Overzicht van Iemand toestaan vergaderingen namens u te plannen

Als u iemand toestemming wilt geven aan een andere host om uw Webex-vergaderingen vanuit Microsoft Outlook voor Microsoft Exchange te beheren, moet u hen eerst planningsrechten geven op uw Webex-site. Vervolgens kunt u uw agenda delen en de andere host toewijzen als een gedelegeerde in Microsoft Outlook. Als u Microsoft Outlook gebruikt met een Microsoft 365-account, hoeft u de andere host alleen toe te wijzen als gedelegeerde in Microsoft Outlook.

De gedelegeerde moet een hostaccount hebben en een Webex-Productiviteitstools laten installeren.

De ondersteuning voor Mac-Productiviteitstools

De laatste release voor Productiviteitstools voor Mac is 41.5 omdat Microsoft informatie op basis van invoegversies wil blokkeren in Mac Outlook, medio mei. Mac-gebaseerde klanten van Outlook die Webex willen gebruiken , dienen over te gaan naar de Webex-scheduler.

Webex Productiviteitstools is een afzonderlijk pakket van de Webex Meetings-desktop-app vanaf 39.10. Productiviteitstools biedt geen ondersteuning meer voor integraties met IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer en Skype voor Bedrijven vanaf 41.2.

Planningsrechten instellen in Microsoft Outlook

1

Selecteer vanuit de agenda in Microsoft Outlook Agenda delen > Calendar vanaf het lint op de startagenda.

2

Klik op Toevoegen.

3

Voer de naam of het e-mailadres in van de persoon die u wilt toewijzen als een gedelegeerde, klik op Toevoegenen klik vervolgens op OK.

4

Selecteer Gedelegeerde in de lijst met toestemmingen en klik op OK.

Een gedelegeerde toewijzen vanuit het menu Toestemmingen voor agenda.

1

Selecteer vanuit de agenda in Microsoft Outlook Agendamachtigingen vanuit het lint Start.

2

Selecteer het tabblad Toestemmingen in het venster Eigenschappen.

3

Voer de naam of het e-mailadres in van de persoon die u wilt toewijzen als een gedelegeerde.

4

Open het vervolgkeuzemenu Toestemmingen, selecteer Gedelegeerdenen klik vervolgens op Toevoegen.

5

Klik op Gereed.

1

Selecteer Agenda vanuit de Microsoft Office-web-app .

2

Klik onder Mijn agenda'sop het pictogram Meer opties naast Agenda en selecteer vervolgens Delen en toestemmingen.

3

Voer de naam of het e-mailadres in van de persoon die u wilt toevoegen als gedelegeerde.

4

Selecteer Gedelegeerde in het vervolgkeuzemenu Toestemmingen en klik vervolgens op Delen.