Броят хора, които можете да поканите на awebinarзависи от закупения лиценз.Уебинариможе да включва до 10 000 души. О:уебинар в изглед на уебкасте необходимо, ако имате повече от 10 000 посетители.

Уебинари в изглед на уебкастне са налични заWebex for Government.

След като насрочите аwebinar, получавате имейл за потвърждение, както и имейл, който да препратите на присъстващите.

1

Влезте във вашияСайт на Webex, след което изберете Насрочване на уебинар.

2

(По избор) Ако имате запазениwebinarшаблони, изберете един от падащото меню Шаблони за уеб семинар.

3

Добавете основите, като предоставите следната информация:

 • Тема – Изберете тема, която хората ще разпознаят и ще се вълнуват.
 • Дата и час – Посочва се кога еwebinarще се проведе. Ако каните хора от различни часови зони, кликнете върху Планиране на часови зони, за да можете да намерите час, който е най-подходящ за всички.
 • Максимален брой присъстващи – Изберете максималния брой присъстващи и дали искате aуебинар в изглед на уебкаст. Вижте Сравнете преживявания вWebex Webinars за повече информация.
 • Панелисти—Въведете имейл адресите на хората, които каните, за да ви помогнат да стартиратеwebinar. Можете да имате до 500 участници в панелаwebinar. Ако те имат акаунт на този сайт, можете да изберете до името им, ако искате те да бъдат кохост.
 • Дневен ред на уебинара—Добавете всеки контекст или подробности, които искате да имат вашите участници относно предстоящотоwebinar.
4

В секцията Сигурност добавете следната информация:

 • Парола за уебинар – Използвайте предоставената парола или въведете своя собствена. Участниците трябва да въведат тази парола, за да се присъединят към вашияwebinar.
 • Парола за панел – Използвайте предоставената парола или въведете своя собствена. Участниците в панела трябва да въведат тази парола, за да бъдат част от вашатаwebinarпанел. Ако участниците в панела не въведат тази парола, когато се присъединят към вашатаwebinar, те просто се присъединяват като участник.

   

  Ако участник в панела има акаунт на същия сайт, където еwebinarсе хоства, те просто ще трябва да влязат. Ако те нямат акаунт на същия сайт, те ще бъдат подканени да въведат тази парола за панел.

  Вижте Роли вWebex Webinars за информация относно разликите между различните роли.

 • Присъединете се преди домакин—Разрешете на участниците в панела и участниците да се присъединят към вашияwebinarи участниците в панела да свържат аудиото си предиwebinarзапочва.
 • Изискване на акаунт—Ако искате участниците да иматWebexакаунт в този сайт, за да се присъедините къмwebinar, поставете отметка в това квадратче.

  Поставете отметка в квадратчето до Ограничаване на уебинара само до поканени участници, ако искате да ограничитеwebinarсамо за поканени участници. Това ще се изключиwebinarопции за регистрация.

5

В секцията Опции за аудио връзка добавете следната информация:

 • Тип аудио връзка
  • Webex Audio—Изберете да поддържате опции за повикване, обратно повикване и компютърно аудио. След това можете също да включите безплатни и глобални номера за повиквания и да зададете тонове за влизане и излизане, за да чуете, когато някой се присъедини или напуснеwebinar.

    
   При използванеWebexАудио с функцията Обявяване на име, участниците в панела, които изберат опцията Използване на компютър за аудио, не могат да записват и обявяват имената си
  • Използвайте само VoIP—ограничава всички участници в дискусията да използват компютърно аудио.
  • Друга телеконферентна услуга—позволява ви да въвеждате информация за телеконференция на трети страни.
  • Няма — няма аудио.
 • Изключване на звука на панелиста
  • Позволете на хоста и кохостовете да включат звука на участниците (Модериран режим за включване на звука) – Хостовете и кохостовете могат да включват директно участниците и базираните на SIP видео устройства, без да изпращат заявка за включване на звука.
  • Позволете на участниците в панела да се включат вwebinar—Ако изберете да изключите звука на участниците в панела, когато се присъединят, изберете тази опция, за да им позволите да включат звука сами по време наwebinar.
   • Не избирайте тази опция, ако искате само домакинът или съхостът да могат да включват слушателите.
  • Винаги заглушавайте участниците в дискусията, когато се присъединят къмwebinar—Автоматично заглушава участниците в панела, когато се присъединят къмwebinar.
6

Щракнете върху Разширени опции, за да добавите практическа сесия, да активирате сесии с разбивки, добавете този уебинар към съществуваща серия или нова серия, която създавате, да включите симултанен превод, изискват регистрация, изпращане на напомняния по имейл и др.

7

Кликнете върху График, за да насрочите свояwebinar.


 

Когато планирате аwebinar, напомнянията по имейл се изпращат автоматично до присъстващите с помощта на шаблона по подразбиране. Ако предпочитате да персонализирате шаблона си за имейл и да изпращате напомняния по-късно, премахнете отметката от квадратчето до Автоматично изпращане на покани по имейл до всички участници, след като щракнете върху График, след което следвайте инструкциите в Персонализиране на шаблони за имейли в уеб семинари на Webex .

Веднъжwebinarе насрочено, можете да го изберете от календара си и да поканите присъстващи, да качите до 20 файла, да качите изображение и текст, за да могат присъстващите също да ги видят като музика, която да слушат, докато текат тренировките, персонализирайте имейл шаблона, използван за изпращане на имейли до присъстващите, и персонализирайте Регистрация и Присъединяване страници зауебинари, както и какво виждат вашите участници в уебинари.

Можете също да създадете анкета, която участниците да попълнят следwebinarзавършва.

8

Веднъжwebinarе насрочено, можете да щракнете върху , за да изтеглите .ics файл, или да добавитеwebinarкъм вашия календар на Google или Microsoft Office 365.

9

Ще получите имейл, който да препратите на присъстващите, за да ги поканите наwebinar.

След като насрочите своя уебинар, можете да щракнете върху Запазване като шаблон, за да запазите тези опции като шаблон за бъдеща употреба. За повече информация вижте Използване на шаблон в Webex Meetings или Webex Webinars.