Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren din, er ikke Webex Webinars og Webex Events (ny og klassisk) tilgjengelige. Alle de andre Webex Meetings-funksjonene som er oppført her, støttes, med mindre annet er oppgitt.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjeldende utgivelser for sen kanal, kan du se Nyheter for Webex Meetings sin sene kanal.

Gå til Funksjonssammendraget for Webex Meetings Suite (WBS41) hvis du vil se en liste over nye funksjoner etter oppdateringsnummer.

Gå til Funksjonssammendraget for Webex Meetings Suite (42.x) hvis du vil se en liste over nye funksjoner etter oppdateringsnummer.

Gå til Åpne og løste feil for de siste Webex Meetings-utgivelsene hvis du vil en liste over de åpne og løste feilene i de nyeste utgivelsene.


 

Alle funksjoner støttes for Webex for Government med mindre de fremheves.

Kunngjøringer

43.4-oppdateringen inneholder viktige kunngjøringer, som du kan se gjennom i Kunngjøringer for Cisco Webex Meetings-programserien.

Uthevede funksjoner for denne oppdateringen

 • Bruk Webex Webinars til å planlegge webinarer fra 1. april 2023

  Fra og med 1. april 2023 er det ikke lenger mulig å bruke Webex Events (klassisk) til å planlegge webinarer. Etter dette må du bruke Webex Webinars.

  Med Webex Webinars kan du være vert for store, tilpassbare og engasjerende virtuelle hendelser med innovative funksjoner, slik som rik merkevarebygging, videoer som støtter mye bevegelse og lyd, økt publikumsengasjement med reaksjoner, avstemninger, spørsmål og svar og separatøkter, samt avansert administrasjon av produksjon og innhold.

  Hvis du har planlagte hendelser med Webex Events (klassisk) som starter 1. april 2023 eller senere, kan du fremdeles starte, administrere og avbryte disse hendelsene. Du kan imidlertid ikke endre dato og klokkeslett til 1. april 2023 eller senere.

 • Webex-strømmeverter og -paneldeltakere kan føre opp, søke etter og bortvise deltakere

  Nettpresentasjonsverter, paneldeltakere og medverter kan nå vise deltakerlisten i nettpresentasjonsvisningen, søke etter deltakere i denne listen og utvise deltakere fra webinaret i nettpresentasjonsvisning ved hjelp av listen.


   
  Denne funksjonen er tilgjengelig i en forsinket utgivelsessyklus. Sjekk status.webex.com/maintenance for å se når dette er tilgjengelig på nettstedet ditt.
 • Data for deltakelse, registrering og undersøkelse i samme rapport

  Fullførte webinarer inkluderer nå en ny rapport i Aktivitet-fanen som kalles Sammendrag av rapporter og som kombinerer deltakelses-, registrerings- og undersøkelsesdata i én CSV-fil. Denne rapporten inneholder alt for webinarets pipeline og gjør at verten slipper å lese de tre rapportene hver for seg eller kombinere dem manuelt.

  Denne rapporten blir synlig når alle de tre rapportene – oppmøte, registrering (hvis aktuelt) og undersøkelse (hvis aktuelt) er generert.

Opplevelse med webinar og nettpresentasjon

Bruk Webex Webinars til å planlegge webinarer fra 1. april 2023

Fra og med 1. april 2023 er det ikke lenger mulig å bruke Webex Events (klassisk) til å planlegge webinarer. Etter dette må du bruke Webex Webinars.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de uthevede funksjonene for denne oppdateringen.

Opptak fra Webex Events (klassisk) lagres i Webinars selv etter at de har blitt overført til Webinars

Opptak fra Webex Events (klassisk) synkroniseres til den nye visningen av opptak i Webinars etter at Webex Events (klassisk) ikke lenger er tilgjengelig. Innholdet i disse opptakene endres ikke, men utseendet og følelsen er oppgradert til å inkludere noen av de helt nye funksjonene som Webinars har å tilby.

Tillat bare én deltakelse per e-post for Webinars

Deltakere kan bli med på et webinar én gang med én e-postadresse. Dette forhindrer uinviterte deltakere i å bruke en e-postadresse som er godkjent eller invitert til å bli med i webinaret.

Webinarer støtter nå flere avstemninger om gangen. Data for deltakelse, registrering og undersøkelser samles i én rapport

Verter og medverter for webinarer kan nå starte flere avstemninger i løpet av webinaret.


 
Dette gjelder kun avstemning og ikke Slido.

Fullførte webinarer inkluderer nå en ny rapport i Aktivitet-fanen som kalles Sammendrag av rapporter og som kombinerer deltakelses-, registrerings- og undersøkelsesdata i én CSV-fil.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de uthevede funksjonene for denne oppdateringen.

Presentatører i webinarer kan dele en MP4-fil under webinaret

Presentatører i et webinar kan åpne og dele en MP4-fil med deltakerne under webinaret. Dette er en alternativ måte å dele video på.

