Pokretanje sastanka lične sobe iz menija "Pridruživanje Webex je dostupno samo za uređaje u ličnom režimu.

Uređaj je potrebno ponovo pokrenuti da bi odrazio promene u ličnoj sali za sastanke.

Kada postoji samo jedan učesnik, sastanak će se završiti posle 30 minuta ako ne bude interakcije.

1

Dodirnite dugme pridruži Webex Na početnom ekranu.

2

Dodirnite Započni sastanak .

Sada je vaš sastanak počeo i drugi mogu da se pridruže.