Mesajınız üzerinde gelin ve Daha fazla işlem öğesini tıklatın ve ardından Mesajı sil öğesinitıklatın. Bir mesaj ve bir dosya gönderdiysanız, Sil'e tıklarsanız her ikisi de silinir.


 

Alan moderatörüyseniz diğer kişilerin mesaj ve dosyalarında silme seçeneğini göresiniz.

Mesaja veya dosyaya uzun basın ve Sil'e dokunun.


 

Alan moderatörüyseniz diğer kişilerin mesaj ve dosyalarında silme seçeneğini göresiniz.

Mesaja veya dosyaya uzun basın ve Sil öğesine dokunun.


 

Alan moderatörüyseniz diğer kişilerin mesaj ve dosyalarında silme seçeneğini göresiniz.

Mesajınız üzerinde gelin veya doğrudan dosyanın altında mesajı sil 'etıklayın. Bir mesaj ve bir dosya gönderdiyebilirsiniz, her ikisini de silmek için Sil öğesini tıklatın.


 

Alan moderatörüyseniz diğer kişilerin mesaj ve dosyalarında silme seçeneğini göresiniz.