הפעלת פגישת חדר אישי מהתפריט Join Webex זמינה רק למכשירים במצב אישי.

יש להפעיל מחדש את ההתקן כדי לשקף את השינויים בחדר הפגישות האישי.

כאשר יש רק משתתף אחד, הפגישה תסתיים לאחר 30 דקות אם אין אינטראקציה.

1

לחצן הקש על הצטרף לWebex במסך הבית.

2

הקש על התחל פגישה .

כעת הפגישה החלה ואחרים יכולים להצטרף.