Ako se pretplatite na Webex preko pružaoca usluga, Webex Webinar i Webex Events (klasični) nisu dostupni.Sve ostale funkcije Webex sastanaka navedene ovde su podržane, osim ako nije drugačije navedeno.

Za više informacija o trenutnim izdanjima sporog kanala pogledajte Šta je novo za spor kanal aplikacije Webex Meetings.

Listu novih funkcija navedenih prema broju ažuriranja potražite u članku Rezime funkcija za paket Webex Meetings (WBS41).

Listu novih funkcija navedenih prema broju ažuriranja potražite u članku Rezime funkcija za paket Webex Meetings (42.x).

Listu otvorenih i razrešenih grešaka u najnovijem izdanju potražite u članku Otvorene i razrešene greške za najnovija izdanja aplikacije Webex Meetings.

Stiže novembra 2022. (42.11)

Objave

Ažuriranje 42.11 sadrži važne objave, koje možete da pregledate u Objavama za paket Cisco Webex Meetings.

Istaknute funkcije u ovom ažuriranju

 • Nova Webex bela tabla

  Prethodno je ova funkcija bila dostupna sa beta oznakom, ali je u ažuriranju 42.11 generalno dostupna svima.Nova Webex bela tabla je beskrajna površina na kojoj možete da sarađujete sa svim učesnicima sastanka bez obzira da li koriste aplikaciju Webex Meetings, aplikaciju Webex ili Webex uređaje.

  Na novoj beloj tabli su dodate neke nove alatke:

  • Tekst – Mnogo je lakše kucati tekst nego pisati mišem.

  • Oblici – Postoje neki ugrađeni oblici, koje možete otkriti klikom na alatku Oblici.

  • Selekcija lasom – Kada odaberete alatku Strelica, možete da izaberete objekte lasom i pomerite ih, izbrišete, postavite napred ili pošaljete nazad.

 • Uređivanje imena za prikaz na sastanku

  Sada možete za vreme sastanka da uredite svoje ime za prikaz na sastanku.Tako će vam biti lakše da koristite željeno ime ili kontrolišete kako ga drugi učesnici vide.

  Kao učesnik u aplikaciji Meetings ili panelista u aplikaciji Webinar, dovoljno je da na tabli „Učesnici“ kliknete desnim tasterom miša na svoje ime i izaberete Uredi ime za prikaz kako biste uredili svoje ime za trenutni sastanak.Organizator i suorganizator mogu da urede ime za prikaz svakog učesnika u aplikaciji Meetings ili paneliste u aplikaciji Webinar za vreme sastanka ili vebinara.

  Na snimku sastanka i u izveštaju o korišćenju, uvek je prikazano poslednje uređeno ime korisnika.

  Ako bi klijenti ipak da blokiraju mogućnost uređivanja imena za prikaz, administrator može to da onemogući.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Obaveštenje o promeni podrazumevane vrednosti u „Uključeno“ za podešavanje „Omogući Webex Assistant“ na lokaciji za administraciju

  Podešavanje Omogući Webex Assistant je podrazumevano uključeno novembra, osim ako ga administrator nije već ručno podesio na „Isključeno“.Ova promena važi od novembra za sve korisnike, uključujući korisnike sporog i brzog kanala.


   

  Ovo podešavanje je takvo da je Webex Assistant dostupan na sastancima, ali se ne uključuje automatski.Od izbora organizatora zavisi da li je Webex Assistant uključen na sastancima.

  Administratori takođe mogu da kontrolišu dostupnost dodatka Webex Assistant za pojedinačne korisnike i grupe koristeći šablone podešavanja.

  Ako klijent ipak ne želi da Webex Assistant bude dostupan za sve korisnike, onda može da isključi podešavanje Omogući Webex Assistant tako što će primeniti sledeće korake:

  Ako je podešavanje trenutno isključeno:

  1. Prebacite podešavanje na „Uključeno“.

  2. Sačuvajte stranicu.

  3. Prebacite podešavanje na „Isključeno“.

  4. Sačuvajte stranicu.

  Ako je podešavanje trenutno uključeno:

  1. Prebacite podešavanje na „Isključeno“.

  2. Sačuvajte stranicu.

  Više informacija o tome kako da uključite ili isključite ovo podešavanje potražite u članku Omogućavanje dodatka Webex Assistant za Meetings u čvorištu Control Hub.

 • Prilagođeni rečnik

  Funkcija prilagođenog rečnika u čvorištu Control Hub omogućava administratorima da navedu prilagođene reči van rečnika koje nisu deo standardnog rečnika, pa kada se ove reči izgovore na sastancima, mogu biti preciznije transkribovane u pomoćnim natpisima i transkriptu.U ključne reči spadaju akronimi i žargon organizacije, pojmovi iz industrije, imena proizvoda, ime organizacije i imena učesnika.U ovom ažuriranju, ovaj rečnik je ograničen na 100 reči i podršku samo za engleski jezik.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Webex alatka za zakazivanje koja podržava Webinar za korisnike u Microsoft 365 oblaku

  Sada možete da zakažete vebinar koristeći Webex alatku za zakazivanje za korisnike u Microsoft 365 oblaku.Panelistima se šalju pozivnice iz programa Outlook.U međuvremenu, organizatori će dobiti još jednu e-poruku koja će biti prosleđena drugim učesnicima.Organizatori mogu i dalje da uređuju vebinar na odredišnoj stranici i materijale na Webex stranici.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Iskustvo pre sastanka

Nove kontrole u čekaonici za sastanke u ličnoj sobi

Nove kontrole u čekaonici za sastanke u ličnoj sobi ponovo kategorizuju korisnike sa statusom gosta u dve grupe sa zasebnim kontrolama u čekaonici.

Ove dve nove grupe korisnika sa statusom gosta su:

 1. Neverifikovani korisnici:Korisnici koji se nisu prijavili i čiji identitet nije moguće potvrditi.

 2. Verifikovani spoljni korisnici:Korisnici koji su se prijavili, ali ne pripadaju istoj toj organizaciji koja je organizator sastanka.

Obe ove grupe korisnika imaju zasebne i nezavisne kontrole u čekaonici:

 1. Mogu da se pridruže sastanku.

 2. Čekaju u čekaonici dok ih organizator ne primi.

 3. Ne mogu da se pridruže sastanku.

Razlikovanje neverifikovanih i verifikovanih spoljnih korisnika omogućava administratorima da poboljšaju bezbednost sastanaka primenom strožih kontrola za ulaz na sastanak za neverifikovane korisnike.Na primer, neverifikovani korisnici ne mogu da se pridruže sastanku, dok se verifikovani spoljni korisnici smeštaju u čekaonicu ili se neverifikovani korisnici smeštaju u čekaonicu, dok verifikovani spoljni korisnici mogu direktno da se pridruže sastanku.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Microsoft Edge WebView2 (Windows)

U ovom ažuriranju, vreme izvršavanja programa Microsoft Edge WebView2 se automatski instalira sa najnovijom verzijom aplikacija Webex Meetings i Webinars, ako nije već instalirano.Na taj način se osigurava da WebView2 radi uvek sa najnovijim ažuriranjima.


 
U VDI okruženjima, Webex korisnici budu upitani da instaliraju WebView2 svaki put kada se prijave.Da bi se to izbeglo, preporučujemo IT administratorima da primene WebView2 u svoja VDI okruženja.

Webex alatka za zakazivanje podržava željenu lokaciju za prijavljivanje

Webex alatka za zakazivanje koristi podrazumevanu Webex lokaciju prilikom zakazivanja sastanka.U željenim opcijama aplikacije Webex možete da promenite podrazumevanu Webex lokaciju.Administratori mogu da izvrše masovnu promenu podrazumevane Webex lokacije za korisnike izvozom i uvozom CSV datoteke korisnika u čvorištu Control Hub.

Obaveštenje o promeni podrazumevane vrednosti u „Uključeno“ za podešavanje „Omogući Webex Assistant“ na lokaciji administratora

Podešavanje Omogući Webex Assistant je podrazumevano uključeno novembra, osim ako ga administrator nije već ručno podesio na „Isključeno“.Ova promena je uvedena novembra za sve korisnike, uključujući korisnike sporog i brzog kanala.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Iskustvo na sastanku

Nova Webex bela tabla

Prethodno je ova funkcija bila dostupna sa beta oznakom, ali je u ažuriranju 42.11 generalno dostupna svima.Nova Webex bela tabla je beskrajna površina na kojoj možete da sarađujete sa svim učesnicima sastanka bez obzira da li koriste aplikaciju Webex Meetings, aplikaciju Webex ili Webex uređaje.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Uređivanje imena za prikaz na sastanku

Sada možete za vreme sastanka da uredite svoje ime za prikaz na sastanku.Tako će vam biti lakše da koristite željeno ime ili kontrolišete kako ga drugi učesnici vide.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Obaveštenje o promeni podrazumevane vrednosti u „Uključeno“ za podešavanje „Omogući Webex Assistant“ na lokaciji administratora

Podešavanje Omogući Webex Assistant je podrazumevano uključeno novembra, osim ako ga administrator nije već ručno podesio na „Isključeno“.Ova promena je uvedena novembra za sve korisnike, uključujući korisnike sporog i brzog kanala.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Iskustvo sa vebinarom i vebkastom

Promena statusa učesnika u status „na čekanju“ na stranici „Upravljanje registracijom za vebinar“

Sada možete da vidite dugme Promeni u status „na čekanju“ na stranici upravljanja registracijom za vebinar, koja vam omogućava da promenite status registracije odobrenog ili odbijenog učesnika u status „na čekanju“.

