenosa poziva na mobilni, ako je izabran korisnik sa nedavne liste, poziv se može preneti drugoj osobi u skorije vreme.

CSCwc48363

2

Aplikacija Webex

Veze sa naznakama u adaptivnim tekstualnim blokadama kartice su prekinute u beta verziji

CSCwb65731

2

Aplikacija Webex

Prostor zaglavljen u nepročitanom stanju

CSCwc04938

3

Aplikacija Webex

Tekstualna oznaka Webex App Phone usluge nije prikazana

CSCwb29853

3

Aplikacija Webex

Mapi proces ne postoji graciozno izazivajući problem sa integracijom outlook kontakata i .ost datotekom

CSCwc53124

3

Aplikacija Webex

Ekran dobrodošlice se pojavljuje na lansiranju na kratko nakon svakog svežeg lansiranja za Webex App

28. jul 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara ažuriranoj verziji dostupnoj na lokaciji za preuzimanje:

 • Windows – 42.7.0.23054

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc36419

1

Aplikacija Webex

Nije moguće pokrenuti webex aplikaciju nakon što je korisnik ponovo instalirao Webex.msi.

11. jul 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.7.0.22904

 • Linux 42.7.0.22904

 • Mac – 42.7.0.22904

 • iPhone and iPad – 42.7

 • Android – 42.7

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc17615

1

Aplikacija Webex

Spellcheck nije radio na Linuxu

CSCwb53911

2

Aplikacija Webex

Webex aplikacija uzrokuje veliku upotrebu energije

CSCwc29972

2

Aplikacija Webex

CPU je visok kada Webex aplikacija prikazuje dugme "Pridruži se"/"Tajmer" (zeleno dugme)

CSCwc14022

3

Aplikacija Webex

Nije moguće odjaviti se iz Webex aplikacije na iPhone ili iPad uređaju

CSCwc10344

3

Aplikacija Webex

Iskačući iskačući prikaz CustomURL E911 se ne učitava tokom prijavljivanja.

CSCwc03092

3

Aplikacija Webex

Pozivi se šalju na govornu poštu za Webex App na iPhone i iPad uređajima

CSCwc28054

3

Aplikacija Webex

Webex aplikacija je upitana za dozvolu za deljenje, ali je već provereno postavljanje snimanja ekrana u bezbednosnim postavkama operativnog sistema

CSCwc41743

3

Aplikacija Webex

Kada ste samo u režimu softfona, kada se prebacujete između stranica govorne pošte, aplikacija bi se srušila.

CSCwc44312

3

Aplikacija Webex

Prilikom prenosa poziva nisu prikazani brojevi, već samo imena

16. jun 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju:

 • Windows – 42.6.0.22645

8. jun 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.6.0.22565

 • Linux 42.6.0.22565

 • Mac – 42.6.0.22565

 • iPhone and iPad – 42.6

 • Android – 42.6

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc10513

3

Aplikacija Webex

Zauzeto polje lampe (BLF) poziv za preuzimanje ne radi nakon nadogradnje

CSCwc10517

3

Aplikacija Webex

Nije u nošenju poziva kontaktu

CSCwc10524

3

Aplikacija Webex

Poziv nije mogao biti prekinut i nije se pojavio u istoriji poziva

CSCwb83797

3

Aplikacija Webex

Webex aplikacija daje poruku o grešci za certifikat koji je sada nasumično važeći

CSCwb56077

3

Aplikacija Webex

Nije moguće promeniti ime razmaka.

CSCwb53814

3

Aplikacija Webex

Kartica "Sastanci" u aplikaciji se ne pomera na današnju listu sastanaka

CSCwb95325

3

Aplikacija Webex

Nije moguće pozvati lokalnu napravu iz aplikacije

CSCwa61231

3

Aplikacija Webex

Timski razgovor se ne ažurira automatski novom poslatom porukom

CSCwa34487

3

Aplikacija Webex

Nije moguće započeti sastanak u aplikaciji jer dugme "Sada " nije bilo dostupno ako je sastanak planiran sa Webex lokacije.

9. maj 2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju ažuriranim verzijama dostupnim na lokaciji za preuzimanje:

 • Windows – 42.5.0.22259

 • Mac – 42.5.0.22259

Ova ispravka za Webex Aplikaciju u operativnom sistemu Windows je da zadrži brojeve verzija doslednim i za Windows i za Mac računare.Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju.

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

2

Aplikacija Webex

Neki korisnici nisu mogli da se prijave u aplikaciju.

9. maj 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara ažuriranoj verziji dostupnoj na lokaciji za preuzimanje:

 • Windows – 42.5.0.22254

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju.

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

2

Aplikacija Webex

Neki korisnici nisu mogli da se prijave u aplikaciju.

5. maj 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju.

 • Windows – 42.5.0.22221

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešeni problem u ovom izdanju.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb80304

2

Aplikacija Webex

Daljinski upravljač jabra slušalica ne radi

3. maj 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.5.0.22187

 • Linux 42.5.0.22187

 • Mac – 42.5.0.22187

 • iPhone and iPad – 42.5

 • Android – 42.5

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb67846

3

Aplikacija Webex

Povremene poruke šalju neuspehe na iOS-u

CSCwb58460

2

Aplikacija Webex

Webex za vladine klijente nije moguće prijaviti se.

CSCwb08148

3

Aplikacija Webex

Pozivi pomoću objedinjenog CM-a kreiraju više razmaka na Webex aplikaciji kada se proslede proširenjima na lovačkoj grupi

CSCwa94804

3

Aplikacija Webex

Webex App landing page se ne pojavljuje ispravno

CSCwb02226

3

Aplikacija Webex

Kada kliknete na dugme "Pridruži se" u podsetniku za sastanak aplikacije Webex, poziv počinje kao Webex poziv umesto da se koristi mogućnost softfona.

CSCwa67438

3

Aplikacija Webex

Nije moguće proslediti poruku osobi ako je na pozivu sa njom u Aplikaciji Webex

CSCwa13755

3

Aplikacija Webex

Otvorite prilog u Webex aplikaciji, samo je donji desni kvadrant vidljiv na primarnom uređaju.

CSCwb77024

3

Aplikacija Webex

Video pozivi u Webexu se još uvek dešavaju kada su onemogućeni

CSCwb77037

3

Aplikacija Webex

Na Softphone-u samo korisnici Windows radne površine ne mogu da slušaju govornu poštu.

CSCwb77041

3

Aplikacija Webex

Ikona povratnog poziva nije prikazana na vizuelnoj govornoj pošti

CSCwb26903

3

Aplikacija Webex

Istorija poziva nije ažurirana na mobilnoj aplikaciji

19. april 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.4.1.22032

 • Mac – 42.4.1.22032

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb54015

1

Aplikacija Webex

Pozivanje stranačkih detalja koji se ne prikazuju u obaveštenju o preuzimanju poziva.

CSCwb35632

3

Aplikacija Webex

Nakon onemogućavanja pozivanja, razmene poruka i ličnih uvida, korisnici vide ćaskanja kada započnu sastanak i dele ekran.

5. april 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.4.0.21893

 • Linux 42.4.0.21893

 • Mac – 42.4.0.21893

 • iPhone and iPad – 42.4

 • Android – 42.4

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb48562

2

Aplikacija Webex

Zauzeto polje lampe (BLF)/Obaveštenja o preuzimanju poziva koja se ne prikazuju kada korisnički ID pozivaoca uključuje broadWorks podrazumevano ime domena

CSCwb48564

3

Aplikacija Webex

Obavite poziv iz istorije poziva za IPhone, on automatski započinje Webex sastanak umesto audio poziva.

CSCwb48566

3

Aplikacija Webex

Netačna identifikacija kontakata za pozive automatskog pomoćnika

CSCwb41343

3

Aplikacija Webex

Webex aplikacija ne može ponovo da se poveže nakon što je u stanju pripravnosti, spavanja ili uštede energije u operativnom sistemu Windows.

CSCwb18115

3

Aplikacija Webex

Webex poziv zamenjuje postavku sistema "Ne remeti"

CSCwb03851

3

Aplikacija Webex

Windows 10 korisnici ne mogu da otpreme izveštaj o problemu

CSCwb01396

1

Aplikacija Webex

Opcija "Uređivanje uvida osoba" koja nedostaje u aplikaciji.

CSCwa94181

3

Aplikacija Webex

Prozor poziva je preklanjen sa Windows OS taskbarom.

