Поддържаме най-новата версия на приложението Webex и версиите, които са достъпни за администраторите в Control Hub (вижте Контроли за актуализиране на продукта за настолни версии на приложението Webex)

За най-нова информация относно новите функции вижте Приложението Webex | Какво е новото.

Отчитаме отворени и решени намерени от клиента бъгове с тежест от 1 до 3. Когато дадена актуализация не включва намерени от клиента бъгове, няма да има списък с разрешени бъгове, показан за тази актуализация.

Инструмент за търсене на грешки

Можете да намерите подробности за изброените грешки и да търсите други грешки, засягащи конкретни актуализации на приложението Webex, като използвате инструмента за търсене на грешки на Cisco. За повече информация относно използването на търсене на бъгове вижте Помощ за инструмент за търсене на бъгове.

28 юли 2022 г

Следната версия на приложението съответства на актуализираната версия, налична на сайта за изтегляне:

 • Windows—42.7.0.23054

Грешката, посочена в следващата таблица, описва разрешения проблем в тази версия.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwc36419

1

Приложение Webex

Приложението webex не може да се стартира, след като клиентът преинсталира Webex.msi.

11 юли 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.7.0.22904

 • Linux—42.7.0.22904

 • Mac—42.7.0.22904

 • iPhone и iPad—42.7

 • Android—42.7

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwc17615

1

Приложение Webex

Проверката на правописа не работи на Linux

CSCwb53911

2

Приложение Webex

Приложението Webex причинява високо потребление на енергия

CSCwc29972

2

Приложение Webex

Процесорът е висок, когато приложението Webex показва бутон/таймер за присъединяване (зелен бутон)

CSCwc14022

3

Приложение Webex

Не можете да излезете от приложението Webex на iPhone или iPad

CSCwc10344

3

Приложение Webex

CustomURL E911 изскачащ прозорец не се зарежда по време на влизане.

CSCwc03092

3

Приложение Webex

Обажданията се изпращат към гласова поща за приложението Webex на iPhone и iPad

CSCwc28054

3

Приложение Webex

Приложението Webex поиска разрешение за споделяне, но настройката вече е проверена за запис на екрана в настройките за сигурност на ОС

CSCwc41743

3

Приложение Webex

Когато е в режим само на софтфон, когато превключвате между страници с гласова поща, приложението ще се срине.

CSCwc44312

3

Приложение Webex

При прехвърляне на разговори не се показват номера, а само имена

16 юни 2022 г

Следната версия на приложението съответства на днешната версия:

 • Windows—42.6.0.22645

8 юни 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.6.0.22565

 • Linux—42.6.0.22565

 • Mac—42.6.0.22565

 • iPhone и iPad—42.6

 • Android—42.6

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwc10513

3

Приложение Webex

Прихващането на повикване на лампата за заето поле (BLF) не работи след надграждане

CSCwc10517

3

Приложение Webex

Не може да се прехвърли повикване към контакт

CSCwc10524

3

Приложение Webex

Обаждането не можа да бъде прекратено и не се показва в хронологията на обажданията

CSCwb83797

3

Приложение Webex

Приложението Webex дава съобщение за грешка, че сертификатът вече е валиден произволно

CSCwb56077

3

Приложение Webex

Не може да се промени името на пространството.

CSCwb53814

3

Приложение Webex

Разделът „Срещи“ в приложението не превърта до днешния списък със срещи

CSCwb95325

3

Приложение Webex

Не може да се обади на локално устройство от приложението

CSCwa61231

3

Приложение Webex

Разговорът в екипното пространство не се актуализира автоматично с ново изпратено съобщение

CSCwa34487

3

Приложение Webex

Не може да се започне среща в приложението, тъй като бутонът Сега не е наличен, ако срещата е насрочена от сайта на Webex.

9 май 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на актуализираните версии, налични на сайта за изтегляне:

 • Windows—42.5.0.22259

 • Mac—42.5.0.22259

Тази актуализация за приложението Webex на Windows има за цел да поддържа номерата на версиите еднакви както за Windows, така и за Mac. Грешката, посочена в следващата таблица, описва разрешения проблем в тази версия.

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

2

Приложение Webex

Някои потребители не успяха да влязат в приложението.

9 май 2022 г

Следната версия на приложението съответства на актуализираната версия, налична на сайта за изтегляне:

 • Windows—42.5.0.22254

Грешката, посочена в следващата таблица, описва разрешения проблем в тази версия.

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

2

Приложение Webex

Някои потребители не успяха да влязат в приложението.

5 май 2022 г

Следната версия на приложението съответства на днешната версия.

 • Windows—42.5.0.22221

Грешката, посочена в следващата таблица, описва разрешения проблем в тази версия. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwb80304

2

Приложение Webex

Дистанционното управление на слушалки Jabra не работи

3 май 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.5.0.22187

 • Linux—42.5.0.22187

 • Mac—42.5.0.22187

 • iPhone и iPad—42.5

 • Android—42.5

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwb67846

3

Приложение Webex

Прекъснатите съобщения изпращат грешки на iOS

CSCwb58460

2

Приложение Webex

Webex за държавни клиенти не могат да влязат.

CSCwb08148

3

Приложение Webex

Обажданията, използващи Unified CM, създават множество пространства в приложението Webex, когато се препращат към разширения в група за търсене

CSCwa94804

3

Приложение Webex

Целевата страница на приложението Webex не се показва правилно

CSCwb02226

3

Приложение Webex

Когато щракнете върху бутона Присъединяване в напомнянето за среща в приложението Webex, разговорът започва като разговор с Webex, вместо да се използва възможността за софтфон.

CSCwa67438

3

Приложение Webex

Не е възможно да препратите съобщение до човек, ако провеждате разговор с него в приложението Webex

CSCwa13755

3

Приложение Webex

Отворете прикачен файл в приложението Webex, само долният десен квадрант се вижда на основното устройство.

CSCwb77024

3

Приложение Webex

Видеообажданията в Webex все още се провеждат, когато са деактивирани

CSCwb77037

3

Приложение Webex

В Softphone само потребителите на настолен компютър с Windows не могат да слушат гласова поща.

CSCwb77041

3

Приложение Webex

Иконата за обратно повикване не се показва на визуалната гласова поща

CSCwb26903

3

Приложение Webex

Историята на обажданията не се актуализира в мобилното приложение

19 април 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.4.1.22032

 • Mac—42.4.1.22032

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwb54015

1

Приложение Webex

Данните за обаждащата се страна не се показват в известието за приемане на повикване.

CSCwb35632

3

Приложение Webex

След като деактивират обажданията, съобщенията и личните прозрения, потребителите виждат чатове, когато започнат среща и споделят екрана си.

5 април 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.4.0.21893

 • Linux—42.4.0.21893

 • Mac—42.4.0.21893

 • iPhone и iPad—42.4

 • Android—42.4

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwb48562

2

Приложение Webex

Поле на индикатора за заетост (BLF)/известията за приемане на повикване не се показват, когато потребителският идентификатор на обаждащия се включва името на домейн по подразбиране на BroadWorks

CSCwb48564

3

Приложение Webex

Направете повикване от хронологията на обажданията на IPhone, автоматично започва среща в Webex вместо аудио повикване.

CSCwb48566

3

Приложение Webex

Неправилна идентификация на контакта за повиквания на автоматичен оператор

CSCwb41343

3

Приложение Webex

Приложението Webex не може да се свърже отново след режим на готовност, заспиване или енергоспестяващ режим на Windows.

CSCwb18115

3

Приложение Webex

Обаждането на Webex отменя системната настройка „Не безпокойте“.

CSCwb03851

3

Приложение Webex

Потребителите на Windows 10 не могат да качат доклад за проблем

CSCwb01396

1

Приложение Webex

Опцията за редактиране на информация за хора липсва в приложението.

CSCwa94181

3

Приложение Webex

Прозорецът за повикване се припокрива с лентата на задачите на Windows OS.

CSCwa95004

3

Приложение Webex

Присъстващите на срещата се показват като Неизвестни в пространствата.

CSCwb18309

3

Приложение Webex

Webex не стартира пълнофункционална среща, когато връзката към личната стая за срещи съдържа множество периоди.

CSCwa70762

3

Приложение Webex

Не може да се сподели съдържание на второ устройство.