Učesnici označeni da su na čekanju navedeni su na kartici „na čekanju“ na stranici upravljanja registracijom.

Kada se status odobrenog učesnika promeni u status „na čekanju“, učesnik dobija e-poruku iz koje će saznati da je pozivnica za vebinar otkazana.Takva e-poruka se ne šalje učesnicima čiji je status registracije „odbijeno“ promenjen u „na čekanju“.

Webex alatka za zakazivanje koja podržava vebinare za korisnike u Microsoft 365 oblaku

Sada možete da zakažete vebinar koristeći Webex alatku za zakazivanje za korisnike u Microsoft 365 oblaku.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Slidoiskustvo

Učesnici sada mogu da povuku svoje odgovore na pitanja

Sada možete da povučete odgovor pomoću ikone > Povuci. Funkcija ima isti efekat kao povlačenje pitanja, te su povučena prosleđivanja anonimizirana.

Kreiranje novog modalnog dijaloga iz Slido administracije

Osim novog dizajna, možete da primetite da smo uklonili kôd događaja i polja za unos pozivanja saradnika.To je i dalje dostupno u okviru Podešavanja događaja.Smatramo da ovo olakšava i ubrzava priključivanje novih korisnika, a ujedno minimalno utiče na protok iskusnih korisnika.

Indikator kucanja u administraciji

Kada moderirate iz Slido administracije, sada možete da vidite broj učesnika koji još uvek kucaju, pa možete biti sigurni da niste prevideli nečiji odgovor pre nego što pređete na sledeću anketu ili pitanje.

Aplikacije PPT i Switcher za organizacije u centrima podataka u SAD

Do pre nekoliko sedmica, aplikacije PowerPoint Integration i Switcher nisu bile dostupne za organizacije koje hostuju svoje Slido podatke u centrima podataka u SAD.Da biste saznali više o ovim integracijama i tome kako vam mogu pomoći da steknete najbolje moguće iskustvo sastanka, možete da prikažete navedene veze do ovih članaka.

Mogućnost promene podešavanja kada je anketa objavljena

Kao korisnik, možete da promenite podešavanja čak i kada je anketa objavljena. Ranije su u ovom stanju prekidači bili zasenčeni, a sada deluju tako da mogu da se promene.

Poboljšanja pristupačnosti za Slido Webex bočnu traku

Poboljšani su:

 • Fokus: Slidosada efikasnije upravlja fokusom tastature kako bi korisnici mogli lako da se kreću po interfejsu.

 • Objave čitača ekrana: Slidoispravno objavljuje nekoliko elemenata na korisničkom interfejsu i pomaže korisnicima da razumeju koji je sadržaj predstavljen.

 • Poboljšanja kviza:Sada su objavljena vremenski određena pitanja kako bi korisnici znali kada je neko pitanje zatvoreno.

Iskustvo posle sastanka

Obaveštenje organizatora za snimke koji ističu na osnovu smernica za zadržavanje

Webex korisnici dobijaju obaveštenje e-poštom kada se približi datum isteka njihovih snimaka.Korisnici mogu da vide oznaku uskoro ističe pored svojih snimaka na kartici snimaka na Webex lokaciji.

Ova obaveštenja se postavljaju sedmično ili mesečno, u zavisnosti od perioda zadržavanja koji je postavio administrator.U podešavanjima postoji prekidač za obaveštenja e-poštom o snimcima koji služi za upravljanje ovim obaveštenjima.

Iskustvo administracije

Ograničavanje iskustava sastanka pomoću ključeva registratora na uređajima kompanije


 

Ova funkcija je dostupna u ažuriranju 42.11, ali je dodata nakon što su saopštena početna predstavljanja za novembar 2022. (42.11).

IT administratori mogu da ograniče uređaje kompanije tako da se pridržavaju određenih iskustava sastanaka na osnovu smernica kompanije.To se može uraditi spuštanjem ključa registratora na svim uređajima u vlasništvu kompanije.Više informacija o tome kako to da konfigurišete: Ograničenja saradnje za Webex Meetings u čvorištu Control Hub

Danas, ako se prijavi, korisnik se pridržava smernica svoje kompanije bez obzira sa kog se uređaja pridružio sastanku.Ovo ponašanje se menja od ovog ažuriranja zbog instalacije ključa registratora.Ubuduće, ako ograničena mašina ili uređaj ima ključ registratora, iskustvo podrazumeva najrestriktivnije smernice.Na primer, uređaji ili mašine ograničavaju prenos datoteka, ali smernice za korisnike dozvoljava ovu funkciju. Ako se korisnik pridruži sastancima koristeći ovaj ograničeni uređaj, više ne može da vrši prenos datoteka na tom sastanku. Primenjivaćemo najrestriktivnije smernice.

Nametnuta potvrda identiteta pre pridruživanja aplikaciji Webex Meetings

U ovom ažuriranju, IT administratori sada mogu da zaključaju uređaj kompanije kako bi samo korisnicima kompanije sa potvrđenim identitetom dozvolili da se pridruže sastancima koristeći ovaj uređaj.Uključite ovu funkciju u čvorištu Control Hub.

Ova funkcija je primenjiva ako se preko uređaja kompanije pridružujete sastancima koji se održavaju u vašoj organizaciji, odnosno spoljnim sastancima (sastancima koji se održavaju van vaše organizacije).Ova funkcija će iskoristiti ključ registratora i token koji su uvedeni.Više informacija o tokenu i ključevima registratora potražite u članku „Ograničenja saradnje za Webex Meetings u čvorištu Control Hub.

Bez ključa registratora, ako je uključena opcija Prijava sa potvrdom identiteta, ona se primenjuje na sve koji pokušavaju da se pridruže sastancima sa zahtevanom e-adresom.

Mogućnost IT administratora da upravljaju iskustvom sekundarne kamere za svoje korisnike sastanka

IT administratori sada mogu da odluče da li njihovi korisnici treba da imaju mogućnost sekundarne kamere na svojim sastancima.Administratori mogu da primene ovu konfiguraciju na određenog korisnika, grupu korisnika ili na celu svoju organizaciju koristeći šablon podešavanja za Control Hub ili podešavanja na nivou organizacije u čvorištu Control Hub.Administratori takođe mogu da odaberu na koje se sastanke (unutrašnje ili spoljne) primenjuju ova podešavanja koristeći opcije obezbeđene u šablonima podešavanja.

Kada IT administratori onemoguće korišćenje ove funkcije sekundarne kamere, krajnjem korisniku se dostavlja odgovarajuće obaveštenje iz aplikacije.

Pouzdani domeni za sastanke u ličnoj sobi i za sastanke u ličnoj sobi predviđene samo za unutrašnje korisnike

Ova funkcija pruža granuliraniju kontrolu nad unutrašnjim Webex Meetings.

Ranije je ova Control Hub funkcija omogućavala administratoru da podesi sve zakazane sastanke u ličnoj sobi tako:

 1. da im mogu pristupiti svi spoljni korisnici;

 2. da im mogu pristupiti samo korisnici sa odobrenih domena e-pošte;

 3. da im mogu pristupiti samo unutrašnji korisnici.

Ova funkcija se može primeniti na:

 1. sve korisnike u organizaciji;

 2. grupu korisnika u organizaciji (korišćenjem šablona i korisničkih grupa);

 3. pojedinca u organizaciji.

Ova nova funkcija omogućava da se gorenavedene kontrole primenjuju samo na sastanke u Ličnoj sobi tako da:

 1. zakazanim sastancima i sastancima u ličnoj sobi mogu da pristupe svi spoljni korisnici;

 2. sastancima u ličnoj sobi mogu da pristupe samo korisnicima sa odobrenih domena e-pošte, dok zakazanim sastancima može da pristupi svaki spoljni korisnik;

 3. sastancima u ličnoj sobi mogu da pristupe samo unutrašnji korisnici, dok zakazanim sastancima može da pristupi svaki spoljni korisnik.

Ovaj filter za sastanke u ličnoj sobi može da se primeni na sve korisnike u organizaciji, grupu korisnika ili pojedinačnog korisnika.

Prilagođeni rečnik

Funkcija prilagođenog rečnika u čvorištu Control Hub omogućava administratorima da navedu prilagođene reči van rečnika koje nisu deo standardnog rečnika, pa kada se ove reči izgovore na sastancima, mogu biti preciznije transkribovane u pomoćnim natpisima i transkriptu.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Dostupno oktobra 2022. (42.10)

Objave

Ažuriranje 42.10 sadrži važne objave, koje možete da pregledate u Objavama za paket Cisco Webex Meetings.

