Podporujeme nejnovější verzi aplikace Webex a verze, které jsou k dispozici administrátorům v Control Hubu (viz Ovládací prvky aktualizace produktu pro desktopové verze aplikace Webex)

Pro nejnovější informace o nových funkcích se podívejte na Webex App | Co je nového.

Hlásíme otevřené a vyřešené chyby zjištěné zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro tuto aktualizaci zobrazen seznam Vyřešené chyby.

Nástroj pro vyhledávání chyb

Podrobnosti o uvedených chybách a hledání dalších chyb ovlivňujících konkrétní aktualizace aplikací Webex naleznete pomocí nástroje Cisco Bug Search Tool. Další informace o použití funkce hledání chyb naleznete v nápovědě nástroje hledání chyb.

28. července 2022

Následující verze aplikace odpovídá aktualizované verzi dostupné na stránkách stahování:

 • Windows—42.7.0.23054

Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwc36419

1

Aplikace Webex

Aplikaci webex nelze spustit poté, co zákazník znovu nainstaloval Webex.msi.

11. července 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.7.0.22904

 • Linux—42.7.0.22904

 • Mac—42.7.0.22904

 • iPhone a iPad—42.7

 • Android—42.7

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwc17615

1

Aplikace Webex

Kontrola pravopisu na Linuxu nefungovala

CSCwb53911

2

Aplikace Webex

Webex App způsobuje vysokou spotřebu energie

CSCwc29972

2

Aplikace Webex

CPU je vysoká, když se zobrazí tlačítko/časovač připojení aplikace Webex (zelené tlačítko)

CSCwc14022

3

Aplikace Webex

Nelze se odhlásit z Webex App na iPhonu nebo iPadu

CSCwc10344

3

Aplikace Webex

Vyskakovací okno CustomURL E911 se během přihlášení nenačte.

CSCwc03092

3

Aplikace Webex

Volání jsou odesílány do hlasové schránky pro Webex App na iPhone a iPad

CSCwc28054

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex byla vyzvána ke sdílení oprávnění, ale nastavení již bylo zkontrolováno pro nahrávání obrazovky v nastavení zabezpečení operačního systému

CSCwc41743

3

Aplikace Webex

Při přepínání mezi stránkami hlasové schránky v režimu pouze pro softwarové telefony by se aplikace zhroutila.

CSCwc44312

3

Aplikace Webex

Při přenosu hovorů nejsou zobrazena žádná čísla, pouze jména

16. června 2022

Následující verze aplikace odpovídá dnešnímu vydání:

 • Windows—42.6.0.22645

8. června 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.6.0.22565

 • Linux—42.6.0.22565

 • Mac—42.6.0.22565

 • iPhone a iPad—42.6

 • Android—42.6

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwc10513

3

Aplikace Webex

Vyzvednutí hovoru s rušnou lampou (BLF) po aktualizaci nefunguje

CSCwc10517

3

Aplikace Webex

Nelze převést hovor na kontakt

CSCwc10524

3

Aplikace Webex

Hovor nemohl být ukončen a nezobrazil se v historii hovorů

CSCwb83797

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex zobrazí chybovou zprávu pro certifikát, který je nyní platný náhodně

CSCwb56077

3

Aplikace Webex

Nelze změnit název prostoru.

CSCwb53814

3

Aplikace Webex

Karta Schůzky v aplikaci se neposouvá na dnešní seznam schůzek

CSCwb95325

3

Aplikace Webex

Z aplikace se nedá volat na zařízení na místě

CSCwa61231

3

Aplikace Webex

Konverzace v týmovém prostoru se automaticky neaktualizuje novou odeslanou zprávou

CSCwa34487

3

Aplikace Webex

Nelze spustit schůzku v aplikaci, protože tlačítko Nyní nebylo k dispozici, pokud byla schůzka naplánována ze stránek Webex.

9. května 2022

Následující verze aplikací odpovídají aktualizovaným verzím dostupným na stránkách stahování:

 • Windows—42.5.0.22259

 • Mac—42.5.0.22259

Tato aktualizace pro Webex App na Windows je udržet čísla verzí konzistentní pro Windows i Mac. Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi.

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

2

Aplikace Webex

Někteří uživatelé se do aplikace nemohli přihlásit.

9. května 2022

Následující verze aplikace odpovídá aktualizované verzi dostupné na stránkách stahování:

 • Windows—42.5.0.22254

Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi.

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

2

Aplikace Webex

Někteří uživatelé se do aplikace nemohli přihlásit.

5. května 2022

Následující verze aplikace odpovídá dnešnímu vydání.

 • Windows—42.5.0.22221

Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb80304

2

Aplikace Webex

Dálkové ovládání náhlavní soupravy Jabra nefunguje

3. května 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.5.0.22187

 • Linux—42.5.0.22187

 • Mac—42.5.0.22187

 • iPhone a iPad—42.5

 • Android—42.5

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb67846

3

Aplikace Webex

Přerušované zprávy odesílají selhání na iOS

CSCwb58460

2

Aplikace Webex

Webex pro vládní zákazníky, kteří se nemohou přihlásit.

CSCwb08148

3

Aplikace Webex

Volání pomocí Unified CM vytvoří více mezer v aplikaci Webex při přeposílání do rozšíření ve skupině lovu

CSCwa94804

3

Aplikace Webex

Vstupní stránka aplikace Webex se nezobrazuje správně

CSCwb02226

3

Aplikace Webex

Po kliknutí na tlačítko Připojit se v připomenutí schůzky aplikace Webex se hovor spustí jako hovor Webex namísto možnosti použití softwarového telefonu.

CSCwa67438

3

Aplikace Webex

Není možné přeposlat zprávu osobě, pokud s ní telefonujete v aplikaci Webex

CSCwa13755

3

Aplikace Webex

Otevřete přílohu v aplikaci Webex, na primárním zařízení je viditelný pouze pravý dolní kvadrant.

CSCwb77024

3

Aplikace Webex

Videohovory ve Webexu probíhají i po deaktivaci

CSCwb77037

3

Aplikace Webex

V aplikaci Softphone nemohou hlasovou schránku poslouchat pouze uživatelé počítače se systémem Windows.

CSCwb77041

3

Aplikace Webex

Ikona zpětného volání se nezobrazuje ve vizuální hlasové schránce

CSCwb26903

3

Aplikace Webex

Historie hovorů není v mobilní aplikaci aktualizována

19. dubna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.4.1.22032

 • Mac—42.4.1.22032

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb54015

1

Aplikace Webex

Podrobnosti o volající straně se nezobrazují v oznámení o vyzvednutí hovoru.

CSCwb35632

3

Aplikace Webex

Po zakázání volání, zasílání zpráv a osobních informací se uživatelům zobrazí chaty, když zahájí schůzku a sdílejí svou obrazovku.

5. dubna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.4.0.21893

 • Linux—42.4.0.21893

 • Mac—42.4.0.21893

 • iPhone a iPad—42.4

 • Android—42.4

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb48562

2

Aplikace Webex

Pole zaneprázdněných lamp (BLF)/oznámení o vyzvednutí hovoru se nezobrazují, pokud ID uživatele volajícího obsahuje výchozí název domény BroadWorks

CSCwb48564

3

Aplikace Webex

Proveďte hovor z historie volání přes IPhone a místo zvukového hovoru automaticky zahájí schůzku Webex.

CSCwb48566

3

Aplikace Webex

Nesprávná identifikace kontaktu pro hovory s automatickým obsluhou

CSCwb41343

3

Aplikace Webex

Aplikaci Webex nelze znovu připojit po pohotovostním režimu, režimu spánku nebo úsporném režimu ve Windows.

CSCwb18115

3

Aplikace Webex

Volání Webex ruší nastavení systému

CSCwb03851

3

Aplikace Webex

Uživatelé systému Windows 10 nemohou nahrát hlášení o problému

CSCwb01396

1

Aplikace Webex

Možnost Upravit informace o lidech v aplikaci chybí.

CSCwa94181

3

Aplikace Webex

Okno volání se překrývá s hlavním panelem operačního systému Windows.

CSCwa95004

3

Aplikace Webex

Účastníci schůzky se v mezerách zobrazili jako Neznámí.

