Можете да компресирате изображения или видео, които споделяте, които са по-големи от 5 МБ.

Преди да започнете

Уверете се, че вашият iPhone или iPad е настроен да използва най-съвместимите файлови формати. На устройството си отидете в Настройки > Камера > Формати и след това докоснете Най-съвместими. Вижте сайта за поддръжка на Apple, ако имате нужда от повече информация за форматите на Файл с изображения с висока ефективност (HEIF).

1

Докоснете снимката на потребителския си профил и след това изберете Настройки > съобщения> Изпращане на намален размер на файла.

2

Под Настройки за компресияизберете:

  • Никога— Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, никога не се компресират.

  • Попитайте— Ще бъдете попитани дали искате да компресирате изображения и видеоклипове, когато ги изпращате.

  • Винаги—Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, винаги се компресират.


 

Можете да промените настройките по всяко време.

Можете да компресирате изображения или видео, които споделяте, които са по-големи от 5 МБ.

1

Докоснете снимката на потребителския си профил и след това изберете Настройки > съобщения> Изпращане на намален размер на файла.

2

Под Изпращане на намален размер на файлаизберете:

  • Никога— Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, никога не се компресират.

  • Попитайте— Ще бъдете попитани дали искате да компресирате изображения и видеоклипове, когато ги изпращате.

  • Винаги—Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, винаги се компресират.


 

Можете да промените настройките по всяко време.