Istaknute funkcije u ovom ažuriranju

 • Poboljšana bezbednost sastanaka uz automatski pristup

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo automatski pristup čija je namena da znatno olakša posao organizatoru sastanka, a ujedno i poveća bezbednost sastanka.

  Ovo novo podrazumevano ponašanje omogućava pozvanim osobama koje su prijavljene na Webex da se direktno pridruže zakazanom sastanku, bez čekanja u čekaonici.Nema više primanja ljudi u čekaonici kad bi trebalo da budu na sastanku.

  Nisu potrebne lozinke niti PIN brojevi.Čak i Webex Room sistemi koje dodate u pozivnicu za sastanak mogu direktno da se pridruže sastanku.

  Podsetite osobe koje ste pozvali da se prijave na Webex kako bi mogle da iskoriste ovo neverovatno novo poboljšanje upotrebljivosti.

  Korisnici koji nisu prijavljeni na Webex i oni koji nisu na pozivnici i dalje mogu da čekaju u čekaonici dok ih vi ili suorganizator ne primite.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Nova Webex bela tabla (beta)

  U slučaju da ste propustili ažuriranje dobijeno u verziji 42.9, nova Webex bela tabla je beskrajna površina na kojoj možete da sarađujete sa svim učesnicima sastanka bez obzira da li koriste aplikaciju Webex Meetings, aplikaciju Webex ili Webex uređaje.

  Postoji nekoliko korisnih alatki kao što su olovka, oblici, lepljive beleške i slike.Kada sarađujete sa drugima, možete da vidite njihove slike profila kako se pomeraju zajedno sa njihovim potezima olovke.

  Da biste pokrenuli novu belu tablu, kliknite na dugme menija „...“, a zatim na Pokreni novu belu tablu.Odnosno, ako drugi učesnici pokrenu sesiju bele table, možete se automatski pridružiti toj sesiji.


   
  Ova funkcija je na nezavisnom rasporedu izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Deljenje prikaza kamere mobilnog uređaja kao sadržaja

  Po prvi put u industriji predstavljamo mogućnost deljenja prikaza kamere mobilnog uređaja ili od iOS i Android korisnika.Tokom Webex sastanka, korisnici aplikacija za mobilne uređaje mogu da počnu da dele prikaz kamere svog mobilnog uređaja sa svim učesnicima sastanka.Učesnici sastanka mogu da vide deljeni sadržaj kamere mobilnog uređaja u režimu celog ekrana na svojim računarima, uređajima i telefonima.

  Da biste koristili ovu funkciju, izaberite Pokreni ili Pridružite se sastanku, a zatim … više > Delite sadržaj > ikona Kamera.

  Mogućnosti tokom deljenja prikaza kamere mobilnog uređaja:

  • Uvećajte ili umanjite prikaz kada delite kameru mobilnog uređaja i učesnici će videti ažurirani prikaz.

  • Komentarišite deljeni sadržaj kamere mobilnog uređaja.

  • Korisnik može da deli prednju ili zadnju kameru.

  • Ako ste uključili video sopstvenog prikaza u aplikaciji za mobilne uređaje koja služi za sastanke, video se isključuje prilikom deljenja kamere mobilnog uređaja kao sadržaja.

 • M2 skup čipova za podršku na Mac računarima

  Webex Meetings su sada u potpunosti podržani u Mac operativnom sistemu sa M2 skupom čipova.

 • Zvona u čekaonici u aplikaciji Meetings

  Da bismo pomogli organizatorima i suorganizatorima da upravljaju učesnicima sastanka, dodali smo zvučna obaveštenja koja se oglašavaju kada se neko pridruži čekaonici.Osim trenutnog vizuelnog obaveštenja, organizatori i suorganizatori sada mogu da uključe audio obaveštenje.Ova opcija se nalazi na putanji Podešavanje sastanka -> Obaveštenja.Korisnici mogu da biraju zvuk koji će čuti.Samo organizatori ili suorganizatori mogu da čuju taj zvuk.Ako se više ljudi pridruži čekaonici u isto vreme, oglasiće se samo jedan zvuk.Ako se nova osoba pridruži čekaonici, zvuk će se ponovo oglasiti nakon 10 sekundi.

Iskustvo pre sastanka

Poboljšana bezbednost sastanaka uz automatski pristup

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo automatski pristup čija je namena da znatno olakša posao organizatoru sastanka, a ujedno i poveća bezbednost sastanka.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Organizator može svojim administratorima da odobri pristup izveštajima sa sastanka

Ova funkcija omogućava delegatima za zakazivanje, a to su obično izvršni administratori, da pristupe sadržaju sastanka koji uključuje snimke, transkripte, istaknute stavke i izveštaje o prisustvu.Time se izvršioci oslobađaju obaveze da preuzmu ove informacije i ručno ih pošalju svojim administratorima na bilo kakvu dalju analizu ili obradu.

Kada se sastanak završi, osim organizatora, i delegat dobija e-poruku sa vezom do stranice na kojoj je dostupan sadržaj sastanka.Takođe, delegat može da se prijavi na stranicu Webex lokacije, a zatim da u meniju sa leve strane izabere opciju Kalendar, otvori karticu Završeno i u padajućem meniju izabere tamo gde sam delegat.Delegat može da vidi i pristupi popunjenoj listi sastanaka i sadržaju sastanka klikom na bilo koji od sastanaka.


 
Samo korisnik označen kao delegat može da pristupi sadržaju sastanka po završetku sastanka.Povrh toga, Webex korisnik ima opciju dodele kojom određuje da li će delegat moći da pristupi sadržaju sastanka.

M2 skup čipova za podršku na Mac računarima

Webex Meetings su sada u potpunosti podržani u Mac operativnom sistemu sa M2 skupom čipova.

Iskustvo na sastanku

Nova Webex bela tabla (beta)

Nova Webex bela tabla je beskrajna površina na kojoj možete da sarađujete sa svim učesnicima sastanka bez obzira da li koriste aplikaciju Webex Meetings, aplikaciju Webex ili Webex uređaje.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Prolaz originalnog audio prenosa (sprat) tokom simultanog usmenog prevođenja

Kada prevodioci ne govore na kanalu za jezik, učesnici pretplaćeni na taj kanal automatski čuju 100% originalni audio prenos (sprat).Čim prevodilac počne da govori na kanalu, korisnik čuje balans jačine zvuka prevodioca ili originalni audio prenos u zavisnosti od toga šta je podešeno (podrazumevano je 80% prevodilac, 20% originalni audio prenos, ali korisnik može to da promeni u skladu sa svojim željenim opcijama).Ova funkcija ne menja korisnički interfejs.

Ugrađena podrška za SSO za aplikacije treće strane

Kada izaberete aplikaciju iz galerije aplikacija, možete da prikažete informacije o aplikaciji zajedno sa opisom aplikacije, snimcima ekrana i video snimcima koje su programeri aplikacija obezbedili za svoju aplikaciju. Možete i da izaberete Ne prikazuj ponovo ovu stranicu ako ne želite da vidite informacije o aplikaciji.

Zvona u čekaonici u aplikaciji Meetings

Da bismo pomogli organizatorima i suorganizatorima da upravljaju učesnicima sastanka, dodali smo zvučna obaveštenja koja se oglašavaju kada se korisnik pridruži čekaonici.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Sopstveni prikaz

Rešen je problem uklanjanja sopstvenog prikaza u prikazu mreže ili na filmskoj traci prilikom isključivanja video snimka.

PWA za Chrome OS:kalendar sastanaka

Sada možete da pristupite predstojećim sastancima direktno u aplikaciji Meetings Progressive Web App (PWA) za Chrome operativni sistem.Pregledajte sastanke po datumu i kliknite da biste prikazali detaljne informacije o sastanku.Kada je vreme za pridruživanje, automatski se prikazuje dugme Pridružite se.

Iskustvo vebinara

Unapređenje šablona e-pošte

U ovom ažuriranju, vebinar podržava tri nova šablona e-pošte:

 • E-pozivnice za vebinar namenjene panelistima

 • E-poruke o otkazivanju za paneliste koji su uklonjeni sa vebinara

 • Naknadne e-poruke za osobe koje su se registrovale za vebinar a nisu se pridružile

Određeni šabloni e-pošte nisu obavezni, a organizatori mogu da odluče da li žele da budu poslati.

Postoji i poboljšana podrška za promenljive u šablonima e-pošte, što organizatorima olakšava prilagođavanje.

Takođe, poboljšana je podrška za promenljive u šablonima e-pošte, što organizatorima olakšava prilagođavanje.

Podrška za prilagođavanje logotipa za sve šablone e-pošte.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Slidoiskustvo

Prevlačenje i otpuštanje anketa na platformi Webex

Sada možete da prevučete i otpustite ankete i promenite njihov redosled direktno na Webex bočnoj traci.

Podrazumevana mogućnost izbora više odgovora u slobodnom tekstu

Da li ste se nekad obratili administratorima sa zahtevom da dozvole mogućnost izbora više odgovora u anketi slobodnog teksta?Isti taj zahtev smo dobili kao povratnu informaciju od naših korisnika, a i sami smo se uverili u to.

