Pokud se přihlásíte k odběru Webex u svého poskytovatele služeb, služby Webex Webinars a Webex Events (klasické) nejsou dostupné. Všechny ostatní zde uvedené funkce Webex Meetings jsou podporovány, pokud není uvedeno jinak.

Další informace o aktuálních verzích pomalých kanálů najdete v části Co je nového v pomalém kanálu služby Webex Meetings.

Seznam nových funkcí podle čísla aktualizace najdete v tématu Shrnutí funkcí nástroje Webex Meetings Suite (WBS41).

Seznam nových funkcí podle čísla aktualizace najdete v tématu Shrnutí funkcí nástroje Webex Meetings Suite (42.x).

Seznam otevřených a vyřešených chyb v nejnovějších verzích najdete v článku Otevřené a vyřešené chyby u nejnovějších verzí aplikace Webex Meetings.


 

V řešení Webex for Government jsou podporovány všechny funkce, pokud není uvedeno jinak.

Oznámení

Aktualizace 43.4 zahrnuje důležitá oznámení, která si můžete přečíst v části Oznámení pro aplikace Cisco Webex Meetings Suite.

Vybrané funkce pro tuto aktualizaci

 • Použití aplikace Webex Webinars k plánování webinářů od 1. dubna 2023

  Od 1. dubna 2023 již nelze používat k plánování webinářů aplikaci Webex Events (klasická verze). Místo ní je nutno používat aplikaci Webex Webinars.

  Aplikace Webex Webinars umožňuje hostovat velké, přizpůsobitelné a poutavé virtuální události s inovativními funkcemi, jako je rozšířený branding, video s vysokou snímkovou frekvencí a špičkový zvuk, vyšší zapojení publika pomocí reakcí, anket, otázek a odpovědí a schůzek ve skupinách a také pokročilá produkce a správa obsahu.

  Pokud máte v aplikaci Webex Events (klasická verze) naplánované události, které začínají 1. dubna 2023 nebo později, můžete je zahájit, spravovat a zrušit. Nelze však měnit datum a čas na 1. dubna 2023 nebo později.

 • Hostitelé a panelisté streamů Webex mohou zobrazovat seznam účastníků a také je vyhledávat a vylučovat

  Hostitelé, panelisté a spoluhostitelé webového vysílání mohou nyní zobrazovat seznam účastníků v zobrazení webového vysílání a pomocí tohoto seznamu mohou také účastníky vyhledávat a vylučovat je z webináře v zobrazení webového vysílání.


   
  Tato funkce je k dispozici v cyklu odloženého vydání. Podívejte se na stránky status.webex.com/maintenance, kde zjistíte, kdy bude tato funkce pro vás k dispozici.
 • V jedné zprávě jsou data o účasti, registracích a průzkumech

  Dokončené webináře nyní mají novou zprávu na kartě Aktivita s názvem Souhrn sestavy. Tento soubor CSV obsahuje data o účasti, registracích a průzkumu. Tato zpráva obsahuje všechna data z webináře a šetří hostitelům čas a práci, protože nemusí tyto tři zprávy kontrolovat zvlášť ani je nemusí ručně spojovat.

  Tato zpráva se zobrazuje, když jsou vygenerovány všechny tři zprávy – účast, registrace (pokud existují) a průzkum (pokud existuje).

Webinář a webcast

Použití aplikace Webex Webinars k plánování webinářů od 1. dubna 2023

Od 1. dubna 2023 již nelze používat k plánování webinářů aplikaci Webex Events (klasická verze). Místo ní je nutno používat aplikaci Webex Webinars.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Záznamy aplikace Webex Events (klasická verze) jsou po přechodu na aplikaci Webinars v této aplikaci zachovány

Jakmile aplikace Webex Events (klasická verze) již nebude dostupná, záznamy aplikace Webex Events (klasická verze) budou synchronizovány s novým zobrazením záznamů v aplikaci Webinars. Obsah těchto záznamů se nemění, byl však vylepšen vzhled a obsah, takže záznamy nyní zahrnují některé zcela nové funkce aplikace Webinars.