CSCwb18309

3

Aplikace Webex

Webex nespustí plně doporučenou schůzku, pokud odkaz na osobní zasedací místnost obsahuje více období.

CSCwa70762

3

Aplikace Webex

Nelze sdílet obsah na druhém zařízení.

CSCwa55176

3

Aplikace Webex

Když vytvoříte prostor ve francouzštině, tlačítko je nečitelné

1. března 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.3.0.21576

 • Linux—42.3.0.21576

 • Mac—42.3.0.21576

 • iPhone a iPad—42.3

 • Android—42.3

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa93547

3

Aplikace Webex

Při pokusu o přidání nových uživatelů do aplikace Webex chybí tlačítko Přidat.

CSCwa62208

3

Aplikace Webex

Nesprávný celkový čas nahrávání ve zprávě chatu, když je nahrávání oznámeno.

CSCwa01016

3

Aplikace Webex

Odkaz na osobní pokoj se zobrazí v aplikaci Webex na kartě profilu, i když jsou odkazy na osobní pokoj zakázány na úrovni webu

CSCwa78425

3

Aplikace Webex

Zmeškané upozornění na nové zprávy ve skrytém prostoru přímých zpráv

CSCwa57214

3

Aplikace Webex

Pokud uživatelská jména obsahují znaky UTF-8, okno Nastavení stavu se nenačte

CSCwa83541

3

Aplikace Webex

Aplikace neočekávaně skončila po kliknutí na tlačítko Odpovědět na vlákno

CSCwa97459

2

Aplikace Webex

Text se stal nečitelným, když bylo odškrtnuto Start Webex při spuštění nastavení počítače

CSCwa67381

3

Aplikace Webex

Smazání jedné zprávy zobrazuje více zpráv s informacemi o prostoru

CSCwa94062

2

Aplikace Webex

Videohovor je spuštěn ve výchozím nastavení při procházení schématu adres URL.

CSCwa77372

3

Aplikace Webex

Opraven problém při přenosu hovorů pomocí klávesnice na obrazovce

CSCwb09155

3

Aplikace Webex

Volání na schůzku pomocí odkazu kliknutí na hovor nefungovalo.

CSCwb09210

3

Aplikace Webex

Volací čísla lze vybrat pouze tehdy, je-li vybrána možnost „Ruční připojení k zařízení“.

CSCwb09211

3

Aplikace Webex

Řádek odchozího agenta kontaktního centra zobrazuje jiný název agenta.

25. února 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím:

 • Windows—42.2.0.21486

 • Linux—42.2.0.21486

 • Mac—42.2.0.21486

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa94039

1

Aplikace Webex

Byl opraven problém, kdy se první přihlášení nezdařilo pomocí volání Webex (Unified CM)

1. února 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.2.0.21338

 • Linux—42.2.0.21338

 • Mac—42.2.0.21338

 • iPhone a iPad—42.2

 • Android—42.2

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa46790

3

Aplikace Webex

Byl opraven problém, kdy ikona konference blikala, když jste najeli na profilové fotky lidí.

CSCwa55822

3

Aplikace Webex

Některé texty byly zkráceny v němčině.

13. ledna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.1.0.21190

 • Linux—42.1.0.21190

 • Mac—42.1.0.21190

 • iPhone a iPad—42.1.0.2219

 • Android—42.1.0.169

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa56953

3

Aplikace Webex

Chybělo zelené tlačítko přenosu.

CSCwa55967

3

Aplikace Webex

Některé překlady v portugalštině byly zobrazeny nesprávně.

CSCwa44654

3

Aplikace Webex

Některé překlady v němčině byly zobrazeny nesprávně,

CSCwa38931

3

Aplikace Webex

Když jsi telefonoval/a, přidal/a ses k naplánované schůzce Webex namísto standardního hovoru.

CSCwa11951

3

Aplikace Webex

Tlačítko Sdílení souborů není šedé, sdílení souborů je zakázáno

Z důvodu povinné aktualizace našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí následujících verzíAplikace Webexpro Windows od následujícího data:

 • 31. července 2021 pro všechny verze do (ale bez) 41.1.0.17740

Aplikaci musíte odinstalovat ručně v Ovládacím panelu Windows a případně můžete vymazat mezipaměť pro aplikaci. Stáhněte si aplikaci Webex a spusťte MSI. Další pomoc vám poskytne správce IT.

13. ledna 2022

Verze: 42.1.0.21190

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé portugalské překlady byly zobrazeny nesprávně.

 • Někdy se ti nepodařilo připojit k místnímu kalendáři.

 • Když se ke schůzkám přidáš, občas se v aplikaci objeví problémy s výkonem.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

  • Když jsi volal na telefonní číslo, slyšel jsi dvojité zvonění.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste obdrželi příchozí hovor, někdy byla úroveň výstupu pro vyzvánění a upozornění nastavena na maximum a když jste otevřeli nastavení zvuku, aplikace obnovila hlasitost.

13. prosince 2021

Verze: 41.12.0.20899

Provedli jsme řadu vylepšení pro přístupnost.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když váš správce předkonfiguroval e-mail pro přihlášení, někdy jste jej mohli přepsat.

 • Při procházení prostor a zpráv se někdy v aplikaci začaly zobrazovat problémy se zarovnáním.

 • Někteří lidé zaznamenali zpoždění zpráv, které jste odeslali.

 • V kontrole stavu, některé co-branding pole nebyly zobrazeny správně.

 • Poté, co jste s někým ukončili hovor, ve vašem přímém prostoru s ním se objevila chyba při načítání zpráv.

 • Na některých místech nebylo možné procházet starší zprávy.

 • Při používání aplikace Webex jsme vyřešili následující problémy:

  • Po vypnutí plnohodnotných schůzek nebylo možné spustit schůzku z webového prohlížeče.

  • Když jste v Nastavení > Možnosti připojení > Možnosti připojení ke schůzce zadali telefonní číslo, nebylo možné toto telefonní číslo smazat.

  • Někdy trvalo déle, než bylo obvyklé, než se ke schůzce připojit.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Někdy aplikace neočekávaně přestala fungovat, když jste použili náhlavní soupravu Sennheiser.

  • Nepodařilo se dokončit interní přenos hovoru.

  • Při pokusu o aktualizaci polohy pro tísňové služby nefungovalo tlačítko Zrušit v dialogovém okně Přidat adresu. Místo toho jste museli kliknout na X v pravém horním rohu dialogového okna.

  • Když jste v mobilní aplikaci změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v aplikaci pro počítače neprojevily.

  • ID volajícího by někdy zobrazovalo nesprávné jméno a číslo.

  • Když jste odpověděli na hovor z fronty hovorů, telefonní číslo se na aktivní obrazovce volání nezobrazilo.

  • Pokaždé, když otevřeš notebook, budeš vyzván/a k aktualizaci své polohy.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Nebylo možné vybrat zařízení pod číselníkem na kartě Volání (pouze německé rozhraní).

  • Když byl tvůj telefon připojen k aplikaci Webex, nemohl jsi někomu zavolat přes telefon Webex.

24. listopadu 2021

Verze: 41.11.0.20717

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Využití procesoru se zvýšilo, když jste otevřeli jedno ze svých oblíbených míst.

 • Když jsi v okně Upravit profil klikl/a na Zrušit, byl tvůj úvodní obrázek odstraněn.

 • Při použití aplikace Webex k připojení ke schůzce jste byli vyzváni k zadání hesla.

12. listopadu 2021

Verze: 41.11.0.20606

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při vytváření nového účtu se nepodařilo zkopírovat a vložit šestimístný aktivační kód.

 • Některé ruské překlady byly zobrazeny nesprávně.

 • Při používání aplikace Webex jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste se připojili ke schůzce zadáním adresy videa, video se vám nepodařilo zobrazit.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Při přihlášení k portálu aktivace uživatele nebyl text viditelný.

  • Když aplikaci restartuješ, bude trvat několik minut, než se ti zobrazí hlasové zprávy.

  • Když jste v mobilní aplikaci změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v aplikaci pro počítače neprojevily.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste odpověděli na hovor v mobilní aplikaci, odpovídající místo v aplikaci pro počítače se přesunulo do seznamu skrytých míst až do ukončení hovoru.

