1

Webex sitenizde oturum açın.

2

Planlama için Tercihler > gidin.

3

Planlama izni kutusuna, sizin için planlama yapmak istediğiniz toplantı sahiplerinin e-posta adreslerini girin.

E-posta adreslerini virgülle veya noktalı virgülle ayırın


 

En fazla 20 toplantı sahibi seçin.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.