Ако се абонирате за Webex от вашия доставчик на услуги, Webex Webinar и Webex Events (класически) не са налични.Всички останали функции на Webex Meetings, изброени тук, се поддържат, освен ако не е посочено друго.

За повече информация относно текущите версии в бавния канал вижте Какво е новото в бавния канал на Webex Meetings.

Вижте обобщението на функциите за пакета Webex Meetings (WBS41) за списък с нови функции по номера на актуализацията.

Вижте обобщението на функциите за пакета Webex Meetings (42.x) за списък с нови функции по номера на актуализацията.

Вижте откритите и поправени грешки в най-новите версии на Webex Meetings за списък открити и поправени грешки.

Очаквайте през ноември 2022 г. (42.11)

Известия

В актуализация 42.11 има важни известия, които можете да прегледате в Известия за пакета Cisco Webex Meetings.

Акцентирани функции в тази актуализация

 • Нова бяла дъска Webex

  Преди тази функция беше достъпна с етикет „бета“, но в 42.11 тя е общодостъпна за всички.Новата бяла дъска Webex е безкрайно платно, където можете да си сътрудничите заедно с всички участници в срещата, независимо дали използват приложението Webex Meetings, приложението Webex или Webex устройства.

  Към новата бяла дъска се добавят нови инструменти:

  • Текст– Много по-лесно е да въвеждате текст, отколкото да пишете с мишка.

  • Фигури– Има някои вградени фигури, можете да ги откриете, като щракнете върху инструмента Фигури.

  • Избор с ласо– когато избирате инструмента Стрелка, можете да избирате с ласо обекти в платното и да ги премествате, изтривате, премествате отпред или изпращате отзад.

 • Редактиране на показваното име в срещата

  Вече можете да редактирате вашето показвано име в срещата.Така е по-лесно да използвате на предпочитано име или да контролирате как другите да виждат името ви.

  Като участник в срещи или панелист на уебинар, в панела „Участници“ просто щракнете с десния бутон върху името си и изберете Редактиране на показваното име , за да редактирате името си в тази среща.Организаторите и съорганизаторите могат да редактират показваното име на всеки участник в среща и всеки панелист на уебинар в срещите и уебинарите.

  Отчетът за записи и работа в срещите винаги показва последната редакция на името на потребителя.

  За клиенти, които предпочитат да блокират възможността за редактиране на показваните имена, администраторът може да я деактивира.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Известие за промяна на стойността по подразбиране на ВКЛ. за настройката на административния сайт „Активиране на Webex Assistant“

  Настройката Активиране на Webex Assistant от ноември вече е включена по подразбиране, освен ако администраторът вече ръчно не я е настроил на „Изкл.“.През ноември тази промяна се прилага за всички клиенти, както за бавния, така и за бързия канал.


   

  Тази настройка прави Webex Assistant достъпен в срещите, но не го включва автоматично.Дали Webex Assistant е включен в срещите или не, зависи от избора на организатора.

  Администраторите могат също така да контролират наличността на Webex Assistant за отделни потребители и групи, като използват шаблоните за настройки.

  Ако клиентът предпочита Webex Assistant да не е достъпен за всички потребители, той може да се увери, че настройката Активиране на Webex Assistant е изключена, като изпълни следните стъпки:

  Ако настройката в момента е ИЗКЛЮЧЕНА:

  1. ВКЛЮЧЕТЕ настройката.

  2. Запишете страницата.

  3. ИЗКЛЮЧЕТЕ настройката.

  4. Запишете страницата.

  Ако настройката в момента е ВКЛЮЧЕНА:

  1. ИЗКЛЮЧЕТЕ настройката.

  2. Запишете страницата.

  За повече информация как да включите или изключите тази настройка вижте Активиране на Webex Assistant за срещи в Control Hub.

 • Персонализиран речник

  Функцията за потребителски речник в Control Hub позволява на администраторите да задават персонализирани думи, които не са част от стандартния речник, така че когато тези думи се изричат в срещи, те да могат да бъдат транскрибирани по-правилно в субтитрите и преписа.Ключовите думи включват организационни акроними и жаргон, браншови термини, имена на продукти, име на организация и имена на хора.В тази актуализация речникът е ограничен до 100 думи и поддържа само английски език.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Инструментът за планиране за Webex поддържа уебинар за клиенти в облака на Microsoft 365

  Вече можете да планирате уебинари от инструмента за планиране за Webex за потребители на Microsoft 365 Cloud.Поканите за Outlook се изпращат на панелистите.Междувременно организаторите получават друг имейл, който се препраща на други присъстващи.Организаторите могат да продължат да редактират уебинара на целевата страница и материалите в страницата на Webex.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Услуги преди срещата

Нови контроли за фоайето за срещи в лична стая

Новите контроли за фоайето за срещи в лична стая предварително категоризират потребителите гости, като ги разделят на две групи с отделни контроли за фоайето.

Тези две нови групи потребители са:

 1. Непроверени потребители:Потребители, които не са влезли и чиято самоличност не може да бъде проверена.

 2. Проверени външни потребители:Потребители, които са влезли в акаунта си, но принадлежат към организация, различна от тази, която е домакин на срещата.

За всяка от тези потребителски групи има отделни и независими контроли във фоайето:

 1. Те могат да се присъединяват към срещата.

 2. Те ще чакат във фоайето, докато организаторът ги допусне

 3. Те не могат да се присъединяват към срещата.

Разграничаването между непроверени и проверени външни потребители позволява на администраторите да подобрят сигурността на срещите, като прилагат по-строги контроли за влизане в среща за непроверените потребители.Например непроверените потребители не могат да се присъединят към срещата, докато проверените външни потребители се поставят в фоайето, или непроверените потребители се поставят във фоайето, докато проверените външни потребители могат да се присъединят директно към срещата.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Microsoft Edge WebView2 (Windows)

В тази актуализация модулът за време на изпълнение на Microsoft Edge WebView2 се инсталира автоматично с най-новата версия на Webex Meetings и Webinars, ако вече не е инсталирана.Така се гарантира, че WebView2 винаги работи с най-новите актуализации.


 
При VDI среди потребителите на Webex получават подканват да инсталират WebView2 при всяко влизане.За да избегнете това, препоръчваме на ИТ администраторите да внедрят WebView2 във VDI средите.

Предпочитан сайт за влизане за инструмента за планиране за Webex

Инструментът за планиране на Webex използва сайта на Webex по подразбиране, когато се планира среща.Можете да промените сайта по подразбиране на Webex в предпочитанията на приложението Webex.Администраторите могат да извършват групови промени на сайта по подразбиране на Webex за потребители, като използват CSV експорт и импортиране в Control Hub.

Известие за промяна на стойността по подразбиране на Вкл. за настройката на административния сайт „Активиране на Webex Assistant“

Настройката Активиране на Webex Assistant от ноември вече е включена по подразбиране, освен ако администраторът вече ръчно не я е настроил на „Изкл.“.През ноември тази промяна се прилага за всички клиенти, включително и за бавните, както за бавния, така и за бързия канал.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Работа по време на срещата

Нова бяла дъска Webex

Преди тази функция беше достъпна с етикет „бета“, но в 42.11 тя е общодостъпна за всички.Новата бяла дъска Webex е безкрайно платно, където можете да си сътрудничите заедно с всички участници в срещата, независимо дали използват приложението Webex Meetings, приложението Webex или Webex устройства.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Редактиране на показваното име в срещата

Вече можете да редактирате вашето показвано име в срещата.Така е по-лесно да използвате на предпочитано име или да контролирате как другите да виждат името ви.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Известие за промяна на стойността по подразбиране на Вкл. за настройката на административния сайт „Активиране на Webex Assistant“

Настройката Активиране на Webex Assistant от ноември вече е включена по подразбиране, освен ако администраторът вече ръчно не я е настроил на „Изкл.“.През ноември тази промяна се прилага за всички клиенти, включително и за бавните, както за бавния, така и за бързия канал.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Работа с уебинари и уебкасти

Промяна на статуса на участника на „в очакване“ в страницата за управление на регистрацията за уебинари

В страницата за регистрация за уебинари вече можете да видите бутон Промяна на статуса на участника на „в очакване“, който позволява да промените статуса на регистрация на одобрен или отхвърлен участник на „в очакване“.