  • Rozlišení vaší aplikace se náhodně změní.

  • Když jste se pokusili odpovědět na hovor na jedné z vašich několika linek, hovor byl odpojen.

21. října 2021

Verze: 41.10.0.20371

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se při bezdrátovém připojení k zařízení vyskytla chyba a pokusili jste se sdílet obrazovku.

 • Když administrátor zakázal nahrávání místních souborů, někdy jste v aplikaci stále měli možnost nahrát z počítače,

13. října 2021

Verze: 41.10.0.20280

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste se někdy pokoušeli připojit k události Webex z aplikace, byli jste vyzváni k přihlášení a poté jste obdrželi oznámení, že událost nezačala.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Někdy, když zvednete hovor, nemůžete ho přepojit na někoho jiného.

  • Někdy, když jste obdrželi hovor a zobrazilo se oznámení o více úkolech, když hovor skončil, aplikace nereagovala.

5. října 2021

Verze: 41.10.0.20213

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jsi do ubytování přidal/a odkaz na web, někdy jsi nesprávně obdržel/a upozornění, že web není bezpečný.

 • U některých lidí se aplikace restartovala, když jste se pokusili odpovědět na vlákno nebo když jste se přihlásili.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problémy :

  • Když kliknete na tlačítko Připojit, zobrazí se několik zpráv „Nelze se připojit k této schůzce“.

  • Když ses přidal ke schůzce, čísla hovorů se překrývala.

  • Oznámení o schůzce jste neviděli, když jste se rozhodli být upozorněni 5 minut před začátkem schůzky.

  • V některých časových pásmech se ti v aplikaci nepodařilo naplánovat schůzku

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Pokud máte povolen multitasking, aplikace Webex se neočekávaně ukončí, když jste uprostřed hovoru.

  • Některé maďarské a polské klávesové zkratky nefungovaly správně.

22. září 2021

Verze: 41.9.0.20091

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • U některých lidí jste neviděli stav.

 • Když jste ve Windows 7 používali náhlavní soupravu Poly DA80, aplikace se neočekávaně ukončila.

7. září 2021

Verze: 41.9.0.19961

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Kontextovou nabídku nelze otevřít pomocí klávesových zkratek na některých místech v aplikaci.

 • Na kartě Kalendář nemělo písmo ikony informací o schůzce správnou velikost.

 • Některé popisky nebyly lokalizovány.

 • Některé zaostřovací oblasti v okně nastavení byly nekonzistentní.

 • Nemohli jste vložit nějaký formátovaný text, který obsahoval odkazy.

 • Když jste k navigaci v aplikaci použili klávesnici, neměli jste přístup k některým kontextovým nabídkám.

 • Když jste webex používali pro státní správu, schůzky aplikace Microsoft Outlook se v aplikaci nezobjevily.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problémy :

  • Když jste se ke schůzce připojili kliknutím na odkaz mimo Webex, vaše zvukové, video, možnosti připojení a nastavení virtuálního pozadí v aplikaci Webex nezachytávaly.

  • Pokud jste byli přihlášeni k Webexu a připojili jste se ke schůzce z Outlooku, byli jste požádáni o přihlášení.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali na schůzku pomocí spárovaného multiplatformního telefonu, během schůzky jste se odpojili.

  • Když jste někomu zavolali pomocí telefonního čísla a pak jste tento hovor přenesli na jinou osobu, název okna hovoru byl nesprávný.

  • Doba trvání hovoru nesprávně zahrnovala čas vyzvánění.

  • Nemohli jste sloučit hovor, aby to byl konferenční hovor.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • UcLogin havárie registrovala poskytovatele protokolů.

  • Vyloučení odpovědnosti záchranné služby bylo nesprávně formátováno ve francouzštině.

26. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19868

Provedli jsme následující vylepšení a začneme je zavádět zákazníkům v příštím týdnu:

 • Možnosti připojení ke schůzce aplikace Webex budou používány konzistentně, ať už se připojíte z aplikace Webex nebo z odkazu na schůzku, a to i v případě, že během schůzky změníte možnosti zvuku, videa nebo virtuálního pozadí.

 • Když jste přihlášeni k aplikaci Webex, nebudete se muset znovu přihlašovat při připojení z Microsoft Outlooku.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste odpověděli na vlákno.

 • Když vám vaše organizace zabránila změnit profilový obrázek nebo zobrazovaný název, při pokusech o změnu profilového obrázku nebo zobrazovaného jména se vám nezobrazí chybová zpráva.

 • Pokaždé, když jste se přihlásili k aplikaci, viděli jste vyskakovací okno Co je nového.

9. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19732

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Vylepšili jsme, jak jsme se zaměřili na obsah pro každou kartu v aplikaci.

 • Velikost písma na volajících obrazovkách byla malá.

 • Některé německé překlady byly zkráceny.

 • Klávesnici nelze použít k navigaci ve všech prvcích v okně nastavení zvuku.

 • V okně nastavení zvuku bylo písmo ikony i příliš malé.

 • Na schůzce jste nemohli přejít na ikonu informací o schůzce.

 • K zavření okna Informace o prostoru nelze použít navigaci pomocí klávesnice.

 • Některé polské překlady byly zkráceny.

 • Někdy se při otevření kontroly stavu došlo k problému s připojením.

 • Pokud jste měli seznam proxy obejít, někdy jste se nemohli připojit ke službám Webex mimo síť.

 • Když jste formátovali text pro odeslání zprávy, nemohli jste přidat odkaz.

 • Když jste otevřeli mezeru v novém okně, zobrazí se nesprávná ikona aplikace.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali v mobilní aplikaci nebo připojeném stolním telefonu, oznámení o zeleném hovoru se v aplikaci pro stolní počítače nezobrazí.

  • Nebyli jste schopni přijmout druhý hovor do fronty hovorů.

  • Nesprávné číslo se zobrazí v ID volajícího, když jste obdrželi hovor.

  • Německý překlad byl oříznut, když jste klikli na svůj profilový obrázek a přešli do Nastavení > Hovory > Fronty hovorů.

  • Barva textu pro fronty hovorů a nastavení volání ztěžovalo čtení ve webové aplikaci.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Po obdržení aktualizace se stavem vyzvánění webex nepřehrál vyzváněcí tón.

  • Telefonní služba se nepřipojí po přepnutí sítí nebo po přepnutí počítače z režimu spánku.

7. července 2021

Verze: 41.7.0.19440

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste byli na kartě Profil v prostoru přímých zpráv a vytvořili jste nový prostor z výsledků vyhledávání, nesprávně jste viděli informace o profilu z prvního místa.

 • Některé německé překlady byly zkráceny.

 • Když jste vlepili odkaz, který měl pomlčku, zobrazila se chybová zpráva, protože detekce odkazu Clickbait aplikace nepovolila pomlčku ve formátu Unicode.

 • Zdálo se, že aplikace má v horní části aplikace prázdný řádek.

 • Když jste zakázali nastavení Připojit Webex k aplikaci Microsoft Outlook a poté aplikaci restartovali, bylo nastavení povoleno.

 • Když jste použili připojení VPN, připojení aplikace trvalo několik minut.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Pokud nejste aktivní ve Webexu po určitou dobu, možná budete muset restartovat aplikaci, abyste obnovili připojení.

  • Když obdržíte příchozí hovor, oznámení o hovoru nezobrazují ID volajícího správně.

  • Když je stolní telefon připojen k webexu a vy používáte stolní telefon k odložení hovoru, nemůžete pokračovat v hovoru z aplikace pro stolní počítače.

8. června 2021

Verze: 41.6.1.19162

Automatickou aktualizaci plochy jsme pozastavili do 15. června, ale aktualizace plochy si můžete stáhnout na adrese https://www.webex.com/downloads.html

2. června 2021

Verze: 41.6.0.19119

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Aktualizovali jsme velikosti písem v nastavení mezer, seznamu míst, oblasti zpráv, filtrech a na kartách Zasílání zpráv a Teams.

 • Pokud jste aplikaci používali v němčině:

  • Některé překlady byly zkráceny.

  • Některé kontextové nabídky byly zobrazeny nesprávně v angličtině.

  • Označení zprávy příznakem bylo nesprávné.