Verter og medverter får samme rettigheter når det gjelder rapportsiden til webinaret

For å styrke samarbeidet kan medverter nå få tilgang til og laste ned de samme rapportene som verten fra rapportsiden til webinaret. Verter og medverter kan se de samme fanene på rapportsiden, inkludert oppmøte, registrering (hvis nødvendig), undersøkelse (hvis noen), aktivitet (hvis noen), opptak og innsikt.


 
Medverter kan bare se rapporter hvis de har rollen som medvert når webinaret avsluttes. Medverter som ikke ble med i webinaret, eller hvis rolle ble endret til deltaker eller paneldeltaker under webinaret, har ikke tilgang til disse rapportene.

Webex-strømmeverter og -paneldeltakere kan føre opp, søke etter og bortvise deltakere

Nettpresentasjonsverter, paneldeltakere og medverter kan nå vise deltakerlisten i nettpresentasjonsvisningen, søke etter deltakere i denne listen og utvise deltakere fra webinaret i nettpresentasjonsvisning ved hjelp av listen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de uthevede funksjonene for denne oppdateringen.

Opplevelse med administrasjon

Vannmerker på lyd

Et nytt alternativ for vannmerker på lyd er tilgjengelig når du planlegger møter basert på typen Webex Meetings Pro-End to EndEncryption_VOIPonly. Når dette er aktivert, inneholder møtelyden en unik identifikator for hver deltaker. Den lokale administratoren kan laste opp lydopptak til Control Hub for å identifisere kilden som ble tatt opp basert på en unik identifikator for vannmerker på lyd.

Denne funksjonen bruker organisasjonens detaljerte møtedata for å finne de unike lydidentifikatorene. Oppbevaringslengden for de detaljerte møtedataene avgjør hvor lenge Control Hub har tilgang på unike identifikatorer for analyserte opptak. Lydopptak må vare i minst 100 sekunder for å kunne analyseres. Informasjonen gis bare for opptak som driftes av organisasjonen som analyserer opptaket. Opptak som lastes opp for analyse, slettes så snart analysen er fullført.

Kommer i mars 2023 (43.3)

Kunngjøringer

43.3-oppdateringen inneholder viktige kunngjøringer, som du kan se gjennom i Kunngjøringer for Cisco Webex Meetings-programserien.

Uthevede funksjoner for denne oppdateringen

 • Flytt en deltaker fra lobbyen direkte inn i en separatøkt

  Du kan nå flytte deltakere som venter i lobbyen direkte inn i en separatøkt uten å måtte slippe dem inn i hovedøkten først. Dette er en fin måte å bekrefte eller orientere en møtedeltaker privat på, før vedkommende får tilgang til hovedøkten, eller flytte deltakere som ble med sent, direkte over til den aktuelle separatøkten.

  Det å slippe en deltaker inn i møtet fungerer på samme måte som før. Dersom separatøkter er aktive, ser du imidlertid nå en rullegardinmeny der du kan velge hvilken økt du vil flytte de valgte deltakerne til:

  Alternativt finner du nå også deltakere i lobbyen oppført i tilordningsvinduet for separatøkten:

  Alle deltakere som allerede er forhåndstilordnet en separatøkt, får automatisk tilgang til de respektive separatøktene når de godtas i lobbyen, der separatøktene allerede har startet:

 • Forbedre møtesikkerhet med Auto Admit

  Vi er glade for å introdusere Auto Admit som er designet for å gjøre livet ditt enklere som møtevert og samtidig øke sikkerheten til møtet ditt.

  Ny standardatferd som er introdusert med Auto Admit, lar inviterte som er logget på Webex, bli med på et planlagt møte direkte uten å måtte vente i lobbyen. Det er slutt på å slippe inn folk fra lobbyen når de likevel skulle vært i møtet.

  Ingen passord eller PIN-nummer kreves. Til og med Webex Room-systemer som du legger til i møteinvitasjonen, kan bli med i møtet direkte.

  Påminn de inviterte om å logge på Webex for å kunne dra nytte av denne fantastiske nye brukervennlighetsforbedringen.

  Brukere som ikke er logget på Webex og de som ikke er på invitasjonen, fortsetter å vente i lobbyen til du eller en medvert slipper dem inn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk lobbyen til å kontrollere møtetilgangen for gjestebrukere.

  Viktige infomeldinger:

  1. Denne funksjonen gjelder ikke for møter i personlige rom.

  2. Innstillinger for eksisterende kunder vil bli respektert med denne funksjonen. For nye kunder er lobbyen standardinnstilling.

  3. Det å tillate at deltakere i organisasjonen alltid blir med i ulåste møter, er nå et alternativ på administratornivå som styrer atferden for alle møter i organisasjonen. Brukere i organisasjonen som ikke er invitert til et møte, har ikke lenger tillatelse til å bli med i ulåste møter med mindre den nye administratorinnstillingen er aktivert.