Участниците, маркирани като „в очакване“, са изброени в раздела „в очакване“ на страницата за управление на регистрацията.

Когато статусът на одобрен участник е променен на „в очакване“, той получава имейл, който го уведомява, че поканата му за уебинара е отменена.Такъв имейл не се изпраща на участниците, чийто статус на регистрация е променен от отхвърлен на „в очакване“.

Инструментът за планиране за Webex поддържа уебинари за клиенти в облака на Microsoft 365

Вече можете да планирате уебинари от инструмента за планиране за Webex за потребители на Microsoft 365 Cloud.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Slidoработа

Участниците вече могат да оттеглят своите отговори на въпроси

Сега можете да оттеглите отговора, като използвате иконата > Оттегляне. Функцията работи подобно на оттеглянето на въпрос и следователно оттеглените изявления са анонимни.

Създаване на нов модален прозорец от администрацията на Slido

Заедно със новия дизайн можете да забележите, че премахнахме полетата за въвеждане код на събитието и поканване на сътрудници .Те все още са достъпни от настройките на събитието.Вярваме, така добавянето към екипа на нови потребители става по-лесно и по-бързо, като същевременно оказва минимално влияние върху работата на опитните потребители.

Индикатор за въвеждане в администрацията

За да сте сигурни, че не пропускате отговорите на никого, преди да преминете към следващата анкета или въпрос, докато модерирате от администрирането на Slido, вече можете да виждате броя хора, които все още пишат.

Приложения за PPT и за превключване за организации в центрове за данни в САЩ

Допреди няколко седмици приложението за интеграция на PowerPoint и приложението за превключване не бяха достъпни за организации, хостващи Slido данни в центрове за данни в САЩ.Можете да прегледате статиите, към които има връзки по-горе, за да научите повече за тези интеграции и как те могат да ви помогнат да извлечете максимума от срещите.

Възможност за промяна на настройките, докато анкетата е активна

Като потребител можете да промените настройките, дори когато анкетата е активна – превключвателите могат да се променят, а не са в сиво, както преди в такава ситуация.

Подобрения в достъпността за Slido страничната лента на Webex

Подобренията са:

 • Фокус: Slidoвече управлява фокуса на клавиатурата по-ефективно, така че потребителите да могат лесно да навигират в интерфейса.

 • Известия за екранния четец: Slidoобявява правилно няколко елемента в потребителския интерфейс и помага на потребителите да разберат какво съдържание е представено.

 • Подобрения в тестовете:Въпросите с ограничено време вече се обявяват, за да могат потребителите да знаят, когато даден въпрос бъде затворен.

Услуги след срещата

Известие от организатора за записи, чиято дата на изтичане наближава, въз основа на правилата за съхранение

Потребителите на Webex получават известие по имейл, ако имат записи, чийто срок скоро изтича.Те могат да видят етикет скоро изтича до записите си в раздела за записи в сайта на Webex.

Тези известия се задават на седмична или месечна база в зависимост от периода на съхранение, зададен от администратора.Тези известия се контролират от съществуващия превключвател в настройките за известия по имейл във връзка със записи.

Административна работа

Ограничаване на работата при срещи с помощта на ключове в системния регистър на устройствата на вашата фирма


 

Тази функция е налична в актуализацията 42.11, но е добавена след съобщаването на първоначалните функции от ноември 2022 г. (42,11).

ИТ администраторите могат да ограничават фирмените устройства, за да се придържат към определен вид услуги при срещи въз основа на фирмените правила.Това може да стане чрез натискане на клавиш от системния регистър на всички устройства на вашата компания.Повече информация за това как да конфигурирате: Ограничения за сътрудничество за Webex срещи в Control Hub

Днес, ако даден потребител е влязъл, той се придържа към правилата на своята фирма, независимо от устройството, от което се присъединява към срещата.Това поведение се променя при инсталиране на ключа на системния регистър от актуализацията.Занапред, ако ограничената машина или устройство има ключ в системния регистър, работата се определя от най-рестриктивните правила.Например устройствата или машините ограничават прехвърлянето на файлове, но правилата за потребителя позволяват тази функция – ако потребителят се присъедини към срещата с устройство с въведено ограничение, той вече не може да извършва прехвърляне на файлове в тази среща. Спазваме най-рестриктивните правила

Принудително удостоверяване преди присъединяване към Webex Meetings

В тази актуализация ИТ администраторите вече могат да заключват фирменото устройство, за да позволят само удостоверени потребители на фирмата да се присъединяват към срещи с това устройство.Тази функция се ВКЛЮЧВА от Control Hub.

Тази функция е приложима, ако използвате фирмено устройство, за да се присъединявате към срещи, които се провеждат във вашата организация, или към външни срещи (провеждани извън вашата организация).Тази функция използва въведените ключ на системния регистър и маркер.За повече информация относно маркерите и ключовете в системния регистър вижте Webex Meetings в Control Hub.

Без ключ в системния регистър, ако удостовереното влизане е включено, то се прилага за всеки, който се опитва да се присъедини към среща със заявен имейл адрес.

Възможност за ИТ администраторите да контролират работата с вторичната камера за потребителите на срещи

ИТ администраторите вече могат да решават дали техните потребители трябва да имат възможност за вторична камера в своите срещи.Администраторите могат да приложат тази конфигурация към конкретен потребител, група потребители или цялата си организация, като използват шаблон за настройки на Control Hub, или към цялата си организация, като използват настройки на ниво организация в Control Hub.Администраторите могат също да избират за кои срещи (вътрешни или външни) да се прилагат тези настройки, като използват опциите, предоставени в шаблоните за настройки.

На крайния потребител се предоставя подходящо известие от приложението, когато тази функция за вторична камера е деактивирана за използване от ИТ администраторите.

Надеждни домейни за срещи в лична стая и вътрешни срещи само за лична стая

Тази функция осигурява по-подробен контрол върху вътрешни Webex срещи.

По-рано тази функция на Control Hub позволяваше на администратор да прави всички планирани срещи и срещи в лична стая:

 1. Достъпни за всички външни потребители

 2. Достъпни само за потребители от одобрени имейл домейни

 3. Достъпни само за вътрешни потребители

Тази функция може да се приложи към:

 1. Всички потребители в сайта

 2. Група потребители в организацията (с помощта на шаблони и потребителски групи)

 3. Отделен човек в организацията

Тази нова функция позволява горните контроли да се прилагат само за среща в лична стая, така че:

 1. Планираните срещи и срещите в лична стая са достъпни за всички външни потребители.

 2. Срещите в лична стая са достъпни само за потребители от одобрени имейл домейни, планираните срещи са достъпни за всички външни потребители.

 3. Срещите в лична стая са достъпни само за вътрешни потребители, планираните срещи са достъпни за всички външни потребители.

Този филтър само за срещи в лична стая може да се приложи към всички потребители в организацията, към потребителска група или отделен потребител.

Персонализиран речник

Функцията за потребителски речник в Control Hub позволява на администраторите да задават персонализирани думи, които не са част от стандартния речник, така че когато тези думи се изричат в срещи, те да могат да бъдат транскрибирани по-правилно в субтитрите и преписа.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Налично през октомври 2022 г. (42.10)

Известия

В актуализация 42.10 има важни известия, които можете да прегледате в Известия за пакета Cisco Webex Meetings.

Акцентирани функции в тази актуализация

 • Подобрена защита в срещи с „Автоматично допускане“

  Радваме се да представим „Автоматично допускане“, функция, която цели да улесни живота ви като организатор на срещи, като същевременно увеличи сигурността на срещата.