 • Když jste používali Webex pro státní správu a měli jste jednotku HDD, někdy aplikace používala 100% disku počítače.

 • V okně O tom byl problém se kobrandingem.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Nepodařilo se propojit kořenovou složku Microsoft OneDrive a SharePoint.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Pokud jste aplikaci používali v němčině a pokusili jste se přidat nový kontakt, dialogové okno bylo přerušeno.

  • Pokud jste aplikaci používali v polštině během hovoru nebo schůzky, byla nesprávně přeložena možnost Zrcadlit moje video.

  • Když jste přešli na svůj profilový obrázek, vybrali Nastavení a klikli na Telefonní služba, došlo k problémům s usnadněním s písmem.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste byli v aktivním hovoru, byli jste po 15 minutách odpojeni.

  • Když jste zahájili konferenční hovor a byla přidána čtvrtá osoba, všichni vás slyšeli, ale nemohli jste sem ostatní.

  • Video by zmizelo, když jste přidrželi hovor, když někdo sdílel svou obrazovku.

  • Při volání jste nemohli použít funkci pozastavení DTMF (",") vytáčecího panelu.

  • Po přenesení hovoru jste nemohli sdílet obrazovku.

  • Sdílení obrazovky jste nemohli přestat sdílet, když osoba na druhém konci hovoru používala zařízení, které nepodporuje sdílení obrazovky (například stolní telefon).

24. května 2021

Verze: 41.5.0.18911

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli přijmout příchozí hovor.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli volat.

21. května 2021

Aktualizovali jsme březnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za březen je 41.3.0.18986.

18. května 2021

Aktualizovali jsme dubnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za duben je 41.4.0.18737.

11. května 2021

Verze: 41.5.0.18815

Aktualizovali jsme verzi aplikace na květen, tato verze aplikace se dnes začne zavádět pro stávající zákazníky.

4. května 2021

Verze: 41.5.0.18787

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé německé překlady se nezdály správně.

 • Když byly zásady uchovávání informací vaší společnosti nastaveny na 24 hodin, někdy došlo k chybám při načítání zpráv v prostorech.

 • Když jste zkopírovali zprávu, která obsahovala odkaz, nesprávně jste obdrželi chybu, když jste se pokusili vložit zkopírovaný text do mezery.

 • Někdy jste v aplikaci neměli kartu Zasílání zpráv pro odesílání zpráv.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste zahájili konferenční hovor, zobrazí se zpráva o zastavení nahrávání. Nahrávání hovoru nebylo ovlivněno.

  • Když byste načetli hovor, který byl zaparkovaný na multiplatformním telefonu Cisco IP Phone řady 8800, existovalo by pouze jednosměrné video.

  • Když jste zaparkovali hovor a vedle tlačítka Načíst klikněte na Další, zobrazí se vám prázdný seznam.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Klávesová zkratka Ctrl+Alt+D zobrazuje diagnostiku Webexu i v případě, že aplikace Webex není v popředí.

  • Screenreaders nemohli přečíst všechna nastavení dostupná z vašeho profilového obrázku > Nastavení > Volání.

  • Časovač hovoru byl nesprávný, pokud čas zobrazený v počítači nebyl správně nastaven.

  • Když jste se pokusili zaškrtnout nebo zaškrtnout pouze oznámení o ztlumení, když jsem na schůzce nebo na zaškrtávacím políčku (profilový obrázek > Nastavení > Oznámení > přímá volání), přepínač změnu neodrážel.

  • Číslo, které jste nastavili pro rozšíření a připojení, si nebylo zapamatováno, pokud jste pro dosah jednoho čísla použili stejné číslo.

  • Vaše telefonní služba se nepřipojí, když se odpojíte od SÍTĚ VPN.

22. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18629

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste hovor odložili a pak hovor obnovili, druhá strana vás neslyšela.

16. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18595

Aktualizovali jsme podpisový certifikát kódu pro aplikaci pro Windows.

 • Kryptografický otisk nového certifikátu je: 5e9e644114bf795b27e67b57909062eb102ff641

 • Emitentem je: DigiCert SHA2 Zajištěný identifikační kód certifikační autority

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste se pokusili přijmout hovor ze skrytého ID volajícího (anonymní), který se zobrazil jako volání vewebexu , nesprávně jste obdrželi chybu, že hovor již není k dispozici.

7. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18516

Když jste se připojili ke správě podnikového obsahu, provedli jsme následující vylepšení:

 • Když zobrazíte náhled souboru v aplikaci Box, můžete nyní kliknutím tento soubor upravit.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy jste na kontaktních kartách neviděli odkaz na osobní místnost.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když vám někdo zavolal a zavěsil, než jste odpověděli, pořád jste slyšeli zvonit.

  • Po zaparkování hovoru se nepodařilo zavřít okno Načtení.

  • Když jste pomocí číselníku zavolali na číslo s více než 20 číslicemi, zobrazí se chybová zpráva "Omlouváme se, volání na telefonní čísla není možné."

  • Časovač během hovoru se resetoval, když jste začali sdílet obrazovku.

  • Hovor by upastil, kdybyste vy a osoba, se kterou jste volali, hovor odložili.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Migrace kontaktů z Jabberu do Webexu se nezdařila z důvodu rozlišování velkých a malých písmen v e-mailových adresách.

  • Když jste před zahájením schůzky klikli na odložit schůzku, při zahájení schůzky jste připomenutí neobdrželi.

  • V záhlaví aplikace se zobrazí chybná síťová zpráva, i když během hovoru nemáte žádné znatelné problémy se zvukem nebo videem.

  • Stolní telefon v záhlaví aplikace neuvidíte v seznamu Připojit k zařízení.

  • Během hovoru jste nemohli sdílet obrazovku nebo aplikaci.

11. března 2021

Verze: 41.3.0.18191

Vyřešili jsme tento problém:

 • I když jste byli stávajícím uživatelem, Webex s vámi zacházel jako s novým uživatelem a ukázal vám onboardingové obrazovky.

Co je součástí této aktualizace, si můžete prohlédnout stažením zde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. března 2021

Verze: 41.3.0.18143

Provedli jsme několik vylepšení vyhledávání zpráv, nyní se výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy jste lidem neviděli stav, dokud jste jim neposlali zprávu.

 • Aktualizovali jsme odkaz na smluvní podmínky v aplikaci.

 • Někdy, když jste aplikaci spustili, vytvořila zástupce na ploše.

 • Na jednotné přihlašovací obrazovce nelze posunout dolů.

 • Některé německé překlady se nezdály správně.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste hovor pozastavili a pokusili se o volání webexu, váš hovor byl odpojen.

  • Když jste volali s někým, kdo sdílel obrazovku, někdy jste dostali další oznámení o příchozím hovoru od stejné osoby.

  • Když jste se pokusili přenést aktivní hovor, nebyli jste schopni dokončit přenos, když hovor zvoní.

  • Poté, co jste k aktivnímu hovoru přidali někoho jiného a pak oba hovory sloučili, zvuk již nebyl slyšet.

  • Pokud jste nedávno zaparkovali hovor a zkusili jste zaparkovat jiný hovor, zobrazila se následující chyba: "Není k dispozici žádné číslo parku".

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Nemohli jste se připojit k plnohodnotné schůzce Webex pomocí funkce Zavolejte mi.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Když jste box používali jako správu obsahu, někdy jste nemohli nahrávat ani stahovat soubory.

11. února 2021

Verze: 41.2.0.17979

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste aktualizovali profil a poté znovu otevřeli nastavení profilu, stránka byla prázdná.

 • Někdy, když jste se připojili ke schůzce jako host, vaše video se nezobrazilo.

 • Vyřešili jsme některé problémy s tabbingem v aplikaci.

 • Někdy jste obdrželi více oznámení pro stejnou schůzku, včetně uzamčení počítače

3. února 2021

Verze: 41.2.0.17887

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy, když jste použili integraci aplikace Outlook, aplikace se neočekávaně ukončí.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste se pokusili natáhnout hovor při připojení k zařízení Webex, tah se nezdaří.

  • Při pokusu o konferenční hovor došlo k problémům se zvukem a připojením.

27. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17740

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste klikli pravým tlačítkem myši na něčí zprávu, zobrazí se nesprávná nabídka.

