Задръжте курсора на курсора върху съобщението си и кликнете върху Още действия , след коетокликнете върху Изтриване на съобщението . Ако сте изпратили съобщение и файл, щракването върху Изтриване на съобщението ще изтрие и двете.


 

Ще видите опцията за изтриване на съобщенията и файловете на други хора, ако сте пространствен модератор.

Натиснете дълго съобщението или файла и докоснете Изтриване.


 

Ще видите опцията за изтриване на други народи съобщения и файлове, ако сте пространствен модератор.

Натиснете дълго съобщението или файла и докоснете Изтриване .


 

Ще видите опцията за изтриване на други народи съобщения и файлове, ако сте пространствен модератор.

Задръжте курсора на курсора върху съобщението си или задръжте курсора на курсора под вашия файл и кликнете върху Изтриване на съобщението. Ако сте изпратили съобщение и файл, след това кликнете върху Изтриване на съобщение, за да изтриете и двете.


 

Ще видите опцията за изтриване на други народи съобщения и файлове, ако сте пространствен модератор.