CSCwa55176

3

Приложение Webex

Когато създадете интервал на френски, бутонът е нечетлив

1 март 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.3.0.21576

 • Linux—42.3.0.21576

 • Mac—42.3.0.21576

 • iPhone и iPad—42.3

 • Android—42.3

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwa93547

3

Приложение Webex

Липсва бутон за добавяне при опит за добавяне на нови потребители в приложението Webex.

CSCwa62208

3

Приложение Webex

Неправилно общо време за запис в съобщението за чат, когато е обявен запис.

CSCwa01016

3

Приложение Webex

Връзката към личната стая се показва в приложението Webex в раздела на профила, дори когато връзките към личната стая са деактивирани на ниво сайт

CSCwa78425

3

Приложение Webex

Пропуснато известие за нови съобщения в скрито пространство за директни съобщения

CSCwa57214

3

Приложение Webex

Когато потребителските имена включват знаци UTF-8, прозорецът Задаване на състояние не се зарежда

CSCwa83541

3

Приложение Webex

Приложението се затвори неочаквано, когато щракнете върху Отговор в нишката

CSCwa97459

2

Приложение Webex

Текстът стана нечетлив, когато настройката Стартиране на Webex при стартиране на компютъра ми беше премахната

CSCwa67381

3

Приложение Webex

Изтриване на едно съобщение показва няколко информационни съобщения за пространство

CSCwa94062

2

Приложение Webex

Видеообаждането се стартира по подразбиране при преминаване през URL схемата.

CSCwa77372

3

Приложение Webex

Коригиран проблем при прехвърляне на повиквания с помощта на екранната клавиатура

CSCwb09155

3

Приложение Webex

Обаждането до среща чрез връзката за кликване за повикване не работи.

CSCwb09210

3

Приложение Webex

Номерата за обратно повикване могат да бъдат избрани само когато е избрана опцията „Ръчно свързване с устройство“.

CSCwb09211

3

Приложение Webex

Редът на изходящия агент на контактния център показва различно име на агент.

25 февруари 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии:

 • Windows—42.2.0.21486

 • Linux—42.2.0.21486

 • Mac—42.2.0.21486

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwa94039

1

Приложение Webex

Коригиран проблем, при който първото влизане не успя да се свърже чрез Обаждане в Webex (Unified CM)

1 февруари 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.2.0.21338

 • Linux—42.2.0.21338

 • Mac—42.2.0.21338

 • iPhone и iPad—42.2

 • Android—42.2

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwa46790

3

Приложение Webex

Коригиран проблем, при който иконата на конференцията мигаше, когато задържите курсора на мишката върху профилните снимки на хората.

CSCwa55822

3

Приложение Webex

Част от текста беше съкратен на немски.

13 януари 2022 г

Следните версии на приложението отговарят на днешните версии.

 • Windows—42.1.0.21190

 • Linux—42.1.0.21190

 • Mac—42.1.0.21190

 • iPhone и iPad—42.1.0.2219

 • Android—42.1.0.169

Грешките, които са изброени в следващата таблица, описват разрешените проблеми в тези версии. Вижте Инструмента за търсене на бъгове за допълнителни подробности.

Номер на бъг

Сериозност

Засегната продуктова област

Описание

CSCwa56953

3

Приложение Webex

Зеленият бутон за трансфер липсваше.

CSCwa55967

3

Приложение Webex

Някои преводи на португалски бяха показани неправилно.

CSCwa44654

3

Приложение Webex

Някои преводи на немски бяха показани неправилно,

CSCwa38931

3

Приложение Webex

Когато сте направили обаждане, вие сте се присъединили към текуща насрочена среща на Webex, вместо да имате стандартно обаждане.

CSCwa11951

3

Приложение Webex

Бутонът за споделяне на файлове не е сив, когато споделянето на файлове е деактивирано

Поради задължителна актуализация на нашите услуги, няма да можете да влезете, като използвате следните версии наПриложение Webexза Windows от следната дата:

 • 31 юли 2021 г. за всички версии до (но без да включва) 41.1.0.17740

Трябва да деинсталирате приложението ръчно от контролния панел на Windows и по желание можете да изчистите кеша за приложението. Изтеглете приложението Webex и стартирайте MSI. За допълнителна помощ се обърнете към вашия ИТ администратор.

13 януари 2022 г

Версия: 42.1.0.21190

Разрешихме следните проблеми:

 • Някои преводи на португалски бяха показани неправилно.

 • Понякога не можете да се свържете с вашия местен календар.

 • Когато сте се присъединявали към срещи, понякога сте виждали проблеми с производителността в приложението.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато се обадихте на телефонен номер, чухте двойно звънене.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Когато сте получили входящо повикване, понякога изходното ниво за звънене и предупреждения е било на максимална настройка и когато сте отворили аудио настройките, приложението е нулирало силата на звука.

13 декември 2021 г

Версия: 41.12.0.20899

Направихме редица подобрения за достъпност.

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато вашият администратор предварително е конфигурирал вашия имейл за влизане, понякога можете да го презапишете.

 • Понякога, когато навигирате през вашите пространства и съобщения, приложението започва да показва проблеми с подравняването.

 • Някои хора забелязаха забавяне на изпратените от вас съобщения.

 • В инструмента за проверка на здравето някои полета за съвместно брандиране не бяха показани правилно.

 • След като приключите разговор с някого, във вашето директно пространство с него получавате грешка при извличане на съобщения.

 • В някои пространства не можете да превъртите назад през по-стари съобщения.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Срещи в приложението Webex:

  • Когато пълнофункционалните срещи бяха изключени, не можехте да започнете среща от уеб браузър.

  • Когато сте въвели телефонен номер за обаждане в Настройки > Опции за присъединяване > Опции за присъединяване към среща, нямаше начин да изтриете този телефонен номер.

  • Понякога присъединяването към среща отнема повече време от нормалното.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Понякога приложението се затваря неочаквано, когато използвате слушалки Sennheiser.

  • Не можахте да завършите вътрешно прехвърляне на повикване.

  • Когато се опитате да актуализирате местоположението си за спешни услуги, бутонът Отказ в диалоговия прозорец Добавяне на адрес не работи. Вместо това трябваше да щракнете върху X в горния десен ъгъл на диалоговия прозорец.

  • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в мобилното си приложение, промените не бяха отразени в приложението за настолни компютри.

  • Идентификацията на обаждащия се понякога показва грешно име и номер.

  • Когато отговорите на повикване от опашка за повиквания, телефонният номер няма да се покаже на екрана за активно повикване.

  • Бяхте подканени да актуализирате местоположението си всеки път, когато отворите лаптопа си.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Не успяхте да изберете устройство под клавиатурата за набиране в раздела Обаждане (само немски интерфейс).

  • Не сте успели да се обадите на някого с Call on Webex, когато настолният ви телефон е бил свързан с приложението Webex.

24 ноември 2021 г

Версия: 41.11.0.20717

Разрешихме следните проблеми:

 • Използването на процесора се увеличи, когато отворите едно от любимите си пространства.

 • Когато щракнете върху Отказ в прозореца Редактиране на профил, изображението на корицата ви беше премахнато.

 • Бяхте подканени да въведете парола, когато сте използвали приложението Webex, за да се присъедините към среща.

12 ноември 2021 г

Версия: 41.11.0.20606

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато сте създали нов акаунт, не сте могли да копирате и поставите шестцифрения код за активиране.

 • Някои руски преводи бяха показани неправилно.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Срещи в приложението Webex:

  • Когато се присъединихте към среща чрез въвеждане на видео адреса, не успяхте да видите видео.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Текстът не се виждаше, когато влезете в портала за активиране на потребители.

  • Когато рестартирате приложението си, гласовите ви съобщения ще отнеме няколко минути, за да се покажат.

  • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в мобилното си приложение, промените не бяха отразени в приложението за настолни компютри.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Когато отговорите на обаждане в мобилното си приложение, свързаното пространство в настолното ви приложение се премества в списъка ви със скрити пространства, докато разговорът приключи.

  • Разделителната способност на вашето приложение ще се промени на случаен принцип.

  • Когато се опитахте да отговорите на повикване по една от множеството ви линии, повикването беше прекъснато.

21 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20371

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога получавате грешка, когато се свързвате безжично с устройство и се опитвате да споделите екран.