Za više od 50% korišćenih anketa slobodnog teksta omogućen je izbor više odgovora u podešavanjima.Dakle, naši korisnici su morali još jednom da kliknu u više od 50% anketa slobodnog teksta.

Ubuduće će ovo podešavanje ankete biti podrazumevano omogućeno u svim aplikacijama.

Indikator kucanja u anketi i anketi sa rangiranjem

Sada možete da vidite indikator koji pokazuje broj učesnika koji odgovaraju na pitanja ankete.

Iskustvo posle sastanka

Izveštaj o prisustvu sesiji za manji broj učesnika

Izveštaju o prisustvu sastanku je dodat izveštaj o prisustvu sesiji za manji broj učesnika.Ovaj izveštaj uključuje imena sesija za manji broj učesnika zajedno sa vremenom pridruživanja i napuštanja za svakog učesnika.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Izveštaj o prisustvu se sada može sortirati na vebu (Apple)

Ovaj izveštaj je prethodno bio statičan i nije se mogao sortirati.Sada se može sortirati po prezimenu direktno u pregledaču bez preuzimanja.

Webex Meetings za Android i iOS

Deljenje prikaza kamere mobilnog uređaja kao sadržaja

Po prvi put u industriji predstavljamo mogućnost deljenja prikaza kamere mobilnog uređaja ili od iOS i Android korisnika.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Webex Meetings za iOS

Webex Meetings podržava Apple Continuity Camera

Apple Continuity Camera vam omogućava da koristite iPhone kameru umesto veb-kamere ugrađene u Mac.Možete da koristite zadnju, širokougaonu kameru telefona iPhone kako biste podržali snimanje fotografija i video snimaka visokog kvaliteta u aplikaciji Webex Meetings.Ova kamera takođe omogućava aplikaciju Mac Desk View, koja funkcioniše kao postavka kamere iznad glave koja prikazuje površinu stola ispred Mac računara bez ikakve dodatne opreme.

Zahtevi za funkciju Apple Continuity Camera:

 • Potreban je iOS 16 beta (ili novija verzija) i MacOS Ventura beta (ili novija verzija).

 • Wi-Fi i Bluetooth su uključeni za Mac i za iPhone.

 • Mac i iPhone su prijavljeni sa istim Apple ID nalogom i koriste 2FA.

Iskustvo administracije

Nov izgled upravljanja administracijom lokacije

Menjamo izgled i doživljaj stranica za upravljanje lokacijom za sastanke u čvorištu Control Hub.Usklađujemo vaše iskustvo upravljanja lokacijom sa načinom na koji upravljate drugim uslugama u čvorištu Control Hub.

Trenutne stranice za upravljanje lokacijom koriste IFrame za povlačenje podešavanja za upravljanje lokacijom iz administracije Webex lokacije u Control Hub.Ovim osvežavanjem interfejsa su uklonjeni IFrame i portovi iz većine podešavanja za upravljanje lokacijom na Control Hub stranicama.U međuvremenu, sve administrativne aktivnosti se nadgledaju u Control Hub evidenciji nadzora.Omogućavamo korisnicima da se vrate na staru alatku za administraciju lokacije iz datog perioda, a administrator takođe može da pređe na novo iskustvo administracije lokacije.(U ovoj fazi smo završili relevantne funkcije koje se odnose na Webex Meetings i Webinar sastanke.)Za više informacija pogledajte Nov izgled upravljanja lokacijom.

Ažuriranje automatskog kreiranja SSO naloga u alatki za konverziju lokacije

Lokacije administratora lokacije sa automatskim kreiranjem naloga sada mogu da se ažuriraju iz administracije lokacije na Control Hub.

Pre nego što ažuriraju svoju lokaciju na Control Hub, administratori treba da konfigurišu svoju Control Hub ORGANIZACIJU sa automatskim kreiranjem naloga i automatskim šablonima licenci kako bi sprečili gubitak funkcionalnosti.

Mogućnost onemogućavanja poruke za emitovanje

Administratori mogu da onemoguće poruke za emitovanje pomoću Control Hub šablona za Meetings i Webinars.Kontrole za onemogućavanje ove funkcije dostupne su na nivou korisnika, grupe ili organizacije.

Kada administrator onemogući ovu funkciju za korisnika, onda korisnik kao učesnik vebinara ili sastanka ne može da prima poruke za emitovanje.Korisnik za kog je isključena poruka za emitovanje ne može da koristi ovu funkciju na sastanku i isporučuje mu se odgovarajuća poruka klijenta.Ako je korisnik organizator, onda za ceo sastanak ne postoji mogućnost poruke za emitovanje.

Dostupno septembra 2022. (42.9.5)

Administratori mogu da ažuriraju SSO sertifikat u administraciji lokacije

Iz bezbednosnih razloga, konfiguracija SSO (Single Sign-On – jedinstveno prijavljivanje) ističe nakon određenog perioda (prvi datum isteka je u novembru 2022. godine).Pre datuma isteka, administratori moraju da ažuriraju datoteku sertifikacije u odgovarajućem IDP-u.U suprotnom, to utiče na potvrdu identiteta korisnika na platformi Webex.U administraciji lokacije, administratori mogu da izaberu novu sertifikaciju, da je preuzmu, a zatim ažuriraju na IDP.


 
Ova nova funkcija utiče samo na lokacije kojima se još uvek upravlja u administraciji lokacije.Uporedo sa ovom objavom, postepeno omogućavamo funkcije za sve.

Za više informacija pogledajte Upravljanje integracijom jedinstvenog prijavljivanja u administraciji Webex.

Stiže septembra 2022. (42.9)

Objave

Ažuriranje 42.9 sadrži važne objave, koje možete da pregledate u Objavama za paket Cisco Webex Meetings.

Istaknute funkcije u ovom ažuriranju

 • Poglavlja snimka video prenosa

  Ako koristite Webex Meetings i Webinars, sada možete da dodate poglavlja u snimak i podelite ih sa drugim učesnicima.To ubrzava i olakšava gledanje snimaka koji traju duže.

  Organizatori mogu da navedu početnu vremensku oznaku poglavlja zajedno sa naslovom, a zatim da ih izbrišu.Možete da omogućite snimanje u formatu MP4 i Webex Events (klasični).

  Sva poglavlja možete da vidite na traci reprodukcije i tabli poglavlja snimka.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Webex Meetings:Podrška za nulti dan za Android 13, iOS 16, iPadOS 16 i Apple watchOS 9

 • Pratite odakle dolaze učesnici vebinara

  Ako delite veze do vebinara na više lokacija, na osnovu izvora pozivnica možete da vidite odakle dolaze učesnici.Možete da kreirate jedinstvene URL adrese za različite platforme i da podelite tu jedinstvenu vezu da biste pratili koliko je pridruživanja ili registracija generisala svaka platforma.


   
  Ova funkcija nije podržana u centru podataka u Kini.
 • Promenite redosled učesnika na sceni

  Sada možete da promenite redosled učesnika koje ste premestili na scenu.Dovoljno je da prevučete i otpustite video koji želite da premestite na željenu poziciju, odnosno da koristite meni još opcija na sličici video snimka u kojem možete da izaberete opciju premesti na prvu poziciju.


   
  Kao učesnik, ne možete da menjate redosled učesnika koje sinhronizuje organizator ili suorganizator.

Iskustvo pre sastanka

Podrška za MacOS 13 (beta verzija)

Za klijente koji žele ranije da počnu sa testiranjem, u okviru priprema za predstojeće ažuriranje sistema MacOS 13 smo sada uveli podršku za Webex Meetings u sistemu MacOS 13 (beta verzija).

Iskustvo na sastanku

Nova Webex bela tabla (beta)


 
Beta verzija ove funkcije je dostupna u ažuriranju 42.9, ali je dodata nakon što su saopštena početna predstavljanja za Septembar 2022. (42.10).

Nova Webex bela tabla je beskrajna površina na kojoj možete da sarađujete sa svim učesnicima sastanka bez obzira da li koriste aplikaciju Webex Meetings, aplikaciju Webex ili Webex uređaje.

Postoji nekoliko korisnih alatki kao što su olovka, oblici, lepljive beleške i slike.Kada sarađujete sa drugima, možete da vidite njihove slike profila kako se pomeraju zajedno sa njihovim potezima olovke.

Da biste pokrenuli novu belu tablu, samo kliknite na dugme menija „...“, a zatim na Pokreni novu belu tablu.Odnosno, ako drugi učesnici pokrenu sesiju bele table, možete se automatski pridružiti toj sesiji.

Promenite podrazumevano podešavanja kojim ne dozvoljavate suorganizatorima da završe sastanak

Počev od 42.9, suorganizatori ne mogu da završe sastanke.Ova promena sprečava suorganizatore da slučajno završe sastanke.Ako organizacija želi ponovo da dozvoli suorganizatorima da završe sastanke, CSM može da prosledi zahtev za dodelu privilegija.

