å starte et personlig rom møte fra menyen delta Webex er bare tilgjengelig for enheter i personlig modus.

Enheten må startes på nytt for å gjenspeile endringer i det personlige møte rommet.

Når det bare er én deltaker, vil møtet slutte etter 30 minutter hvis det ikke er noen interaksjon.

1

Trykk på slå sammen Webex -knappen På Start skjermen.

2

Berør Start møte.

Nå har møtet startet, og andre kan bli med.