Håll markören över meddelandet och klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Ta bort meddelande. Om du skickar ett meddelande och en fil tas båda bort när du klickar på Ta bort meddelande.


 

Du ser borttagningsalternativet för andra personers meddelanden och filer, om du är utrymmesmoderator.

Tryck länge på meddelandet eller filen och tryck på Ta bort.


 

Du ser borttagningsalternativet för andra personers meddelanden och filer, om du är utrymmesmoderator.

Tryck länge på meddelandet eller filen och tryck på Ta bort .


 

Du ser borttagningsalternativet för andra personers meddelanden och filer, om du är utrymmesmoderator.

Håll markören över ditt meddelande eller för musen direkt under filen och klicka på Ta bort meddelande. Om du har skickat ett meddelande och en fil klickar du på Ta bort meddelande för att ta bort båda.


 

Du ser borttagningsalternativet för andra personers meddelanden och filer, om du är utrymmesmoderator.