Povolení pouze jednoho připojení na jeden e-mail pro webináře

Účastníci se mohou připojit k webináři pomocí určité e-mailové adresy pouze jednou. Zabrání to nezvaným lidem v připojení k webináři pomocí e-mailové adresy, která byla schválena nebo na kterou byla odeslána pozvánka.

Webináře nyní podporují více anket současně. Data o účasti, registracích a průzkumech jsou shrnuta v jedné zprávě.

Hostitelé a spoluhostitelé webinářů mohou nyní během webináře aktivovat více anket.


 
Platí to pouze pro pořádání anket (neplatí pro Slido).

Dokončené webináře nyní mají novou zprávu na kartě Aktivita s názvem Souhrn sestavy. Tento soubor CSV obsahuje data o účasti, registracích a průzkumu.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Přednášející na webinářích mohou během webináře sdílet soubor MP4

Přednášející na webinářích mohou během webináře otevřít soubor MP4 a sdílet ho s účastníky. Jedná se o alternativní způsob sdílení videa.

Hostitelé a spoluhostitelé mají stejná oprávnění na stránce se zprávami o webinářích

Spoluhostitelé mají nyní k usnadnění spolupráce přístup ke stejným zprávám jako hostitel prostřednictvím stránky se zprávami o webinářích. Hostitelé i spoluhostitelé vidí na stránce zpráv stejné karty, včetně účasti, registrací (pokud jsou vyžadovány), průzkumů (pokud existují), aktivit (pokud existují), záznamů a přehledů.


 
Spoluhostitelé mohou zprávy zobrazit, pouze pokud mají roli spoluhostitele na konci webináře. Spoluhostitelé, kteří se nepřipojili k webináři nebo jejichž role je během webináře změněna na roli účastníka nebo panelisty, nemají k těmto zprávám přístup.

Hostitelé a panelisté streamů Webex mohou zobrazovat seznam účastníků a také je vyhledávat a vylučovat

Hostitelé, panelisté a spoluhostitelé webového vysílání mohou nyní zobrazovat seznam účastníků v zobrazení webového vysílání a pomocí tohoto seznamu mohou také účastníky vyhledávat a vylučovat je z webináře v zobrazení webového vysílání.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Administrace

Zvukový vodoznak

Je k dispozici nová možnost pro zvukový vodoznak při plánování schůzek na základě typu Webex Meetings Pro-End to EndEncryption_VOIPonly. Je-li tato možnost povolena, zvuk schůzky bude obsahovat pro každého účastníka jedinečný identifikátor. Správce webu může nahrávat zvukové záznamy do centra Control Hub a pak pomocí jedinečného identifikátoru zvukového vodoznaku určit zdroj, který byl nahrán.

Tato funkce využívá k přidružení k jedinečným zvukovým identifikátorům podrobná data schůzek organizace. Délka uchovávání podrobných dat schůzek určuje, jaké jedinečné identifikátory analyzovaných záznamů lze v minulosti v centru Control Hub dohledávat. Aby bylo možné zvukové záznamy analyzovat, musí trvat alespoň 100 sekund. Informace jsou poskytovány pouze pro záznamy hostované organizací, která analyzuje konkrétní záznam. Záznamy nahrané k analýze jsou po dokončení analýzy odstraněny.

K dispozici v březnu 2023 (43.3)

Oznámení

Aktualizace 43.3 obsahuje důležitá oznámení, která si můžete přečíst v části Oznámení pro aplikaci Cisco Webex Meetings Suite.

Vybrané funkce pro tuto aktualizaci

 • Účastníka čekajícího v předsálí můžete vpustit na schůzku ve skupinách přímo

  Účastníky čekající v předsálí můžete nyní vpustit na schůzku ve skupinách přímo, aniž byste je museli nejprve vpustit do hlavní relace. Jde o skvělý způsob, jak soukromě ověřit nebo informovat účastníka schůzky před vpuštěním do hlavní relace. Můžete tímto způsobem také umožnit účastníkům, kteří se připojili později, připojit se přímo k požadované schůzce ve skupinách.