  Това ново поведение по подразбиране позволява на поканените, които са влезли в Webex, да се присъединяват директно към планирани срещи, без да се налага да чакат във фоайето.Без повече нужда да се допускат хора от фоайето, когато така или иначе се предполага, че трябва да бъдат на срещата.

  Не се изискват пароли или ПИН кодове.Дори системите Webex Room, които добавяте към поканата за среща, могат да се присъединят директно към срещата.

  Напомнете на поканените да влязат в Webex, за да могат да се възползват от това невероятно ново подобрение в използваемостта.

  Потребителите, които не са влезли в Webex, и тези, които не са в поканата, продължават да чакат във фоайето, докато вие или колега ги допуснете.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Нова бяла дъска в Webex (бета версия)

  Ако сте пропуснали актуализацията във версия 42.9, новата бяла дъска Webex е безкрайно платно, където можете да си сътрудничите заедно с всички участници в срещата, независимо дали използват приложението Webex Meetings, приложението Webex или Webex устройства.

  Има няколко удобни инструмента като писалка, фигури, лепкави бележки и изображения.Когато си сътрудничите с други хора, можете да видите как техните профилни снимки се движат заедно с щрихите от писалката им.

  За да стартирате нова бяла дъска, щракнете върху бутона на менюто „...“ и върху Стартиране на нова бяла дъска.Или ако други участници започнат сесия с бяла дъска, можете автоматично да се присъедините към тази сесия.


   
  Тази функция е в независим график за издаване.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Споделяне на изгледа на мобилна камера като съдържание

  Въвеждаме първата в отрасъла възможност за споделяне на изгледа на камерата от вашето мобилно устройство за потребители на iOS и Android.По време на среща в Webex потребителите на мобилното приложение могат да започнат да споделят изгледа на мобилната си камера с всички участници в срещата.Участниците в срещата могат да преглеждат споделено съдържание от мобилна камера в режим на цял екран на своите компютри, устройства и телефони.

  За да използвате тази функция, изберете Старт или Присъединяване към среща, а след това … още > Споделяне на съдържание > иконата Камера.

  Възможности при споделяне на мобилна камера:

  • Увеличаване или намаляване при споделяне на мобилна камера, като участниците виждат актуализирания изглед.

  • Анотиране при споделено съдържание от мобилната камера.

  • Потребителят може да сподели предна камера или задна камера.

  • Ако сте включили видео автопортрет в мобилното приложение за срещи, тя се изключва при споделяне на мобилна камера като съдържание.

 • Поддръжка за чипсет M2 на Mac

  Webex Meetings вече се поддържа изцяло на операционната система Mac с чипсет M2.

 • Звънене за фоайето в Meetings

  За да помогнем на организаторите и съорганизаторите да управляват участниците в среща, добавихме звукови известия за това кога дадено лице се присъединява към фоайето.В допълнение към текущото визуално известие организаторите и съорганизаторите вече могат да включат аудио известие.Тази опция се намира в Настройки на срещата -> Известия.Хората могат да избират кой звук да чуват.Звукът се чува само от организаторите или съорганизаторите.Ако няколко души се присъединят към фоайето едновременно, се възпроизвежда само един звук.След 10 секунди звукът се възпроизвежда отново, ако нов човек се присъедини към фоайето.

Услуги преди срещата

Подобрена защита в срещи с „Автоматично допускане“

Радваме се да представим „Автоматично допускане“, функция, която цели да улесни живота ви като организатор на срещи, като същевременно увеличи сигурността на срещата.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Организаторът може да предостави достъп до отчетите от срещата на администраторите

Тази функция дава възможност на представителите за планиране, обикновено изпълнителните администратори, да имат достъп до съдържанието на срещите, което включва записи, преписи, акценти и отчети за посещаемостта.По този начин се премахва задължението на ръководителите да изтеглят тази информация и ръчно да я изпращат на техните администратори за по-нататъшен анализ или обработка.

Когато срещата приключи, представителят, освен организатора, получава имейл с връзка към страницата, където е съдържанието на срещата.Представителят може също да влезе в страницата на сайта на Webex, да избере опцията Календар в лявото меню, да отиде в раздела Завършено и да избере къде съм представител от падащото меню.Когато щракне върху среща, представителят може да вижда и има достъп до крайния списък и съдържанието на срещите.


 
Само потребител, маркиран като представител, има достъп до съдържанието на срещите след края им.Освен това потребителят на Webex може да зададе дали делегатите има достъп до съдържанието на срещата или не.

Поддръжка за чипсет M2 на Mac

Webex Meetings вече се поддържа изцяло на операционната система Mac с чипсет M2.

Работа по време на срещата

Нова бяла дъска в Webex (бета версия)

Новата бяла дъска Webex е безкрайно платно, където можете да си сътрудничите заедно с всички участници в срещата, независимо дали използват приложението Webex Meetings, приложението Webex или Webex устройства.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Преминаване на симултанен превод и оригинално аудио (изказване)

Когато преводачите не говорят в езиков канал, участниците, абонирани за този канал, автоматично чуват 100% оригинално аудио (изказване).След като преводачът започне да говори в канала, потребителят чува баланса на силата на звука на преводач или оригиналното аудио според настройката (по подразбиране тя е 80% преводач, 20% оригинално аудио, но потребителят може да я промени според предпочитанията си).Тази функция не променя потребителския интерфейс.

Поддръжка на SSO на трети страни за вградени приложения

Когато изберете приложение в галерията с приложения, можете да преглеждате информацията за приложението заедно с описанията, екранните снимки и видеата, които разработчиците на приложения са предоставили за приложението си. Можете също да изберете Тази страница да не се показва повече, ако не искате да виждате информация за приложението.

Звънене за фоайето в Meetings

За да помогнем на организаторите и съорганизаторите да управляват участниците в среща, добавихме звукови известия за това кога даден потребител се присъединява към фоайето.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Автопортрет

Отстранен е проблем, при който автопортретът се премахва в изгледа на мрежа или филмовата лента при изключване на видеото.

PWA за Chrome OS:календар със срещи

Вече имате достъп до предстоящите срещи директно в приложението Meetings Progressive Web (PWA) за операционната система Chrome.Преглеждайте срещите по дата и щракнете, за да видите подробни данни за срещата.Когато дойде време за присъединяване, бутонът Присъединяване се показва автоматично.

Функционалност за уебинари

Подобрение в имейл шаблоните

В тази актуализация уебинарът поддържа три нови имейл шаблона:

 • Имейл покана за уебинар за панелисти

 • Имейли за отмяна за панелисти, които са премахнати в уебинара

 • Имейли за проследяване на отсъстващ за хора, които са се регистрирали, но не са се присъединили към уебинара

Някои имейл шаблони не са задължителни и организаторите могат да решават дали искат да бъдат изпратени.

Има и подобрена поддръжка за променливи в имейл шаблоните, което улеснява персонализирането за организатора.

Също така има подобрена поддръжка за променливи в имейл шаблоните, което улеснява персонализирането за организатора.

Поддръжка за персонализиране на емблеми за всички имейл шаблони.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Slidoработа

Плъзгане и пускане на анкети в Webex

Вече можете да плъзгате и пускате анкети и да променяте реда им директно в страничната лента на Webex.

Множество отговори в свободен текст по подразбиране

Случвало ли ви се е да се обърнете към администраторите, за да разрешите множество отговори в анкетата със свободен текст?Не само вие, но и ние го чухме като обратна връзка от нашите потребители и го изпитахме сами.

За повече от 50% от нашите използвани анкети със свободен текст са активирани множество отговори в настройките на анкетата.Така че, това означава, че в повече от 50% от анкетите със свободен текст нашите потребители е трябвало да направят едно допълнително щракване.

В бъдеще във всички приложения ще имате тази настройка за анкета, която е активирана по подразбиране.