Promenite redosled učesnika na sceni

Sada možete da promenite redosled učesnika koje ste premestili na scenu.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Veb-aplikacija/PWA za Chrome OS:Komentarišite prilikom deljenja aplikacije

Zadovoljstvo nam je da objavimo da smo prvi u industriji!Korisnici koji su se pridružili u veb- aplikaciji Meetings ili Meetings PWA za Chrome operativni sistem sada mogu da dodaju komentare prilikom deljenja prozora aplikacije ili kartice pregledača chrome.

Iskustvo vebinara

Pratite odakle dolaze učesnici vebinara

Ako delite veze do vebinara na više lokacija, na osnovu izvora pozivnica možete da vidite odakle dolaze učesnici.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Deljeni sadržaj u prikazu scene je sada veći

Kada delite sadržaj na sastanku ili vebinaru, podeljeni sadržaj je sada veći, a video prenos govornika je sada manji.Odnos između sadržaja i video prenosa govornika je približno 70:30, mada to zavisi od veličine ekrana i broja govornika na sceni.

Preostali deo toka scene je nepromenjen.

Simultano usmeno prevođenje:omogućite ili onemogućite usmeno prevođenje ad-hoc i podesite podrazumevani jezik za zakazane sastanke, vebinare i sastanke u ličnoj sobi

Simultano usmeno prevođenje je podržano na sastancima u ličnoj sobi.Ova podešavanja možete da omogućite u željenim opcijama lokacije.

Za sastanke u ličnoj sobi i zakazane sastanke ili vebinare, organizatori mogu lako da omoguće ili onemoguće funkciju usmenog prevođenja ad-hoc na sastanku tako što će je kontrolisati u hodu.

Takođe, organizatori mogu da postave podrazumevani kanal za jezik za sve učesnike sastanka (osim za prevodioce) tokom zakazivanja ili sastanka.Na taj način, organizatori imaju veću kontrolu nad iskustvom sastanka za svoje učesnike, a korisnici mogu lakše da iskuse usmeno prevođenje na sastanku.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Slidoiskustvo

Uvećanje i umanjenje u režimu izlagača

Imate mogućnost uvećavanja i umanjivanja opcija ili rezultata ankete u režimu izlagača kako biste videli više opcija i promenili veličinu teksta.

Slobodan tekst – teme ili klasteri

Tipovi odgovora koji se prosleđuju u ankete slobodnog teksta su grupisani i organizovani u kategorije.Dostupno u Slido Labs i automatski uključeno za Cisco naloge.U narednim sedmicama će više naloga biti ovim obuhvaćeno.


 
Samo klijenti koji ne koriste beta verziju ne mogu da vide ovu funkciju.

Na Webex bočnoj traci su dostupna nova podešavanja

Sada su dostupna četiri nova proširiva odeljka: Opšte, Privatnost, Pitanja i odgovori publike i Ankete.Kliknite i otvorite Napredna podešavanja koja će vas dovesti do iskačućeg menija sa podešavanjima administratora.

Slobodan tekst – ime za prikaz

Ova funkcija dodaje opciju za prikaz imena koje je vezano za odgovor.Kada učesnik odluči da doda svoje ime, ono će biti vidljivo u režimu administracije, učesnika i izlaganja.

Poboljšanja uređaja

Isključivanje zvuka video prenosa na uparenom uređaju iz aplikacije Webex Meetings

Ako se pridružite sastanku pomoću uparenog uređaja, možete da isključite ili uključite zvuk video prenosa na uređaju iz aplikacije Webex.Takođe možete da sakrijete ili prikažete deljenje sadržaja na uređaju.

Iskustvo posle sastanka

Poglavlja snimka video prenosa

Ako koristite Webex Meetings i Webinars, sada možete da dodate poglavlja u snimak i podelite ih sa drugim učesnicima.To ubrzava i olakšava gledanje snimaka koji traju duže.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Webex Meetings za Android i iOS

Poboljšanje pristupačnosti za pridruživanje i prijavljivanje

Uvedeno je unapređenje pristupačnosti za iskustvo pridruživanja i prijavljivanja u aplikaciji za mobilne uređaje koja služi za sastanke.

Webex Meetings za iOS

Webex Meetings:Podrška za nulti dan za iOS 16

Aplikacija Webex Meetings za iOS podržava iOS 16 nultog dana kada Apple otvara podršku za sve svoje korisnike.

Webex Meetings za Android

Mogućnost deljenja PDF datoteka na Android mobilnom uređaju i tabletu

Korisnici Android mobilnih uređaja i tableta, isto kao i korisnici stonih računara, sada mogu da dele PDF datoteku sa svog uređaja.

Webex Meetings:Podrška za nulti dan za Android 13

Android aplikacija Webex Meetings podržava Android 13 nultog dana kada Google otvara podršku za sve svoje korisnike.

Iskustvo administracije

Administratori mogu da omoguće opciju „Dozvoli registraciju naloga organizatora“ na lokacijama kojima se upravlja iz čvorišta Control Hub

U slučaju da ste propustili ažuriranje 42.8.5, administratori mogu da omoguće opciju Dozvoli registraciju naloga organizatora na lokacijama kojima se upravlja iz čvorišta Control Hub.Ova funkcija je dostupna za lokacije kojima upravlja administrator lokacije, a sada je dostupna i na lokacijama kojima se upravlja iz čvorišta Control Hub.

Ova funkcija dozvoljava osobama koje nemaju nalog na lokaciji da zahtevaju nalog organizatora.

Srodna funkcija za administratore da omoguće opciju Dozvoli korisnicima da zahtevaju da dodatne usluge takođe budu deo ove funkcije.


 

Možete da zahtevate odobrenja u čvorištu Control Hub preko kartice Zahtevi u centru za obaveštenja u čvorištu Control Hub.

Administratori mogu da omoguće registraciju naloga organizatora na lokacijama kojima se upravlja iz čvorišta Control Hub

Administratori mogu da omoguće opciju Dozvoli registraciju naloga organizatora na lokacijama kojima se upravlja iz čvorišta Control HubOva funkcija je dostupna za lokacije kojima upravlja administrator lokacije, a sada je dostupna i na lokacijama kojima se upravlja iz čvorišta Control Hub.

Ova funkcija dozvoljava osobama koje nemaju nalog na lokaciji da zahtevaju nalog organizatora.

Srodna funkcija za administratore da omoguće opciju Dozvoli korisnicima da zahtevaju da dodatne usluge takođe budu deo ove funkcije.


 
Možete da zahtevate odobrenja u čvorištu Control Hub preko kartice „Zahtevi“ u centru za obaveštenja u čvorištu Control Hub.

Stiže avgusta 2022. (42.8)

Objave

Ažuriranje 42.8 sadrži važne objave, koje možete da pregledate u Objavama za paket Cisco Webex Meetings.

Istaknute funkcije u ovom ažuriranju

 • Poboljšanje opsega šablona vebinara

  Možete da koristite poboljšan šablon vebinara kako ne biste više puta uključivali ista podešavanja.

  Ranije su u šablonu vebinara bila sačuvana samo podešavanja na stranici zakazivanja (osim podešavanja registracije i panelista).Međutim, u ovom ažuriranju, šabloni vebinara imaju dodatna podešavanja sa pitanjima za registraciju (uključujući pravila o odobravanju), paneliste, šablon e-pošte, odredišnu stranicu za registraciju, materijale za vebinar i podešavanje sesija za vežbanje.Ako nije potrebno sačuvati nijedno od ovih polja, možete da ih izuzmete pre nego što sačuvate.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Raspored strimovanja i snimanja se prilagođava na sastanku i prati raspored scene

  Sada možete na Webex sastanku dinamički da prilagodite raspored snimanja i strimovanja u okviru sastanka.Takođe, možete da snimite scenu koja je sinhronizovana za sve učesnike, pa kada organizator sastanka prilagodi sinhronizovanu scenu za sve učesnike, raspored snimanja ili strimovanja će se podudarati sa rasporedom scene.

  Ovo je posebno korisno kod snimanja učionica gde snimljene video snimke treba podesiti na određeni način, odnosno kod snimanja sesija sa svim zaposlenima u kojima tumač znakovnog jezika treba da bude prisutan na sceni.

 • Sesije za manji broj učesnika na sastancima i vebinarima proširene su tako da podržavaju lokalne video uređaje

  Lokalno registrovani video uređaji sada mogu da se prebace u sesije za manji broj učesnika na sastancima i vebinarima.

  Osobe koje koriste video uređaj mogu da se prebacuju iz glavne sesije u svoje dodeljene sesije za manji broj učesnika i obratno pomoću komande DTMF- *2.


   
  Osobe koje koriste lokalni video uređaj trenutno nemaju mehanizam za izbor sesija za manji broj učesnika kojima se može pridružiti svako.U tom slučaju, organizator ili suorganizator treba da dodeli video uređaj drugim sesijama za manji broj učesnika.

   
  Ova funkcija je na nezavisnom rasporedu izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Anketa nakon vebinara

  Kada podese vebinar, organizatori mogu da odrede upitnik i raspored ankete.