 • Když jste odeslali zprávu v prostoru, prostor se nepřesul na začátek seznamu mezer.

13. ledna 2021

Aktualizovali jsme verze aplikací z října a listopadu, tyto aktualizace zahrnují opravy údržby. Tyto aplikace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v centru Cisco Webex Control Hub.

 • Říjen: 40.10.1.17576

 • Listopad: 40.11.0.17575

12. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17621

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když správce vypnul nastavení utajovaných prostorů a byli jste přihlášeni, můžete prostory stále klasifikovat.

 • Když jste zprávu upravovali, někdy se v prostoru nezobrazovaly starší zprávy.

 • Někdy se zprávy nezobrazily správně.

 • Když vaše společnost používá branding, pokud aplikace nestáhla logo při přihlášení, viděli jste pouze prázdné logo.

 • Některé francouzské překlady se nezjevily správně

 • Když přidáte poznámku na tabuli, text v poznámce bude při pokusech o její úpravu ztracen.

 • Číselník se zobrazí, když se budete snažit ovládat plochu někoho v prostoru.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste ke kontaktu přidali telefonní číslo a zavolali jste tento kontakt, hovor by prošel jako volání na Webex, nikoli jako volání Webex.

  • Nebyli jste schopni ukončit hovor.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Během hovoru jste nemohli používat klávesové zkratky.

  • Když přišel druhý hovor, nedostali byste oznámení o příchozím hovoru.

6. ledna 2021

Verze: 40.12.0.17554

Aktualizovali jsme verzi aplikace na prosinec, tato verze aplikace se začne zavádět stávajícím zákazníkům ještě dnes.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Webex nepodporoval chybu syntaxe v souboru PAC (Proxy auto-configuration).

 • Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste použili integraci Outlooku a pak jste se z aplikace odhlásili.

13. ledna 2022

Verze: 42.1.0.21190

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé portugalské překlady byly zobrazeny nesprávně.

 • Někdy se ti nepodařilo připojit k místnímu kalendáři.

 • Když se ke schůzkám přidáš, občas se v aplikaci objeví problémy s výkonem.

13. prosince 2021

Verze: 41.12.0.20899

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Poté, co jste s někým ukončili hovor, ve vašem přímém prostoru s ním se objevila chyba při načítání zpráv.

 • Na některých místech nebylo možné procházet starší zprávy.

 • Někteří lidé zaznamenali zpoždění zpráv, které jste odeslali.

24. listopadu 2021

Verze: 41.11.0.20717

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jsi v okně Upravit profil klikl/a na Zrušit, byl tvůj úvodní obrázek odstraněn.

 • Byli jste vyzváni k zadání hesla, když jste pro připojení ke schůzce použili aplikaci Webex.

15. listopadu 2021

Verze: 41.11.0.20608

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Poslední zprávu nelze upravit pomocí funkce Shift+Up.

 • Když jsi byl/a na schůzce spojené s místem, nemohl/a jsi jej otevřít.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste odpověděli na hovor v mobilní aplikaci, odpovídající místo v aplikaci pro počítače se přesunulo do seznamu skrytých míst až do ukončení hovoru.

  • Rozlišení vaší aplikace se náhodně změní.

  • Když jste se pokusili odpovědět na hovor na jedné z vašich několika linek, hovor byl odpojen.

Z důvodu povinné aktualizace našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí následujících starších verzíAplikace Webexpro Mac od následujícího data:

 • 31. července 2021 pro všechny verze do (ale bez) 41.1.0.17740

Aplikaci musíte odinstalovat ručně, ve složce Aplikace přetáhněte aplikaci do koše a případně můžete vymazat mezipaměť pro aplikaci. Stáhněte si aplikaci Webex a spusťte DMG. Další pomoc vám poskytne správce IT.

13. ledna 2022

Verze: 42.1.0.21190

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé portugalské překlady byly zobrazeny nesprávně.

 • Když se ke schůzkám přidáš, občas se v aplikaci objeví problémy s výkonem.

 • Když jste použili čtečku obrazovky, někdy nebyla jména prostor přečtena.

 • Když vám vaše organizace zabránila ve sdílení souborů, můžete při vytváření nového prostoru nahrát soubor.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jsi volal na telefonní číslo, slyšel jsi dvojité zvonění.

13. prosince 2021

Verze: 41.12.0.20899

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy, když jste se pohybovali mezi kartami, se okno uživatelské příručky nadále zobrazovalo na kartách, které jste již navštívili.

 • Poté, co jste s někým ukončili hovor, ve vašem přímém prostoru s ním se objevila chyba při načítání zpráv.

 • Na některých místech nebylo možné procházet starší zprávy.

 • Někteří lidé zaznamenali zpoždění zpráv, které jste odeslali.

 • Při používání aplikace Webex jsme vyřešili následující problémy:

  • Po vypnutí plnohodnotných schůzek nebylo možné spustit schůzku z webového prohlížeče.

  • Někdy trvalo déle, než bylo obvyklé, než se ke schůzce připojit.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Někdy aplikace neočekávaně přestala fungovat, když jste použili náhlavní soupravu Sennheiser.

  • Nepodařilo se dokončit interní přenos hovoru.

  • Když jste v mobilní aplikaci změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v aplikaci pro počítače neprojevily.

  • ID volajícího by někdy zobrazovalo nesprávné jméno a číslo.

  • Když jste odpověděli na hovor z fronty hovorů, telefonní číslo se na aktivní obrazovce volání nezobrazilo.

  • Pokaždé, když otevřeš notebook, budeš vyzván/a k aktualizaci své polohy.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když byl tvůj telefon připojen k aplikaci Webex, nemohl jsi někomu zavolat přes telefon Webex.

24. listopadu 2021

Verze: 41.11.0.20717

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jsi v okně Upravit profil klikl/a na Zrušit, byl tvůj úvodní obrázek odstraněn.

 • Při použití aplikace Webex k připojení ke schůzce jste byli vyzváni k zadání hesla.

12. listopadu 2021

Verze: 41.11.0.20606

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jsi použil/a jedno ze světlých témat, úvodní fotka místa byla tmavá a obtížně čitelná.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Při přihlášení k portálu aktivace uživatele nebyl text viditelný.

  • Když aplikaci restartuješ, bude trvat několik minut, než se ti zobrazí hlasové zprávy.

  • Když jste v mobilní aplikaci změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v aplikaci pro počítače neprojevily.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Na kartě Zařízení chyběl aktivační kód v pixelech.

22. října 2021

Verze: 41.10.0.20395

Aktualizovali jsme verzi aplikace pro říjen. Tato aktualizace není momentálně k dispozici s automatickou aktualizací. Aktualizaci si můžete stáhnout z https://www.webex.com/downloads.html.

21. října 2021

Verze: 41.10.0.20371

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se při bezdrátovém připojení k zařízení vyskytla chyba a pokusili jste se sdílet obrazovku.

 • Když administrátor zakázal nahrávání místních souborů, někdy jste v aplikaci stále měli možnost nahrát z počítače,

19. října 2021

Verze: 41.10.0.20360

Provedli jsme následující vylepšení, tato aktualizace není momentálně k dispozici s automatickou aktualizací, aktualizaci si můžete stáhnout z https://www.webex.com/downloads.html:

 • Přesunuli jsme ovládání sdílení pod nabídkovou lištu, abychom podpořili pouzdro fotoaparátu na MacBooku Pro.

13. října 2021

Verze: 41.10.0.20280

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste se někdy pokoušeli připojit k události Webex z aplikace, byli jste vyzváni k přihlášení a poté jste obdrželi oznámení, že událost nezačala.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Někdy, když zvednete hovor, nemůžete ho přepojit na někoho jiného.

  • Někdy, když jste obdrželi hovor a zobrazilo se oznámení o více úkolech, když hovor skončil, aplikace nereagovala.

5. října 2021

Verze: 41.10.0.20213

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problémy :

  • Když kliknete na tlačítko Připojit, zobrazí se několik zpráv „Nelze se připojit k této schůzce“.

  • Oznámení o schůzce jste neviděli, když jste se rozhodli být upozorněni 5 minut před začátkem schůzky.

