1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Idite na Podešavanja > Zakazivanje.

3

U okviru za autorizaciju zakazivanja unesite imejl adrese domaćina koje želite da dozvolite da zakažu termin za vas.

Odvojite više adresa zarezom ili podpičju.


 

Možete odabrati najviše 20 domaćina.

4

Kliknite na Sačuvaj.