 • Когато вашият администратор е деактивирал качването на локални файлове, понякога все още сте имали опцията в приложението за Качване от компютър,

13 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20280

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога, когато се опитате да се присъедините към събитие на Webex от приложението, сте били подканени да влезете и след това сте получили известие, че събитието не е започнало.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Понякога, когато отговорите на повикване, не можете да прехвърлите повикването към някой друг.

  • Понякога, когато получите обаждане и се появи известие за многозадачност, когато разговорът приключи, приложението не реагира.

5 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20213 г

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато добавите връзка към уебсайт към пространство, понякога неправилно получавате предупреждение, че сайтът не е безопасен.

 • За някои хора приложението се рестартира, когато се опитате да отговорите на нишка или когато влезете.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Събрания в Webex:

  • Когато щракнете върху бутона Присъединяване, видяхте множество съобщения „Не мога да се присъединя към тази среща“.

  • Когато се присъединихте към среща, номерата за обаждане се припокриха.

  • Не сте видели известие за среща, когато сте избрали да получите известие 5 минути преди началото на срещата.

  • За някои часови зони не можете да планирате среща в приложението

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Ако сте активирали многозадачност, приложението Webex ще се затвори неочаквано, когато сте по средата на разговор.

  • Някои унгарски и полски клавишни комбинации не работеха правилно.

22 септември 2021 г.

Версии: 41.9.0.20091

Разрешихме следните проблеми:

 • Не можа да видиш статус за някои хора.

 • Когато сте използвали poly DA80 слушалки на Windows 7, приложението се отказва неочаквано.

7 септември 2021 г.

Версия: 41.9.0.19961

Разрешихме следните проблеми:

 • Не можахте да отворите контекстното меню, като използвате клавишите за бърз достъп на някои места в приложението.

 • В раздела календар шрифтът за иконата за информация за събранието не е бил правилният размер.

 • Някои инструменти не бяха локализирани.

 • Някои области за фокусиране в прозореца с настройки бяха непоследователни.

 • Не можахте да поставите някакъв форматиран текст, който включваше връзки.

 • Когато сте използвали клавиатурата си, за да навигирате в приложението, не сте могли да получите достъп до някои контекстни менюта.

 • Когато сте използвали Webex за правителство, събранията на Microsoft Outlook не са се появили в приложението.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Събрания в Webex:

  • Когато се присъединихте към събрание, като кликнете върху връзка извън Webex, вашето аудио, видео, опции за присъединяване и виртуална настройка на фона в приложението Webex не се запазват.

  • Ако сте влезли в Webex и сте се присъединили към събрание от Outlook, от вас е поискано да влезете.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато се обадихте в събрание с помощта на сдвоен мултиплатформен телефон, щяхте да прекъснете връзката по време на събранието.

  • Когато сте се обадили на някого с помощта на телефонен номер и след това сте прехвърлили това обаждане на друго лице, заглавието на прозореца за обаждания е било неправилно.

  • Продължителността на обажданията неправилно е включила времето за звънене.

  • Не можа да обединиш обаждане, за да го направиш конферентен разговор.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • UcLogin срив е регистриране Log доставчик.

  • Отказът от отговорност от службите за спешна помощ е бил неправилно форматиран на френски език.

26 август 2021 г.

Версия: 41.8.0.19868

Направихме следните подобрения и ще започнем да разточваме тези на клиентите през следващата седмица:

 • Опциите за присъединяване към събранието на приложението Webex ще се използват последователно, независимо дали се присъединявате от приложението Webex или от връзка за събрание, дори ако промените опции за аудио, видео или виртуален фон по време на събрание.

 • Когато сте влезли в приложението Webex, няма да е необходимо да влизате отново, когато се присъединявате от Microsoft Outlook.

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога приложението се отказва неочаквано, когато сте отговорили на нишка.

 • Когато организацията ви е попречила да промените снимката или показваното име на потребителския си профил, не сте видели съобщение за грешка, когато сте се опитали да промените снимката или показваното име на потребителския си профил.

 • Всеки път, когато сте влизали в приложението, сте видели новия изскачащ прозорец What's.

9 август 2021 г.

Версия: 41.8.0.19732

Разрешихме следните проблеми:

 • Подобрихме начина, по който задаваме фокусиране върху съдържанието за всеки раздел в приложението.

 • Размерът на шрифта на повикващите екрани беше до малък.

 • Някои преводи на немски бяха орязани.

 • Не бихте могли да използвате клавиатурата, за да навигирате във всички елементи в прозореца с аудио настройки.

 • В прозореца с аудио настройки шрифтът на иконата беше твърде малък.

 • В събрание не можа да се придвижите до иконата за информация за събранието.

 • Не можахте да използвате навигацията на клавиатурата, за да затворите прозореца "Информация за пространството".

 • Някои полски преводи бяха орязани.

 • Понякога сте видели проблем със свързването, когато сте отворили програмата за проверка "Здраве"

 • Ако сте имали списък за байпас прокси, понякога не сте могли да се свържете с услугите на Webex извън мрежата си.

 • Когато форматирахте текст, за да изпратите съобщение, не можахте да добавите връзка.

 • Когато сте отворили място в нов прозорец, сте видели неправилната икона за приложението.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте били в обаждане на мобилното си приложение или на свързания ви телефон на бюрото, известието за зелено повикване не би се появило на приложението ви за настолни компютри.

  • Не успяхте да отговорите на второто обаждане до опашка за обаждания.

  • Грешен номер, показван в ИД на повикващия, когато сте получили обаждане.

  • Преводът на немски език е изрязан, когато сте щракнали върху снимката на потребителския ви профил и сте отишли в Настройки > Обаждания > Опашки за обаждания.

  • Цветът на текста за "Опашки за обаждания" и "Настройки на обажданията" затрудни четенето във вашето web приложение.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • След като получи актуализация със състояние на пръстен, Webex не изпълни мелодията на звънене.

  • Телефонната ви услуга не би се свързала, след като сте превключили мрежи или компютърът ви е излязъл от режим на заспиване.

Юли 7, 2021

Версия: 41.7.0.19440

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато сте били в раздела Профил на директно пространство за съобщения и сте създали ново пространство от резултатите от търсенето, неправилно сте видели информацията за профила от първото пространство.

 • Някои преводи на немски бяха орязани.

 • Когато сте поставили връзка, която е имала тире, сте получили съобщение за грешка, тъй като откриването на връзка clickbait на приложението не е позволило тирето във формат unicode.

 • Приложението изглежда има празна линия в горната част на приложението.

 • Когато сте забранили настройката Свързване на Webex към Microsoft Outlook и след това рестартирате приложението, настройката е разрешена.

 • Когато сте използвали VPN връзка, приложението е отнело няколко минути, за да се свърже.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато не сте активни в Webex за определен период от време, може да се наложи да рестартирате приложението, за да възстановите връзката си.

  • Когато получите входящо обаждане, известието ви за обаждане не показва правилно ИД на повикващия.

  • Когато телефонът на бюрото ви е свързан към Webex и използвате телефона на бюрото си, за да поставите повикване на изчакване, не сте в състояние да възобновите обаждането от настолното си приложение.

8 юни 2021

Версия: 41.6.1.19162

Направихме пауза на автоматичната актуализация на работния плот до 15 юни, но можете да изтеглите актуализациите на работния плот на https://www.webex.com/downloads.html

2 юни 2021

Версия: 41.6.0.19119

Разрешихме следните проблеми:

 • Актуализирахме размерите на шрифта в настройките на интервалите, списъка с интервали, областта за съобщения, филтрите и в разделите Съобщения и екипи.

 • Ако сте използвали приложението на немски език:

  • Някои преводи бяха орязани.

  • Някои контекстни менюта са показани неправилно на английски език.

  • Флаг съобщение беше неправилно.

 • Когато сте използвали Webex за правителство и сте имали HDD устройство, понякога приложението е използвало 100% от диска на компютъра.

 • Имаше проблем с кобрандиране в прозореца За.

 • Разрешихме следния проблем, когато сте се свързали с вашето корпоративно управление на съдържанието:

  • Не успяхте да свържете коренна папка на Microsoft OneDrive и SharePoint.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Ако сте ползвали приложението на немски език и сте се опитали да добавите нов контакт, диалоговият прозорец е отрязан.

  • Ако сте ползвали приложението на полски език по време на обаждане или среща, опцията Mirror my video е преведена неправилно.

