רחף מעל ההודעה ולחץ על פעולות נוספות ולאחר מכן לחץ על מחק הודעה. אם שלחת הודעה וקובץ, לחיצה על מחק הודעה תמחק את שניהם.


 

תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה שטח.

לחץ לחיצה ממושכת על ההודעה או הקובץ והקש על מחק.


 

תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של עמים אחרים, אם אתה מנהל המרחב.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה או הקובץ והקש על מחק .


 

תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של עמים אחרים, אם אתה מנהל המרחב.

רחף מעל ההודעה שלך או רחף ישירות מתחת לקובץ ולחץ על מחק הודעה . אם שלחת הודעה וקובץ ולאחר מכן לחץ על מחק הודעה כדי למחוק את שניהם.


 

תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של עמים אחרים, אם אתה מנהל המרחב.