Zadržite pokazivač miša iznad poruke i kliknite Dodatne akcije, a zatim kliknite Izbriši poruku. Ako ste poslali poruku i datoteku, klikom na Izbriši poruku izbrisat ćete oboje.


 

Ako ste moderator prostora, vidjet ćete mogućnost brisanja na porukama i datotekama drugih osoba.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku, a zatim dodirnite Izbriši.


 

Ako ste moderator prostora, vidjet ćete mogućnost brisanja na porukama i datotekama drugih naroda.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku, a zatim dodirnite Izbriši .


 

Ako ste moderator prostora, vidjet ćete mogućnost brisanja na porukama i datotekama drugih naroda.

Zadržite pokazivač miša iznad poruke ili zadržite pokazivač miša izravno ispod datoteke i kliknite Izbriši poruku. Ako ste poslali poruku i datoteku, kliknite Izbriši poruku da biste izbrisali oboje.


 

Ako ste moderator prostora, vidjet ćete mogućnost brisanja na porukama i datotekama drugih naroda.