  • Когато отидохте на снимката на потребителския си профил, изберете Настройки и щракнете върху Телефонна услуга, имаше проблеми с достъпността с шрифта.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте били в активно обаждане, сте били прекъснати след 15 минути.

  • Когато започна конферентен разговор и беше добавен четвърти човек, всеки можеше да те чуе, но не беше в състояние да тук другите.

  • Видеото щеше да изчезне, когато беше сложил повикване на изчакване, докато някой споделяше екрана си.

  • Не сте били в състояние да използвате функцията dTMF пауза (",") на подложката си за набиране при осъществяване на повикване.

  • Не сте били в състояние да споделите екрана си, след като е прехвърлено обаждане.

  • Не можахте да спрете споделянето на екрана си, когато лицето от другия край на обаждането използваше устройство, което не поддържаше споделяне на екрана (например телефон на бюрото).

24 май 2021 г.

Версия: 41.5.0.18911

Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

 • Понякога не можеше да получиш входящо обаждане.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Понякога не можеше да се обадиш изходящо.

21 май 2021 г.

Актуализирахме версията на приложението март, която е налична за организации, разрешили настройката на графика за актуализация по избор в Центъра за контрол на Cisco Webex. Версията на приложението за март е 41.3.0.18986.

18 май 2021 г.

Актуализирахме версията на приложението април, която е налична за организации, които разрешиха настройката на графика за актуализация по избор в Центъра за контрол на Cisco Webex. Версията на приложението за април е 41.4.0.18737.

11 май 2021 г.

Версия: 41.5.0.18815

Актуализирахме версията на приложението за май, тази версия на приложението ще започне да се разточва на съществуващи клиенти днес.

4 май 2021 г.

Версия: 41.5.0.18787

Разрешихме следните проблеми:

 • Някои преводи на немски не са се появили правилно.

 • Когато правилата за задържане на вашата фирма са зададени на 24 часа, понякога сте имали грешки при зареждането на съобщения в интервали.

 • Когато сте копирали съобщение, което включва връзка, неправилно сте получили грешка, когато сте се опитали да поставите копирания текст в интервал.

 • Понякога не сте разполагали с раздела Съобщения в приложението, за да изпращате съобщения.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато започнахте конферентен разговор, щяхте да видите, че се появява съобщение за спряно записване. Записът на обаждането не беше засегнат.

  • Когато бихте извлекли обаждане, което е паркирано на мултиплатформен телефон от серия Cisco IP Phone 8800, ще има само еднопосочно видео.

  • Когато сте паркирали обаждане и сте щракнали върху "Още" до бутона "Извличане", ви е представен празен списък.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Клавишната комбинация Ctrl+Alt+D показва диагностиката на Webex дори когато приложението Webex не е на преден план.

  • Екраньорите не успяха да прочетат всички настройки, налични от снимката на потребителския ви профил, > Настройки > Извикване.

  • Таймерът ви за повикване е бил неправилен, ако времето, показано на вашия компютър, не е било зададено правилно.

  • Когато сте се опитали да проверите или премахнете отметката от известията "Само заглушаване", когато съм в събрание или на повикване (снимка на профила > Настройки > Известия > Директни обаждания), радио бутонът не би отразил промяната.

  • Номерът, който сте настроили за "Разширяване и свързване", не е бил запомнен, ако сте използвали същия номер за "Обсег на един номер".

  • Телефонната ви услуга не би се свързала, когато сте прекъснали връзката с VPN услугата си.

22 април 2021 г.

Версия: 41.4.0.18629

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Когато сложихте обаждане на изчакване и след това възобновихте обаждането, другото парти не можеше да ви чуе.

16 април 2021

Версия: 41.4.0.18595

Актуализирали сме сертификата за подписване на код за приложението Windows.

 • Отпечатъкът от палец за новия сертификат е: 5e9e644114bf795b27e67b57909062eb102ff641

 • Емитентът е: DigiCert SHA2 гарантиран ID код подписване CA

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Когато се опитахте да отговорите на повикване от скрит ид на обаждащ се (анонимен), който се показва като Call in Webex, неправилно сте получили грешката, че обаждането вече не е налично.

7 април 2021 г.

Версия: 41.4.0.18516

Направихме следното подобрение, когато сте се свързали с вашето корпоративно управление на съдържанието:

 • Когато визуализирате файл в Box, вече можете да щракнете, за да редактирате този файл.

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога не си видял връзката с личната стая на картите за контакт.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато някой ти се обади и затвори преди да отговориш, щеше да продължиш да го чуваш как звъни.

  • Не успяхте да затворите прозореца Извличане, след като е паркирано обаждане.

  • Когато сте използвали подложката си за набиране, за да се обадите на номер с повече от 20 цифри, сте получили съобщение за грешка, което казва "Съжаляваме, обаждането на телефонни номера не е възможно".

  • Нулирането на таймера ви за повикване, когато сте започнали да споделяте екрана си.

  • Обаждането щеше да отпадне, ако ти и човекът, с когото бяхте на повикване, оставите обаждането на изчакване.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Мигрирането на контактите ви от Jabber към Webex се провали поради чувствителност към случай в имейл адресите.

  • Когато сте щракали върху "Отложено", преди да е започнало събрание, не бихте получили напомняне, когато събранието е започнало.

  • Бихте видели съобщение за Лоша мрежа в заглавката на приложението си, дори да не сте изпитвали забележими аудио или видео проблеми по време на разговор.

  • Не бихте видели телефона на бюрото си в списъка "Свързване към устройство" в заглавката на приложението си.

  • Не сте били в състояние да споделите екрана или приложението си по време на разговор.

11 март 2021 г.

Версия: 41.3.0.18191

Разрешихме следния проблем:

 • Въпреки че сте били съществуващ потребител, Webex се отнасяше с вас като с нов потребител и ви показа екрани на борда.

Можете да проверите какво е включено в тази актуализация, като я изтеглите от тук: https://www.webex.com/downloads.html.

2 март 2021 г.

Версия: 41.3.0.18143

Направихме някои подобрения в търсенето на съобщения, сега ще видите резултатите да се показват почти мигновено.

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога не си видял статус за хората, докато не им изпрати съобщение.

 • Актуализирахме връзката "Условия за ползване" в приложението.

 • Понякога, когато сте стартирали приложението, то е създало пряк път на вашия работен плот.

 • Не можа да превъртиш надолу на единния знак в екрана.

 • Някои преводи на немски не са се появили правилно.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте поставили повикване на изчакване и след това сте се опитали да осъществите webex разговор, задържаното ви обаждане е прекъснато.

  • Когато сте били в обаждане с някой, който е споделил екрана му, понякога сте получавали друго известие за входящо обаждане от едно и също лице.

  • Когато сте се опитали да прехвърлите активно обаждане, не сте били в състояние да завършите прехвърлянето, докато обаждането звъни.

  • След като сте добавили някой друг към активно обаждане и след това сте обединили двете обаждания, аудиото ви вече не може да бъде чуто.

  • Ако наскоро сте паркирали обаждане и сте опитали да паркирате друго обаждане, сте получили следната грешка: "Няма наличен номер на парка".

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Не сте били в състояние да се присъедините към пълнофункшно събрание на Webex с помощта на Call Me.

 • Разрешихме следния проблем, когато сте се свързали с вашето корпоративно управление на съдържанието:

  • Когато сте използвали Box като управление на съдържанието си, понякога не сте могли да качвате или изтегляте файлове.

11 февруари 2021 г.

Версия: 41.2.0.17979

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато сте актуализирали потребителския си профил и след това сте отворили отново настройките на профила, страницата е празна.

 • Понякога, когато се присъединихте към събрание като гост, видеоклипът ви не се показваше.

 • Разрешихме някои проблеми с табиране в приложението.

 • Понякога сте получавали няколко известия за едно и също събрание, включително когато компютърът ви е бил заключен

3 февруари 2021

Версия: 41.2.0.17887

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога, когато сте използвали интегриране на Outlook, приложението се отказва неочаквано.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте се опитали да издърпате повикване, докато сте свързани към Webex устройство, притегляне е неуспешно.

  • Имаше проблеми с аудиото и връзката при опит за провеждане на конферентен разговор.

27 януари 2021

Версия: 41.1.0.17740

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато щракнете с десния бутон върху нечие съобщение, видяхте неправилното меню.

