Antalet personer som du kan bjuda in till ettWebinarberor på vilken licens som har köpts.Webbseminarierkan inkludera upp till 10 000 personer. Svarwebbsinar i webcast-vykrävs om du har fler än 10 000 deltagare.

Webbsnakar i webbsändningsvyär inte tillgängliga förWebex för myndigheter.

När du har schemalägger ettWebinarfår du en e-postbekräftelse samt ett e-postmeddelande som du kan vidarebefordra till deltagarna.

1

Logga in på dinWebex-webbplatsoch välj sedan Schemalägg ett webbsinar.

2

(Valfritt) Om du har sparatWebinarmallar väljer du en i webinarmallarna rullgardinsmenyn.

3

Lägg till grunderna genom att ange följande information:

 • Ämne – Välj ett ämne som andra kommer att känna igen och bli glada över.
 • Datum och tid – Ange närWebinarkommer att äga rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner kan du klicka på Tidszonsplaneraren så att du kan hitta den tid som passar bäst för alla.
 • Maximalt antal deltagare – Välj maximalt antal deltagare och om du vill ha enwebbsinar i webcast-vy. Se Jämför upplevelser iWebex Webinars för mer information.
 • Panelmedlemmar – ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att hålla i dittWebinar. Du kan ha upp till 500 panelmedlemmar iWebinar. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.
 • Webbsinaragenda – Lägg till sammanhang eller detaljer som du vill att deltagarna ska ha med i det kommandeWebinar.
4

I avsnittet Säkerhet lägger du till följande information:

 • Webinar-lösenord – använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Deltagare måste ange detta lösenord för att delta i dittWebinar.
 • Lösenord för panelist – använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Panelmedlemmar måste ange detta lösenord för att kunna vara en del av dittWebinarPanelen. Om inte panelmedlemmar anger det här lösenordet när de ansluter till dittWebinar, de deltar bara som deltagare.

   

  Om en panelist har ett konto på samma webbplats därWebinarär värd behöver de bara logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats kommer de att uppmanas att ange detta lösenord för panelist.

  Kontrollera roller iWebex Webinars för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

 • Delta innan värden – Tillåt paneldelningar och deltagare att ansluta till dittWebinaroch panelmedlemmar att ansluta sitt ljud föreWebinarStartar.
 • Kräv konto – Om du vill att deltagarna ska ha ettWebexkonto på den här webbplatsen för att kunna ansluta tillWebinar, markera denna kryssruta.

  Markera kryssrutan bredvid Begränsa webbsinar till endast inbjudna deltagare om du vill begränsaWebinartill endast inbjudna deltagare. Detta kommer att stängas avWebinarregistreringsalternativ.

5

I avsnittet Ljudanslutningsalternativ lägger du till följande information:

 • Ljudanslutningstyp
  • Webex-ljud – Välj för att stödja alternativ för inringning, uppringning och datorljud. Du kan sedan även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in inträdes- och utträdeston som hörs när någon ansluter till eller lämnar tWebinar.

    
   Vid användningWebexLjud med funktionen Meddela namn kan inte panelmedlemmar som väljer alternativet Använd dator för ljud spela in och meddela sina namn
  • Använd VoIP endast – Begränsar alla panelmedlemmar till att använda datorljud.
  • Annan telekonferenstjänst – Gör det möjligt för dig att ange telekonferensinformation från tredje part.
  • Ingen – Inget ljud.
 • Stäng av ljudet för paneldeltagare
  • Tillåt värden och cohosts att slå på ljudet för mötesdeltagare (modererat ljud på)– Värdar och cohosts kan slå på ljudet för mötesdeltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en begäran om ljud på.
  • Tillåt panelmedlemmar att slå på ljudet för sig själva iWebinar– Om du väljer att stänga av ljudet för panelmedlemmar när de ansluter sig kan du välja det här alternativet för att låta dem själva slå på ljudet under tWebinar.
   • Välj inte det här alternativet om du endast vill att värden eller cohost ska kunna slå på ljudet för panelmedlemmarna.
  • Stäng alltid av ljudet för panelmedlemmar när de ansluter tillWebinar– Ljudet från panelmedlemmarna stängs av automatiskt när de ansluter tillWebinar.
6

Klicka på Avancerade alternativ för att lägga till ett övningssession, aktivera breakoutmöten, lägga till detta webbsingar till en befintlig serie eller en ny serie som du skapar, aktivera samtidiga tolkningenar, kräva registrering, skicka e-postpåminnelser med mera.

7

Klicka på Schemalägg om du vill schemalägga tWebinar.


 

När du schemalägger enWebinar, e-postpåminnelser skickas automatiskt till deltagare som använder standardmallen. Om du föredrar att anpassa din e-postmall och skicka påminnelser senare avmarkerar du kryssrutan bredvid Skicka automatiskt e-postinbjudningar till alla deltagare efter att du har klickat på Schemalägg. Följ sedan anvisningarna i Anpassa e-postmallar i Webex Webinars.

När tWebinarär schemalagt kan du välja det från din kalender och bjuda in deltagare, överföra upp till 20 filer, överföra en bild och text som visas för deltagarna, samt musik som de ska lyssna på medan övningssessioner pågår, anpassa e-postmallen som används för att skicka e-post till deltagare och anpassa sidorna Registrering och Delta för webbseminarier, samt vad dina deltagare ser i webbsingarna.

Du kan också skapa en undersökning som deltagarna ska göra efter tWebinarSlutar.

8

När tWebinarär schemalagd kan du klicka för att hämta en .ics-fil eller lägga tillWebinartill din Google- eller Microsoft Office 365-kalender.

9

Du kommer att få ett e-postmeddelande som vidarebefordras till deltagarna för att bjuda in dem tillWebinar.

När du har schemalägger ditt webinar, kan du klicka på Spara som mall för att spara dessa alternativ som en mall för framtida bruk. För mer information, se Använda en mall i Webex Meetings eller Webex webbsinglar.