  Po završetku vebinara, učesnici će videti anketu u svom glavnom pregledaču.Kada proslede svoje odgovore, organizatori mogu da preuzmu te odgovore na portalu završenog vebinara.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Webex alatka za zakazivanje za Outlook (programski dodatak), kada se koristi lokalni Exchange, automatski ažurira sastanke

  Korisnici lokalnog Exchange servera za Outlook koji zakažu Webex sastanke koristeći Webex alatku za zakazivanje (programski dodatak) sada ne moraju da pritisnu dugme Ažuriraj kako bi ažurirali svoje sastanke na Webex, već se oni automatski ažuriraju pod uslovom da ovi korisnici primenjuju ili da su primenili uslugu Hibridni kalendar za Microsoft Exchange.

 • Webex alatka za zakazivanje sada podržava GCC i GCC High okruženja

  Korisnici Government Community Cloud (GCC) i GCC High okruženja sada mogu pomoću Webex alatke za zakazivanje da zakažu, urede i izbrišu Webex sastanak u programu Outlook.Da bi primenili ovu funkciju, administratori lokacija moraju da izaberu GCC ili GCC High na osnovu Microsoft naloga u svojoj organizaciji i da ovlaste administratore da daju saglasnost za Webex.


   
  Ova funkcija je omogućena samo za Webex za državne institucije.

Iskustvo pre sastanka

Jedinstveno prijavljivanje (Single Sign On, SSO) za programski dodatak Webex alatka za zakazivanje za Outlook

Prijavite se jednom, nema potrebe da ponovo potvrđujete identitet pomoću Microsoft Outlook akreditiva kada prvi put koristite programski dodatak Webex alatka za zakazivanje za Outlook.


 
Ovo važi samo za korisnike koji su dobili ovlašćenje u oblaku i od administratora, a ne za lokalna ili pojedinačna ovlašćenja.

Webex alatka za zakazivanje za Outlook (programski dodatak), kada se koristi lokalni Exchange, automatski ažurira sastanke

Korisnici lokalnog Exchange servera za Outlook koji zakazuju Webex sastanke koristeći Webex alatku za zakazivanje (programski dodatak) sada ne moraju da pritisnu dugme Ažuriraj kako bi ažurirali svoje sastanke na Webex, već se oni automatski ažuriraju pod uslovom da ovi korisnici primenjuju ili da su primenili uslugu Hibridni kalendar za Microsoft Exchange.

Iskustvo na sastanku

Raspored strimovanja i snimanja se može prilagoditi na sastanku i prati raspored scene

Sada možete na Webex sastanku dinamički da prilagodite raspored snimanja i strimovanja u okviru sastanka.

Prečice za simultano usmeno prevođenje

Dodate su nove prečice na tastaturi.

Ime

Prečice (Windows)

Prečice (Mac)

Otvaranje ili zatvaranje dijaloga „Usmeno prevođenje“

Alt+Shift+W

Option+Command+W

Promena jezika izlaza (samo za prevodioce)

Alt+Shift+H

Control+Command+H

Poboljšano iskustvo prilikom deljenja kamere kao sadržaja

U ovom ažuriranju poboljšavamo iskustvo prilikom deljenja kamere kao sadržaja.Sada, kada delite kameru kao sadržaj, to se prikazuje direktno u samom prozoru sastanka.Tako ćete lakše pratiti video snimke učesnika, panele, aplikacije i još mnogo toga!


 
Kada odlučite da delite kameru, prekidaju se sva trenutna deljenja datoteka ili belih tabli.S druge strane, ako delite kameru kao sadržaj, to se zaustavlja ako se deli datoteka ili bela tabla.

Opcija jezika „Drugo“ za simultano usmeno prevođenje

Prilikom izbora jezika za simultano usmeno prevođenje, sada imate na raspolaganju i opciju „Drugo“.Ovo ažuriranje još uvek ne podržava navođenje određenog prilagođenog jezika.Opcija jednostavno glasi Drugo, pa korisnici mogu da je dodele prevodiocima za jezike koji nisu navedeni na listi standardnih.

Uklanjanje opcije „Verifikuj Rich Media Player“ iz menija „Pomoć“

U ovom ažuriranju uklanjamo Verifikuj Rich Media Player iz menija „Pomoć“ u aplikacijama Webex Meetings, Webinars, Events (klasični) i Training, jer je ova opcija sada zastarela.

Slidoje dostupan na Webex uređajima

Slidoje sada dostupan na Webex uređajima.Za više informacija pogledajte Ugrađene aplikacije na Webex tablama i Desk uređajima

Iskustvo vebinara

Učesnik ne mora ponovo da unese e-adresu ili ID registracije pre nego što se pridruži vebinaru

Kada se pridružujete kao učesnik, nećete morati ponovo da unesete e-adresu ili ID registracije pre nego što se pridružite vebinaru i to u sledećim slučajevima:

 • ako imate Webex nalog na trenutnoj lokaciji i dobili ste vezu za pridruživanje kada vas je organizator pozvao iz vebinara ili ste se registrovali za vebinar i dobili odobrenje od organizatora;

 • ako ste se već pridružili ili registrovali za vebinar i dobili korisničko ime i e-adresu iz kolačića.


 
Ovo se odnosi na vebinar sa prikazom vebkasta.

 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Stranica za registraciju vebinara se ažurira nakon registracije

Kada se registrujete za vebinar, videćete sledeća ažuriranja:

 • Ako ste dobili odobrenje, videćete značajnije radnje, na primer, dugme za pridruživanje, dodavanje vebinara u kalendar i preuzimanje materijala.

 • Dok unosite svoje podatke nakon čega ćete kliknuti na Prosledi, nećete videti dugme Prosledi dok je vaše odobrenje na čekanju kako ne bi došlo do zabune i dupliranja registracije.Ako vaš podnesak bude odobren, videćete dugme Pridružite se umesto dugmeta Prosledi i možete da preuzmete materijal za vebinar ako ga je organizator postavio.

Poboljšanje opsega šablona vebinara

Možete da koristite poboljšan šablon vebinara kako ne biste više puta uključivali ista podešavanja.

Ranije su u šablonu vebinara bila sačuvana samo podešavanja na stranici zakazivanja (osim podešavanja registracije i panelista).Međutim, u ovom ažuriranju šabloni vebinara imaju dodatna podešavanja sa pitanjima za registraciju (uključujući pravila o odobravanju), paneliste, šablon e-pošte, odredišnu stranicu za registraciju, materijale za vebinar i podešavanje sesija za vežbanje.Ako nije potrebno sačuvati nijedno od ovih polja, možete da ih izuzmete pre nego što sačuvate.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Podizanje vebinara na nivo klasičnog događaja

Videćete dijalog za podizanje nivoa vebinara i traku sa porukom u klasičnom događaju.

Anketa nakon vebinara

Kada podese vebinar, organizatori mogu da odrede upitnik i raspored ankete.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Poboljšanja uređaja

Skrivanje korisnika bez video prenosa na video uređajima

Na lokalno registrovanim video uređajima i video uređajima serije DX, SX i MX registrovanim u oblaku možete da sakrijete osobe koje su onemogućile svoj video prenos.Video doživljaj je tada zanimljiviji, nalik istoj toj mogućnosti koja postoji u aplikaciji.

Kada neko bez video prenosa postane aktivni govornik, taj učesnik se prikazuje sa mehurićem aktivnog govornika na ekranu sa njegovim/njenim imenom.Kada prestane da govori, mehurić nestaje.

Učesnici mogu da promene ovo ponašanje na svojim uređajima koristeći #5 na interfejsu numeričke tastature.

Promena rasporeda sastanka na uparenom uređaju iz aplikacije Webex

Ako se pridružite sastanku ili pozivu iz uparene Cisco sobe, sa Desk uređaja ili mobilnog uređaja, možete da promenite raspored na uređaju iz same aplikacije Webex.

Sesije za manji broj učesnika u aplikacijama Webex Meetings i Webex Webinars proširene su tako da podržavaju lokalno registrovane uređaje

Lokalno registrovani video uređaji sada mogu da se prebace u sesije za manji broj učesnika na sastancima i vebinarima.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Iskustvo posle sastanka

Selektovanje i preuzimanje više snimaka

Više snimaka je dostupno za preuzimanje sa veb-portala tako što se izabere Moji snimci > Snimci na Webex lokaciji.

Webex Meetings za iOS i Android

Raspored strimovanja i snimanja se sada može prilagoditi na sastanku i podesiti tako da prati raspored scene

Kao i kod aplikacije za radnu površinu, raspored strimovanja i snimanja se sada može prilagoditi na sastanku i podesiti tako da prati raspored scene, što je sada dostupno i za mobilne uređaje.

VDI doživljaj

Zamućenje video snimka, podrška za pozadinu u Webex Meetings VDI okruženju za dodatnu komponentu Dell ThinOS VDI sa Intel grafičkim procesorom

Zamućenje video snimka, podrška za pozadinu je sada dostupna u Webex Meetings VDI okruženju za dodatnu komponentu Dell ThinOS VDI sa Intel grafičkim procesorom.Sistem treba da zadovolji hardverski zahtev funkcije pozadine za video.Ova funkcija podržava samo podrazumevano zamućenje video snimka i sliku pozadine, a ne prilagođenu sliku pozadine video snimka ili animaciju pozadine video snimka.