  • V některých časových pásmech se ti v aplikaci nepodařilo naplánovat schůzku

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Pokud máte povolen multitasking, aplikace Webex se zhroutí, když jste uprostřed hovoru.

22. září 2021

Verze: 41.9.0.20091

Vyřešili jsme tento problém:

 • U některých lidí jste neviděli stav.

7. září 2021

Verze: 41.9.0.19961

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když se připojíte ke schůzce jako host pomocí aplikace, přihlašovací obrazovka nebyla lokalizována.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali na schůzku pomocí spárovaného multiplatformního telefonu, během schůzky jste se odpojili.

  • Když jste někomu zavolali pomocí telefonního čísla a pak jste tento hovor přenesli na jinou osobu, název okna hovoru byl nesprávný.

  • Historie hovorů by zobrazovala všechny příchozí a odchozí hovory jako zrušené.

  • Doba trvání hovoru nesprávně zahrnovala čas vyzvánění.

  • Nemohli jste sloučit hovor, aby to byl konferenční hovor.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • UcLogin havárie registrovala poskytovatele protokolů.

  • Vyloučení odpovědnosti záchranné služby bylo nesprávně formátováno ve francouzštině.

26. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19868

Provedli jsme následující vylepšení a začneme je zavádět zákazníkům v příštím týdnu:

 • Možnosti připojení ke schůzce aplikace Webex budou používány konzistentně, ať už se připojíte z aplikace Webex nebo z odkazu na schůzku, a to i v případě, že během schůzky změníte možnosti zvuku, videa nebo virtuálního pozadí.

 • Když jste přihlášeni k aplikaci Webex, nebudete se muset znovu přihlašovat při připojení z Microsoft Outlooku.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste odpověděli na vlákno.

 • Když vám vaše organizace zabránila změnit profilový obrázek nebo zobrazovaný název, při pokusech o změnu profilového obrázku nebo zobrazovaného jména se vám nezobrazí chybová zpráva.

 • Pokaždé, když jste se přihlásili k aplikaci, viděli jste vyskakovací okno Co je nového.

9. srpna 2021

Verze: 41.8.0.19732

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Některé polské překlady byly zkráceny.

 • Někdy se při otevření kontroly stavu došlo k problému s připojením.

 • Pokud jste měli seznam proxy obejít, někdy jste se nemohli připojit ke službám Webex mimo síť.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste volali v mobilní aplikaci nebo připojeném stolním telefonu, oznámení o zeleném hovoru se v aplikaci pro stolní počítače nezobrazí.

  • Nebyli jste schopni přijmout druhý hovor do fronty hovorů.

  • Nesprávné číslo se zobrazí v ID volajícího, když jste obdrželi hovor.

  • Německý překlad byl oříznut, když jste klikli na svůj profilový obrázek a přešli do Nastavení > Hovory > Fronty hovorů.

  • Barva textu pro fronty hovorů a nastavení volání ztěžovalo čtení ve webové aplikaci.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Po obdržení aktualizace se stavem vyzvánění webex nepřehrál vyzváněcí tón.

  • Telefonní služba se nepřipojí po přepnutí sítí nebo po přepnutí počítače z režimu spánku.

7. července 2021

Verze: 41.7.0.19440

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste vlepili odkaz, který měl pomlčku, zobrazila se chybová zpráva, protože detekce odkazu Clickbait aplikace nepovolila pomlčku ve formátu Unicode.

 • Když jste použili připojení VPN, připojení aplikace trvalo několik minut.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste nebyli aktivní ve Webexu po určitou dobu, někdy jste museli restartovat aplikaci, abyste obnovili připojení.

  • Když jste obdrželi příchozí hovor, oznámení o hovoru nezobrazuje ID volajícího správně.

  • Když byl stolní telefon připojen k aplikaci Webex a vy jste pomocí stolního telefonu pozastavili hovor, nemohli jste hovor obnovit z aplikace pro stolní počítače.

8. června 2021

Verze: 41.6.1.19162

Automatickou aktualizaci plochy jsme pozastavili do 15. června, ale aktualizace plochy si můžete stáhnout na adrese https://www.webex.com/downloads.html

2. června 2020

Verze: 41.6.0.19119

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste používali Webex pro státní správu a měli jste jednotku HDD, někdy aplikace používala 100% disku počítače.

 • Vyřešili jsme následující problém, který se projevoval, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu:

  • Nepodařilo se propojit kořenovou složku Microsoft OneDrive a SharePoint.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Pokud jste aplikaci používali v holandštině a pokusili jste se přidat vlastní kontakt, tlačítko bylo přerušeno.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste byli v aktivním hovoru, byli jste po 15 minutách odpojeni.

  • Když jste zahájili konferenční hovor a byla přidána čtvrtá osoba, všichni vás slyšeli, ale nemohli jste sem ostatní.

  • Video by zmizelo, když jste přidrželi hovor, když někdo sdílel svou obrazovku.

  • Při volání jste nemohli použít funkci pozastavení DTMF (",") vytáčecího panelu.

  • Po přenesení hovoru jste nemohli sdílet obrazovku.

  • Sdílení obrazovky jste nemohli přestat sdílet, když osoba na druhém konci hovoru používala zařízení, které nepodporuje sdílení obrazovky (například stolní telefon).

28. května 2021

Verze: 41.5.0.19072

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste použili macOS Big Sur 11.4, někteří uživatelé se nemohli přihlásit.

24. května 2021

Verze: 41.5.0.18911

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli přijmout příchozí hovor.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Někdy jste nemohli volat.

21. května 2021

Aktualizovali jsme březnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za březen je 41.3.0.18986.

18. května 2021

Aktualizovali jsme dubnovou verzi aplikace, která je dostupná pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Cisco Webex Control Hub. Verze aplikace za duben je 41.4.0.18737.

11. května 2021

Verze: 41.5.0.18815

Aktualizovali jsme verzi aplikace na květen, tato verze aplikace se dnes začne zavádět pro stávající zákazníky.

4. května 2021

Verze: 41.5.0.18787

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když byly zásady uchovávání informací vaší společnosti nastaveny na 24 hodin, někdy došlo k chybám při načítání zpráv v prostorech.

 • Když jste zkopírovali zprávu, která obsahovala odkaz, nesprávně jste obdrželi chybu, když jste se pokusili vložit zkopírovaný text do mezery.

 • Někdy jste v aplikaci neměli kartu Zasílání zpráv pro odesílání zpráv.

 • Při používání schůzek ve Webexu jsme vyřešili následující problém :

  • Ke schůzce naplánované v Kalendáři Google jste se nemohli připojit pomocí tlačítka Připojit se v desktopové aplikaci.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste zahájili konferenční hovor, zobrazí se zpráva o zastavení nahrávání. Nahrávání hovoru nebylo ovlivněno.

  • Když byste načetli hovor, který byl zaparkovaný na multiplatformním telefonu Cisco IP Phone řady 8800, existovalo by pouze jednosměrné video.

  • Když jste zaparkovali hovor a vedle tlačítka Načíst klikněte na Další, zobrazí se vám prázdný seznam.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Číslo, které jste nastavili pro rozšíření a připojení, si nebylo zapamatováno, pokud jste pro dosah jednoho čísla použili stejné číslo.

  • Vaše telefonní služba se nepřipojí, když se odpojíte od SÍTĚ VPN.

22. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18629

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste hovor odložili a pak hovor obnovili, druhá strana vás neslyšela.

16. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18595

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste se pokusili přijmout hovor ze skrytého ID volajícího (anonymní), který se zobrazil jako volání vewebexu , nesprávně jste obdrželi chybu, že hovor již není k dispozici.

7. dubna 2021

Verze: 41.4.0.18516

Když jste se připojili ke správě podnikového obsahu, provedli jsme následující vylepšení:

 • Když zobrazíte náhled souboru v aplikaci Box, můžete nyní kliknutím tento soubor upravit.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy jste na kontaktních kartách neviděli odkaz na osobní místnost.

 • Když jste četli mezeru a přepnuli na jinou kartu, nové zprávy v prostoru byly nesprávně označeny jako přečtené.