CSCwa95004

3

Aplikacija Webex

Učesnici sastanka prikazani kao nepoznati u razmacima.

CSCwb18309

3

Aplikacija Webex

Webex ne pokreće kompletan istaknuti sastanak kada veza lične sobe za sastanke sadrži više perioda.

CSCwa70762

3

Aplikacija Webex

Nije moguće deliti sadržaj na drugom uređaju.

CSCwa55176

3

Aplikacija Webex

Kada kreirate razmak na francuskom, dugme se ne može pročitati

1. mart 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.3.0.21576

 • Linux 42.3.0.21576

 • Mac – 42.3.0.21576

 • iPhone and iPad – 42.3

 • Android – 42.3

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa93547

3

Aplikacija Webex

Dodajte dugme koje nedostaje prilikom pokušaja dodavanja novih korisnika u Webex aplikaciju.

CSCwa62208

3

Aplikacija Webex

Neispravno ukupno vreme snimanja u poruci za ćaskanje kada je snimanje najavljeno.

CSCwa01016

3

Aplikacija Webex

Lična veza sobe se prikazuje u aplikaciji Webex na kartici profila, čak i kada su veze lične sobe onemogućene na nivou lokacije

CSCwa78425

3

Aplikacija Webex

Propušteno obaveštenje o novim porukama u skrivenom prostoru direktne poruke

CSCwa57214

3

Aplikacija Webex

Kada su korisnička imena uključivala UTF-8 znakove, prozor statusa nije hteo da se učita

CSCwa83541

3

Aplikacija Webex

Aplikacija se neočekivano zatvorila kada ste kliknuli na dugme " Odgovori na nit"

CSCwa97459

2

Aplikacija Webex

Tekst je postao nečitljiv kada je postavka "Start Webex" kada moj računar započne postavku neproverena

CSCwa67381

3

Aplikacija Webex

Brisanje jedne poruke prikazuje više razmaka info poruke

CSCwa94062

2

Aplikacija Webex

Video poziv se podrazumevano lansira prilikom prolaske kroz URL šemu.

CSCwa77372

3

Aplikacija Webex

Otklonjen je problem prilikom prenosa poziva pomoću tastature na ekranu

CSCwb09155

3

Aplikacija Webex

Pozivanje na sastanak pomoću veze "klikni na poziv" nije uspelo.

CSCwb09210

3

Aplikacija Webex

Brojevi poziva mogu biti izabrani samo kada je izabrana opcija "Ručno povezivanje sa uređajem".

CSCwb09211

3

Aplikacija Webex

Red odlaznog agenta kontakt centra prikazuje drugo ime agenta.

25. februar 2022.

Sledeće verzije aplikacija odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows – 42.2.0.21486

 • Linux 42.2.0.21486

 • Mac – 42.2.0.21486

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa94039

1

Aplikacija Webex

Otklonjen je problem zbog kojeg prvi put prijavljivanje nije uspelo da se poveže pomoću pozivanja u Webexu (Objedinjeni CM)

1. februar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.2.0.21338

 • Linux 42.2.0.21338

 • Mac – 42.2.0.21338

 • iPhone and iPad – 42.2

 • Android – 42.2

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa46790

3

Aplikacija Webex

Otklonjen je problem zbog kojeg je ikona konferencije treperela kada ste lebdeli iznad slika profila ljudi.

CSCwa55822

3

Aplikacija Webex

Neki tekst je skraćen na nemačkom jeziku.

13. januar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows – 42.1.0.21190

 • Linux 42.1.0.21190

 • Mac – 42.1.0.21190

 • iPhone i iPad – 42.1.0.2219

 • Android – 42.1.0.169

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima.Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa56953

3

Aplikacija Webex

Nedostajalo je zeleno dugme za prenos.

CSCwa55967

3

Aplikacija Webex

Neki prevodi na portugalskom su netačno prikazani.

CSCwa44654

3

Aplikacija Webex

Neki prevodi na nemačkom su netačno prikazani,

CSCwa38931

3

Aplikacija Webex

Kada ste pozvali, pridružili ste se tekućem planiranom Webex sastanku umesto da imate standardni poziv.

CSCwa11951

3

Aplikacija Webex

Dugme "Deljenje datoteka" nije sivo sa onemogućenim deljenjem datoteka

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite koristeći sledeće verzije Webex aplikacije za Windows od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne računajući) 41.1.0.17740

Aplikaciju morate deinstalirati ručno na kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows i opcionalno možete da obrišite keš memoriju za aplikaciju. Preuzmite Webex aplikaciju i pokrenite MSI.Za dodatnu pomoć obratite se IT administratoru.

13. januar 2022.

Verzija:42.1.0.21190

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki portugalski prevodi su netačno prikazani.

 • Ponekad niste mogli da se povežete sa lokalnim kalendarom.

 • Kada ste se pridružili sastancima, ponekad ste videli probleme sa performansama u aplikaciji.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

  • Kada ste pozvali broj telefona, čuli ste dvostruko zvonjenje.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste primili dolazni poziv, ponekad je nivo izlaza za zvona i obaveštenja bio na maksimalnoj postavci i kada ste otvorili audio postavke aplikacija je uspostavila početne vrednosti volumena.

13. decembar 2021.

Verzija:41.12.0.20899

Napravili smo brojna poboljšanja za pristupačnost.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada je administrator unapred konfigurisao vašu e-poštu za prijavljivanje, ponekad biste mogli da je zamenite.

 • Ponekad kada ste se kretali kroz razmake i poruke, aplikacija je počela da pokazuje probleme sa poravnavanjem.

 • Neki ljudi su primetili kašnjenje sa porukama koje ste poslali.

 • U zdravstvenom pregledu, neka polja ko-brendiranja nisu bila prikazana kako treba.

 • Nakon što ste prekinuli poziv sa nekim, u vašem direktnom prostoru sa njim dobili ste grešku u preuzimanju poruka.

 • U nekim razmacima niste mogli da se pomerate kroz starije poruke.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite funkcije "Sastanci" u aplikaciji Webex:

  • Kada su sastanci sa punom funkcijom isključeni, niste mogli da započnete sastanak iz Veb pregledača.

  • Kada ste uneli telefonski broj "Pozovi me" u podešavanjima > Opcije pridruživanja > opcije pridruživanja sastanku, nije bilo načina da izbrišete taj broj telefona.

  • Ponekad je trebalo duže nego što je normalno da se pridružim sastanku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad se aplikacija neočekivano odustala kada ste koristili Sennheiser slušalice.

  • Niste mogli da dovršite interni prenos poziva.

  • Kada ste pokušali da ažurirate lokaciju za hitne službe, dugme "Otkaži" u dijalogu "Dodavanje adrese" neće funkcionisati.Umesto toga, morali ste da kliknete na X u gornjem desnom uglu dijaloga.

  • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na mobilnoj aplikaciji, promene se nisu odrazile na aplikaciju na radnoj površini.

  • ID pozivaoca bi ponekad prikazao pogrešno ime i broj.

  • Kada ste odgovorili na poziv iz reda čekanja za pozive, telefonski broj se nije prikazivao na aktivnom ekranu poziva.

  • Od vas je zatraženo da ažurirate lokaciju svaki put kada otvorite laptop računar.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da izaberete uređaj ispod rampe za biranje broja na kartici "Pozivanje" (samo nemački interfejs).

  • Niste mogli da pozovete nekoga sa call on Webex kada je vaš stoni telefon bio povezan sa Webex Aplikacijom.

24. novembra 2021.

Verzija:41.11.0.20717

Rešili smo sledeće probleme:

 • Upotreba CPU-a se povećala kada ste otvorili jedan od omiljenih prostora.

 • Kada ste kliknuli na dugme "Otkaži " u prozoru "Uređivanje profila", slika na naslovnoj strani je uklonjena.

 • Od vas je zatraženo da unesete lozinku kada ste koristili Webex App da biste se pridružili sastanku.

12 novembar 2021

Verzija:41.11.0.20606

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste kreirali novi nalog, niste mogli da kopirate i nalepite šestocifreni aktivacioni kôd.

 • Neki ruski prevodi su netačno prikazani.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite funkcije "Sastanci" u aplikaciji Webex:

  • Kada ste se pridružili sastanku unošenjem video adrese, niste mogli da vidite video zapis.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

  • Kada biste ponovo pokrenuli aplikaciju, trebalo bi nekoliko minuta da se vaše glasovne poruke pojave.

  • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na mobilnoj aplikaciji, promene se nisu odrazile na aplikaciju na radnoj površini.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste se odazvali pozivu na mobilnoj aplikaciji, povezani prostor u aplikaciji za radnu površinu premešten je na listu skrivenih prostora dok se poziv nije završio.

  • Rezolucija aplikacije bi se nasumično promenila.

  • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv u jednom od više redova, poziv je prekinut.

21 oktobar, 2021

Verzija:41.10.0.20371

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad ste dobili grešku kada ste se bežično povezali sa uređajem i pokušali da delite ekran.

 • Kada je administrator onemogućio otpremanje lokalnih datoteka, ponekad ste i dalje imali opciju u aplikaciji za otpremanje sa računara,

13 oktobar, 2021

Verzija:41.10.0.20280

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad kada ste pokušali da se pridružite Webex događaju iz aplikacije, od vas je zatraženo da se prijavite, a zatim ste dobili obaveštenje da se događaj nije pokrenuo.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad kada ste se odazvali pozivu, niste mogli da prenesete poziv nekom drugom.

  • Ponekad kada ste primili poziv i pojavilo se obaveštenje o multitaskingu, kada se aplikacija završila nije reagovala.

5. oktobra 2021.

Verzija:41.10.0.20213

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste dodali vezu Veb lokacije ka prostoru, ponekad ste pogrešno dobili upozorenje da lokacija nije bezbedna.

 • Za neke osobe, aplikacija se ponovo pokrenula kada ste pokušali da odgovorite na nit ili kada ste se prijavili.

 • Sledeće probleme smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Kada ste kliknuli na dugme "Pridruži se", videli ste više poruka "Ne mogu da se pridruže ovom sastanku".

  • Kada ste se pridruћili sastanku, brojevi me zovu su prekljuиani.

  • Obaveštenje o sastanku niste videli kada ste odabrali da budete obavešteni 5 minuta pre početka sastanka.

  • Za neke vremenske zone niste mogli da zakažete sastanak u aplikaciji

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ako imate omogućen multitasking, Webex aplikacija bi se neočekivano odustala kada ste usred poziva.

  • Određene mađarske i poljske tasterske prečice nisu radile ispravno.

Septembar 22, 2021

Verzije:41.9.0.20091

Rešili smo sledeće probleme:

 • Nisi mogao da vidiљ status za neke ljude.

 • Kada ste koristili Poly DA80 slušalice sa mikrofonom u operativnom sistemu Windows 7, aplikacija se neočekivano odustala.

Septembar 7, 2021

Verzija:41.9.0.19961

Rešili smo sledeće probleme:

 • Nije moguće otvoriti kontekstualni meni pomoću tasterskih prečica na nekim mestima u aplikaciji.

 • Na kartici kalendara font za ikonu informacija o sastanku nije bio ispravne veličine.

 • Neki opisi alata nisu lokalizovani.

 • Neke oblasti fokusa u prozoru sa postavkama nisu bile u skladu sa tim.

 • Niste mogli da nalepite neki oblikovani tekst koji je uključivao veze.

 • Kada ste koristili tastaturu za navigaciju kroz aplikaciju, niste mogli da pristupite nekim kontekstualnim menijima.

 • Kada ste koristili Webex za vladu, sastanci programa Microsoft Outlook se nisu pojavili u aplikaciji.

 • Sledeće probleme smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Kada ste se pridružili sastanku klikom na vezu izvan Webexa, opcije audio zapisa, video zapisa, pridruživanja i postavke virtuelne pozadine u Webex aplikaciji nisu potrajale.

  • Ako ste prijavljeni na Webex i pridružili se sastanku iz programa Outlook, od vas je zatraženo da se prijavite.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada pozovete sastanak pomoću uparenog multiplatform telefona, bićete isključeni tokom sastanka.

  • Kada ste pozvali nekoga koristeći broj telefona, a zatim taj poziv preneli drugoj osobi, naslov prozora poziva je bio netačan.

  • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

  • Niste mogli da objedinite poziv da bi to bio konferencijski poziv.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • UcLogin pad je registrovao dobavljača evidencije.

  • Odricanje odgovornosti za hitne slučajeve je neispravno oblikovano na francuskom jeziku.

26. avgusta 2021.

Verzija:41.8.0.19868

Napravili smo sledeća poboljšanja i počećemo da ih valjamo kupcima u narednih nedelju dana:

 • Opcije pridruživanja webex aplikaciji će se dosledno koristiti, bez obzira na to da li se pridružujete iz Webex aplikacije ili sa veze za sastanak, čak i ako tokom sastanka menjate opcije audio, video zapisa ili virtuelne pozadine.

 • Kada ste prijavljeni u Webex aplikaciju, nećete morati ponovo da se prijavite prilikom pridruživanja iz programa Microsoft Outlook.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad se aplikacija neočekivano zatvori kada ste odgovorili na nit.

 • Kada vas je organizacija sprečila da promenite sliku profila ili ime za prikaz, niste videli poruku o grešci kada ste pokušali da promenite sliku profila ili ime za prikaz.

 • Svaki put kada ste se prijavili u aplikaciju, videli ste iskačući meni "Šta je novi iskačući meni".

9. avgusta 2021.

Verzija:41.8.0.19732

Rešili smo sledeće probleme:

 • Poboljšali smo način na koji postavljamo fokus na sadržaj za svaku karticu u aplikaciji.

 • Veličina fonta na ekranima za pozivanje bila je mala.

 • Neki nemački prevodi su skraćeni.

 • Tastaturu niste mogli da koristite za kretanje kroz sve elemente u prozoru sa audio postavkama.

 • U prozoru sa audio postavkama font i ikona je bio premali.

 • Na sastanku niste mogli da se krećete do ikone informacija o sastanku.

 • Navigaciju na tastaturi niste mogli da koristite za zatvaranje prozora "Informacije o prostoru".

 • Neki poljski prevodi su skraćeni.

 • Ponekad ste videli problem sa povezivanjem kada ste otvorili "Health checker"

 • Ako ste imali zaobiđnu proxy listu, ponekad ne biste mogli da se povežete sa Webex uslugama van mreže.

 • Kada ste formatiranje teksta za slanje poruke, niste mogli da dodate vezu.

 • Kada ste otvorili razmak u novom prozoru, videli ste netačnu ikonu za aplikaciju.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u pozivu na mobilnoj aplikaciji ili povezanom desk telefonu, obaveštenje o zelenom pozivu se ne bi pojavilo na aplikaciji na radnoj površini.

  • Niste mogli da odgovorite na drugi poziv u redu čekanja za pozive.

  • Pogrešan broj prikazan u ID-u pozivaoca kada ste primili poziv.

  • Nemački prevod je izrezan kada ste kliknuli na sliku profila i otišli u podešavanja > pozive > redovima poziva.

  • Boja teksta za redove poziva i postavke poziva otežala je čitanje u Web aplikaciji.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

  • Usluga telefona nije htela da se poveže nakon što ste promenili mrežu ili kada je računar izašao iz režima spavanja.

7. jula 2021.

Verzija:41.7.0.19440

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste se našli na kartici "Profil" u prostoru direktne poruke i kreirali novi prostor od rezultata pretrage, pogrešno ste videli informacije o profilu iz prvog razmaka.

 • Neki nemački prevodi su skraćeni.

 • Kada ste nalepili vezu koja je imala crtu, dobili ste poruku o grešci jer otkrivanje klikbejt veze aplikacije nije dozvolilo crtu u unikod formatu.

 • Aplikacija je izgleda imala prazan red na vrhu aplikacije.

 • Kada ste onemogućili postavku Connect Webex sa programom Microsoft Outlook, a zatim ponovo pokrenuli aplikaciju, postavka je omogućena.

 • Kada ste koristili VPN vezu, aplikaciji je trebalo nekoliko minuta da se poveže.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada niste aktivni u Webexu neko vreme, možda ćete morati ponovo da pokrenete aplikaciju da biste vratili vezu u prethodno stanje.

  • Kada primite dolazni poziv, obaveštenje o pozivu neće ispravno prikazati ID pozivaoca.

  • Kada je telefon na stolu povezan sa Webex-om i kada koristite kancelarijski telefon da biste pozvali poziv na čekanje, niste u mogućnosti da nastavite poziv iz aplikacije na radnoj površini.

8. juna 2021.

