Стартирането на лично събрание на стаята от менюто Join Webex е достъпно само за устройства в личен режим.

Устройството трябва да бъде рестартирано, за да отрази промените в заседателната зала Personal.

Когато има само един участник, срещата ще приключи след 30 минути, ако няма взаимодействие.

1

Докоснете Присъединяване към Webex бутон на началния екран.

2

Докоснете Start Meeting (Стартиране на среща).

Срещата ви започва сега и други могат да се присъединят.