Integracije aplikacije Webex Meetings

Integracija platforme Salesforce – podrška za Webex Webinars

Marketinški stručnjaci mogu da uvezu registrante i učesnike za Webex Webinars u Salesforce kao kontakte, potencijalne klijente ili bilo koji prilagođeni objekat u par klikova, a sve to bez napuštanja platforme Salesforce.Marketinški timovi će poboljšati produktivnost tako što će smanjiti vreme potrošeno na ručno unošenje i unaprediti rad sa učesnicima vebinara.

Integracija aplikacije Webex Webinars za Oracle Eloqua

Sa fokusom na unapređenje toka posla tokom životnog ciklusa klijenta, od obaveštenosti do lojalnosti, Webex Webinars i Oracle Eloqua integracija donosi poboljšanja produktivnosti marketerima kroz podesive tokove posla.Time se eliminišu silosi podataka i ubrzava prenos potencijalnih klijenata.Aplikacija Webex Webinars se besprekorno integriše u Oracle Eloqua tako da naši klijenti mogu da se fokusiraju na pridobijanje potencijalnih klijenata a da ne brinu o upravljanju vebinarima.

Iskustvo administracije

Resetuj Webex sesije

Ova funkcija vam omogućava da se odjavite iz svih instanci aplikacije Webex Meetings.

Uklanjanje Webex tokena za osvežavanje vas primorava da se odjavite iz bilo koje instance aplikacije Webex Meetings u kojoj ste prijavljeni.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Odvojena podešavanja administratora za Webex Assistant i tablu „Natpisi i istaknute stavke“

Podešavanja administratora za omogućavanje dodatka Webex Assistant i omogućavanje table „Natpisi i istaknute stavke“ se sada mogu podesiti nezavisno.Na primer, administratori mogu da onemoguće tablu „Natpisi i istaknute stavke“ dok je Webex Assistant omogućen; u tom slučaju, tabla „Natpisi i istaknute stavke“ se neće prikazivati na sastancima, osim ako organizator ne uključi Webex Assistant.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

API-ji za Webex Meetings

Podrška za prilagodljive obrasce za registraciju

Obezbedite klijentima mogućnost da odgovore na prilagodljiva pitanja za registraciju koristeći API za Meetings i za Webinars.

Mogućnost administratora da preuzme snimke svih korisnika po lokaciji

Sada pružamo mogućnost administratorima i službenicima za usklađivanje sa propisima da preuzmu sve snimke za lokaciju.Ovo je moguće pomoću nove krajnje tačke /admin/recordings.Ovom funkcijom dodatno jačamo bezbednost i usklađenost platforme.

Prilagođena pitanja za registraciju za Webinars i Meetings

Trenutno, ako koristite API za Meetings, možete da izaberete na koja pitanja za registraciju učesnik treba da odgovori da bi se registrovao za sastanak ili vebinar.Ova pitanja za registraciju mogu da se izaberu sa standardne liste pitanja za registraciju koju je obezbedio Webex.U ovom ažuriranju, API-ji su poboljšani kako biste mogli da preuzmete listu prilagođenih pitanja kreiranih na Webex lokacijama, kao i da izaberete koja od ovih prilagođenih pitanja su potrebna za registraciju prilikom zakazivanja sastanka ili vebinara.

Ažuriranja aplikacije Webex za državne institucije

Webex alatka za zakazivanje sada podržava GCC i GCC High okruženja

Korisnici Government Community Cloud (GCC) i GCC High okruženja sada mogu pomoću Webex alatke za zakazivanje da zakažu, urede i izbrišu Webex sastanak u programu Outlook.Da bi primenili ovu funkciju, administratori lokacija moraju da izaberu GCC ili GCC High na osnovu Microsoft naloga u svojoj organizaciji i da ovlaste administratore da daju saglasnost za Webex.


 
Ova funkcija je omogućena samo za Webex za državne institucije.

Stiže jula 2022. (42.7)

Objave

Ažuriranje 42.7 sadrži važne objave, koje možete da pregledate u Objavama za paket Cisco Webex Meetings.

Istaknute funkcije u ovom ažuriranju

 • Webex Meetings Apple CarPlay UX poboljšanje

  Korisnici aplikacije Webex Meetings mogu da prikažu svoje predstojeće sastanke kada povežu iPhone sa Apple CarPlay kontrolnom tablom i mogu da se pridruže sastanku jednim klikom.

 • Deljenje, isključivanje i uključivanje zvuka u aplikaciji Webex Meetings direktno sa trake zadataka u operativnom sistemu Windows 11

  U operativnom sistemu Windows 11, Webex Meetings sada omogućava deljenje aplikacija direktno sa trake zadataka.To podrazumeva i isključivanje i uključivanje zvuka sa trake zadataka.Držite pokazivač iznad aplikacije na traci zadataka i pojaviće se iskačući prozor sa opcijom deljenja aplikacije na platformi Webex.

 • Sveobuhvatno deljenje na video uređajima


   
  Prvobitno je saopšteno da će ova funkcija biti dostupna u ažuriranju 42.7, ali je to odloženo sve do avgusta.

  Korisnici na lokalno registrovanim video uređajima, kao što su Cloud DX, SX i MX, sada mogu da vide izlagače ispred deljenog sadržaja.


   
  Ranije je ovo iskustvo bilo dostupno samo u aplikaciji za radnu površinu.

   
  Ova funkcija nije podržana za Webex za državne institucije.

 • Učesnici mogu da čuju muziku tokom sesije obuke na vebinaru

  Organizator može da otpremi muzičku datoteku u procesu zakazivanja. Kada se pokrene sesija obuke, ova muzička datoteka se podrazumevano reprodukuje za učesnike.Učesnici mogu po potrebi da isključe zvuk muzike.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Veb-aplikacija i PWA za Chrome OS:uklanjanje pozadinskog šuma je sada dostupno u pregledačima Firefox, Chrome 97+ i Edge 97+

  Prethodno je opcija uklanjanja šuma u okviru Webex pametnog zvuka bila dostupna samo na zahtev.U ovom ažuriranju, sa zadovoljstvom objavljujemo da je ova opcija sada podrazumevano dostupna u pregledaču Firefox, Chrome 97+, Edge 97+, kao i u PWA za Chrome OS.


   
  Da biste koristili ovu funkciju u pregledaču Safari i starijim verzijama pregledača Chrome/Edge, i dalje morate da uputite zahtev da biste je omogućili.
 • Slidoažuriranja

  Ovog meseca nam stižu nekoliko Slido poboljšanja.Više informacija potražite u odeljku „Iskustvo na sastanku“.Za više informacija o proizvodu pogledajte https://community.sli.do/product-news-23.


   

  Slidoizdanja ne zavise od Webex ciklusa nadogradnje.

Iskustvo pre sastanka

Audio i video statistika su premešteni u podešavanja sastanka

U aplikaciji za radnu površinu za Meetings i Webinars, konsolidovali smo Audio i video statistiku u podešavanja sastanka.Ova podešavanja se mogu pronaći na kartici Statistika.

Deljenje, isključivanje i uključivanje zvuka u aplikaciji Webex Meetings direktno sa trake zadataka u operativnom sistemu Windows 11

U operativnom sistemu Windows 11, Webex Meetings sada omogućava deljenje aplikacija direktno sa trake zadataka.To podrazumeva i isključivanje i uključivanje zvuka sa trake zadataka.Držite pokazivač iznad aplikacije na traci zadataka i pojaviće se iskačući prozor sa opcijom deljenja aplikacije na platformi Webex.

Učesnici mogu da čuju muziku tokom sesije obuke na vebinaru

Organizator može da otpremi muzičku datoteku u procesu zakazivanja. Kada se pokrene sesija obuke, ova muzička datoteka se podrazumevano reprodukuje za učesnike.Učesnici mogu po potrebi da isključe zvuk muzike.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Sesija obuke – dodavanje tekstualne poruke na vebinaru

Sada organizator može da uredi poruku koju učesnici vide kada je sesija obuke u toku.

Organizatori mogu da prilagode sadržaj poruke i lokaciju u procesu zakazivanja.Kada se pokrene sesija obuke, ova poruka se prikazuje učesnicima.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Webex sada podržava jezike koji se čitaju zdesna nalevo, uključujući hebrejski i arapski

Webex zasad ne podržava jezike koji se čitaju zdesna nalevo.U ovom ažuriranju dodajemo podršku za jezike koji se čitaju zdesna nalevo, počevši od arapskog i hebrejskog.

Iskustvo na sastanku

Poboljšano otkrivanje ugrađenih aplikacija

Ažuriramo galeriju aplikacija uvodeći sledeće promene:

 1. Za svaku aplikaciju u galeriji aplikacija postoji slogan ili opis iz koga se može saznati koja je funkcija aplikacije.