Verzija:41.6.1.19162

Pauzirali smo automatsko ažuriranje radne površine do 15 juna, ali ispravke na radnoj površini možete preuzeti nahttps://www.webex.com/downloads.html

2. juna 2021.

Verzija:41.6.0.19119

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ažurirali smo veličine fontova u postavkama razmaka, listi prostora, oblasti poruka, filterima i na karticama "Poruke" i "Timovi".

 • Ako ste koristili aplikaciju na nemačkom:

  • Neki prevodi su skraćeni.

  • Neki kontekstualni meniji su netačno prikazani na engleskom jeziku.

  • Označavanje poruke zastavicom je netačno.

 • Kada ste koristili Webex za vladu i imali HDD disk jedinicu, ponekad je aplikacija koristila 100% disk računara.

 • Došlo je do problema sa kobrendiranjem u prozoru "Osnovni podaci".

 • Rešili smo sledeći problem kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

  • Niste mogli da povežete osnovnu fasciklu usluge Microsoft OneDrive i SharePoint.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ako ste koristili aplikaciju na nemačkom i pokušali da dodate novi kontakt, dijalog je prekinut.

  • Ako ste koristili aplikaciju na poljskom tokom poziva ili sastanka, opcija Mirror my video je netačno prevedena.

  • Kada ste otišli na sliku profila, izabrali postavke i kliknuli na dugme "Telefonska usluga", došlo je do problema sa pristupačnošću fonta.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u aktivnom pozivu, prekinuli ste vezu posle 15 minuta.

  • Kada ste započeli konferencijski poziv i dodata četvrta osoba, svi su mogli da vas čuju ali vi niste bili u mogućnosti da ovde budete drugi.

  • Video bi nestao kada biste pozvali na čekanje dok bi neko delio ekran.

  • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

  • Niste mogli da delite ekran nakon što je poziv prebačen.

  • Niste mogli da prestanete da delite ekran kada je osoba sa drugog kraja poziva koristila uređaj koji ne podržava deljenje ekrana (na primer, kancelarijski telefon).

24 maj 2021

Verzija:41.5.0.18911

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Ponekad niste mogli da primite dolazni poziv.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ponekad nisi mogao da obaviš odlazni poziv.

Maj 21, 2021

Ažurirali smo martovsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.Verzija aplikacije za mart je 41.3.0.18986.

Maj 18, 2021

Ažurirali smo aprilsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.Verzija aplikacije za april je 41.4.0.18737.

11 maj 2021

Verzija:41.5.0.18815

Ažurirali smo verziju aplikacije za maj, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

4. maja 2021.

Verzija:41.5.0.18787

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki nemački prevodi se nisu pojavili ispravno.

 • Kada su smernice za zadržavanje vašeg preduzeća postavljene na 24 časa, ponekad ste imali greške prilikom učitavanja poruka u prostore.

 • Kada ste kopirali poruku koja je uključivala vezu, pogrešno ste dobili grešku kada ste pokušali da nalepite kopirani tekst u razmak.

 • Ponekad niste imali karticu "Poruke" u aplikaciji za slanje poruka.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada započnete konferencijski poziv, videćete da je poruka zaustavljena na snimku iskočila.Snimanje poziva nije uticalo na to.

  • Kada biste preuzeli poziv koji je bio parkiran na Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone, postojao bi samo jednosmerni video.

  • Kada ste parkirali poziv i kliknuli na dugme "Više" pored dugmeta "Preuzmi", predstavljena vam je prazna lista.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Tasterska prečica Ctrl+Alt+D prikazuje Webex dijagnostiku čak i kada Webex aplikacija nije u prvom planu.

  • Čitači ekrana nisu mogli da pročitaju sve dostupne postavke sa slike profila > postavke > poziva.

  • Tajmer poziva je bio netačan ako vreme prikazano na računaru nije ispravno podešeno.

  • Kada ste pokušali da proverite ili opozovete izbor u polju za potvrdu "Jedina nemi obaveštenja" kada sam na sastanku ili na pozivu (slika profila > Settings > Notifications > Direct calls), radio dugme neće odražavati promenu.

  • Broj koji ste podesili za extend and Connect nije zapamćen ako ste isti broj koristili za doseg jednog broja.

  • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

22. aprila 2021.

Verzija:41.4.0.18629

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pozvali na čekanje i onda nastavili poziv, druga strana nije mogla da vas čuje.

16. aprila 2021.

Verzija:41.4.0.18595

Ažurirali smo certifikat potpisivanja koda za Windows aplikaciju.

 • Otisak palca za novi certifikat je:5e9e644114bf795b27e67b57909062eb102ff641

 • Izdavač je:DigiCert SHA2 osiguran ID Code Signing CA

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv sa skrivenog ID-a pozivaoca (anonimnog) koji je prikazan kao Poziv u webexu , pogrešno ste primili grešku što poziv više nijedostupan.

7. aprila 2021.

Verzija:41.4.0.18516

Napravili smo sledeće poboljšanje kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

 • Kada pregledate datoteku u okviru, sada možete da kliknete da biste uredili tu datoteku.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad niste videli vezu lične sobe na kontakt karticama.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada bi te neko pozvao i spustio slušalicu pre nego što si se javio, nastavio bi da čuješ kako zvoni.

  • Niste mogli da zatvorite prozor za preuzimanje nakon parkiranja poziva.

  • Kada ste koristili tablu za biranje broja da biste pozvali broj sa više od 20 cifara, dobili ste poruku o grešci u kojoj je bilo "Izvinite, pozivanje telefonskih brojeva nije moguće".

  • Uspostavljanje početnih vrednosti tajmera za pozivanje kada ste počeli da delite ekran.

  • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Migracija kontakata iz jabera na Webex nije uspela zbog osetljivosti predmeta na e-adrese.

  • Kada kliknete na dugme "Snooze" pre početka sastanka, nećete dobiti podsetnik kada sastanak počne.

  • U zaglavlju aplikacije biste videli neusaglašenu mrežnu poruku čak i ako tokom poziva niste imali primetnih audio ili video problema.

  • Radni stoni telefon ne biste videli na listi uređaja u zaglavlju aplikacije.

  • Niste mogli da delite ekran ili aplikaciju tokom poziva.

11. marta 2021.

Verzija:41.3.0.18191

Rešili smo sledeći problem:

 • Iako ste bili postojeći korisnik, Webex vas je tretirao kao novog korisnika i pokazao vam ekrane na brodu.

Ono što je uključeno u ovu ispravku možete proveriti tako što ćete je preuzeti odavde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. marta 2021.

Verzija:41.3.0.18143

Napravili smo neka poboljšanja u pretraživanju poruka, sada ćete videti da se rezultati pojavljuju skoro trenutno.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad niste videli status ljudi dok im niste poslali poruku.

 • Ažurirali smo vezu Uslovi korišćenja usluge u aplikaciji.

 • Ponekad kada pokrenete aplikaciju kreirala je prečicu na radnoj površini.

 • Niste mogli da se pomerite nadole na jednom znaku na ekranu.

 • Neki nemački prevodi se nisu pojavili ispravno.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pozvali poziv na čekanje, a zatim pokušali da obavite Webex poziv, vaš poziv je prekinut.

  • Kada ste bili u pozivu sa nekim ko je delio ekran, ponekad biste dobili još jedno obaveštenje o dolaznom pozivu od iste osobe.

  • Kada ste pokušali da prenesete aktivan poziv, niste mogli da dovršite prenos dok je poziv zvonio.

  • Nakon što ste dodali nekog drugog u aktivan poziv, a zatim objedinili dva poziva, vaš zvuk se više nije mogao čuti.

  • Da ste nedavno parkirali poziv i pokušali da parkirate drugi poziv, dobili ste sledeću grešku:"Nijedan broj parka nije dostupan".

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da se pridružite Webex sastanku sa punom funkcijom pomoću funkcije "Pozovi me".

 • Rešili smo sledeći problem kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

  • Kada ste koristili Box kao upravljanje sadržajem, ponekad niste mogli da otpremate ili preuzimate datoteke.

11. februara 2021.

Verzija:41.2.0.17979

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste ažurirali profil, a zatim ponovo otvorili postavke profila, stranica je bila prazna.

 • Ponekad kada ste se pridružili sastanku kao gost, vaš video se nije pojavio.

 • Rešili smo neke probleme sa tabbingom u aplikaciji.

 • Ponekad ste dobijali više obaveštenja za isti sastanak, uključujući i vreme kada je računar bio zaključan

3. februara 2021.