Индикатор за въвеждане в анкета за проучване и оценяване

Сега можете да видите индикатор, изобразяващ броя на участниците, които отговарят.

Услуги след срещата

Отчет за присъстващите в отделна сесия

Отчетът за присъствие за отделните сесии се добавя към отчета за участниците в срещата.Той включва имената на отделните сесии заедно с времето на присъединяване и напускане на присъстващите.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Отчетът за присъствие вече може да се сортира в интернет (Apple)

Този отчет преди беше статичен и не можеше да се сортира.Сега той може да се сортира по фамилно име директно в браузъра, без да се налага да го изтегляте.

Webex Meetings за Android и iOS

Споделяне на изгледа на мобилна камера като съдържание

Въвеждаме първата в отрасъла възможност за споделяне на изгледа на камерата от вашето мобилно устройство за потребители на iOS и Android.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Webex Meetings за iOS

Webex Meetings поддържа Apple Continuity Camera

Apple Continuity Camera ви позволява да замените вградената интернет камера на Mac с камерата на iPhone.Можете да използвате задната, широкоъгълна камера на iPhone, за да поддържате висококачествено заснемане на снимки и видео в Webex Meetings.Това също така позволява приложението Mac Desk View, което работи като настройка на камера, поставена отгоре, да показва зоната на бюрото пред Mac без никакво допълнително оборудване.

Изисквания за функцията Apple Continuity Camera:

 • Нуждае се от iOS 16 бета-версия (или по-нова) и MacOS Ventura бета-версия (или по-нова).

 • Wi-Fi и Bluetooth са включени както за вашия Mac, така и за iPhone.

 • Mac и iPhone са влезли с един и същ Apple ID и използват 2FA.

Административна работа

Нов облик за управление на „Администрация на сайта“

Променяме облика и усещането на страниците за управление на сайтове за срещи в Control Hub.Функционалността за управление на сайта ви сега е съобразена с начина, по който управлявате другите услуги в Control Hub.

Текущите страници за управление на сайта използват IFrames, за да изтеглят настройките за управление на сайта от „Администрация на сайта на Webex“ в Control Hub.Това обновяване на интерфейса премахва IFrames и прехвърля повечето от настройките за управление на сайта на страниците на Control Hub.Междувременно всички административни дейности се проверяват в регистрационния файл за проверка на Control Hub.Предоставяме възможност на клиентите да се върнат към стария инструмент за администрация на сайта през това време, а администраторът може също да премине към нова среда за администрация на сайта.(В тази фаза са завършени съответните функции, свързани с Webex Meetings и срещите в Webinar.)За повече информация вижте Нов облик за управление на сайта.

Актуализиране на автоматичното създаване на акаунт с SSO в инструмента за конвертиране на сайт

Сайтовете на администраторите на сайт с автоматично създаване на акаунт вече могат да се актуализират от „Администрация на сайта“ на Control Hub.

Администраторите трябва да конфигурират своята организация в Control Hub с шаблони за автоматично създаване на акаунти и автоматично лицензиране, преди да актуализират сайта си до Control Hub, за да избегнат загуба на функционалност.

Възможност за деактивиране на съобщение за излъчване

Администраторите могат да забраняват съобщения за излъчване чрез шаблони за контролен център за срещи и уебинари.Контролите за деактивиране на тази функция са налични на ниво потребител, група или организация.

Когато администраторът е забранил това за потребителя, тогава потребителят като участник в уебинар или среща не може да получава съобщения за излъчване.Потребителите, които изключат съобщенията за излъчване, не могат да използват тази функция в среща и получават подходящо клиентско съобщение.Ако потребителят е организатор, тогава няма възможност съобщения за излъчване в цялата среща.

Налично през септември 2022 г. (42.9.5)

Администраторите могат да актуализират сертифицирането за SSO в „Администрация на сайта“

От съображения за сигурност срокът на конфигурацията на SSO (еднократна идентификация) изтича след определен период (първата дата на изтичане на срока е през ноември 2022 г.).Преди изтичане на срока администраторите трябва да актуализират файла за сертифициране на съответния IDP.Ако не го направят, това влияе на удостоверяването на техните потребители с Webex.В „Администрация на сайта“ администраторите могат да изберат новото сертифициране, да изтеглят и след това да актуализират до IDP.


 
Тази нова функция засяга само сайтовете, които все още се управляват в „Администрация на сайта“.Заедно с това съобщение, ние постепенно активираме функциите за всички.

За повече информация вижте Управление на интеграцията с еднократната идентификация в „Администрация на сайта“.

Очаквайте през септември 2022 г. (42.9)

Известия

В актуализация 42.9 има важни известия, които можете да прегледате в Известия за пакета Cisco Webex Meetings.

Акцентирани функции в тази актуализация

 • Глави в записаното видео

  Ако използвате Webex Meetings и Webinars, вече можете да добавяте глави към запис и да ги споделяте с други хора.Това прави по-бързо и по-лесно преглеждането на записите, които са с по-голяма продължителност.

  Организаторите могат да посочат началното времево клеймо на глава заедно с нейното заглавие и след това да ги изтрият.Можете да ги активирате в MP4 запис и Webex Events (класически).

  Можете да видите всички глави в лентата за възпроизвеждане на записа и панела за глави.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Webex Meetings:Поддръжка от ден 0 за Android 13, iOS 16, iPadOS 16 и Apple watchOS 9

 • Проследяване откъде идват присъстващите в уебинара

  Източниците на покани позволяват да видите откъде идват участниците, ако сте споделили връзките към уебинара на няколко места.Можете да създадете уникални URL адреси за различните платформи и да споделите тази уникална връзка, за да проследите колко присъединявания или регистрации е генерирала всяка платформа.


   
  Тази функция не се поддържа в центъра за данни в Китай.
 • Пренареждане на участниците на сцената

  Вече можете да пренаредите участниците, които сте преместили на сцената.Просто плъзнете и пуснете видеото, което искате да преместите, в желаната позиция, или използвайте менюто Още опции в миниатюрата на видеото, където можете да изберете Преместване на първа позиция.


   
  Като присъстващ не можете да пренареждате участниците, които се синхронизират от организатора или съорганизатора.

Услуги преди срещата

Поддръжка за MacOS 13 (бета-версия)

Като част от готовността ни за предстоящата актуализация на MacOS 13, Webex Meetings вече се поддържа на MacOS 13 (бета версия), за тези клиенти, които искат да започнат тестването рано.

Работа по време на срещата

Нова бяла дъска в Webex (бета версия)


 
Тази бета версия на функцията е налична в актуализацията 42.9, но е добавена след съобщаването на първоначалните функции от ноември 2022 г. (42.10).

Новата бяла дъска Webex е безкрайно платно, където можете да си сътрудничите заедно с всички участници в срещата, независимо дали използват приложението Webex Meetings, приложението Webex или Webex устройства.

Има няколко удобни инструмента като писалка, фигури, лепкави бележки и изображения.Когато си сътрудничите с други хора, можете да видите как техните профилни снимки се движат заедно с щрихите от писалката им.

За да стартирате нова бяла дъска, просто щракнете върху бутона на менюто „...“ и върху Стартиране на нова бяла дъска.Или ако други участници започнат сесия с бяла дъска, можете автоматично да се присъедините към тази сесия.

Промяна на настройката по подразбиране, така че да не се позволява съорганизаторите да приключат срещата

Започвайки от версия 42.9, съорганизаторите не могат да приключват срещите.Тази промяна предотвратява случайното приключване на срещи от съорганизаторите.Ако дадена организация иска да върне настройките така, че позволи съорганизаторите да прекратяват срещите, те могат да накарат своя CSM да подаде искане за осигуряване.