 • Когато сте изпратили съобщение в интервал, пространството не се е преместил в горната част на списъка с интервали.

13 януари 2021

Актуализирахме версиите на приложението октомври и ноември, тези актуализации включват корекции на поддръжката. Тези приложения са налични за организации, които са разрешили настройката на графика за актуализация по избор в Центъра за контрол на Cisco Webex.

 • Октомври: 40.10.1.17576

 • Ноември: 40.11.0.17575

12 януари 2021

Версия: 41.1.0.17621

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато администраторът ви изключи настройката за класифицирани интервали и сте влезли в профила си, все още бихте могли да класифицирате интервали.

 • Когато редактирахте съобщение, понякога по-старите съобщения в пространството не се показваха.

 • Понякога съобщенията не се показваха правилно.

 • Когато компанията ви използва брандиране, ако приложението не е изтеглило логото при влизане току-що сте видели празно лого.

 • Някои френски преводи не са се появили правилно

 • Когато сте добавили лепкава бележка към бяла дъска, текстът в бележката ще бъде загубен, когато сте се опитали да я модифицирате.

 • Подложката за набиране би изскочила, когато сте се опитали да контролирате нечий работен плот в пространство.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте добавили телефонен номер към контакт и сте се обадили на този контакт, обаждането би преминало като повикване на Webex, а не webex Calling.

  • Не си бил в състояние да сложиш край на задържано обаждане.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Не сте били в състояние да използвате клавиши за бърз достъп, докато сте на повикване.

  • Нямаше да получите известие за входящо обаждане, когато дойде второ обаждане.

6 януари 2021

Версия: 40.12.0.17554

Актуализирахме версията на приложението за декември, тази версия на приложението ще започне да се разточва на съществуващи клиенти днес.

Разрешихме следните проблеми:

 • Webex не поддържаше синтаксисна грешка във файл за автоматично конфигуриране на прокси сървъра (PAC).

 • Приложението напусна неочаквано, когато сте използвали интегриране на Outlook и след това сте излезли от приложението.

13 януари 2022 г

Версия: 42.1.0.21190

Разрешихме следните проблеми:

 • Някои преводи на португалски бяха показани неправилно.

 • Понякога не можете да се свържете с вашия местен календар.

 • Когато сте се присъединявали към срещи, понякога сте виждали проблеми с производителността в приложението.

13 декември 2021 г

Версия: 41.12.0.20899

Разрешихме следните проблеми:

 • След като приключите разговор с някого, във вашето директно пространство с него получавате грешка при извличане на съобщения.

 • В някои пространства не можете да превъртите назад през по-стари съобщения.

 • Някои хора забелязаха забавяне на изпратените от вас съобщения.

24 ноември 2021 г

Версия: 41.11.0.20717

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато щракнете върху Отказ в прозореца Редактиране на профил, изображението на корицата ви беше премахнато.

 • Бяхте подканени да въведете парола, когато сте използвали приложението Webex, за да се присъедините към среща.

15 ноември 2021 г

Версия: 41.11.0.20608

Разрешихме следните проблеми:

 • Не можахте да редактирате последното съобщение с Shift+Up.

 • Когато сте били на среща, свързана с пространство, не сте могли да отворите пространството.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Когато отговорите на обаждане в мобилното си приложение, свързаното пространство в настолното ви приложение се премества в списъка ви със скрити пространства, докато разговорът приключи.

  • Разделителната способност на вашето приложение ще се промени на случаен принцип.

  • Когато се опитахте да отговорите на повикване по една от множеството ви линии, повикването беше прекъснато.

Поради задължителна актуализация на нашите услуги, няма да можете да влезете с помощта на следните по-стари версии наПриложение Webexза Mac от следната дата:

 • 31 юли 2021 г. за всички версии до (но без да включва) 41.1.0.17740

Трябва да деинсталирате приложението ръчно, в папката с приложения плъзнете приложението в кошчето и по желание можете да изчистите кеша за приложението . Изтеглете приложението Webex и стартирайте DMG. За допълнителна помощ се обърнете към вашия ИТ администратор.

13 януари 2022 г

Версия: 42.1.0.21190

Разрешихме следните проблеми:

 • Някои преводи на португалски бяха показани неправилно.

 • Когато сте се присъединявали към срещи, понякога сте виждали проблеми с производителността в приложението.

 • Когато сте използвали екранен четец, понякога имената на пространствата не са били прочетени.

 • Когато вашата организация ви е попречила да споделяте файлове, можете да качите файл, когато създадете ново пространство.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато се обадихте на телефонен номер, чухте двойно звънене.

13 декември 2021 г

Версия: 41.12.0.20899

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога, когато се придвижвате между раздели, прозорецът с указания за потребителя продължава да се показва в раздели, които вече сте посетили.

 • След като приключите разговор с някого, във вашето директно пространство с него получавате грешка при извличане на съобщения.

 • В някои пространства не можете да превъртите назад през по-стари съобщения.

 • Някои хора забелязаха забавяне на изпратените от вас съобщения.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Срещи в приложението Webex:

  • Когато пълнофункционалните срещи бяха изключени, не можехте да започнете среща от уеб браузър.

  • Понякога присъединяването към среща отнема повече време от нормалното.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Понякога приложението се затваря неочаквано, когато използвате слушалки Sennheiser.

  • Не можахте да завършите вътрешно прехвърляне на повикване.

  • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в мобилното си приложение, промените не бяха отразени в приложението за настолни компютри.

  • Идентификацията на обаждащия се понякога показва грешно име и номер.

  • Когато отговорите на повикване от опашка за повиквания, телефонният номер няма да се покаже на екрана за активно повикване.

  • Бяхте подканени да актуализирате местоположението си всеки път, когато отворите лаптопа си.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Не сте успели да се обадите на някого с Call on Webex, когато настолният ви телефон е бил свързан с приложението Webex.

24 ноември 2021 г

Версия: 41.11.0.20717

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато щракнете върху Отказ в прозореца Редактиране на профил, изображението на корицата ви беше премахнато.

 • Бяхте подканени да въведете парола, когато сте използвали приложението Webex, за да се присъедините към среща.

12 ноември 2021 г

Версия: 41.11.0.20606

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато сте използвали една от светлите теми, снимката на корицата за пространство е тъмна и трудна за четене.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Текстът не се виждаше, когато влезете в портала за активиране на потребители.

  • Когато рестартирате приложението си, гласовите ви съобщения ще отнеме няколко минути, за да се покажат.

  • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в мобилното си приложение, промените не бяха отразени в приложението за настолни компютри.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • В кода за активиране в раздела Устройства липсваха пиксели.

22 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20395

Актуализирахме версията на приложението за октомври, тази актуализация в момента не е налична с автоматична актуализация, можете да изтеглите актуализацията от https://www.webex.com/downloads.html .

21 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20371

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога получавате грешка, когато се свързвате безжично с устройство и се опитвате да споделите екран.

 • Когато вашият администратор е деактивирал качването на локални файлове, понякога все още сте имали опцията в приложението за Качване от компютър,

19 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20360

Направихме следното подобрение, тази актуализация в момента не е налична с автоматична актуализация, можете да изтеглите актуализацията от https://www.webex.com/downloads.html :

 • Преместихме контрола за споделяне под лентата с менюта, за да поддържаме корпуса на камерата на MacBook Pro.

13 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20280

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога, когато се опитате да се присъедините към събитие на Webex от приложението, сте били подканени да влезете и след това сте получили известие, че събитието не е започнало.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Понякога, когато отговорите на повикване, не можете да прехвърлите повикването към някой друг.

  • Понякога, когато получите обаждане и се появи известие за многозадачност, когато разговорът приключи, приложението не реагира.

5 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.20213 г

Разрешихме следните проблеми:

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Събрания в Webex:

  • Когато щракнете върху бутона Присъединяване, видяхте множество съобщения „Не мога да се присъединя към тази среща“.

  • Не сте видели известие за среща, когато сте избрали да получите известие 5 минути преди началото на срещата.

  • За някои часови зони не можете да планирате среща в приложението

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Ако сте активирали многозадачност, приложението Webex ще се срине, когато сте по средата на разговор.

22 септември 2021 г.

Версии: 41.9.0.20091

Разрешихме следния проблем:

 • Не можа да видиш статус за някои хора.

