באפשרותך לדחוס תמונות או סרטונים שאתה משתף, הגדולים מ- 5 MB.

לפני שתתחיל

ודאו שה-iPhone או ה-iPad מוגדרים לשימוש בפורמטי הקבצים התואמים ביותר. במכשיר שלך, עבור אל הגדרות > פורמטים> מצלמה ולאחר מכן הקש על התואם ביותר. עיין באתר התמיכה של Apple אם אתה זקוק למידע נוסף על פורמטים של קובץ תמונה ביעילות גבוהה (HEIF).

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > העברת הודעות > שלח גודלקובץ מופחת.

2

תחת הגדרותדחיסה, בחר:

  • לעולם לא– תמונות וסרטי וידאו שאתה שולח לעולם אינם דחוסים.

  • שאל– תישאל אם ברצונך לדחוס תמונות וסרטונים כשאתה שולח אותם.

  • תמיד– תמונות וסרטוני וידאו שאתה שולח תמיד דחוסים.


 

באפשרותך לשנות את ההגדרות בכל עת.

באפשרותך לדחוס תמונות או סרטונים שאתה משתף, הגדולים מ- 5 MB.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > העברת הודעות > שלח גודלקובץ מופחת.

2

תחת שלח גודלקובץ מופחת, בחר:

  • לעולם לא– תמונות וסרטי וידאו שאתה שולח לעולם אינם דחוסים.

  • שאל– תישאל אם ברצונך לדחוס תמונות וסרטונים כשאתה שולח אותם.

  • תמיד– תמונות וסרטוני וידאו שאתה שולח תמיד דחוסים.


 

באפשרותך לשנות את ההגדרות בכל עת.