Пренареждане на участниците на сцената

Вече можете да пренаредите участниците, които сте преместили на сцената.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Интернет приложение/PWA за Chrome OS:Анотиране при споделяне на приложение

С вълнение обявяваме за първи път в отрасъла!Потребителите, присъединили се към интернет приложението Meetings или Meetings PWA for Chrome operating system, вече могат да анотират при споделяне на прозорец на приложение или раздел на Chrome.

Функционалност за уебинари

Проследяване откъде идват присъстващите в уебинара

Източниците на покани позволяват да видите откъде идват участниците, ако сте споделили връзките към уебинара на няколко места.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Споделеното съдържание в изгледа на сцена вече е по-голямо

Когато споделяте съдържание в среща или уебинар, споделеното съдържание вече е по-голямо, а видеото на говорещия – по-малко.Съотношението между съдържанието и видеата на говорителя е приблизително 70:30, но зависи от размера на вашите екрани и броя на говорителите на сцената.

Останалата част от потока на сцената работи по същия начин.

Симултанен превод:активиране и деактивиране на ad-hoc устен превод и задаване на език по подразбиране за планирани срещи, уебинари и срещи в лична стая

Симултанен превод се поддържа в срещи в лична стая.Можете да активирате тези настройки в предпочитанията за сайт.

Както за срещи в лична стая, така и за планирани срещи и уебинари, организаторите могат да активират и деактивират функцията за ad hoc устни преводи в среща, с лесно управление в движение.

Организаторите могат също да зададат езиков канал по подразбиране за всички в срещата (с изключение на преводачите) по време на планирането или в срещата.Това дава на организаторите повече контрол върху срещата за участниците и улеснява потребителите да получат устен превод в срещата.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Slidoработа

Увеличаване и намаляване на режим на представящия

Възможност за увеличаване и намаляване на опциите или резултатите от анкетата, когато сте в режим на представящ, за да видите още опции и да промените размера на текста.

Свободен текст – теми или групи

Типът отговори, които се подават до анкети със свободен текст, са групирани и организирани в категории.Предлага се в Slido Практическо обучение и е автоматично включено за акаунти за Cisco.Пускаме го за повече акаунти през следващите седмици.


 
Само клиенти, които не са с бета-версия, не могат да видят тази функция.

Нови настройки, налични в страничната лента на Webex

Вече са налични четири нови разгъващи се секции: „Общи“, „Поверителност“, „Въпроси и отговори на аудиторията“ и „Анкети“.Щракнете и отворете менюто Разширени настройки, което ви отвеждат до изскачащ прозорец за настройки на администратора.

Свободен текст – показвано име

Тази функция добавя опцията за показване на име, което е прикачено към отговор.След като участникът реши да добави името си, то се вижда в режим на администриране, участници и представяне.

Подобрения на устройства

Изключване на звука на видеото на сдвоено устройство от Webex Meetings

Ако се присъедините към среща чрез сдвоено устройство, можете да изключите или включите звука на видеото на устройството от приложението Webex.Можете също да скриете или покажете споделянето на съдържание на устройството.

Услуги след срещата

Глави в записаното видео

Ако използвате Webex Meetings и Webinars, вече можете да добавяте глави към запис и да ги споделяте с други хора.Това прави по-бързо и по-лесно преглеждането на записите, които са с по-голяма продължителност.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Webex Meetings за Android и iOS

Подобряване на достъпността при присъединяване и влизане

Подобрена е достъпността при присъединяване и влизане в мобилното приложение за срещи.

Webex Meetings за iOS

Webex Meetings:Поддръжка от ден 0 за iOS 16

Приложението Webex Meetings за iOS поддържа iOS 16 от ден 0, когато Apple отваря поддръжката за всички свои потребители.

Webex Meetings за Android

Може да се споделя PDF файл от мобилен телефон и таблет с Android

Подобно на потребителите на компютри, потребителите на мобилни устройства и таблети с Android вече могат да споделят PDF файл от устройството си.

Webex Meetings:Поддръжка от ден 0 за Android 13

Приложението Webex Meetings за Android поддържа Android 13 от ден 0, когато Google отваря поддръжката за всички свои потребители.

Административна работа

Администраторите могат да активират „Позволи записване за акаунт на организатор“ в сайтове, управлявани от Control Hub

В случай, че сте пропуснали актуализацията 42.8.5, администраторите могат да активират Позволи записване за акаунт на организатор в сайтове, управлявани от Control Hub.Тази функция е налична за сайтове, управлявани от администратор на сайта, и вече е налична и в сайтове, управлявани от Control Hub.

Тази функция позволява на хората без акаунт в сайта да поискат акаунт на организатор.

Свързана функция, с която администраторите да активират Позволяване на потребителите да искат допълнителни услуги, също е част от тази функция.


 

Можете да искате одобрения в Control Hub, като използвате раздела Заявки на центъра за известия в Control Hub.

Администраторите могат да активират записване за акаунт на организатор в сайтове, управлявани от Control Hub

Администраторите могат да активират Позволи записване за акаунт на организатор в сайтове, управлявани от Control Hub.Тази функция е налична за сайтове, управлявани от администратор на сайта, и вече е налична и в сайтове, управлявани от Control Hub.

Тази функция позволява на хората без акаунт в сайта да поискат акаунт на организатор.

Свързана функция, с която администраторите да активират Позволяване на потребителите да искат допълнителни услуги, също е част от тази функция.


 
Можете да искате одобрения в Control Hub, като използвате раздела „Заявки“ на центъра за известия в Control Hub.

Очаквайте през август 2022 г. (42.8)

Известия

В актуализация 42.8 има важни известия, които можете да прегледате в Известия за пакета Cisco Webex Meetings.

Акцентирани функции в тази актуализация

 • Подобрение на обхвата на шаблоните за уебинари

  Можете да използвате подобрения шаблон за уебинари, за да избегнете неколкократното извършване на едни и същи настройки.

  Преди това шаблонът за уебинари записваше само настройките на страницата за планиране (с изключение на настройката за регистрация и панелистите).В тази актуализация обаче шаблоните за уебинари имат допълнителни настройки с въпроси за регистриране (включително правила за одобрение), панелисти, имейл шаблон, целева страница за регистриране, материали за уебинара и настройка на тренировъчна сесия.Ако някое от тези полета не трябва да се записва, можете да го изключите, преди да запишете.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Оформлението за стриймване и записи се регулира по време на срещата и следва оформлението на сцената

  В среща с Webex вече можете динамично да настройвате оформлението за запис и стриймване в рамките на срещата.Можете също да запишете изгледа на сцената, който е синхронизиран за всички участници, и когато организатор на среща регулира синхронизирания изглед на сцена за всички участници, оформлението за запис или стриймване ще съответства на оформлението на сцената.

  Това особено помага при запис на класни стаи, където записаните видеа трябва да бъдат настроени по определен начин, или при запис на сесии за цялата фирма, където преводач на езика на знаците трябва да присъства на сцената.

 • Отделните сесии в срещи и уебинари са разширени, за да поддържат локални видео устройства

  Локално регистрираните видео устройства вече могат да бъдат премествани в отделни сесии в срещи и уебинари.

  Хората с видео устройства могат да преминават между главната сесия и отделните сесии с командата DTMF-*2.


   
  Хората, които използват локално видео устройство, в момента нямат механизъм за избор на отделни сесии, които са отворени за присъединяване от всеки.В тези случаи организаторите или съорганизатор трябва да зададат видео устройството към други отделни сесии.

   
  Тази функция е в независим график за издаване.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Проучване след края на уебинара

  Организаторите могат да определят въпросника и оформлението на проучването, когато настройват уебинар.

  Когато уебинарът приключи, участниците виждат проучването в основния си браузър.След като отговорите са били изпратени, домакините могат да ги изтеглят в портала на завършения уебинар.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Webex Scheduler за Outlook (добавка), автоматично актуализира срещите, когато използвате локален Exchange

  Локалните потребители на Exchange, които планират Webex срещи с Webex Scheduler (добавка), вече могат да провеждат срещи, които се актуализират автоматично в Webex, без да е необходимо да натискат бутона Актуализиране, ако внедрят или ако вече имат инсталирана хибридна календарна услуга за Microsoft Exchange.

