1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Отидете на Предпочитания > Планиране.

3

В Разрешение за планиране въведете имейл адресите на хостовете, на които искате да разрешите да планират вместо вас.

Разделете няколко адреса със запетая или точка и запетая.


 

Можете да изберете максимум 20 хоста.

4

Щракнете върху Запиши.