1

När du är i ett telefonsamtal med någon väljer du Fler alternativ och väljer sedan Konferens.

2

Ange namn, delvis namn eller telefonnummer för den person som du vill lägga till i samtalet, välj personen i sökresultaten och välj sedan Ring.

Den första personen har parkerats.
3

När den ytterligare personen besvarar samtalet väljer du Slå ihop samtal för att kombinera de två samtalen i ett.