 • Инструментът за планиране на Webex вече поддържа среди на GCC и GCC High

  Инструментът за планиране за Webex вече поддържа Government Community Cloud (GCC) и потребителите GCC High да планират, редактират и изтриват Webex срещи от Outlook.За да приложат тази функция, администраторите на сайта трябва да изберат GCC или GCC High въз основа на акаунта в Microsoft на своята организация и да упълномощят администраторите да се съгласят с Webex.


   
  Тази функция е активирана само за Webex for Government.

Услуги преди срещата

Еднократна идентификация (SSO) за добавката „Инструмент за планиране на Webex“ за Outlook

Влезте веднъж, няма нужда да се удостоверявате отново с идентификационните си данни за Microsoft Outlook, когато използвате добавката „Инструмент за планиране на Webex“ за Outlook за първи път.


 
Това работи само за упълномощени в облака и от администратор потребители, но не и при локално или индивидуално упълномощаване.

Webex Scheduler за Outlook (добавка), автоматично актуализира срещите, когато използвате локален Exchange

Локалните потребители на Exchange, които планират Webex срещи с Webex Scheduler (добавка), вече могат да провеждат срещи, които се актуализират автоматично в Webex, без да е необходимо да натискат бутона Актуализиране, ако внедрят или ако вече имат инсталирана хибридна календарна услуга за Microsoft Exchange.

Работа по време на срещата

Оформлението за стриймване и записи може да се регулира по време на срещата и следва оформлението на сцената

В среща с Webex вече можете динамично да настройвате оформлението за запис и стриймване в рамките на срещата.

Преки пътища за симултанен превод

Добавени са нови клавишни комбинации.

Име

Клавишни комбинации (Windows)

Клавишни комбинации (Mac)

Отваряне или затваряне на диалоговия прозорец за превод

Alt+Shift+W

Option+Command+W

Превключване на изходен език (само за преводачи)

Alt+Shift+H

Control+Command+H

Подобрена среда за работа при споделяне на камера като съдържание

В тази актуализация подобряваме средата за работа при споделяне на камера като съдържание.Вече, когато споделяте камера като съдържание, тя се показва директно в самия прозорец на срещата.Това улеснява следенето на видеата на участниците, панелите, приложенията и други!


 
Всички файлове или бели дъски, които в момента се споделят, се спират, когато изберете да споделите камера.По същия начин, ако споделяте камера като съдържание, тя се спира, ако се споделя файл или бяла дъска.

Езикова опция „Друг“ за симултанен превод

„Друг“ вече е включен като опция при избора на езици за симултанен превод.Тази актуализация все още не поддържа посочване на конкретен език по избор.Опцията просто посочва Друг, което позволява на потребителите да я задават за преводачи, които говорят езици, които не са част от стандартния списък.

Премахване на „Потвърждаване на Rich Media Player“ от менюто „Помощ“

В тази актуализация премахваме Потвърждаване на Rich Media Player от менюто „Помощ“ в Webex Meetings, Webinars, Events (класически) и Training, тъй като тази опция вече е остаряла.

Slidoе налична на устройства с Webex

Slidoвече е налична на устройства с Webex.За повече информация вижте Вградени приложения на устройства Boards и Desk на Webex

Функционалност за уебинари

Участникът не трябва да въвежда отново имейл или ИД за регистриране, преди да се присъедини към уебинар

Когато се присъединявате като участник, няма да е необходимо да въвеждате отново своя имейл или ИД за регистриране, преди да се присъедините към уебинар, в следните случаи:

 • Ако имате акаунт за Webex на текущия сайт и сте получили връзка за присъединяване, след като организаторът ви е поканил от уебинара, или сте се регистрирали за уебинара и сте одобрени от организатора.

 • Ако вече сте се присъединили или сте се регистрирали за уебинар по-рано и потребителското име и имейлът са получени от бисквитката.


 
Това се отнася за уебинар с изглед за уебкаст.

 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Страницата за регистриране за уебинар се актуализира след регистрацията

Когато се регистрирате за уебинар, ще видите следните актуализации:

 • Ако сте одобрени, ще видите по-смислени действия, например бутон за присъединяване, добавяне на уебинара към календара и изтегляне на материали.

 • Докато въвеждате информацията си и щраквате върху Изпращане, няма да виждате бутона Изпращане, докато одобрението ви чака, за да се избегне объркване поради двойно регистриране.Ако вашето изпращане е одобрено, ще видите бутона Присъединяване вместо Изпращане и можете да изтеглите материали за уебинара, ако организаторът ги е настроил.

Подобрение на обхвата на шаблоните за уебинари

Можете да използвате подобрения шаблон за уебинари, за да избегнете неколкократното извършване на едни и същи настройки.

Преди това шаблонът за уебинари записваше само настройките на страницата за планиране (с изключение на настройката за регистрация и панелистите).В тази актуализация обаче шаблоните за уебинари имат допълнителни настройки с въпроси за регистриране (включително правила за одобрение), панелисти, имейл шаблон, целева страница за регистриране, материали за уебинара и настройка на тренировъчна сесия.Ако някое от тези полета не трябва да се записва, можете да го изключите, преди да запишете.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Превръщане на уебинар в класическо събитие

Ще видите диалогов прозорец за превръщане на уебинарите и лента за съобщения в класическо събитие.

Проучване след края на уебинара

Организаторите могат да определят въпросника и оформлението на проучването, когато настройват уебинар.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Подобрения на устройства

Скриване на потребителите, които нямат видео, на видео устройствата

За локално регистрирани видео устройства и регистрирани в облака видео устройства от сериите DX, SX и MX можете да скриете хора, които са деактивирали видеото си.Това позволява по-ангажиращо видео изживяване, подобно на същата възможност, която съществува в приложението.

Когато участник без видео стане активен говорител, той се показва като балонче на активен говорителя с неговото име на екрана.След като спре да говори, балончето изчезва.

Хората могат да превключват това поведение на своите устройства, като използват # 5 на цифровата клавиатура.

Промяна на оформлението на срещата на сдвоено устройство от приложението Webex

Ако се присъедините към среща или повикване от сдвоена стая на Cisco, настолни устройства или мобилни устройства, можете да променяте оформлението на устройството само от приложението Webex.

Отделните сесии в Webex Meetings и Webex Webinars са разширени, за да поддържат локални регистрирани устройства

Локално регистрираните видео устройства вече могат да бъдат премествани в отделни сесии в срещи и уебинари.

За повече информация вижте акцентираните функции за тази актуализация.

Услуги след срещата

Избиране и изтегляне на няколко записа

Налични са няколко записа за изтегляне от интернет портала, като навигирате до Моите записи > Записи във вашия сайт на Webex.

Webex Meetings за iOS и Android

Оформлението за стриймване и записи вече може да се регулира по време на срещата и да следва оформлението на сцената

Подобно на приложението за настолни компютри, оформлението за стриймване и записи вече може да се регулира по време на срещата и да следва оформлението на сцената – вече налично за мобилни устройства.

Функционалност за VDI

Поддръжка на замъгляване на фона на видео във VDI на Webex Meetings за добавката за VDI на Dell ThinOS с Intel GPU

Вече е налична поддръжка на замъгляване на фона на видео във VDI на Webex Meetings за добавката за VDI на Dell ThinOS с Intel GPU.Системата трябва да отговаря на хардуерното изискване на функцията за фон на видео.Тази функция поддържа само замъгляване на фона и фоново изображение по подразбиране, но не и персонализирано фоново изображение на видеото или анимация на фона на видеото.