  4. Under Avanserte alternativer for planlagte møter har atferden bak følgende medvertsinnstillinger blitt endret for å se etter invitert status før medvertsrollen tilordnes.

   1. Den første personen som deltar i møtet og har en vertskonto på nettstedet, blir en medvert.

   2. Alle deltakere som har vertskontoer på dette nettstedet, blir medverter når de blir med i møtet.

   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikre planlagte møter.
 • Støtte for flere vinduer på iPad

  Med Apple iPad OS-støtte for flere vinduer (flere scener) kan brukere nå åpne det delte innholdet i et eget vindu og kjøre flere forekomster av appen ved siden av hverandre.

  Delt innhold i popup-vindu på iPad: brukere kan dra det delte innholdet eller klikke påpopup-ikonet for å vise frittstående vinduer med delt innhold på iPad. Brukere kan endre størrelsen på vinduet for delt innhold til fullskjerm ved å sveipe fra høyre til venstre som vist på bildet.

  Flere forekomster av en app: Brukere kan kjøre flere forekomster av Webex Meetings for iPad-appen ved siden av hverandre.

 • Nytt brukergrensesnitt for klapptelefoner

  Med nye grensesnittforbedringer kan Android-brukere med Webex Meetings få den beste møteopplevelsen i alle modusene som er tilgjengelige på klapptelefoner: Fleksibel modus, nettbrettmodus og brettet modus.

  Du kan se opptil 12 personer på samme skjerm med et rutenett på 3 x 4 i fleksibel modus og nettbrettmodus

  Utnytt fleksibel modus og nettbrettmodus for å se alle personene i større møter.

Opplevelse før møtet

Forbedre møtesikkerhet med Auto Admit

Vi er glade for å introdusere Auto Admit som er designet for å gjøre livet ditt enklere som møtevert og samtidig øke sikkerheten til møtet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de uthevede funksjonene for denne oppdateringen.

Forbedringer av enheten

Start et møte på en enhet

Du kan nå gå inn i et rom og starte et øyeblikkelig møte på en Webex-enhet. Når du har startet et møte, er det nå mye lettere å invitere gjester til et møte. Du kan nå invitere alle gjester til et møte i popup-vinduet for invitasjoner. Skann QR-koden, så kan du kopiere og dele møteinformasjonen med hvem som helst.


 
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Webex for Government.

 
Denne funksjonen er tilgjengelig i en forsinket utgivelsessyklus. Sjekk status.webex.com/maintenance for å se når dette er tilgjengelig på nettstedet ditt.

Opplevelse etter møtet

Endringer i retningslinjene for oppbevaringslagring for Webex Meetings

Webex fjerner muligheten for å beholde data etter møtet (opptak og utskrifter) på ubestemt tid.


 
Disse retningslinjene for oppbevaring gjelder for Meetings, Webinars, Training og Support.

Hvis oppbevaringsregelen er satt til ubestemt tid i dag for Pro Pack-brukere, endres standard oppbevaringsperiode til 360 dager, med mulighet for å endre den fra 7 dager til maksimalt 3600 dager. I tillegg har kunder muligheten til å fjerne brukerslettede opptak innen 30 dager eller få dem til å følge retningslinjene for oppbevaring.

For Webex-kunder med Pro Pack-tilbudet trer disse endringene i kraft 31. mars 2023.

For å unngå avbrudd kan Webex-kunder med Pro Pack-tilbudet velge å endre retningslinjene for oppbevaring fra ubestemt tid i Control Hub til en verdi på mellom 7 dager og 3600 dager.


 
Denne funksjonen er på en uavhengig utgivelsessyklus. Sjekk status.webex.com/maintenance for å se når dette er tilgjengelig på nettstedet ditt.

Webex Meetings for iOS

Støtte for flere vinduer på iPad

Med Apple iPad OS-støtte for flere vinduer (flere scener) kan brukere nå åpne det delte innholdet i et eget vindu og kjøre flere forekomster av appen ved siden av hverandre.

Delt innhold i popup-vindu på iPad: brukere kan dra det delte innholdet eller klikke påpopup-ikonet for å vise frittstående vinduer med delt innhold på iPad. Brukere kan endre størrelsen på vinduet for delt innhold til fullskjerm ved å sveipe fra høyre til venstre som vist på bildet.

Flere forekomster av en app: Brukere kan kjøre flere forekomster av Webex Meetings for iPad-appen ved siden av hverandre.

Webex Meetings for Android

Nytt brukergrensesnitt for klapptelefoner

Med nye grensesnittforbedringer kan Android-brukere med Webex Meetings få den beste møteopplevelsen i alle modusene som er tilgjengelige på klapptelefoner: Fleksibel modus, nettbrettmodus og brettet modus.

Du kan se opptil 12 personer på samme skjerm med et rutenett på 3 x 4 i fleksibel modus og nettbrettmodus

Utnytt fleksibel modus og nettbrettmodus for å se alle personene i større møter.