1

Když s někým telefonujete, vyberte Další možnostia pak zvolte Konference.

2

Zadejte jméno, částečné jméno nebo telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat k hovoru, vyberte osobu z výsledků hledání a pak vyberte Volat.

První osoba je pozastavena.
3

Když další osoba přijme hovor, vyberte Sloučit hovor a zkombinujte oba hovory do jednoho.