 • Když používáte macOS 11 (Big Sur), neměli jste možnost Kopírovat odkaz, když jste klikli pravým tlačítkem myši na odkaz v prostoru.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když vám někdo zavolal a zavěsil, než jste odpověděli, pořád jste slyšeli zvonit.

  • Po zaparkování hovoru se nepodařilo zavřít okno Načtení.

  • Když jste pomocí číselníku zavolali na číslo s více než 20 číslicemi, zobrazí se chybová zpráva "Omlouváme se, volání na telefonní čísla není možné."

  • Časovač během hovoru se resetoval, když jste začali sdílet obrazovku.

  • Hovor by upastil, kdybyste vy a osoba, se kterou jste volali, hovor odložili.

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Migrace kontaktů z Jabberu do Webexu se nezdařila z důvodu rozlišování velkých a malých písmen v e-mailových adresách.

  • V záhlaví aplikace se zobrazí chybná síťová zpráva, i když během hovoru nemáte žádné znatelné problémy se zvukem nebo videem.

  • Stolní telefon v záhlaví aplikace neuvidíte v seznamu Připojit k zařízení.

  • Během hovoru jste nemohli sdílet obrazovku nebo aplikaci.

11. března 2021

Verze: 41.3.0.18191

Vyřešili jsme tento problém:

I když jste byli stávajícím uživatelem, Webex s vámi zacházel jako s novým uživatelem a ukázal vám onboardingové obrazovky.

Co je součástí této aktualizace, si můžete prohlédnout stažením zde: https://www.webex.com/downloads.html.

2. března 2021

Verze: 41.3.0.18143

Provedli jsme několik vylepšení vyhledávání zpráv, nyní se výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Aktualizovali jsme odkaz na smluvní podmínky v aplikaci.

 • Na jednotné přihlašovací obrazovce nelze posunout dolů.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste hovor pozastavili a pokusili se o volání webexu, váš hovor byl odpojen.

  • Když jste volali s někým, kdo sdílel obrazovku, někdy jste dostali další oznámení o příchozím hovoru od stejné osoby.

  • Když jste se pokusili přenést aktivní hovor, nebyli jste schopni dokončit přenos, když hovor zvoní.

  • Poté, co jste k aktivnímu hovoru přidali někoho jiného a pak oba hovory sloučili, zvuk již nebyl slyšet.

  • Pokud jste nedávno zaparkovali hovor a zkusili jste zaparkovat jiný hovor, zobrazila se následující chyba: "Není k dispozici žádné číslo parku".

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Nemohli jste se připojit k plnohodnotné schůzce Webex pomocí funkce Zavolejte mi.

11. února 2021

Verze: 41.2.0.17979

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když jste aktualizovali profil a poté znovu otevřeli nastavení profilu, stránka byla prázdná.

 • Když jste se připojovali ke schůzce, nemohli jste mezi možnostmi tabulátorovat.

 • Někdy, když jste se připojili ke schůzce jako host, vaše video se nezobrazilo.

 • Někdy jste obdrželi více oznámení pro stejnou schůzku, včetně uzamčení počítače

3. února 2021

Verze: 41.2.0.17887

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když vaše organizace používá proxy server, někdy se k aplikaci nemůžete přihlásit.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste se pokusili natáhnout hovor při připojení k zařízení Webex, tah se nezdaří.

  • Při pokusu o konferenční hovor došlo k problémům se zvukem a připojením.

27. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17740

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste odeslali zprávu v prostoru, prostor se nepřesul na začátek seznamu mezer.

13. ledna 2021

Aktualizovali jsme verze aplikací z října a listopadu, tyto aktualizace zahrnují opravy údržby. Tyto aplikace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v centru Cisco Webex Control Hub.

 • Říjen: 40.10.1.17576

 • Listopad: 40.11.0.17575

12. ledna 2021

Verze: 41.1.0.17621

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Když správce vypnul nastavení utajovaných prostorů a byli jste přihlášeni, můžete prostory stále klasifikovat.

 • Když jste zprávu upravovali, někdy se v prostoru nezobrazovaly starší zprávy.

 • Někdy se zprávy nezobrazily správně.

 • Když vaše společnost používá branding, pokud aplikace nestáhla logo při přihlášení, viděli jste pouze prázdné logo.

 • Můžete zvolit zvuk pro oznámení zpráv, ale aplikace vždy přehrála tón pípnutí.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste ke kontaktu přidali telefonní číslo a zavolali jste tento kontakt, hovor by prošel jako volání na Webex, nikoli jako volání Webex.

  • Nebyli jste schopni ukončit hovor.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Když přišel druhý hovor, nedostali byste oznámení o příchozím hovoru.

6. ledna 2021

Verze: 40.12.0.17554

Aktualizovali jsme verzi aplikace na prosinec, tato verze aplikace se začne zavádět stávajícím zákazníkům ještě dnes.

Někdy vydáváme verzeAplikace Webexpro iPhone a iPad, které řeší problémy se stabilitou a výkonem. Přejděte do obchodu App Store a podívejte se na nejnovější poznámky k vydání proAplikace Webexpro iPhone a iPad.

V iPhonu nebo iPadu klepni na ikonu App Store a vyhledejAplikace Webex.

Z důvodu povinné aktualizace našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí následujících verzíAplikace Webexpro iPhone a iPad od následujícího data:

 • 31. července 2021 pro všechny verze do (ale bez) 41.1.4.1182

Nejnovější aktualizace najdete v aplikaci https://www.webex.com/downloads.html.

13. ledna 2022

Verze: 42.1.0.2219

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Pokud jste někomu posílali zprávy v prostoru a pak se snažili zkontrolovat hlasovou schránku, tlačítko Přehrát nefungovalo.

13. prosince 2021

Verze: 41.12.0.2156

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste s někým zahájili hovor a on vytvořil konferenční hovor, aby přidal dalšího účastníka, někdy jste ztratili zvuk.

  • Když ses pokoušel/a zavolat na číslo z historie hovorů v aplikaci pro mobilní telefon, aplikace Webex nemohla hovor dokončit.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • ID volajícího by někdy zobrazovalo nesprávné jméno a číslo.

  • Když jste v aplikaci pro počítače změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v mobilní aplikaci neprojevily.

12. listopadu 2021

Verze: 41.11.1.2069

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Při přihlášení k portálu aktivace uživatele nebyl text viditelný.

 • Když jste v mobilní aplikaci změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v aplikaci pro počítače neprojevily.

5. října 2021

Verze: 41.10.0.1913

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když společnost Webex volala přes aplikaci pro mobilní telefon nebo mobilní síť, funkci zpětného volání jsi nemohl/a použít.

7. září 2021

Verze: 41.9.0.1808

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Pokud byl jazyk vašeho iPhone nastaven na japonštinu a vy jste zavolali z Webexu, aplikace by se zhroutila, když jste poklepali na tlačítko Další.

 • Doba trvání hovoru nesprávně zahrnovala čas vyzvánění.

5. srpna 2021

Verze: 41.8.0.1680

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Když jste byli v konferenčním hovoru a snažili se přidat další lidi, hovor by upastil.

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Po obdržení aktualizace se stavem vyzvánění webex nepřehrál vyzváněcí tón.

7. července 2021

Verze: 41.7.0.1566

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Pokud během hovoru přepnete sítě, ID volajícího se změní na *11.

8. června 2021

Verze: 41.6.1

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

2. června 2021

Verze: 41,6

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Při volání jste nemohli použít funkci pozastavení DTMF (",") vytáčecího panelu.

 • Id volajícího se změnilo na *11, když jste přepínali sítě uprostřed hovoru.

11. května 2021

Verze: 41,5

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Vaše telefonní služba se nepřipojí, když se odpojíte od SÍTĚ VPN.

7. dubna 2021

Verze: 41,4

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

V této verzi se aplikace řídí novými pravidly pro doručování oznámení do zařízení se systémem iOS, jak to vyžaduje Apple.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Když jste byli ve zvukovém hovoru a hovor byl pozastaven a poté obnoven, vaše video bylo sdíleno.

 • Když jste zadali tísňové volání, hovor proběhl přes Webex místo aplikace telefonu.

 • Hovor by upastil, kdybyste vy a osoba, se kterou jste volali, hovor odložili.

 • Když jste s někým telefonovali a přepnuli na videohovor, vaše video bylo automaticky sdíleno.

