Het aantal personen dat u kunt uitnodigen voor eenWebinaris afhankelijk van de aangeschafte licentie.Webinarstot 10.000 personen kunnen behoren. Awebinar in webcastweergaveis vereist als u meer dan 10.000 deelnemers hebt.

Webinars in webcastweergavezijn niet beschikbaar voorWebex voor overheid.

Nadat u eenWebinar, ontvangt u een bevestigingse-mail en een e-mail die u kunt doorsturen naar deelnemers.

1

Meld u aan bij uwWebex-siteen selecteer vervolgens Een webinar plannen.

2

(Optioneel) Als u een opgeslagenWebinarkiest u een van de webinarsjablonen in het vervolgkeuzemenu.

3

Voeg de basisprincipes toe door de volgende informatie op te geven:

 • Onderwerp: kies een onderwerp dat mensen zullen herkennen en enthousiast worden.
 • Datum en tijd: geef aan wanneer deWebinarvindt plaats. Als u personen uit verschillende tijdzones uitnodigt, klikt u op de tijdzone-planner zodat u een tijd vindt die het meest voor iedereen werkt.
 • Maximumaantal deelnemers: kies het maximale aantal deelnemers en kies of u eenwebinar in webcastweergave. Zie Ervaringen vergelijken inWebex Webinars voor meer informatie.
 • Panelleden: voer de e-mailadressen in van de personen die u uitnodigt om u te helpen uwWebinar. Er kunnen maximaal 500 panelleden in uwWebinar. Als de host een account op deze site heeft, kunt u naast de naam selecteren als u wilt dat deze een cohost is.
 • Webinaragenda: voeg alle context of gegevens toe die uw deelnemers over de komendeWebinar.
4

Voeg in het gedeelte Beveiliging de volgende informatie toe:

 • Webinarwachtwoord: gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Deelnemers moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen nemen aan uwWebinar.
 • Wachtwoord panellid: gebruik het wachtwoord dat u hebt opgegeven of voer uw eigen wachtwoord in. Panelleden moeten dit wachtwoord invoeren om deel te kunnen uitmaken van uwWebinar. Als panelleden dit wachtwoord niet invoeren wanneer ze deelnemen aan uwWebinar, nemen ze deel als deelnemer.

   

  Als een panellid een account heeft op dezelfde site waar deWebinaris gehost, moeten ze zich alleen aanmelden. Als deze persoon geen account heeft op dezelfde site, wordt hij of zij gevraagd dit panellidwachtwoord in te voeren.

  Bekijk de rollen inWebex Webinars voor informatie over de verschillen tussen de verschillende rollen.

 • Deelnemen vóór host: panelleden en deelnemers toestaan deel te nemen aan uwWebinaren panelleden om hun audio te verbinden vóór deWebinarBegint.
 • Account vereisen: als u wilt dat deelnemers eenWebexom deel te nemen aan deWebinar, vink dit selectievakje aan.

  Vink het selectievakje naast Webinar beperken tot uitgenodigde deelnemers alleen aan als u deWebinaralleen aan uitgenodigde deelnemers. Dit wordt uitgeschakeldWebinarregistratie-opties.

5

Voeg in het gedeelte Opties voor audioverbinding de volgende informatie toe:

 • Type audioverbinding
  • Webex-audio: kies ervoor om de audio-opties voor in bellen, terug bellen en computeraudio te ondersteunen. U kunt ook gratis en wereldwijde in belnummers opnemen en de tonen voor deelnemen en verlaten instellen om te horen wanneer iemand deWebinar.

    
   Wanneer u gebruik maakt vanWebexAudio met de functie Naam aankondigen kunnen panelleden die de optie Computer gebruiken voor audio selecteren, niet opnemen en hun naam aankondigen.
  • Alleen VoIP gebruiken: beperkt alle panelleden tot het gebruik van computeraudio.
  • Andere teleconferentieservice: hiermee kunt u teleconferentiegegevens van derden invoeren.
  • Geen- Geen audio.
 • Panellid dempen
  • De host en cohosts toestaan het dempen van deelnemers op te geven (modus voor dempen via modus beheren) - Hosts en cohosts kunnen het dempen van deelnemers en sip-videoapparaten rechtstreeks inschakelen zonder een verzoek voor dempen op te sturen.
  • Panelleden toestaan het dempen van hun geluid op te geven in het deelvensterWebinar—Als u ervoor kiest panelleden te dempen wanneer ze deelnemen, selecteert u deze optie om het dempen van hun microfoon op te geven tijdens deWebinar.
   • Schakel deze optie niet in als u wilt dat alleen de host of de cohost het dempen van panelleden kan dempen.
  • Panelleden altijd dempen wanneer ze deelnemen aan deWebinar—Dempt panelleden automatisch wanneer ze deelnemen aan deWebinar.
6

Klik op Geavanceerde opties om een oefensessie toe te voegen, deelsessies in teschakelen, deze webinar toe te voegen aan een bestaande reeks of een nieuwe reeks die u maakt, het gelijktijdig interpreteren in teschakelen, registratie te vereisen, e-mailherinneringen te verzenden en meer.

7

Klik op Plannen om uwWebinar.


 

Wanneer u eenWebinar, e-mailherinneringen worden automatisch naar deelnemers verzonden met de standaardsjabloon. Als u uw e-mailsjabloon liever aanpassen en later herinneringen verzendt, schakelt u het selectievakje naast Automatisch e-mailuitnodigingen verzenden naar alle deelnemers uit nadat u op Plannen hebt geklikt. Volg vervolgens de instructies in E-mailsjablonen aanpassen in Webex Webinars.

8

Zodra deWebinaris gepland, kunt u klikken om een ICS-bestand te downloaden of deWebinarnaar uw Google- of Microsoft Office 365-agenda.

9

U ontvangt een e-mailbericht om door te sturen naar deelnemers om ze uit te nodigen voor deWebinar.

Nadat u uw webinar hebt gepland, kunt u op Opslaan als sjabloon klikken om deze opties op te slaan als sjabloon voor toekomstig gebruik. Zie voor meer informatie Een sjabloon gebruiken in uw Webex Meetings Webex-webinars.