Rozpoczęcie osobistego spotkania w pokoju za pomocą menu dołącz Webex jest dostępne tylko w przypadku urządzeń w trybie osobistym.

Aby odzwierciedlić zmiany w pokoju spotkań osobistych, należy ponownie uruchomić urządzenie

W przypadku tylko jednego uczestnika spotkanie kończy się po 30 minutach, jeśli nie będzie żadnej interakcji

1

Dotknij przycisku Webex łączenia Na ekranie głównym.

2

Stuknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Teraz Twoje spotkanie zostało rozpoczęte i inni mogą do niego dołączyć.