2. března 2021

Verze: 41,3

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Po upgradu na verzi 41.1.x byste narazili na problémy se sdílením videa.

 • Webex neodebral nabízený token, když jste se odhlásili z aplikace.

 • Hovory někdy náhodně klesaly.

 • Historie hovorů by ne vždy zobrazovala správné ID volajícího.

 • Pokud jste byli součástí fronty volání a měli jste nakonfigurovanou možnost Přesměrování volání bez odpovědi tak, aby přeposílala všechna vaše volání do fronty volání, interní hovory by předpověděly předponu Fronta volání.

3. února 2021

Verze: 41,2

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste pomocí jeho e-mailové adresy hledali někoho mimo vaši společnost, nemohli jste mu poslat zprávu.

12. ledna 2021

Verze: 41.1

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Položky historie hovorů byly nekonzistentní.

 • Nebyli jste schopni ukončit hovor.

 • Vaše video se zobrazí i v případě, že se rozhodnete automaticky zakázat video pro všechny příchozí hovory.

Někdy vydáváme verzeAplikace Webexpro Android, které řeší problémy se stabilitou a výkonem. Přejděte do obchodu Google Play a podívejte se na nejnovější poznámky k vydání proAplikace Webexpro Android.

V zařízení se systémem Android klepněte na ikonu Obchod Play a vyhledejteAplikace Webex, nebo přejděte sem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android

Z důvodu povinné aktualizace našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí následujících verzíAplikace Webexpro Android od následujícího data:

 • 31. července 2021 pro všechny verze do (ale bez) 41.2.1.149

Nejnovější aktualizace najdete v aplikaci https://www.webex.com/downloads.html.

13. ledna 2022

Verze: 42.1.0.169

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

  • V historii hovorů se ikona Video zobrazila jako možnost, i když vám někdo volal z telefonního čísla.

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Některé německé překlady byly na kartě Volání nesprávné.

13. prosince 2021

Verze: 41.12.0.129

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • ID volajícího by někdy zobrazovalo nesprávné jméno a číslo.

 • Když jste v aplikaci pro počítače změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v mobilní aplikaci neprojevily.

12. listopadu 2021

Verze: 41.11.0.177

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Při přihlášení k portálu aktivace uživatele nebyl text viditelný.

 • Když jste v mobilní aplikaci změnili nastavení přesměrování hovorů, změny se v aplikaci pro počítače neprojevily.

5. října 2021

Verze: 41.10.0.147

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

Když společnost Webex volala přes aplikaci pro mobilní telefon nebo mobilní síť, funkci zpětného volání jsi nemohl/a použít.

7. září 2021

Verze: 41.9.0.182

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Doba trvání hovoru nesprávně zahrnovala čas vyzvánění.

5. srpna 2021

Verze: 41.8.0.192

Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

 • Po obdržení aktualizace se stavem vyzvánění webex nepřehrál vyzváněcí tón.

7. července 2021

Verze: 41.7.0.198

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při používání volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problémy:

  • Po restartování aplikace bylo okno Jednotné přihlašování prázdné.

  • Nemohli jste se připojit ke službě telefonů.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

  • Když jste během hovoru změnili sítě, slyšeli jste tón, když se připojení znovu navázání připojení obnovilo.

8. června 2021

Verze: 41.6.1

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

2. června 2021

Verze: 41,6

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problém:

 • Při volání jste nemohli použít funkci pozastavení DTMF (",") vytáčecího panelu.

11. května 2021

Verze: 41,5

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Při použití volání ve Webexu (Unified CM) jsme vyřešili následující problém:

  • Vaše telefonní služba se nepřipojí, když se odpojíte od SÍTĚ VPN.

 • Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

  • Když jste byli v aktivním hovoru a obdrželi druhý hovor, nebylo k dispozici žádné zvukové oznámení, které by vás o druhém hovoru vědělo.

  • Když se přihlásíte k Webexu, budete zbytečně vyzváni k nastavení oprávnění k poloze pro záchranné služby na "Povolit po celou dobu".

7. dubna 2021

Verze: 41,4

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Hovor by upastil, kdybyste vy a osoba, se kterou jste volali, hovor odložili.

 • Když jste s někým telefonovali a přepnuli na videohovor, vaše video bylo automaticky sdíleno.

 • Když jste zapnuli dosah na jedno číslo a přidali číslo do desktopové aplikace, změny se v aplikaci pro Android neprojevily.

2. března 2021

Verze: 41,3

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Hovory někdy náhodně klesaly.

 • Historie hovorů by ne vždy zobrazovala správné ID volajícího.

 • Pokud jste byli součástí fronty volání a měli jste nakonfigurovanou možnost Přesměrování volání bez odpovědi tak, aby přeposílala všechna vaše volání do fronty volání, interní hovory by předpověděly předponu Fronta volání.

3. února 2021

Verze: 41,2

Nedávno jsme tuto verzi poskytli obchodu App Store k recenzování. Jakmile bude schválena a zveřejněna, bude k dispozici ke stažení.

Vyřešili jsme tento problém:

 • Když jste pomocí jeho e-mailové adresy hledali někoho mimo vaši společnost, nemohli jste mu poslat zprávu.

12. ledna 2021

Verze: 41.1

Při používání volání nebo volání webex hostovaného poskytovatelem služeb jsme vyřešili následující problémy:

 • Nebyli jste schopni ukončit hovor.

 • Vaše video se zobrazí i v případě, že se rozhodnete automaticky zakázat video pro všechny příchozí hovory.

Následující obsah se vztahuje na Aplikace Webexpro web


 

Pokud se přihlásíte k odběru webexu od svého poskytovatele služeb, mějte na paměti, že Webex pro web není optimalizován pro vaši službu. Stáhněte si a používejte desktopové a mobilní aplikace pro nejaktuálnější funkce a nejlepší uživatelský zážitek.

5. října 2021

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Aktualizované ilustrace v aplikaci

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Opakované odpojení a opětovné připojení drátových sluchátek by při schůzkách ztratilo audio konektivitu

 • Načtení prostoru s určitými typy připojených souborů by způsobilo neočekávané ukončení aplikace

 • Kosmetické problémy s citovanými odpověďmi

 • Nesprávné zpracování více současně probíhajících schůzek

 • Světelný režim zobrazující nesprávně během přihlašovacího procesu pro některé lidi

 • Když jste se připojili/opustili mezery, zbytečně se obnovovaly účtenky

7. září 2021

Vyřešili jsme tyto problémy:

 • Někdy se přihlašovací obrazovka vykreslovala s bílým pozadím, které mělo být černé.

 • Když se aplikaci nepodařilo vytvořit mezeru 1:1, nezohlednily se chybové zprávy.

 • Někdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste se pokusili změnit název.

 • Při používání aplikace Internet Explorer se nezobnaly upozornění, že se váš prohlížeč blíží ke konci životnosti.

3. srpna 2021

Provedli jsme tato vylepšení:

 • Bylo aktualizováno rozložení prostorů pro zasílání zpráv tak, aby odpovídalo našim desktopovým aplikacím. Zprávy, lidé, profil, obsah a Plán jsou nyní kartami v rámci každé mezery, nikoli skryty v pravém sloupci.

 • Prostředí na schůzce bylo aktualizováno tak, aby podporovalo menší velikosti oken.

 • Nyní můžete nahlédnout do prostoru a číst jeho zprávy, aniž byste označili prostor jako čtení nebo odesílání potvrzení o přečtení ostatním uživatelům.

Tyto problémy jsme vyřešili:

 • Při malých velikostech obrazovky se náhled vlastního videa vztahoval na tlačítko Opustit schůzku.

 • U některých typů schůzek se tlačítka Připojit se ke schůzce zobrazovala po skončení jejich schůzek.

 • Problémy s přístupností s dialogem Oznámení prostor.

 • Problémy s usnadněním přístupu na obrazovce profilu uživatele.

 • U některých schůzek by kamera zůstala aktivní i po odchodu uživatele z hovoru.

 • Některé odkazy v prostorech pro zasílání zpráv

Následující obsah se vztahuje nahttps://teams.webex.com, již neopravujeme žádné problémy pro tuto verziAplikace Webexpro web.