Du kan komprimere bilder eller video du deler, som er større enn 5 MB.

Før du starter

Forsikre deg om at iPhone eller iPad er satt til å bruke de mest kompatible filformatene. Gå til Innstillinger > Camera > Formatsenheten, og tapp deretter Mest kompatibel. Se Apples nettsted for kundestøtte hvis du trenger mer informasjon om HEIF-formater (High Efficiency Image File).

1

Tapp profilbildetditt , og velg deretter Innstillinger > Meldinger > Send redusert filstørrelse.

2

Velg:

  • Aldri– Bilder og videoer du sender, komprimeres aldri.

  • Spør– Du blir spurt om du vil komprimere bilder og videoer når du sender dem.

  • Alltid– Bilder og videoer du sender, komprimeres alltid.


 

Du kan endre innstillingene når som helst.

Du kan komprimere bilder eller video du deler, som er større enn 5 MB.

1

Tapp profilbildetditt , og velg deretter Innstillinger > Meldinger > Send redusert filstørrelse.

2

Velg:

  • Aldri– Bilder og videoer du sender, komprimeres aldri.

  • Spør– Du blir spurt om du vil komprimere bilder og videoer når du sender dem.

  • Alltid– Bilder og videoer du sender, komprimeres alltid.


 

Du kan endre innstillingene når som helst.