1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Iść do Preferencje > Planowanie.

3

w Zezwolenie na planowanie wpisz adresy e-mail hostów, którym chcesz zezwolić na planowanie.

Oddziel adresy przecinkami lub średnikami.


 

Możesz wybrać maksymalnie 20 hostów.

4

Kliknij opcję Zapisz.