Интеграции на Webex Meetings

Интеграция със Salesforce – поддръжка за Webex Webinars

Маркетинговите специалисти могат да импортират регистрирани лица в Webex Webinars и присъстващи в Salesforce като контакти, потенциални клиенти или всякакъв друг персонализиран обект с няколко прости щраквания, без да напускат Salesforce.Маркетинговите екипи ще подобрят продуктивността чрез намаляване на времето, прекарано в ръчно въвеждане, и по-добра ангажираност с участниците в уебинара.

Интеграция на Webex Webinars за Oracle Eloqua

С фокус върху рационализирането на работните процеси през целия жизнен цикъл на клиентите – от осведомеността до лоялността – интеграцията между Webex Webinars и Oracle Eloqua вкарва подобрения в продуктивността на маркетинговите специалисти чрез конфигурируеми работни процеси.Това елиминира бариерите, свързани с данните, и ускорява превръщането на потенциалните клиенти в настоящи.Webex Webinars се интегрира безпроблемно с Oracle Eloqua, така че нашите клиенти да могат да се съсредоточат върху превръщането на потенциалните клиенти в настоящи, без да се налага да се притесняват за управлението на уебинарите.

Административна работа

Нулиране на сесиите в Webex

Тази функция ви позволява да излезете от всички екземпляри на приложението си Webex Meetings.

Премахването на маркерите за обновяване на Webex ви принуждава да излезете от всеки екземпляр на приложението Webex Meetings, в който сте влезли.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Отделни настройки на администратора за Webex Assistant и панела „Субтитри и акценти“

Настройките на администратора за активиране на Webex Assistant и активиране на панела „Субтитри и акценти“ вече могат да бъдат зададени независимо.Например администраторите могат да деактивират панела „Субтитри и акценти“, докато Webex Assistant е активиран – в такъв случай панелът „Субтитри и акценти“ няма да се показва в срещите, освен когато домакинът включи Webex Assistant.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

API на Webex Meetings

Поддръжка на персонализируеми регистрационни формуляри

Осигурете на клиентите възможност да отговарят на персонализируеми въпроси за регистриране, като използват API за Meetings и Webinars.

Възможност на администратора да извлича записите на всички потребители за сайт

Вече предоставяме възможност на администраторите и служителите по съответствието да извличат всички записи за даден сайт.Това е възможно с помощта на новата крайна точка /admin/recordings.С тази функция допълнително укрепваме сигурността и степента на съответствие на платформата.

Персонализирани въпроси за регистриране за Webinars и Meetings

В момента, ако използвате API за срещи, можете да изберете на какви въпроси за регистриране се изисква отговор, за да може участникът да се регистрира за среща или уебинар.Тези въпроси за регистриране могат да бъдат избрани от стандартния списък с въпроси за регистриране, предоставен от Webex.В тази актуализация API модулите са подобрени, за да ви позволят да извлечете списък с персонализирани въпроси, създадени на сайтовете на Webex, както и да избирате кои от тези създадени по избор въпроси са нужни за регистрация при насрочване на среща или уебинар.

Актуализации на Webex for Government

Инструментът за планиране на Webex вече поддържа среди на GCC и GCC High

Инструментът за планиране за Webex вече поддържа Government Community Cloud (GCC) и потребителите GCC High да планират, редактират и изтриват Webex срещи от Outlook.За да приложат тази функция, администраторите на сайта трябва да изберат GCC или GCC High въз основа на акаунта в Microsoft на своята организация и да упълномощят администраторите да се съгласят с Webex.


 
Тази функция е активирана само за Webex for Government.

Очаквайте през юли 2022 г. (42.7)

Известия

В актуализация 42.7 има важни известия, които можете да прегледате в Известия за пакета Cisco Webex Meetings.

Акцентирани функции в тази актуализация

 • Подобрение в Webex Meetings Apple CarPlay UX

  Потребителите на Webex Meetings могат да видят предстоящите си срещи, след като свържат своя iPhone с таблото за управление на Apple CarPlay и могат да се присъединят към срещата с едно щракване.

 • Споделяне, изключване и включване на звука в срещи с Webex директно от лентата на задачите в Windows 11

  С Windows 11, Webex Meetings вече ви позволява да споделяте приложения директно от лентата на задачите.Това включва също изключване и включване на звука от лентата на задачите.Задръжте курсора на мишката над приложението в лентата на задачите, и се появява изскачащ прозорец с опцията за споделяне на приложението в Webex.

 • Завладяващо споделяне на видео устройства


   
  Първоначално беше съобщено, че тази функция ще бъде налична в 42.7, но има забавяне, така че ще бъде достъпна през август.

  Потребителите на локално регистрирани видео устройства като DX, SX и MX в облака, вече могат да виждат представящите пред споделеното съдържание.


   
  Преди това тази функционалност беше налична само в настолното приложение.

   
  Тази функция не се поддържа за Webex for Government.

 • Присъстващите могат да чуват музика по време на тренировъчна сесия в уебинар

  Организаторът може да качи музикален файл в процеса на планиране, а когато започне тренировъчната сесия, този музикален файл се възпроизвежда по подразбиране за присъстващите.Присъстващите могат да изключат звука на музиката, ако е необходимо.


   
  Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.
 • Интернет приложение и PWA за Chrome OS:премахването на фонов шум вече е възможно във Firefox, Chrome 97+ и Edge 97+

  Преди това опцията за премахване на шума на Webex смарт аудио беше налична само при поискване.В тази актуализация с вълнение обявяваме, че тази опция вече е налична по подразбиране във Firefox, Chrome 97+, Edge 97+ и PWA за Chrome OS.


   
  За да използвате тази функция в Safari и по-стари версии на Chrome/Edge, тя все още трябва да бъде активирана при поискване.
 • Slidoактуализации

  Има няколко Slido подобрения, които предстоят този месец.Вижте раздела за работа в срещата за повече информация.За повече подробности за продукта вижте https://community.sli.do/product-news-23.


   

  Slidoизданията не зависят от цикъла на надстройване на Webex.

Услуги преди срещата

Статистическите данни за аудио и видео са преместени в настройките на срещата

В приложенията за настолни компютри Meetings и Webinars консолидирахме Статистическите данни за аудио и видео в настройките за срещи.Тези настройки могат да бъдат намерени в раздела Статистика.

Споделяне, изключване и включване на звука в срещи с Webex директно от лентата на задачите в Windows 11

С Windows 11, Webex Meetings вече ви позволява да споделяте приложения директно от лентата на задачите.Това включва също изключване и включване на звука от лентата на задачите.Задръжте курсора на мишката над приложението в лентата на задачите, и се появява изскачащ прозорец с опцията за споделяне на приложението в Webex.

Присъстващите могат да чуват музика по време на тренировъчна сесия в уебинар

Организаторът може да качи музикален файл в процеса на планиране, а когато започне тренировъчната сесия, този музикален файл се възпроизвежда по подразбиране за присъстващите.Присъстващите могат да изключат звука на музиката, ако е необходимо.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Тренировъчна сесия – добавяне на текстово съобщение в уебинар

Организаторът вече може да редактира съобщението, което участниците виждат, когато се провежда тренировъчна сесия.

Организаторите могат да персонализират съдържанието и местоположението на съобщението в процеса на планиране.Когато тренировъчната сесия започне, това съобщение се показва на участниците.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Webex вече поддържа езици „от дясно наляво“, включително иврит и арабски

В момента Webex не поддържа езици, които се четат от дясно наляво (RTL).В тази актуализация добавяме поддръжка за RTL езици, като се започне с арабски и иврит.

Работа по време на срещата

Подобряване на откриването на вградени приложения

Актуализираме галерията с приложения със следните промени:

 1. Всяко приложение в галерията с приложения има кратко изявление или описание, които описва какво прави приложението.

 2. Потребителят може да извърши търсене за приложение (локално търсене).

 3. Галерията с приложения има два раздела – Моите приложения и Откриване.

