Najedź kursorem na wiadomość i kliknij Więcej czynności , a następnie kliknij Usuńwiadomość. Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknięcie przycisku Usuń wiadomość spowoduje usunięcie obu.


 

Opcja usuwania będzie widoczna w wiadomościach i plikach innych osób, jeśli jesteś moderatorem obszaru.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość lub plik i dotknij opcji Usuń.


 

Opcja usuwania będzie widoczna w wiadomościach i plikach innych osób, jeśli jesteś moderatorem przestrzeni.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość lub plik i dotknij opcji Usuń .


 

Opcja usuwania będzie widoczna w wiadomościach i plikach innych osób, jeśli jesteś moderatorem przestrzeni.

Najedź kursorem na wiadomość lub najedź kursorem bezpośrednio pod plik i kliknij Usuń wiadomość. Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknij w Usuń wiadomość, aby usunąć oba.


 

Opcja usuwania będzie widoczna w wiadomościach i plikach innych osób, jeśli jesteś moderatorem przestrzeni.