  Vpuštění účastníka na schůzku funguje stejně jako dřív. Nyní pro již probíhající schůzky ve skupinách platí, že se zobrazí rozevírací nabídka, ve které můžete vybrat relaci, do které vybrané účastníky vpustíte:

  Případně nyní můžete také vyhledat účastníky v předsálí, kteří jsou uvedení v okně pro přiřazení ke schůzce ve skupinách:

  Všichni účastníci, kteří již byli předem přiřazeni k nějaké schůzce ve skupinách, jsou automaticky vpuštěni na příslušné schůzky ve skupinách, když jsou vpuštěni z předsálí, kde byly schůzky ve skupinách již zahájeny:

 • Vylepšené zabezpečení schůzek s funkcí automatického přijetí

  S nadšením vám představujeme funkci automatického přijetí, která usnadňuje roli hostitele schůzky a zároveň zvyšuje zabezpečení schůzky.

  Bylo představeno nové výchozí chování s funkcí automatického přijetí, které umožňuje pozvaným přihlášeným ke službě Webex připojit se přímo k plánované schůzce, aniž by museli čekat v předsálí. Už žádné vpouštění lidí do předsálí, když už mají být na schůzce.

  Nevyžadují se žádná hesla ani kódy PIN. Dokonce i systémy Webex Room, které přidáte do pozvánky na schůzku, se mohou ke schůzce připojit přímo.

  Připomeňte svým pozvaným, aby se přihlásili ke službě Webex, aby mohli využít toto úžasné nové vylepšení použitelnosti.

  Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni ke službě Webex, a ti, kteří nejsou na pozvánce, nadále čekají v předsálí, dokud je vy nebo jiný hostitel nepřijmete. Další informace naleznete v tématu K ovládání přístupu ke schůzce pro uživatele typu host použijte předsálí.

  Důležité popisky:

  1. Tato funkce neplatí pro schůzky v soukromé místnosti.

  2. S touto funkcí budou respektována nastavení pro stávající zákazníky. Pro zcela nové zákazníky je jako výchozí nastavení použito předsálí.

  3. Povolení účastníkům v organizaci vždy se připojit k odemčeným schůzkám je nyní možnost na úrovni správce, která řídí chování všech schůzek v organizaci. Uživatelé v organizaci, kteří nejsou pozváni na schůzku, se již nebudou moci připojit k odemčeným schůzkám, jestliže toto nové nastavení pro správce není povoleno.

  4. V pokročilých možnostech pro plánované schůzky bylo upraveno chování v rámci následujícího nastavení spoluhostitele, takže je před přiřazením role spoluhostitele zkontrolován stav pozvané osoby.

   1. První osoba, která se připojí ke schůzce a má účet hostitele na webu, se stane spoluhostitelem.

   2. Všichni účastníci, kteří mají účet hostitele na této stránce, se stanou spoluhostiteli, když se připojí ke schůzce.

   Další informace najdete v tématu Zabezpečení plánovaných schůzek.
 • Podpora více oken v tabletu iPad

  Uživatelé nyní mohou s podporu více oken (více scén) v operačním systému tabletu Apple iPad zobrazit sdílený obsah v novém samostatném okně a spustit více instancí aplikace vedle sebe.

  Zobrazení sdíleného obsahu v novém okně na tabletu iPad: Uživatelé tabletů iPad mohou přetáhnout sdílený obsah nebo kliknout na ikonu vyskakovací okno a zobrazit sdílený obsah v samostatném okně. Uživatelé mohou přepnout okno sdíleného obsahu do režimu na celou obrazovku. Stačí potáhnout prstem zprava doleva, jak je znázorněno na obrázku.

  Více instancí aplikace: Uživatelé tabletu iPad mohou vedle sebe spustit více instancí aplikace Webex Meetings.

 • Nové uživatelské rozhraní pro telefony typu Fold a Flip

  Uživatelé aplikace Webex Meetings pro Android mají díky novým vylepšením uživatelského rozhraní k dispozici nejlepší prostředí schůzek ve všech režimech, které jsou dostupné v telefonech typu Fold a Flip: Režim flex, režim tabletu a režim složení.