Verzija:41.2.0.17887

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad kada ste koristili integraciju sa Programom Outlook, aplikacija se neočekivano odustala.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pokušali da povučete poziv dok ste bili povezani sa Webex uređajem, povlačenje nije uspelo.

  • Bilo je problema sa zvukom i vezom prilikom pokušaja konferencijskog poziva.

27. januara 2021.

Verzija:41.1.0.17740

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste kliknuli desnim tasterom miša na nečiju poruku, videli ste neispravan meni.

 • Kada ste poslali poruku u razmaku, prostor se nije pomerio na vrh liste razmaka.

13. januara 2021.

Ažurirali smo oktobarske i novembarske verzije aplikacija, ove ispravke uključuju ispravke za održavanje.Ove aplikacije su dostupne organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.

 • Oktobar:40.10.1.17576

 • Novembar:40.11.0.17575

12. januara 2021.

Verzija:41.1.0.17621

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada je administrator isključio postavku poverljivih prostora i kada ste bili prijavljeni, i dalje ste mogli da klasifikujete razmake.

 • Kada ste uređivali poruku, ponekad se starije poruke u prostoru nisu prikazivale.

 • Ponekad poruke nisu ispravno prikazane.

 • Kada vaša kompanija koristi brendiranje, ako aplikacija nije preuzela logotip prilikom prijavljivanja upravo ste videli prazan logotip.

 • Neki francuski prevodi se nisu dobro pojavili

 • Kada dodate lepljivu poruku na belu tablu, tekst u bele poruci će biti izgubljen kada pokušate da je izmenite.

 • Tabla za biranje broja će iskočiti kada pokušate da kontrolišete nečiju radnu površinu u razmaku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada dodate broj telefona kontaktu i pozovete taj kontakt, poziv će proći kao Poziv na Webexu, a ne kao Webex poziv.

  • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da koristite tasterske prečice dok ste bili na pozivu.

  • Ne biste dobili obaveštenje o dolaznom pozivu kada je stigao drugi poziv.

6. januara 2021.

Verzija:40.12.0.17554

Ažurirali smo verziju aplikacije za decembar, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Webex nije podržao sintaksu greške u proxy datoteci automatske konfiguracije (PAC).

 • Aplikacija se neočekivano odustala kada ste koristili integraciju sa programom Outlook, a zatim ste se odjali iz aplikacije.

13. januar 2022.

Verzija:42.1.0.21190

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki portugalski prevodi su netačno prikazani.

 • Ponekad niste mogli da se povežete sa lokalnim kalendarom.

 • Kada ste se pridružili sastancima, ponekad ste videli probleme sa performansama u aplikaciji.

13. decembar 2021.

Verzija:41.12.0.20899

Rešili smo sledeće probleme:

 • Nakon što ste prekinuli poziv sa nekim, u vašem direktnom prostoru sa njim dobili ste grešku u preuzimanju poruka.

 • U nekim razmacima niste mogli da se pomerate kroz starije poruke.

 • Neki ljudi su primetili kašnjenje sa porukama koje ste poslali.

24. novembra 2021.

Verzija:41.11.0.20717

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste kliknuli na dugme "Otkaži " u prozoru "Uređivanje profila", slika na naslovnoj strani je uklonjena.

 • Od vas je zatraženo da unesete lozinku kada ste koristili Webex App da biste se pridružili sastanku.

15. novembra 2021.

Verzija:41.11.0.20608

Rešili smo sledeće probleme:

 • Poslednju poruku niste mogli da uredite pomoću kombinacije tastera Shift+Up.

 • Kada ste bili na sastanku povezanom sa razmakom, niste mogli da otvorite prostor.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste se odazvali pozivu na mobilnoj aplikaciji, povezani prostor u aplikaciji za radnu površinu premešten je na listu skrivenih prostora dok se poziv nije završio.

  • Rezolucija aplikacije bi se nasumično promenila.

  • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv u jednom od više redova, poziv je prekinut.

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite koristeći sledeće starije verzije Webex aplikacije za Mac od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne računajući) 41.1.0.17740

Aplikaciju morate da deinstalirate ručno, u fascikli "Aplikacije" prevucite aplikaciju u smeće i opcionalno možete da obrišite keš za aplikaciju . Preuzmite Webex aplikaciju i pokrenite DMG.Za dodatnu pomoć obratite se IT administratoru.

13. januar 2022.

Verzija:42.1.0.21190

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki portugalski prevodi su netačno prikazani.

 • Kada ste se pridružili sastancima, ponekad ste videli probleme sa performansama u aplikaciji.

 • Kada ste koristili čitač ekrana, ponekad imena prostora nisu bila pročitana.

 • Kada vas je organizacija sprečila da delite datoteke, mogli ste da otpremite datoteku kada kreirate novi prostor.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pozvali broj telefona, čuli ste dvostruko zvonjenje.

13. decembar 2021.

Verzija:41.12.0.20899

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad kada ste se kretali između kartica, prozor sa smernicama korisnika je nastavio da se prikazuje na karticama koje ste već posetili.

 • Nakon što ste prekinuli poziv sa nekim, u vašem direktnom prostoru sa njim dobili ste grešku u preuzimanju poruka.

 • U nekim razmacima niste mogli da se pomerate kroz starije poruke.

 • Neki ljudi su primetili kašnjenje sa porukama koje ste poslali.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite funkcije "Sastanci" u aplikaciji Webex:

  • Kada su sastanci sa punom funkcijom isključeni, niste mogli da započnete sastanak iz Veb pregledača.

  • Ponekad je trebalo duže nego što je normalno da se pridružim sastanku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad se aplikacija neočekivano odustala kada ste koristili Sennheiser slušalice.

  • Niste mogli da dovršite interni prenos poziva.

  • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na mobilnoj aplikaciji, promene se nisu odrazile na aplikaciju na radnoj površini.

  • ID pozivaoca bi ponekad prikazao pogrešno ime i broj.

  • Kada ste odgovorili na poziv iz reda čekanja za pozive, telefonski broj se nije prikazivao na aktivnom ekranu poziva.

  • Od vas je zatraženo da ažurirate lokaciju svaki put kada otvorite laptop računar.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da pozovete nekoga sa call on Webex kada je vaš stoni telefon bio povezan sa Webex Aplikacijom.

24. novembra 2021.

Verzija:41.11.0.20717

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste kliknuli na dugme "Otkaži " u prozoru "Uređivanje profila", slika na naslovnoj strani je uklonjena.

 • Od vas je zatraženo da unesete lozinku kada ste koristili Webex App da biste se pridružili sastanku.

12 novembar 2021

Verzija:41.11.0.20606

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste koristili jednu od svetlosnih tema, naslovna fotografija za prostor je bila tamna i teška za čitanje.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

  • Kada biste ponovo pokrenuli aplikaciju, trebalo bi nekoliko minuta da se vaše glasovne poruke pojave.

  • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na mobilnoj aplikaciji, promene se nisu odrazile na aplikaciju na radnoj površini.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Aktivacionom kodu na kartici "Uređaji" nedostaju pikseli.

22 oktobar, 2021

Verzija:41.10.0.20395

Ažurirali smo verziju aplikacije za oktobar, ova ispravka trenutno nije dostupna sa automatskom ispravkom, ispravku možete preuzeti sa . https://www.webex.com/downloads.html

21 oktobar, 2021

Verzija:41.10.0.20371

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad ste dobili grešku kada ste se bežično povezali sa uređajem i pokušali da delite ekran.

 • Kada je administrator onemogućio otpremanje lokalnih datoteka, ponekad ste i dalje imali opciju u aplikaciji za otpremanje sa računara,

19 oktobar, 2021

Verzija:41.10.0.20360

Napravili smo sledeće poboljšanje, ova ispravka trenutno nije dostupna uz automatsko ažuriranje, ispravku možete preuzeti sa: https://www.webex.com/downloads.html

 • Premestili smo kontrolu deljenja ispod trake sa menijima, da podržimo kućište kamere na MacBook Pro-u.

13 oktobar, 2021

Verzija:41.10.0.20280

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad kada ste pokušali da se pridružite Webex događaju iz aplikacije, od vas je zatraženo da se prijavite, a zatim ste dobili obaveštenje da se događaj nije pokrenuo.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Ponekad kada ste se odazvali pozivu, niste mogli da prenesete poziv nekom drugom.

