Het starten van een persoonlijke kamer vergadering vanuit het menu Webex deel nemen is alleen beschikbaar voor apparaten in de persoonlijke modus.

Het apparaat moet opnieuw worden opgestart om de wijzigingen in de persoonlijke Vergader ruimte weer te geven.

Als er slechts één deel nemer is, wordt de vergadering beëindigd na 30 minuten als er geen interactie is.

1

Tik op deel nemen Webex knop In het Start scherm.

2

Tik op Vergadering starten.

De vergadering is nu gestart en anderen kunnen hieraan deelnemen.