Možete da komprimujete slike ili video zapise koje delite, a koji su veći od 5 MB.

Pre nego što počneš

Uverite se da su vaš iPhone ili iPad podešeni da koriste najsimpatibilnije formate datoteka. Na uređaju izaberite stavku Postavke i > > formate , a zatim dodirnite stavku Najsimpatibilnije. Pogledajte Apple-ovu lokaciju za podršku ako vam je potrebno više informacija o formatima datoteka slike visoke efikasnosti (HEIF).

1

Dodirnite sliku profila , azatim izaberite stavke > Poruke > Pošalji smanjenu veličinu datoteke.

2

U okviru Postavkekomprimovanja izaberite:

  • Nikada– Slike i video zapisi koje šaljete nikada neće biti komprimovani.

  • Pitajte– Bićete upitani da li želite da komprimujete slike i video zapise kada ih šaljete.

  • Uvek– Slike i video zapisi koje šaljete su uvek komprimovani.


 

Postavke možete da promenite u bilo kom trenutku.

Možete da komprimujete slike ili video zapise koje delite, a koji su veći od 5 MB.

1

Dodirnite sliku profila , azatim izaberite stavke > Poruke > Pošalji smanjenu veličinu datoteke.

2

U okviru Pošalji smanjenu veličinudatoteke izaberite:

  • Nikada– Slike i video zapisi koje šaljete nikada neće biti komprimovani.

  • Pitajte– Bićete upitani da li želite da komprimujete slike i video zapise kada ih šaljete.

  • Uvek– Slike i video zapisi koje šaljete su uvek komprimovani.


 

Postavke možete da promenite u bilo kom trenutku.