  • Ponekad kada ste primili poziv i pojavilo se obaveštenje o multitaskingu, kada se aplikacija završila nije reagovala.

5. oktobra 2021.

Verzija:41.10.0.20213

Rešili smo sledeće probleme:

 • Sledeće probleme smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Kada ste kliknuli na dugme "Pridruži se", videli ste više poruka "Ne mogu da se pridruže ovom sastanku".

  • Obaveštenje o sastanku niste videli kada ste odabrali da budete obavešteni 5 minuta pre početka sastanka.

  • Za neke vremenske zone niste mogli da zakažete sastanak u aplikaciji

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ako imate omogućen multitasking, Webex aplikacija će se srušiti kada ste usred poziva.

Septembar 22, 2021

Verzije:41.9.0.20091

Rešili smo sledeći problem:

 • Nisi mogao da vidiљ status za neke ljude.

Septembar 7, 2021

Verzija:41.9.0.19961

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada se pridružite sastanku kao gost koji koristi aplikaciju, prijavljivanje na ekran nije lokalizovano.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada pozovete sastanak pomoću uparenog multiplatform telefona, bićete isključeni tokom sastanka.

  • Kada ste pozvali nekoga koristeći broj telefona, a zatim taj poziv preneli drugoj osobi, naslov prozora poziva je bio netačan.

  • Istorija poziva će pokazati sve dolazne i odlazne pozive kao otkazane.

  • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

  • Niste mogli da objedinite poziv da bi to bio konferencijski poziv.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • UcLogin pad je registrovao dobavljača evidencije.

  • Odricanje odgovornosti za hitne slučajeve je neispravno oblikovano na francuskom jeziku.

26. avgusta 2021.

Verzija:41.8.0.19868

Napravili smo sledeća poboljšanja i počećemo da ih valjamo kupcima u narednih nedelju dana:

 • Opcije pridruživanja webex aplikaciji će se dosledno koristiti, bez obzira na to da li se pridružujete iz Webex aplikacije ili sa veze za sastanak, čak i ako tokom sastanka menjate opcije audio, video zapisa ili virtuelne pozadine.

 • Kada ste prijavljeni u Webex aplikaciju, nećete morati ponovo da se prijavite prilikom pridruživanja iz programa Microsoft Outlook.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad se aplikacija neočekivano zatvori kada ste odgovorili na nit.

 • Kada vas je organizacija sprečila da promenite sliku profila ili ime za prikaz, niste videli poruku o grešci kada ste pokušali da promenite sliku profila ili ime za prikaz.

 • Svaki put kada ste se prijavili u aplikaciju, videli ste iskačući meni "Šta je novi iskačući meni".

9. avgusta 2021.

Verzija:41.8.0.19732

Rešili smo sledeće probleme:

 • Neki poljski prevodi su skraćeni.

 • Ponekad ste videli problem sa povezivanjem kada ste otvorili "Health checker"

 • Ako ste imali zaobiđnu proxy listu, ponekad ne biste mogli da se povežete sa Webex uslugama van mreže.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u pozivu na mobilnoj aplikaciji ili povezanom desk telefonu, obaveštenje o zelenom pozivu se ne bi pojavilo na aplikaciji na radnoj površini.

  • Niste mogli da odgovorite na drugi poziv u redu čekanja za pozive.

  • Pogrešan broj prikazan u ID-u pozivaoca kada ste primili poziv.

  • Nemački prevod je izrezan kada ste kliknuli na sliku profila i otišli u podešavanja > pozive > redovima poziva.

  • Boja teksta za redove poziva i postavke poziva otežala je čitanje u Web aplikaciji.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

  • Usluga telefona nije htela da se poveže nakon što ste promenili mrežu ili kada je računar izašao iz režima spavanja.

7. jula 2021.

Verzija:41.7.0.19440

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste nalepili vezu koja je imala crtu, dobili ste poruku o grešci jer otkrivanje klikbejt veze aplikacije nije dozvolilo crtu u unikod formatu.

 • Kada ste koristili VPN vezu, aplikaciji je trebalo nekoliko minuta da se poveže.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada niste bili aktivni u Webexu neko vreme, ponekad ste morali ponovo da pokrenete aplikaciju da biste vratili vezu u prethodno stanje.

  • Kada primite dolazni poziv, obaveštenje o pozivu neće ispravno prikazati ID pozivaoca.

  • Kada je telefon na stolu bio povezan sa Webex-om i kada ste koristili stoni telefon da biste pozvali poziv na čekanje, niste mogli da nastavite poziv iz aplikacije na radnoj površini.

8. juna 2021.

Verzija:41.6.1.19162

Pauzirali smo automatsko ažuriranje radne površine do 15 juna, ali ispravke na radnoj površini možete preuzeti nahttps://www.webex.com/downloads.html

2. juna 2020.

Verzija:41.6.0.19119

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste koristili Webex za vladu i imali HDD disk jedinicu, ponekad je aplikacija koristila 100% disk računara.

 • Rešili smo sledeći problem kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

  • Niste mogli da povežete osnovnu fasciklu usluge Microsoft OneDrive i SharePoint.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ako ste koristili aplikaciju na holandskom i pokušali da dodate prilagođeni kontakt, dugme je prekinuto.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u aktivnom pozivu, prekinuli ste vezu posle 15 minuta.

  • Kada ste započeli konferencijski poziv i dodata četvrta osoba, svi su mogli da vas čuju ali vi niste bili u mogućnosti da ovde budete drugi.

  • Video bi nestao kada biste pozvali na čekanje dok bi neko delio ekran.

  • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

  • Niste mogli da delite ekran nakon što je poziv prebačen.

  • Niste mogli da prestanete da delite ekran kada je osoba sa drugog kraja poziva koristila uređaj koji ne podržava deljenje ekrana (na primer, kancelarijski telefon).

Maj 28, 2021

Verzija:41.5.0.19072

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste koristili macOS Big Sur 11.4, neki korisnici nisu mogli da se prijave.

24 maj 2021

Verzija:41.5.0.18911

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Ponekad niste mogli da primite dolazni poziv.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ponekad nisi mogao da obaviš odlazni poziv.

Maj 21, 2021

Ažurirali smo martovsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.Verzija aplikacije za mart je 41.3.0.18986.

Maj 18, 2021

Ažurirali smo aprilsku verziju aplikacije koja je dostupna organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.Verzija aplikacije za april je 41.4.0.18737.

11 maj 2021

Verzija:41.5.0.18815

Ažurirali smo verziju aplikacije za maj, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

4. maja 2021.

Verzija:41.5.0.18787

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada su smernice za zadržavanje vašeg preduzeća postavljene na 24 časa, ponekad ste imali greške prilikom učitavanja poruka u prostore.

 • Kada ste kopirali poruku koja je uključivala vezu, pogrešno ste dobili grešku kada ste pokušali da nalepite kopirani tekst u razmak.

 • Ponekad niste imali karticu "Poruke" u aplikaciji za slanje poruka.

 • Sledeći problem smo rešili kada koristite sastanke u Webex-u:

  • Niste mogli da koristite dugme "Pridruži se" u aplikaciji za radnu površinu da biste se pridružili sastanku zakazanom u Google kalendaru.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada započnete konferencijski poziv, videćete da je poruka zaustavljena na snimku iskočila.Snimanje poziva nije uticalo na to.

  • Kada biste preuzeli poziv koji je bio parkiran na Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone, postojao bi samo jednosmerni video.

  • Kada ste parkirali poziv i kliknuli na dugme "Više" pored dugmeta "Preuzmi", predstavljena vam je prazna lista.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Broj koji ste podesili za extend and Connect nije zapamćen ako ste isti broj koristili za doseg jednog broja.

  • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

22. aprila 2021.

Verzija:41.4.0.18629

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pozvali na čekanje i onda nastavili poziv, druga strana nije mogla da vas čuje.

16. aprila 2021.

Verzija:41.4.0.18595

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste pokušali da odgovorite na poziv sa skrivenog ID-a pozivaoca (anonimnog) koji je prikazan kao Poziv u webexu , pogrešno ste primili grešku što poziv više nijedostupan.

7. aprila 2021.

Verzija:41.4.0.18516

Napravili smo sledeće poboljšanje kada ste se povezali sa upravljanjem sadržajem preduzeća:

 • Kada pregledate datoteku u okviru, sada možete da kliknete da biste uredili tu datoteku.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad niste videli vezu lične sobe na kontakt karticama.