7 септември 2021 г.

Версия: 41.9.0.19961

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато се присъедините към събрание като гост с помощта на приложението, знакът в екрана не е бил локализиран.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато се обадихте в събрание с помощта на сдвоен мултиплатформен телефон, щяхте да прекъснете връзката по време на събранието.

  • Когато сте се обадили на някого с помощта на телефонен номер и след това сте прехвърлили това обаждане на друго лице, заглавието на прозореца за обаждания е било неправилно.

  • Хронологията на обажданията ви би показала всички ваши входящи и изходящи обаждания като отменени.

  • Продължителността на обажданията неправилно е включила времето за звънене.

  • Не можа да обединиш обаждане, за да го направиш конферентен разговор.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • UcLogin срив е регистриране Log доставчик.

  • Отказът от отговорност от службите за спешна помощ е бил неправилно форматиран на френски език.

26 август 2021 г.

Версия: 41.8.0.19868

Направихме следните подобрения и ще започнем да разточваме тези на клиентите през следващата седмица:

 • Опциите за присъединяване към събранието на приложението Webex ще се използват последователно, независимо дали се присъединявате от приложението Webex или от връзка за събрание, дори ако промените опции за аудио, видео или виртуален фон по време на събрание.

 • Когато сте влезли в приложението Webex, няма да е необходимо да влизате отново, когато се присъединявате от Microsoft Outlook.

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога приложението се отказва неочаквано, когато сте отговорили на нишка.

 • Когато организацията ви е попречила да промените снимката или показваното име на потребителския си профил, не сте видели съобщение за грешка, когато сте се опитали да промените снимката или показваното име на потребителския си профил.

 • Всеки път, когато сте влизали в приложението, сте видели новия изскачащ прозорец What's.

9 август 2021 г.

Версия: 41.8.0.19732

Разрешихме следните проблеми:

 • Някои полски преводи бяха орязани.

 • Понякога сте видели проблем със свързването, когато сте отворили програмата за проверка "Здраве"

 • Ако сте имали списък за байпас прокси, понякога не сте могли да се свържете с услугите на Webex извън мрежата си.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте били в обаждане на мобилното си приложение или на свързания ви телефон на бюрото, известието за зелено повикване не би се появило на приложението ви за настолни компютри.

  • Не успяхте да отговорите на второто обаждане до опашка за обаждания.

  • Грешен номер, показван в ИД на повикващия, когато сте получили обаждане.

  • Преводът на немски език е изрязан, когато сте щракнали върху снимката на потребителския ви профил и сте отишли в Настройки > Обаждания > Опашки за обаждания.

  • Цветът на текста за "Опашки за обаждания" и "Настройки на обажданията" затрудни четенето във вашето web приложение.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • След като получи актуализация със състояние на пръстен, Webex не изпълни мелодията на звънене.

  • Телефонната ви услуга не би се свързала, след като сте превключили мрежи или компютърът ви е излязъл от режим на заспиване.

Юли 7, 2021

Версия: 41.7.0.19440

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато сте поставили връзка, която е имала тире, сте получили съобщение за грешка, тъй като откриването на връзка clickbait на приложението не е позволило тирето във формат unicode.

 • Когато сте използвали VPN връзка, приложението е отнело няколко минути, за да се свърже.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато не сте били активни в Webex за определен период от време, понякога е трябвало да рестартирате приложението, за да възстановите връзката си.

  • Когато сте получили входящо обаждане, известието ви за обаждане не би показвало правилно ИД на повикващия.

  • Когато телефонът на бюрото ви е бил свързан с Webex и сте използвали телефона на бюрото си, за да поставите повикване на изчакване, не сте били в състояние да възобновите обаждането от приложението си за настолни компютри.

8 юни 2021

Версия: 41.6.1.19162

Направихме пауза на автоматичната актуализация на работния плот до 15 юни, но можете да изтеглите актуализациите на работния плот на https://www.webex.com/downloads.html

2 юни 2020 г.

Версия: 41.6.0.19119

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато сте използвали Webex за правителство и сте имали HDD устройство, понякога приложението е използвало 100% от диска на компютъра.

 • Разрешихме следния проблем, когато сте се свързали с вашето корпоративно управление на съдържанието:

  • Не успяхте да свържете коренна папка на Microsoft OneDrive и SharePoint.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Ако сте ползвали приложението на холандски език и сте се опитали да добавите персонализиран контакт, бутонът е отрязан.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте били в активно обаждане, сте били прекъснати след 15 минути.

  • Когато започна конферентен разговор и беше добавен четвърти човек, всеки можеше да те чуе, но не беше в състояние да тук другите.

  • Видеото щеше да изчезне, когато беше сложил повикване на изчакване, докато някой споделяше екрана си.

  • Не сте били в състояние да използвате функцията dTMF пауза (",") на подложката си за набиране при осъществяване на повикване.

  • Не сте били в състояние да споделите екрана си, след като е прехвърлено обаждане.

  • Не можахте да спрете споделянето на екрана си, когато лицето от другия край на обаждането използваше устройство, което не поддържаше споделяне на екрана (например телефон на бюрото).

28 май 2021 г.

Версия: 41.5.0.19072

Разрешихме следния проблем:

 • Когато сте използвали macOS Big Sur 11.4, някои потребители не са били в състояние да влезете.

24 май 2021 г.

Версия: 41.5.0.18911

Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

 • Понякога не можеше да получиш входящо обаждане.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Понякога не можеше да се обадиш изходящо.

21 май 2021 г.

Актуализирахме версията на приложението март, която е налична за организации, разрешили настройката на графика за актуализация по избор в Центъра за контрол на Cisco Webex. Версията на приложението за март е 41.3.0.18986.

18 май 2021 г.

Актуализирахме версията на приложението април, която е налична за организации, които разрешиха настройката на графика за актуализация по избор в Центъра за контрол на Cisco Webex. Версията на приложението за април е 41.4.0.18737.

11 май 2021 г.

Версия: 41.5.0.18815

Актуализирахме версията на приложението за май, тази версия на приложението ще започне да се разточва на съществуващи клиенти днес.

4 май 2021 г.

Версия: 41.5.0.18787

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато правилата за задържане на вашата фирма са зададени на 24 часа, понякога сте имали грешки при зареждането на съобщения в интервали.

 • Когато сте копирали съобщение, което включва връзка, неправилно сте получили грешка, когато сте се опитали да поставите копирания текст в интервал.

 • Понякога не сте разполагали с раздела Съобщения в приложението, за да изпращате съобщения.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Събрания в Webex:

  • Не сте били в състояние да използвате бутона Присъединяване в десктоп приложението си, за да се присъедините към събрание, планирано в Google Календар.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато започнахте конферентен разговор, щяхте да видите, че се появява съобщение за спряно записване. Записът на обаждането не беше засегнат.

  • Когато бихте извлекли обаждане, което е паркирано на мултиплатформен телефон от серия Cisco IP Phone 8800, ще има само еднопосочно видео.

  • Когато сте паркирали обаждане и сте щракнали върху "Още" до бутона "Извличане", ви е представен празен списък.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Номерът, който сте настроили за "Разширяване и свързване", не е бил запомнен, ако сте използвали същия номер за "Обсег на един номер".

  • Телефонната ви услуга не би се свързала, когато сте прекъснали връзката с VPN услугата си.

22 април 2021 г.

Версия: 41.4.0.18629

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Когато сложихте обаждане на изчакване и след това възобновихте обаждането, другото парти не можеше да ви чуе.

16 април 2021

Версия: 41.4.0.18595

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Когато се опитахте да отговорите на повикване от скрит ид на обаждащ се (анонимен), който се показва като Call in Webex, неправилно сте получили грешката, че обаждането вече не е налично.

7 април 2021 г.

Версия: 41.4.0.18516

Направихме следното подобрение, когато сте се свързали с вашето корпоративно управление на съдържанието:

 • Когато визуализирате файл в Box, вече можете да щракнете, за да редактирате този файл.

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога не си видял връзката с личната стая на картите за контакт.

 • Когато четете интервал и преминавате към друг раздел, новите съобщения в пространството са неправилно маркирани като прочетени.

 • Когато използвате macOS 11 (Big Sur), не сте имали опцията Копиране на връзка, когато сте щракнали с десния бутон върху връзка в интервал.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато някой ти се обади и затвори преди да отговориш, щеше да продължиш да го чуваш как звъни.