 2. Korisnik može da traži aplikaciju (lokalna pretraga).

 3. Galerija aplikacija ima dve kartice: Moje aplikacije i Otkrivanje.

  • Na kartici „Moje aplikacije“:

   • Korisnik može da označi aplikaciju kao omiljenu. Omiljene stavke treba da budu uskladištene i dosledne u različitim radnim tokovima (sastanci i razmena poruka), kao na različitim uređajima.

   • Osim označavanja aplikacije kao omiljene, u odeljku „Moje aplikacije“ se prikazuju i predložene aplikacije za korisnika.„Predlozi za vas“ uključuju istaknute aplikacije i aplikacije koje je korisnik nedavno koristio.

  • Odeljak „Otkrivanje“ je dostupan za sve druge ugrađene aplikacije.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Nova prečica na tastaturi za izbor više aplikacija za deljenje

U prozoru Delite sadržaj aplikacije za radnu površinu sada možete da izaberete više aplikacija u okviru Meetings and Webinars držeći taster Shift u operativnom sistemu Windows i taster Command u operativnom sistemu Mac.

Veb-aplikacija i PWA za Chrome OS:uklanjanje pozadinskog šuma je sada dostupno u pregledačima Firefox, Chrome 97+ i Edge 97+

Prethodno je opcija uklanjanja šuma u okviru Webex pametnog zvuka bila dostupna samo na zahtev.U ovom ažuriranju, sa zadovoljstvom objavljujemo da je ova opcija sada podrazumevano dostupna u pregledaču Firefox, Chrome 97+, Edge 97+, kao i u PWA za Chrome OS.


 
Da biste koristili ovu funkciju u pregledaču Safari i starijim verzijama pregledača Chrome/Edge, i dalje morate da uputite zahtev da biste je omogućili.

Veb-aplikacija/PWA za Chrome:deljenje 4K sadržaja

Nalik aplikaciji za radnu površinu, učesnici koji su se pridružili iz veb-aplikacije Meetings ili PWA za Chrome OS sada mogu da dele 4K sadržaj na sastancima i vebinarima.

Drugi pregledači, kao što su Safari i Firefox, i dalje podržavaju deljenje do 1080p.

Veb-aplikacija/PWA za Chrome OS:poboljšan kvalitet medija kada je TCP/UDP blokiran

Poboljšali smo kvalitet medija veb-aplikacije Meetings za korisnike kod kojih je TCP ili UDP blokiran, a prethodno su možda primetili degradaciju audio i video kvaliteta, kao i deljenja sadržaja.


 
Prvobitno je saopšteno da ovo ograničenje postoji, ali da se trenutno popravlja.

Zbog trenutnog ograničenja u pregledačima Safari i Firefox, ako koristite proxy u konfiguraciji pregledača, možda nećete moći da iskoristite ovu promenu kada koristite ove pregledače.

Svako može da pokrene Slido u aplikaciji Webex Meetings

Šta to znači?

 • Da biste pokrenuli Slido, više ne morate da budete organizator ili suorganizator.

 • Učesnici koji pripadaju istoj organizaciji kao organizator mogu da pokrenuSlido

 • Organizator može da poništi svačiji Slido na sastanku

 • Organizator može da omogući ili onemogući mogućnost da svako doda Slido u sastanak

Ovde je članak pomoći Slido Community o ovoj novoj funkciji

Svoje povratne informacije možete da prosledite na adresu experience@slido.com

Cisco Internal može da prosledi povratne informacije na Aha!Portal, na kom postoji Slido opcija

Za više informacija o proizvodu pogledajte Slido Vesti o proizvodu

Poboljšanja medija

Namenski opsezi mrežnih portova generisanja

U ovom ažuriranju menjamo brojeve mrežnih portova koje koristimo za pokretanje strimovanja medija.Time klijenti mogu na odgovarajući način da obeleže Meetings mrežne pakete za audio i video Quality of Service (QoS) kako bi pravilno odredili prioritete za Webex medije na svojoj mreži.

Ovi novi opsezi izvornih portova takođe usklađuju aplikacije za sastanke sa ostatkom našeg portfolija proizvoda za saradnju.

Aplikacija Meetings sada generiše medijski saobraćaj u okviru sledećih namenskih opsega:

Audio – od 52000 do 52049

Video – od 52100 do 52199

Opseg video porta se koristi za glavni video i za video deljenja sadržaja.


 
Ova funkcija je na nezavisnom rasporedu izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Poboljšanja uređaja

Sveobuhvatno deljenje na video uređajima

Korisnici na lokalno registrovanim video uređajima sada mogu da vide izlagače ispred deljenog sadržaja.


 
Ranije je ovo iskustvo bilo dostupno samo u aplikacijama za radne površine i mobilne uređaje.

Daljinske kontrole za usmeno prevođenje na uređaju (Mac)

Kada se aplikacija Webex Meetings za Windows upari sa novim uređajem registrovanim u oblaku koji podržava simultano usmeno prevođenje (samo prikaz učesnika), kontrole za usmeno prevođenje se mogu daljinski uključiti ili isključiti u aplikaciji (ili direktno na uređaju).

Iskustvo posle sastanka

Izveštaj o prisustvu vebinaru sadrži e-adresu

Po završetku vebinara, izveštaj o prisustvu sa vebinara sa prikazom vebkasta sadrži kolonu sa e-adresama učesnika, što olakšava precizno identifikovanje učesnika i objedinjavanje sa drugim izveštajem.

Webex Meetings za iOS i Android

Prijava putem aplikacije Facebook Portal na osnovu QR koda i šestocifrenog PIN broja

Korisnici aplikacije Facebook Portal mogu da se prijave pomoću QR koda ili šestocifrenog PIN broja, što im olakšava prijavu.

Webex Meetings za iOS

Webex Meetings Apple CarPlay UX poboljšanje

Korisnici aplikacije Webex Meetings mogu da prikažu svoje predstojeće sastanke kada povežu iPhone sa Apple CarPlay kontrolnom tablom i mogu da se pridruže sastanku jednim klikom.

Webex Meetings za Android

Podrška za virtuelnu pozadinu za GIF i MP4 animaciju

Baš kao i radna površina i iOS, Android sada podržava MP4 virtuelnu pozadinu.GIF trenutno nije podržan za Android.

VDI doživljaj

Kvartalno izdanje i N-7 podrška dodatne komponente VDI

Meetings VDI ažuriranja se sada događaju na kvartalnom nivou.Na svaka četiri meseca se pojavljuje novo ažuriranje dodatne komponente VDI, koje je usklađeno sa sporim kanalom (4x.2, 4x.6, 4x.10).Svaka dodatna komponenta podržava osam viših verzija aplikacije Meetings. Na primer, dodatna komponenta 42.6 VDI je kompatibilna sa verzijama aplikacije Meetings 42.6–43.1.

U međuvremenu, dodatna komponenta VDI je kompatibilna sa prethodnom verzijom sporog kanala.Na primer, dodatna komponenta 42.10 VDI takođe podržava verziju 42.6 aplikacije Meetings.

Iskustvo administracije

Uvođenje novina u nadgledanje još više aktivnosti administracije u Control Hub evidenciji nadzora

Uveli smo novine u nasleđenu konfiguraciju administracije lokacije i premestili smo opcije administracije lokacije u Control Hub.Administrator može da ode u aktivnosti administracije u čvorištu Control Hub i da nadgleda ove aktivnosti.U ovom ažuriranju, obuhvaćene su sve opcije relevantne za Webex Meetings i Webinars na lokacijama kojima se upravlja iz čvorišta Control Hub.

Opcija za onemogućavanje svih e-poruka nakon sastanka

Postojeće podešavanje administracije lokacije za Slanje e-poruka sa obaveštenjem sada kontroliše tok e-poruka sa obaveštenjem za e-poruke generisane snimanjem, kao i za druge e-poruke sa sadržajem nakon sastanka (istaknute stavke i transkript sastanka).Sa ovom podešavanjem, sve e-poruke nakon sastanka mogu da se omoguće ili onemoguće pomoću jednog prekidača.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Funkcija usklađenosti za IT administraciju kojom se blokira korišćenje VoIP-a na sastancima za njihove regulisane korisnike

Ova funkcija usklađenosti omogućava IT administratorima da blokiraju korisnike svoje kompanije tako da ne koriste VoIP za pridruživanje sastancima.IT administratori mogu da izaberu određenog korisnika, grupu korisnika i podešavanje spoljnog sastanka na nivou organizacije na koje bi se ova podešavanja primenjivala.Ovo novo podešavanje je deo šablona podešavanja za Control Hub.


 
Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da izvršite ažuriranje na najnoviju verziju aplikacije Webex Meetings za radnu površinu.

Administratori lokacija određuju da li će vebinari zahtevati numeričku lozinku za korisnike koji se priključuju preko telefona

Webex Webinars sada omogućava administratorima lokacija da konfigurišu da li će korisnici koji se pridružuju biranjem morati da unesu ID numeričke lozinke, osim obaveznog pristupnog koda.Prethodno su korisnici koji se pridružuju biranjem bili primorani da unesu i numeričku lozinku i pristupni kôd.Administratori lokacije mogu ubuduće da konfigurišu da li će zahtevati numerička lozinka.


 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja.Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.