 • Kada ste čitali razmak i prebacili se na drugu karticu, nove poruke u prostoru su netačno označene kao pročitane.

 • Kada koristite macOS 11 (Big Sur), niste imali opciju Copy Link kada ste kliknuli desnim tasterom miša na vezu u razmaku.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada bi te neko pozvao i spustio slušalicu pre nego što si se javio, nastavio bi da čuješ kako zvoni.

  • Niste mogli da zatvorite prozor za preuzimanje nakon parkiranja poziva.

  • Kada ste koristili tablu za biranje broja da biste pozvali broj sa više od 20 cifara, dobili ste poruku o grešci u kojoj je bilo "Izvinite, pozivanje telefonskih brojeva nije moguće".

  • Uspostavljanje početnih vrednosti tajmera za pozivanje kada ste počeli da delite ekran.

  • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Migracija kontakata iz jabera na Webex nije uspela zbog osetljivosti predmeta na e-adrese.

  • U zaglavlju aplikacije biste videli neusaglašenu mrežnu poruku čak i ako tokom poziva niste imali primetnih audio ili video problema.

  • Radni stoni telefon ne biste videli na listi uređaja u zaglavlju aplikacije.

  • Niste mogli da delite ekran ili aplikaciju tokom poziva.

11. marta 2021.

Verzija:41.3.0.18191

Rešili smo sledeći problem:

Iako ste bili postojeći korisnik, Webex vas je tretirao kao novog korisnika i pokazao vam ekrane na brodu.

Ono što je uključeno u ovu ispravku možete proveriti tako što ćete je preuzeti odavde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. marta 2021.

Verzija:41.3.0.18143

Napravili smo neka poboljšanja u pretraživanju poruka, sada ćete videti da se rezultati pojavljuju skoro trenutno.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ažurirali smo vezu Uslovi korišćenja usluge u aplikaciji.

 • Niste mogli da se pomerite nadole na jednom znaku na ekranu.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pozvali poziv na čekanje, a zatim pokušali da obavite Webex poziv, vaš poziv je prekinut.

  • Kada ste bili u pozivu sa nekim ko je delio ekran, ponekad biste dobili još jedno obaveštenje o dolaznom pozivu od iste osobe.

  • Kada ste pokušali da prenesete aktivan poziv, niste mogli da dovršite prenos dok je poziv zvonio.

  • Nakon što ste dodali nekog drugog u aktivan poziv, a zatim objedinili dva poziva, vaš zvuk se više nije mogao čuti.

  • Da ste nedavno parkirali poziv i pokušali da parkirate drugi poziv, dobili ste sledeću grešku:"Nijedan broj parka nije dostupan".

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Niste mogli da se pridružite Webex sastanku sa punom funkcijom pomoću funkcije "Pozovi me".

11. februara 2021.

Verzija:41.2.0.17979

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada ste ažurirali profil, a zatim ponovo otvorili postavke profila, stranica je bila prazna.

 • Kada ste se pridružili sastanku, niste mogli da se između opcija.

 • Ponekad kada ste se pridružili sastanku kao gost, vaš video se nije pojavio.

 • Ponekad ste dobijali više obaveštenja za isti sastanak, uključujući i vreme kada je računar bio zaključan

3. februara 2021.

Verzija:41.2.0.17887

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada vaša organizacija koristi proxy server, ponekad niste mogli da se prijavite u aplikaciju.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste pokušali da povučete poziv dok ste bili povezani sa Webex uređajem, povlačenje nije uspelo.

  • Bilo je problema sa zvukom i vezom prilikom pokušaja konferencijskog poziva.

27. januara 2021.

Verzija:41.1.0.17740

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste poslali poruku u razmaku, prostor se nije pomerio na vrh liste razmaka.

13. januara 2021.

Ažurirali smo oktobarske i novembarske verzije aplikacija, ove ispravke uključuju ispravke za održavanje.Ove aplikacije su dostupne organizacijama koje su omogućile postavku prilagođenog rasporeda ažuriranja u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.

 • Oktobar:40.10.1.17576

 • Novembar:40.11.0.17575

12. januara 2021.

Verzija:41.1.0.17621

Rešili smo sledeće probleme:

 • Kada je administrator isključio postavku poverljivih prostora i kada ste bili prijavljeni, i dalje ste mogli da klasifikujete razmake.

 • Kada ste uređivali poruku, ponekad se starije poruke u prostoru nisu prikazivale.

 • Ponekad poruke nisu ispravno prikazane.

 • Kada vaša kompanija koristi brendiranje, ako aplikacija nije preuzela logotip prilikom prijavljivanja upravo ste videli prazan logotip.

 • Možete da odaberete zvuk za obaveštenja o porukama, ali aplikacija je uvek puštala Bip ton.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada dodate broj telefona kontaktu i pozovete taj kontakt, poziv će proći kao Poziv na Webexu, a ne kao Webex poziv.

  • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Ne biste dobili obaveštenje o dolaznom pozivu kada je stigao drugi poziv.

6. januara 2021.

Verzija:40.12.0.17554

Ažurirali smo verziju aplikacije za decembar, ova verzija aplikacije će danas početi da izlazi pred postojeće kupce.

Ponekad objavljujemo verzije Webex aplikacije za iPhone i iPad koje otklanjaju probleme stabilnosti i performansi.Idite u prodavnicu App Store da biste videli najnovije napomene uz izdanje za Webex App za iPhone i iPad.

Dodirnite ikonu Prodavnice aplikacija na iPhone ili iPad uređaju i potražite Webex Aplikaciju.

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite koristeći sledeće verzije Webex aplikacije za iPhone i iPad od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne računajući) 41.1.4.1182

Za najnovije ispravke posetite .https://www.webex.com/downloads.html

13. januar 2022.

Verzija:42.1.0.2219

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ako ste slali poruke nekome u razmaku, a zatim pokušali da proverite govornu poštu, dugme "Reprodukuj" nije uspelo.

13. decembar 2021.

Verzija:41.12.0.2156

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste započeli poziv sa nekim i oni su kreirali konferencijski poziv da bi dodali još jednog učesnika, ponekad ste gubili zvuk.

  • Kada ste pokušali da pozovete broj iz istorije poziva aplikacije za mobilne telefone, Webex App nije mogao da dovrši poziv.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • ID pozivaoca bi ponekad prikazao pogrešno ime i broj.

  • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na aplikaciji na radnoj površini, promene se nisu odrazile na mobilnu aplikaciju.

12 novembar 2021

Verzija:41.11.1.2069

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

 • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na mobilnoj aplikaciji, promene se nisu odrazile na aplikaciju na radnoj površini.

5. oktobra 2021.

Verzija:41.10.0.1913

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Niste mogli da koristite funkciju povratnog poziva kada je Webex koristio aplikaciju za mobilne telefone ili mobilnu mrežu za pozivanje.

Septembar 7, 2021

Verzija:41.9.0.1808

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Ako je jezik vašeg iPhone uređaja podešen na japanski i ako ste pozvali Webex, aplikacija će se srušiti kada tapnete na dugme More.

 • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

5. avgusta 2021.

Verzija:41.8.0.1680

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Kada ste bili na konferencijskom pozivu i pokušali da dodate još ljudi, poziv bi omanuo.

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

7. jula 2021.

Verzija:41.7.0.1566

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Ako promenite mrežu tokom poziva, ID pozivaoca se menja u *11.

8. juna 2021.

Verzija:41.6.1

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

2. juna 2021.

Verzija:41.6

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

 • ID pozivaoca se promenio u *11 kada ste usred poziva promenili mrežu.

11 maj 2021

Verzija:41.5

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

7. aprila 2021.

Verzija:41.4

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

U ovom izdanju, aplikacija sledi nova pravila za isporuku obaveštenja iOS uređajima, kao što zahteva Apple.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Kada ste bili u audio pozivu i poziv je stavljen na čekanje, a zatim nastavljen, vaš video je deljen.

 • Kada ste pozvali hitne slučajeve, poziv je prošao preko Webexa umesto preko aplikacije za telefon.

 • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Kada ste bili u audio pozivu sa nekim i kada se prebacio na video poziv, video zapis je automatski deljen.

2. marta 2021.

Verzija:41.3

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Naišli biste na probleme sa deljenjem video zapisa nakon nadogradnje na verziju 41.1.x.

 • Webex nije uklanjao oznaku za guranje kada ste se odjali iz aplikacije.

