Zadržite pokazivač iznad poruke, a zatim izaberite stavku Još radnji, a zatim kliknite na dugme Izbrišiporuku . Ako ste poslali poruku i datoteku, ako kliknete na dugme "Izbriši poruku" izbrisaćete obe poruke.


 

Opciju brisanja videćete na tuđim porukama i datotekama, ako ste moderator prostora.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku i dodirnite Izbriši.


 

Opciju brisanja ćete videti na porukama i datotekama drugih naroda, ako ste moderator prostora.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku i dodirnite Izbriši .


 

Opciju brisanja ćete videti na porukama i datotekama drugih naroda, ako ste moderator prostora.

Zadržite pokazivač iznad poruke ili zadržite pokazivač iznad datoteke i kliknite na dugme "Izbriši poruku". Ako ste poslali poruku i datoteku, kliknite na dugme "Izbriši poruku" da biste izbrisali obe poruke.


 

Opciju brisanja ćete videti na porukama i datotekama drugih naroda, ako ste moderator prostora.