Innan du börjar

Se Jämför upplevelser iWebex Webinars för att bestämma vilken deltagarupplevelse som passar bäst för dinWebinar.

1

Logga in på dinWebex-webbplatsoch välj sedan Schemalägg ett webbsinar.

2

AngeWebinarinformation som ämne , webbsinarlösenord, datum och tid.

3

För planer som stöder 3 000 eller fler användare, välj om du vill ha enwebbsinar i webcast-vy.Webbsnakar i webbsändningsvyingår endast i planer som stöder 3 000 eller fler användare.Webbsnakar i webbsändningsvyär inte tillgängliga förWebex för myndigheter.


 

Om du har fler än 10 000 deltagare markeras Webcast-vyn för deltagare automatiskt.

4

För att hjälpa till att behållaWebinarFungerar som det ska kan du bjuda in panelmedlemmar som ämnesexperter.

5

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassa ljudalternativ, kräva registrering, hålla en övningssessionmed mera.

6

Klicka på Schemalägg.

Nästa steg

När du har schemalagt webbsinar och inbjudna panelmedlemmar kan du lägga till deltagare, antingen individuellt eller genom att importera flera deltagare från en eller flera CSV-filer. För mer information, se Lägg till deltagare i Webex Webinars.

1

Logga in på dinWebex-webbplats, välj Möten, leta upp dinWebinaroch väljer Starta webbsinar.

Om du är värd för ettwebbsinar i webcast-vy, när du är redo att starta sändningen, klicka på Starta webcast, välj streaming-layout och klicka sedan på Gå live.

När du bjuds in till enWebinar, värden skickar dig en e-postinbjudan. Du kan registrera dig för och delta i ettWebinarfrån inbjudan.

1

Öppna e-postinbjudan som värden har skickat till dig.

2

Kom ihåg följande:

  • Om registrering krävs klickar du på Registrera, anger ditt namn och din e-postadress och öppnar e-postbekräftelsen när registreringen har godkänts.
  • Om registrering inte krävs väljer du Delta i webbsinar, anger ditt namn och din e-postadress och klickar på Delta i webbsinar.

När du deltar i ettwebbsinar i webcast-vy, öppnas i din webbläsare och börjar när värden börjar strömma webbsändningen.

Vad du kan göra i ettWebinarvarierar beroende på vilken roll du har tilldelats. Värdar och cohosts kan tilldela roller till mötesdeltagare för att skapa en interaktiv och engagerande upplevelse. Värdar kan också tilldela olika chattprivilegier till deltagare och panelmedlemmar. Mer information om de specifika behörigheterna och ansvarsområdena för varje roll finns i Roller iWebex Webinars.

Värd

Värdar schemalägger och hanterarWebinar. De kan tilldela roller till mötesdeltagare, samt många av samma behörigheter som de andra rollerna.

Medvärd

Cohosts har många av samma behörigheter som värden. Detta gör det möjligt för dem att hjälpa värden att hantera ettWebinareller starta dem om värden är försenad.

Diskussionsdeltagare

Panelmedlemmar är ämnesexperterna som talar på dinWebinar. De kan besvara frågor, chatta offentligt och privat med mera för att modereraWebinar.

Presentatörer

Presentatörer är ämnesexperterna som talar på dinWebinarsom kan dela innehåll med alla mötesdeltagare.

Antecknare

Antecknare för att skriva och publicera anteckningar, som kan hänvisas till i framtiden eller tillhandahålla en sammanfattning för personer som inte kunde delta i tWebinar.

Deltagare

Deltagarna är deltagarna som deltar i tWebinar.

Du kan ansluta ditt ljud så att deltagarna kan höra dig. Lär dig att justera dina ljudinställningar och stänga av och slå på ditt ljud under enWebinar.
1

Klicka på ljudanslutningsalternativen i förhandsgranskningsfönstret.

2

Välj hur du vill höra ljudet:

  • Använd datorljud— Använd din dator med hörlurar eller högtalare. Detta är standardtypen för ljudanslutning.

    Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

  • Ring mig på– Ange eller välj telefonnumret som du villWebinarför att ringa.

  • Inringning– ring in från din telefon närWebinarStartar. En lista över globala inringningsnummer visas när du deltar i tWebinar.

  • Anslut inte till ljud– Du kommer inte att höra något ljud iWebinarvia din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är iWebinarmen vill använda din dator för att dela innehåll.


 
De tillgängliga ljudalternativen kan variera beroende på din -webbplats och ditt konto. Kontakta din webbplatsadministratör om du har några frågor.
Tillwebbseminarieri webbsändningsvyn använder värden, cohost(erna) och paneldeltatörerWebexljud. Deltagarna kan endast använda VoIP.
3

Om du vill ansluta till tWebinarnär du har ljudet avstängt klickar du på Stäng av ljud.

Du ser Slå på ljud när mikrofonen är avstängd. Klicka på Slå på ljud när du vill tala iWebinar. Du kan även trycka på blanksteg för att tillfälligt slå på ljudet underWebinar.

Om du deltar i ettWebinarsom deltagare kommer du automatiskt att delta iWebinarmed ljudet av. Endast värden eller cohost kan slå på ditt ljud.Webbs?sar i webbsändningsvydeltagare kan inte ansluta till ljud.

Anslut till video så att deltagarna kan se dig under ettWebinar.

 

Deltagare kan inte ansluta till video före eller under ettWebinar.

1

Om du vill ansluta till tWebinarnär videon är avstängd klickar du på Stoppa video

Du ser Starta video när din video är avstängd.

2

Klicka på Starta video när du vill visa din video.

Som standard visas din egen videobild i den spegelvända visningen. Du kan stänga av den spegelvända vyn om du vill se dig själv i din egen video på samma sätt som andra mötesdeltagare ser dig.

3

Klicka på Delta i webbsinar.

Dela innehåll från din enhet för att behållaWebinardeltagare informerade och engagerade. Du kan dela hela din skärm med andra eller välja vilka filer och program du vill dela så att du kan hålla allt annat privat.


 

Deltagare kan inte dela innehåll från sina enheter med andraWebinardeltagare.

1

Välj Dela påWebinarkontroller och välja vad du delar med dina deltagare.

Dela innehåll

Mer information om hur du delar din skärm, ett program, en fil eller en whiteboard finns i Dela innehåll under möten och händelser.

Dinwebbseminarierär viktiga. Om inte hela teamet kan finnas där eller om du vill göra en inspelningwebbseminariertillgänglig spelar du in dinWebinarför att dela senare. I inspelningen ingår ljud, video och presentationer.

När du schemalägger enWebinarkan du aktivera automatisk inspelning för att börja när den startar. Din webbplatsadministratör kan även ha aktiverat automatisk inspelning för din webbplats.

Automatisk transkribering av ljudet är påslagen som standard. Du kan slå på den igen om den har stängts av eller så kan du bara slå på den för specifika användare. För mer information, se Aktivera inspelningsutskrifter i Webex Meetings, Webex Webinars och Webex Events (klassisk).

1

När du är i dittWebinarväljer du Spela inoch klickar på Spela in.

Du och deltagarna ser inspelningsindikatorn högst upp till höger påWebex Webinarsapp.

NärWebinarslutar får du ett e-postmeddelande med inspelningslänken. Inspelningen kommer oftast fram inom 24 timmar efterWebinarhar avslutats, men detta varierar beroende på inspelningens storlek, webbplatsens bandbredd och andra faktorer.

Du kan hämta en rapport Frågor och svar, chatt- och omröstningsaktivitet för inspelade webbssingar. Mer information finns i Skapa värdrapporter för Webex Webinars.