 • Pozivi bi ponekad nasumično opadali.

 • Istorija poziva ne bi uvek prikazivala ispravan ID pozivaoca.

 • Da ste deo reda čekanja za pozive i da imate konfigurisan poziv "Prosledi bez odgovora" da prosledi sve pozive u red čekanja za pozive, interni pozivi ne bi unapred podesili prefiks reda čekanja za pozive.

3. februara 2021.

Verzija:41.2

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste tražili nekoga van vaše kompanije koristeći njegovu e-adresu, niste mogli da mu pošaljete poruku.

12. januara 2021.

Verzija:41.1

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Stavke istorije poziva nisu bile u skladu sa stavkom.

 • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Video zapis će se i dalje pojavljivati čak i kada ste odabrali da automatski onemogućite video zapis za sve dolazne pozive.

Ponekad objavljujemo verzije Webex aplikacije za Android koje otklanjaju probleme stabilnosti i performansi.Idite u Google Play prodavnicu da vidite najnovije napomene za Webex App za Android.

Dodirnite ikonu Play Store na Svom Android uređaju i potražite Webex Aplikaciju ili idite ovde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android

Zbog obaveznog ažuriranja naših usluga, nećete moći da se prijavite koristeći sledeće verzije Webex aplikacije za Android od sledećeg datuma:

 • Jul 31, 2021 za sve verzije do (ali ne uključujući) 41.2.1.149

Za najnovije ispravke posetite .https://www.webex.com/downloads.html

13. januar 2022.

Verzija:42.1.0.169

Rešili smo sledeće probleme:

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

  • U istoriji poziva, ikona "Video" se pojavila kao opcija čak i kada vas je neko pozvao sa telefonskog broja.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Neki nemački prevodi su bili netačni na kartici "Pozivi".

13. decembar 2021.

Verzija:41.12.0.129

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • ID pozivaoca bi ponekad prikazao pogrešno ime i broj.

 • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na aplikaciji na radnoj površini, promene se nisu odrazile na mobilnu aplikaciju.

12 novembar 2021

Verzija:41.11.0.177

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Tekst nije bio vidljiv kada ste se prijavili na portal za aktivaciju korisnika.

 • Kada biste promenili postavke prosleđivanja poziva na mobilnoj aplikaciji, promene se nisu odrazile na aplikaciju na radnoj površini.

5. oktobra 2021.

Verzija:41.10.0.147

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

Niste mogli da koristite funkciju povratnog poziva kada je Webex koristio aplikaciju za mobilne telefone ili mobilnu mrežu za pozivanje.

Septembar 7, 2021

Verzija:41.9.0.182

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Trajanje poziva je netačno uključilo vreme zvona.

5. avgusta 2021.

Verzija:41.8.0.192

Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

 • Nakon što je primio ispravku sa stanjem prstena, Webex nije repromašio melodiju.

7. jula 2021.

Verzija:41.7.0.198

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Kada ste ponovo pokrenuli aplikaciju, prozor za jedinstveno prijavljivanje je bio prazan.

  • Niste mogli da se povežete sa servisom telefona.

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

  • Kada biste promenili mrežu tokom poziva, čuli biste ton dok se veza ponovo uspostavlja.

8. juna 2021.

Verzija:41.6.1

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

2. juna 2021.

Verzija:41.6

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem kada koristite Webex pozivanje ili pozivanje hostovano od strane dobavljača usluga:

 • Prilikom poziva niste mogli da koristite funkciju DTMF pauziranja (",") rampe za biranje broja.

11 maj 2021

Verzija:41.5

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme:

 • Rešili smo sledeći problem kada koristite pozivanje u Webex (Objedinjeni CM):

  • Usluga telefona se ne bi povezala kada prekinete vezu sa VPN-om.

 • Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

  • Kada ste bili u aktivnom pozivu i primili drugi poziv, nije bilo audio obaveštenja koje vas obaveštava o drugom pozivu.

  • Kada biste se prijavili na Webex, od vas će biti nepotrebno zatraženo da postavite dozvole za lokaciju za hitne službe na "Allow all the time".

7. aprila 2021.

Verzija:41.4

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Poziv bi omamli ako ti i osoba sa kojom ste bili na pozivu odložite poziv.

 • Kada ste bili u audio pozivu sa nekim i kada se prebacio na video poziv, video zapis je automatski deljen.

 • Kada ste uključili "Single Number Reach" i dodali broj u aplikaciju na radnoj površini, promene se nisu odrazile na vašu Android aplikaciju.

2. marta 2021.

Verzija:41.3

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Pozivi bi ponekad nasumično opadali.

 • Istorija poziva ne bi uvek prikazivala ispravan ID pozivaoca.

 • Da ste deo reda čekanja za pozive i da imate konfigurisan poziv "Prosledi bez odgovora" da prosledi sve pozive u red čekanja za pozive, interni pozivi ne bi unapred podesili prefiks reda čekanja za pozive.

3. februara 2021.

Verzija:41.2

Nedavno smo prosledili ovo izdanje Prodavnici aplikacija na pregled, i moći ćete da je preuzmete nakon što bude odobrena i objavljena.

Rešili smo sledeći problem:

 • Kada ste tražili nekoga van vaše kompanije koristeći njegovu e-adresu, niste mogli da mu pošaljete poruku.

12. januara 2021.

Verzija:41.1

Rešili smo sledeće probleme kada koristite Webex poziv ili poziv koji hostuje dobavljač usluga:

 • Nisi mogao da okončaš poziv.

 • Video zapis će se i dalje pojavljivati čak i kada ste odabrali da automatski onemogućite video zapis za sve dolazne pozive.

Sledeći sadržaj se primenjuje na Webex Aplikaciju za Web


 

Ako se pretplatite na Webex od dobavljača usluga, imajte u videu da Webex za Web nije optimizovan za vašu uslugu.Preuzmite i koristite aplikacije za radnu površinu i mobilne uređaje za najautetnije funkcije i najbolje korisničko iskustvo.

5. oktobra 2021.

Napravili smo ova poboljšanja:

 • Ažurirane ilustracije u celoj aplikaciji

Rešili smo ove probleme:

 • Više puta prekidanje veze i ponovno povezivanje ožičenih slušalica izgubilo bi audio vezu na sastancima

 • Učitavanje prostora sa određenim tipovima priloženih datoteka izazvalo bi neočekivano odustajanje aplikacije

 • Kozmetički problemi sa citiranim odgovorima

 • Nepravilno rukovanje sa više istovremenih sastanaka

 • Svetlosni režim se nepravilno prikazuje tokom procesa prijavljivanja za neke osobe

 • Potvrde da su potvrde o čitanju nepotrebno osvežene kada ste se pridružili/ostavili razmake

Septembar 7, 2021

Rešili smo sledeće probleme:

 • Ponekad je znak na ekranu prikazivan belom pozadinom koja je trebalo da bude crna.

 • Poruke o greškama niste videli kada aplikacija nije uspela da kreira razmak od 1:1.

 • Ponekad se aplikacija neočekivano odustala kada ste pokušali da promenite ime.

 • Kada ste koristili Internet Explorer, niste videli upozorenja da se pregledač približava kraju života.

3. avgusta 2021.

Napravili smo ova poboljšanja:

 • Ažuriran raspored prostora za razmenu poruka tako da odgovara našim aplikacijama na radnoj površini.Sada, poruke, osobe, profil, sadržaj i raspored su kartice unutar svakog prostora, a ne skrivene u desnoj koloni.

 • Iskustvo u susretu je ažurirano da bi se podržale manje veličine prozora.

 • Sada možete da zavirite u prostor i čitate njegove poruke bez označavanja prostora kao pročitane ili slanja potvrda da je poruka pročitana drugim korisnicima.

Rešili smo ove probleme:

 • U malim veličinama ekrana, pregled samo-video zapisa prekrio je dugme "Ostavi sastanak".

 • Za određene tipove sastanaka, dugmad za pridruživanje sastanku su prikazana nakon završetka sastanaka.

 • Problemi sa pristupačnošću sa dijalogom obaveštenja o prostoru.

 • Problemi sa pristupačnošću sa ekranom korisničkog profila.

 • Za određene sastanke, kamera će ostati aktivna nakon što korisnik napusti poziv.

 • Neke veze u prostorima za razmenu poruka

Sledeći sadržaj se odnosi na to https://teams.webex.comda više ne rešavamo probleme za ovu verziju Webex aplikacije za Web.