  • Не успяхте да затворите прозореца Извличане, след като е паркирано обаждане.

  • Когато сте използвали подложката си за набиране, за да се обадите на номер с повече от 20 цифри, сте получили съобщение за грешка, което казва "Съжаляваме, обаждането на телефонни номера не е възможно".

  • Нулирането на таймера ви за повикване, когато сте започнали да споделяте екрана си.

  • Обаждането щеше да отпадне, ако ти и човекът, с когото бяхте на повикване, оставите обаждането на изчакване.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Мигрирането на контактите ви от Jabber към Webex се провали поради чувствителност към случай в имейл адресите.

  • Бихте видели съобщение за Лоша мрежа в заглавката на приложението си, дори да не сте изпитвали забележими аудио или видео проблеми по време на разговор.

  • Не бихте видели телефона на бюрото си в списъка "Свързване към устройство" в заглавката на приложението си.

  • Не сте били в състояние да споделите екрана или приложението си по време на разговор.

11 март 2021 г.

Версия: 41.3.0.18191

Разрешихме следния проблем:

Въпреки че сте били съществуващ потребител, Webex се отнасяше с вас като с нов потребител и ви показа екрани на борда.

Можете да проверите какво е включено в тази актуализация, като я изтеглите от тук: https://www.webex.com/downloads.html.

2 март 2021 г.

Версия: 41.3.0.18143

Направихме някои подобрения в търсенето на съобщения, сега ще видите резултатите да се показват почти мигновено.

Разрешихме следните проблеми:

 • Актуализирахме връзката "Условия за ползване" в приложението.

 • Не можа да превъртиш надолу на единния знак в екрана.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте поставили повикване на изчакване и след това сте се опитали да осъществите webex разговор, задържаното ви обаждане е прекъснато.

  • Когато сте били в обаждане с някой, който е споделил екрана му, понякога сте получавали друго известие за входящо обаждане от едно и също лице.

  • Когато сте се опитали да прехвърлите активно обаждане, не сте били в състояние да завършите прехвърлянето, докато обаждането звъни.

  • След като сте добавили някой друг към активно обаждане и след това сте обединили двете обаждания, аудиото ви вече не може да бъде чуто.

  • Ако наскоро сте паркирали обаждане и сте опитали да паркирате друго обаждане, сте получили следната грешка: "Няма наличен номер на парка".

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Не сте били в състояние да се присъедините към пълнофункшно събрание на Webex с помощта на Call Me.

11 февруари 2021 г.

Версия: 41.2.0.17979

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато сте актуализирали потребителския си профил и след това сте отворили отново настройките на профила, страницата е празна.

 • Когато се присъединявахте към събрание, не можахте да разделите между опциите.

 • Понякога, когато се присъединихте към събрание като гост, видеоклипът ви не се показваше.

 • Понякога сте получавали няколко известия за едно и също събрание, включително когато компютърът ви е бил заключен

3 февруари 2021

Версия: 41.2.0.17887

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато организацията ви използва прокси, понякога не бихте могли да влезете в приложението.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте се опитали да издърпате повикване, докато сте свързани към Webex устройство, притегляне е неуспешно.

  • Имаше проблеми с аудиото и връзката при опит за провеждане на конферентен разговор.

27 януари 2021

Версия: 41.1.0.17740

Разрешихме следния проблем:

 • Когато сте изпратили съобщение в интервал, пространството не се е преместил в горната част на списъка с интервали.

13 януари 2021

Актуализирахме версиите на приложението октомври и ноември, тези актуализации включват корекции на поддръжката. Тези приложения са налични за организации, които са разрешили настройката на графика за актуализация по избор в Центъра за контрол на Cisco Webex.

 • Октомври: 40.10.1.17576

 • Ноември: 40.11.0.17575

12 януари 2021

Версия: 41.1.0.17621

Разрешихме следните проблеми:

 • Когато администраторът ви изключи настройката за класифицирани интервали и сте влезли в профила си, все още бихте могли да класифицирате интервали.

 • Когато редактирахте съобщение, понякога по-старите съобщения в пространството не се показваха.

 • Понякога съобщенията не се показваха правилно.

 • Когато компанията ви използва брандиране, ако приложението не е изтеглило логото при влизане току-що сте видели празно лого.

 • Бихте могли да изберете звук за известия за съобщения, но приложението винаги е възпроизвеждало тона Beep.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте добавили телефонен номер към контакт и сте се обадили на този контакт, обаждането би преминало като повикване на Webex, а не webex Calling.

  • Не си бил в състояние да сложиш край на задържано обаждане.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Нямаше да получите известие за входящо обаждане, когато дойде второ обаждане.

6 януари 2021

Версия: 40.12.0.17554

Актуализирахме версията на приложението за декември, тази версия на приложението ще започне да се разточва на съществуващи клиенти днес.

Понякога пускаме версии наПриложение Webexза iPhone и iPad, които коригират проблеми със стабилността и производителността. Отидете в App Store, за да видите най-новите бележки за изданиетоПриложение Webexза iPhone и iPad.

Докоснете иконата на App Store на вашия iPhone или iPad и потърсетеПриложение Webex.

Поради задължителна актуализация на нашите услуги, няма да можете да влезете, като използвате следните версии наПриложение Webexза iPhone и iPad от следната дата:

 • 31 юли 2021 г. за всички версии до (но без да включва) 41.1.4.1182

За най-новите актуализации отидете на https://www.webex.com/downloads.html.

13 януари 2022 г

Версия: 42.1.0.2219

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Ако изпращате съобщения на някого в пространство и след това се опитвате да проверите гласовата си поща, бутонът за възпроизвеждане не работи.

13 декември 2021 г

Версия: 41.12.0.2156

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Когато започнете разговор с някого и той създаде конферентен разговор, за да добави друг участник, понякога губите звук.

  • Когато се опитахте да се обадите на номер от хронологията на обажданията на приложението за мобилен телефон, приложението Webex не успя да завърши повикването.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Идентификацията на обаждащия се понякога показва грешно име и номер.

  • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в настолното си приложение, промените не бяха отразени в мобилното ви приложение.

12 ноември 2021 г

Версия: 41.11.1.2069 г

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Текстът не се виждаше, когато влезете в портала за активиране на потребители.

 • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в мобилното си приложение, промените не бяха отразени в приложението за настолни компютри.

5 октомври 2021 г

Версия: 41.10.1913 г

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Не успяхте да използвате функцията за обратно повикване, когато Webex използваше приложението ви за мобилен телефон или клетъчната ви мрежа, за да извършва повиквания.

7 септември 2021 г.

Версия: 41.9.0.1808

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Ако езикът на вашия iPhone е бил зададен на японски и сте направили обаждане от Webex, приложението ще се срине, когато сте подслушвали бутона Още.

 • Продължителността на обажданията неправилно е включила времето за звънене.

5 август 2021 г.

Версия: 41.8.0.1680

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Когато бяхте в конферентен разговор и опитахте да добавите повече хора, обаждането щеше да спадне.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

 • След като получи актуализация със състояние на пръстен, Webex не изпълни мелодията на звънене.

Юли 7, 2021

Версия: 41.7.0.1566

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Ако превключвате мрежи по време на повикване, идентификационния ви номер на обаждащ се се променя на *11.

8 юни 2021

Версия: 41.6.1

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

2 юни 2021

Версия: 41.6

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Не сте били в състояние да използвате функцията dTMF пауза (",") на подложката си за набиране при осъществяване на повикване.

 • Идентификационният ви номер на повикващия се е променил на *11, когато сте превключвали мрежи в средата на повикване.

11 май 2021 г.

Версия: 41.5

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

 • Телефонната ви услуга не би се свързала, когато сте прекъснали връзката с VPN услугата си.

7 април 2021 г.

Версия: 41.4

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

В това издание приложението следва нови правила за доставяне на известия до iOS устройства, както се изисква от Apple.

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Когато сте били в аудио обаждане и обаждането е било задържано и след това е възобновено, видеоклипът ви е споделен.

 • Когато сте поставили спешно обаждане, обаждането е преминало през Webex вместо през приложението ви за телефон.

 • Обаждането щеше да отпадне, ако ти и човекът, с когото бяхте на повикване, оставите обаждането на изчакване.

