1

Gdy prowadzisz z kimś rozmowę telefoniczną, wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Konferencja.

2

Wprowadź imię i nazwisko, częściowe imię i nazwisko lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać do połączenia, wybierz tę osobę z wyników wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Połącz.

Pierwsza osoba zostaje zawieszona.
3

Gdy dodatkowa osoba odbierze połączenie, wybierz pozycję Scal połączenie , aby połączyć dwa połączenia w jedno.