  V režimu flex a režimu tabletu můžete zobrazit až 12 osob na jedné obrazovce s mřížkou 3 x 4.

  Díky výhodám režimu flex a režimu tabletu můžete vidět každého účastníka velkých schůzek.

Před schůzkou

Vylepšené zabezpečení schůzek s funkcí automatického přijetí

S nadšením vám představujeme funkci automatického přijetí, která usnadňuje roli hostitele schůzky a zároveň zvyšuje zabezpečení schůzky.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Vylepšení zařízení

Zahájení schůzky na zařízení

Nyní můžete vstoupit do místnosti a zahájit okamžitou schůzku na zařízení Webex. Jakmile zahájíte schůzku, už se nemusíte snažit zvát hosty na schůzku. Ve vyskakovacím okně s pozvánkou nyní můžete pozvat na schůzku libovolné hosty. Naskenujte QR kód a poté můžete zkopírovat a sdílet informace o schůzce s kýmkoli.


 
Tato funkce není k dispozici pro službu Webex for Government.

 
Tato funkce je k dispozici v cyklu odloženého vydání. Podívejte se na stránky status.webex.com/maintenance, kde zjistíte, kdy bude tato funkce pro vás k dispozici.

Po schůzce

Změny v zásadách uchovávání dat v úložišti pro aplikaci Webex Meetings

Služba Webex odstraňuje možnost uchovat data po schůzce (záznamy a přepisy) po neomezenou dobu.


 
Tyto zásady uchovávání dat platí pro řešení Meetings, Webinars, Training a Support.

Uživatelé balíčku Pro Pack: Pokud je nyní pro zásady uchovávání použito nastavení Časově neomezené, výchozí doba uchovávání se změní na 360 dnů a máte možnost to změnit na 7 dnů až 3 600 dnů. Zákazníci mají možnost záznamy odstraněné uživatelem vymazat do 30 dnů, případně na ně mohou použít zásady uchovávání.

Co se týká zákazníků používajících službu Webex s nabídkou balíčku Pro Pack, tyto změny vstoupí v platnost 31. března 2023.

Aby nedošlo k přerušení služeb, zákazníci používající službu Webex s nabídkou balíčku Pro Pack mohou nastavení Časově neomezené pro zásady uchovávání změnit v centru Control Hub a místo něj použít hodnotu 7 dnů až 3 600 dnů.


 
Tato funkce je v nezávislém plánu vydání. Podívejte se na stránky status.webex.com/maintenance, kde zjistíte, kdy bude tato funkce pro vás k dispozici.

Webex Meetings pro iOS

Podpora více oken v tabletu iPad

Uživatelé nyní mohou s podporu více oken (více scén) v operačním systému tabletu Apple iPad zobrazit sdílený obsah v novém samostatném okně a spustit více instancí aplikace vedle sebe.

Zobrazení sdíleného obsahu v novém okně na tabletu iPad: Uživatelé tabletů iPad mohou přetáhnout sdílený obsah nebo kliknout na ikonu vyskakovací okno a zobrazit sdílený obsah v samostatném okně. Uživatelé mohou přepnout okno sdíleného obsahu do režimu na celou obrazovku. Stačí potáhnout prstem zprava doleva, jak je znázorněno na obrázku.

Více instancí aplikace: Uživatelé tabletu iPad mohou vedle sebe spustit více instancí aplikace Webex Meetings.

Webex Meetings pro Android

Nové uživatelské rozhraní pro telefony typu Fold a Flip

Uživatelé aplikace Webex Meetings pro Android mají díky novým vylepšením uživatelského rozhraní k dispozici nejlepší prostředí schůzek ve všech režimech, které jsou dostupné v telefonech typu Fold a Flip: Režim flex, režim tabletu a režim složení.

V režimu flex a režimu tabletu můžete zobrazit až 12 osob na jedné obrazovce s mřížkou 3 x 4.

Díky výhodám režimu flex a režimu tabletu můžete vidět každého účastníka velkých schůzek.