 • Когато сте били в аудио разговор с някого и те са преминали към видеообаждане, видеоклипът ви е бил автоматично споделен.

2 март 2021 г.

Версия: 41.3

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Бихте се сблъскали с проблеми със споделянето на видеоклипа си, след като сте надстроили до версия 41.1.x.

 • Webex не премахваше маркера за натискане, когато излезете от приложението.

 • Обажданията понякога случайно падаха.

 • Хронологията на обажданията ви не винаги би показвала правилния ИД на повикващия.

 • Ако сте били част от опашка за обаждания и сте конфигурирали Call Forward No Answer, за да препратите всичките си обаждания към опашката си за обаждания, вътрешните обаждания не биха предказали префикса "Опашка за обаждания".

3 февруари 2021

Версия: 41.2

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следния проблем:

 • Когато сте търсили някой извън компанията ви, използвайки имейл адреса му, не сте могли да му изпратите съобщение.

12 януари 2021

Версия: 41.1

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Записите в историята на обажданията бяха непоследователни.

 • Не си бил в състояние да сложиш край на задържано обаждане.

 • Видеоклипът ви все още би се появил, дори когато сте избрали автоматично да деактивирате видео за всички входящи обаждания.

Понякога пускаме версии наПриложение Webexза Android, които коригират проблеми със стабилността и производителността. Отидете в магазина на Google Play, за да видите най-новите бележки за изданиетоПриложение Webexза Android.

Докоснете иконата Play Store на устройството си с Android и потърсетеПриложение Webex, или отидете тук: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android

Поради задължителна актуализация на нашите услуги, няма да можете да влезете, като използвате следните версии наПриложение Webexза Android от следната дата:

 • 31 юли 2021 г. за всички версии до (но без да включва) 41.2.1.149

За най-новите актуализации отидете на https://www.webex.com/downloads.html.

13 януари 2022 г

Версия: 42.1.0.169

Разрешихме следните проблеми:

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Във вашата История на обажданията иконата за видео се появява като опция дори когато някой ви се е обадил от телефонен номер.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Някои немски преводи бяха неправилни в раздела Обаждания.

13 декември 2021 г

Версия: 41.12.0.129

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Идентификацията на обаждащия се понякога показва грешно име и номер.

 • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в настолното си приложение, промените не бяха отразени в мобилното ви приложение.

12 ноември 2021 г

Версия: 41.11.0.177

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Текстът не се виждаше, когато влезете в портала за активиране на потребители.

 • Когато промените настройките си за пренасочване на повикване в мобилното си приложение, промените не бяха отразени в приложението за настолни компютри.

5 октомври 2021 г

Версия: 41.10.0.147

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

Не успяхте да използвате функцията за обратно повикване, когато Webex използваше приложението ви за мобилен телефон или клетъчната ви мрежа, за да извършва повиквания.

7 септември 2021 г.

Версия: 41.9.0.182

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Продължителността на обажданията неправилно е включила времето за звънене.

5 август 2021 г.

Версия: 41.8.0.192

Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

 • След като получи актуализация със състояние на пръстен, Webex не изпълни мелодията на звънене.

Юли 7, 2021

Версия: 41.7.0.198

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следните проблеми:

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Когато рестартирате приложението, прозорецът за еднократна идентификация беше празен.

  • Не си бил в състояние да се свържеш с телефонната си услуга.

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сменяхте мрежите по време на обаждане, чувахте тон, докато връзката се установяваше повторно.

8 юни 2021

Версия: 41.6.1

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

2 юни 2021

Версия: 41.6

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следния проблем, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Не сте били в състояние да използвате функцията dTMF пауза (",") на подложката си за набиране при осъществяване на повикване.

11 май 2021 г.

Версия: 41.5

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следните проблеми:

 • Разрешихме следния проблем, когато използвате Calling in Webex (Унифициран CM):

  • Телефонната ви услуга не би се свързала, когато сте прекъснали връзката с VPN услугата си.

 • Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

  • Когато сте били в активно обаждане и сте получили второ обаждане, не е имало аудио известие, което да ви уведоми за второто обаждане.

  • Когато влизахте в Webex, щяхте ненужно да бъдете подканени да зададете разрешенията си за местоположение за службите за спешна помощ на "Разрешаване през цялото време".

7 април 2021 г.

Версия: 41.4

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Обаждането щеше да отпадне, ако ти и човекът, с когото бяхте на повикване, оставите обаждането на изчакване.

 • Когато сте били в аудио разговор с някого и те са преминали към видеообаждане, видеоклипът ви е бил автоматично споделен.

 • Когато сте включили "Обсег на единния номер" и сте добавили номер в приложението си за настолни компютри, промените не са отразени в приложението ви за Android.

2 март 2021 г.

Версия: 41.3

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Обажданията понякога случайно падаха.

 • Хронологията на обажданията ви не винаги би показвала правилния ИД на повикващия.

 • Ако сте били част от опашка за обаждания и сте конфигурирали Call Forward No Answer, за да препратите всичките си обаждания към опашката си за обаждания, вътрешните обаждания не биха предказали префикса "Опашка за обаждания".

3 февруари 2021

Версия: 41.2

Наскоро подадохме това издание в App Store за преглед и ще можете да го изтеглите, след като бъде одобрено и публикувано.

Разрешихме следния проблем:

 • Когато сте търсили някой извън компанията ви, използвайки имейл адреса му, не сте могли да му изпратите съобщение.

12 януари 2021

Версия: 41.1

Разрешихме следните проблеми, когато използвате Webex Calling или Calling Hosted от доставчик на услуги:

 • Не си бил в състояние да сложиш край на задържано обаждане.

 • Видеоклипът ви все още би се появил, дори когато сте избрали автоматично да деактивирате видео за всички входящи обаждания.

Следното съдържание се отнася за Приложение Webexза уеб


 

Ако се абонирате за Webex от вашия Доставчик на услуги, моля, имайте предвид, че Webex за Web не е оптимизиран за вашата услуга. Моля, изтеглете и използвайте настолните и мобилните приложения за най-актуалните функции и най-доброто потребителско изживяване.

5 октомври 2021 г

Направихме тези подобрения:

 • Актуализирани илюстрации в цялото приложение

Разрешихме тези проблеми:

 • Многократното прекъсване на връзката и повторното свързване на слушалки с кабел би загубило аудио свързаност по време на срещи

 • Зареждането на пространство с определени типове прикачени файлове би довело до неочаквано затваряне на приложението

 • Козметични проблеми с цитирани отговори

 • Неправилно обработване на множество едновременни срещи

 • Светлият режим се показва неправилно по време на процеса на влизане за някои хора

 • Разписките за четене се опресняваха ненужно, когато се присъединихте/напуснахте пространства

7 септември 2021 г.

Разрешихме следните проблеми:

 • Понякога знакът в екрана рендиране с бял фон, който трябваше да бъде черен.

 • Не сте видели съобщения за грешки, когато приложението не е успяло да създаде място в 1:1.

 • Понякога приложението напусна неочаквано, когато се опитахте да промените името си.

 • Когато сте използвали Internet Explorer, не сте видели предупреждения, че браузърът ви наближава края на живота.

3 август 2021 г.

Направихме тези подобрения:

 • Актуализирано оформлението на пространствата за съобщения, така че да съответства на нашите настолни приложения. Сега, Съобщения, Хора, Профил, Съдържание и График са раздели в рамките на всяко пространство, вместо да бъдат скрити в дясната колона.

 • Опитът по време на събрание е актуализиран, за да поддържа по-малки размери на прозорците.

 • Вече можете да надничате в интервал и да четете съобщенията му, без да маркирате пространството като прочетено или изпращащо разписки за четене на други потребители.

Разрешихме тези проблеми:

 • При малки размери на екрана самовидео визуализацията обхвана бутона "Оставяне на събрание".

 • За определени видове събрания бутоните "Присъединяване към събрание" се показваха, след като събранията им приключиха.

 • Проблеми с достъпността с диалога за известия за пространство.

 • Проблеми с достъпността с екрана на потребителския профил.

 • За определени срещи фотоапаратът щеше да остане активен, след като потребителят беше напуснал обаждането.

 • Някои връзки в пространствата за съобщения

Следното съдържание се отнася за https://teams.webex.com, вече не коригираме проблеми за тази версия наПриложение Webexза уеб.