  • В раздела „Моите приложения“:

   • Потребителят може да избере предпочитано приложение. Предпочитаните трябва да се съхраняват и съгласуват в различните работни потоци (срещи и съобщения), както и на различни устройства.

   • Освен избиране на предпочитано приложение, разделът „Моите приложения“ показва и приложения, предложени за потребителя.Предложенията за вас включват актуални приложения и приложенията, които потребителят е използвал наскоро.

  • Разделът „Откриване“ е наличен за всички други вградени приложения.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Нова клавишна комбинация за избор на няколко приложения за споделяне

В прозореца Споделяне на съдържание на настолното приложение вече можете да задържите Shift в Windows и Command за Mac, за да изберете няколко приложения в Meetings и Webinars.

Интернет приложение и PWA за Chrome OS:премахването на фонов шум вече е възможно във Firefox, Chrome 97+ и Edge 97

Преди това опцията за премахване на шума на Webex смарт аудио беше налична само при поискване.В тази актуализация с вълнение обявяваме, че тази опция вече е налична по подразбиране във Firefox, Chrome 97+, Edge 97+ и PWA за Chrome OS.


 
За да използвате тази функция в Safari и по-стари версии на Chrome/Edge, тя все още трябва да бъде активирана при поискване.

Интернет приложение и PWA за Chrome:споделяне на 4K съдържание

Подобно на приложението за настолни компютри, участниците, които са се присъединили от интернет приложението Meetings или PWA for Chrome OS, вече могат да споделят 4K съдържание в срещите и уебинарите.

Други браузъри, като Safari и Firefox, ще продължат да поддържат споделяне до 1080p.

Интернет приложение и PWA за Chrome OS:подобрено качество на мултимедията, когато TCP/UDP е блокиран

Подобрихме качеството на мултимедията на интернет приложението Meetings за потребители, които са блокирали TCP или UDP, които преди това може да са претърпели влошаване на споделянето на аудио, видео и съдържание.


 
Първоначално беше съобщено, че това ограничение съществува, но към момента това е поправено.

Поради текущо ограничение в Safari и Firefox, ако използвате прокси сървър в конфигурацията на браузъра си, може да не се възползвате от тази промяна, когато използвате тези браузъри.

Всеки може да стартира Slido в Webex Meetings

Какво означава това?

 • Вече не е нужно да сте организатор или съорганизатор, за да стартирате Slido.

 • Участниците в същата организация като организатора могат да стартиратSlido

 • Организаторът може да отмени Slido на всички в срещата

 • Организаторът може да активира и деактивира възможността всеки да добавя Slido в срещата

Ето статията за помощ на Slido общността относно тази нова функция

Можете да изпратите вашите отзиви на experience@slido.com

Вътрешен потребител на Cisco може да изпрати обратна връзка в портала на Aha! –има опция Slido

За повече подробности за продукта вижте Slido Новини за продукта

Подобрения в мултимедията

Специализирани диапазони на портовете за генериране на мрежи

В тази актуализация променяме номерата на мрежовите портове, които използваме за иницииране на мултимедийни потоци.Това позволява на клиентите да маркират по подходящ начин мрежовите пакети на Meetings за аудио и видео качество на услугата (QoS), за да приоритизират правилно мултимедията на Webex в своята мрежа.

Тези нови диапазони портове също привеждат приложенията за срещи в съответствие с останалата част от нашето портфолио от продукти за сътрудничество.

Приложението Meetings вече генерира мултимедиен трафик в следните специални портове:

Аудио – от 52000 до 52049

Видео– от 52100 до 52199

Диапазонът видео портове се използва както за основното видео, така и за споделяне на съдържание чрез видео.


 
Тази функция е в независим график за издаване.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Подобрения на устройства

Завладяващо споделяне на видео устройства

Потребителите на локално регистрирани видео устройства вече могат да виждат представящите пред споделеното съдържание.


 
Преди това тази функционалност беше налична само в настолното и мобилното приложение.

Дистанционно управление на превода на устройство (Mac)

Когато приложението Webex Meetings за Windows е сдвоено с ново регистрирано в облака устройство, което се поддържа за симултанен превод (само изглед на присъстващите), контролите за превод могат да бъдат превключвани дистанционно в приложението (или директно на устройството).

Услуги след срещата

Отчетът за присъствие на уебинар включва имейл адрес

След като даден уебинар приключи, отчетът за присъствие от уебинари с изглед на уебкаст съдържа и колоната с имейл адреса на присъстващите, което улеснява точното идентифициране на това кои са присъстващите, и присъединяването към друг отчет.

Webex Meetings за iOS и Android

Влизане в портала на Facebook с помощта на QR код и шестцифрен ПИН код

Потребителите на портала на Facebook могат да влизат с помощта на QR код или шестцифрен ПИН код, което улеснява влизането им.

Webex Meetings за iOS

Подобрение в Webex Meetings Apple CarPlay UX

Потребителите на Webex Meetings могат да видят предстоящите си срещи, след като свържат своя iPhone с таблото за управление на Apple CarPlay и могат да се присъединят към срещата с едно щракване.

Webex Meetings за Android

Поддръжка на виртуален фон за GIF и MP4 анимация

Подобно на компютъра и iOS, Android вече поддържа виртуален фон във формат MP4.GIF в момента не се поддържа на Android.

Функционалност за VDI

Тримесечно издание и поддръжка на N-7 на добавката за VDI

Актуализациите на VDI за Meetings сега се случват на тримесечие.На всеки четири месеца има нова актуализация за добавката за VDI, която е съгласувана с бавния канал (4x.2, 4x.6, 4x.10).Всяка добавка поддържа осем по-високи версии на приложението Meetings. Например добавката 42.6 за VDI е съвместима с приложението Meetings 42.6 – 43.1.

Междувременно добавката за VDI е съвместима с предишната версия от бавен канал.Например добавката 42.10 за VDI също така поддържа приложението Meetings 42.6.

Административна работа

Иновации за проверка на повече административни дейности в регистрационния файл за проверка на администраторите на Control Hub

Обновихме старата конфигурация на „Администрация на сайта“ и преместихме опциите за администрация на сайта в Control Hub.Администраторът може да отиде на „Административни дейности“ в Control Hub, за да извърши проверка на тези дейности.В тази актуализация се обхващат всички опции, свързани със срещи с Webex Meetings и Webinars в управляваните от Control Hub сайтове.

Опция за деактивиране на всички имейли след среща

Съществуващата настройка за администриране на сайта за Изпращане на имейл за известия вече контролира потока от известия по имейл както за имейли, генерирани от запис, така и за други имейли със съдържание след срещате (акценти и препис от срещата).С тази настройка всички имейли след срещата могат да бъдат активирани или деактивирани с помощта на един превключвател.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.

Функция за съответствие за ИТ администраторите, с която да блокират използването на VoIP в срещи за техните регулирани потребители

Тази функция за съответствие позволява на ИТ администраторите да попречат на потребителите от тяхната фирма да използват VoIP за присъединяване към срещи.ИТ администраторите могат да изберат конкретен потребител, група потребители и настройка за външна среща на ниво организация, за които да се прилагат тези настройки.Тази нова настройка е част от шаблона за настройки на Control Hub.


 
За да използвате тази функция, трябва да актуализирате до най-новата версия на настолното приложение Webex Meetings.

Администраторите на сайта могат да задават дали уебинарите трябва да имат цифрова парола за потребителите, които се присъединяват от телефон

Уебинарите в Webex вече позволяват на администраторите на сайта да конфигурират, ако потребителите, които набират, трябва да въведат ИД на цифрова парола в допълнение към задължителния код за достъп.Преди това беше наложено потребителите, които набират, да въвеждат както цифрова парола, така и код за достъп.Освен това цифровата парола може да се конфигурира от администраторите на сайта.


 
Тази функция се предлага със забавен цикъл на въвеждане.Проверете status.webex.com/maintenance, за да видите кога ще се предлага за вашия сайт.