Než začnete

Zobrazit srovnání zážitků vWebex Webinars abyste se mohli rozhodnout, který zážitek účastníka je pro vás nejlepšíwebinář.

1

Přihlaste se do svéhoWeb služby Webexa vyberte možnost Naplánovat webový seminář.

2

Zadejtewebinářinformace, jako je téma, heslowebináře a datum a čas.

3

U plánů, které podporují 3000 nebo více uživatelů, vyberte, zda chcetewebinář v zobrazení webcastu.Webináře v zobrazení webcastujsou zahrnuty pouze pro plány, které podporují 3000 nebo více uživatelů.Webináře v zobrazení webcastunejsou k dispozici proWebex pro státní správy.


 

Pokud máte více než 10 000 účastníků, bude automaticky vybráno zobrazení webového vysílání pro účastníky .

4

Chcete-li pomoci udržetwebinářběží hladce, pozvěte panelisty, aby sloužili jako odborníci na danou problematiku.

5

Kliknutím na Zobrazit pokročilé možnosti můžete přizpůsobit možnosti zvuku, vyžadovat registraci, uspořádat praktickou relacia další.

6

Klepněte na tlačítko Naplánovat.

Co dělat dál

Jakmile naplánujete webinář a pozvaní panelisté, můžete přidat účastníky, a to buď jednotlivě, nebo importem více účastníků z jednoho nebo více souborů CSV. Další informace naleznete v tématu Přidání účastníků do webinářůWebex.

1

Přihlaste se do svéhoWeb služby Webex, vyberte Schůzky, vyhledejte svůjwebinářa vyberte Spustit webinář.

Pokud hostujetewebinář v zobrazení webcastu, až budete připraveni zahájit vysílání, klikněte na Spustit webové vysílání, zvolte rozložení streamování a potom klikněte na Zahájit živé vysílání.

Když jste pozváni nawebinář, hostitel vám pošle e-mailovou pozvánku. Můžete se zaregistrovat a připojit se kwebinářz pozvánky.

1

Otevřete e-mailovou pozvánku, kterou ti hostitel poslal.

2

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud je nutná registrace, klikněte na Zaregistrovat,zadejte své jméno a e-mailovou adresu a po schválení registrace otevřete potvrzovací e-mail.
  • Pokud registrace není nutná, vyberte Připojit se k webináři, zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na Připojit se k webináři.

Když se připojíte kwebinář v zobrazení webcastu, otevře se ve vašem prohlížeči a začne, jakmile hostitel začne streamovat webové vysílání.

Co můžete dělat vwebinářse liší v závislosti na roli, která vám byla přidělena. Hostitelé a spoluhostitelé mohou účastníkům přiřazovat role a vytvářet tak interaktivní a poutavé prostředí. Hostitelé mohou také účastníkům a panelistům přiřadit různá oprávnění k chatu. Další informace o konkrétních oprávněních a odpovědnostech jednotlivých rolí naleznete v tématu Role vWebex Webinars.

Hostitel

Hostitelé plánují a spravujíwebinář. Jsou schopni přiřadit role účastníkům, stejně jako mnoho stejných oprávnění jako ostatní role.

Spoluhostitel

Cohostitelé mají mnoho stejných oprávnění jako hostitel. To jim umožňuje pomoci hostiteli spravovatwebinářnebo je spusťte, pokud má hostitel zpoždění.

Panelista

Panelisté jsou odborníci na danou problematiku, kteří hovoří u váswebinář. Mohou odpovídat na otázky, chatovat veřejně i soukromě a více moderovatwebinář.

Přednášející

Přednášející jsou odborníci na danou problematiku, kteří hovoří u váswebinářkteří mohou sdílet obsah se všemi účastníky.

Osoba zaznamenávající poznámky

Poznámka: Příjemci píší a publikují poznámky, na které se lze v budoucnu odkazovat, nebo poskytují souhrn pro osoby, které se nemohly zúčastnitwebinář.

Účastník

Účastníci jsou účastníci, kteří se účastníwebinář.

Můžete připojit svůj zvuk, aby vás účastníci slyšeli. Přečtěte si, jak upravit nastavení zvuku a ztlumit a zrušit ztlumení běhemwebinář.
1

Klikněte na možnosti připojení zvuku v okně Náhled.

2

Zvolte, jak chcete zvuk slyšet:

  • Použití zvuku v počítači– Používejte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory. Toto je výchozí typ připojení zvuku.

    Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

  • Zavolejte mi na– zadejte nebo vyberte telefonní číslo, které chcetewebinářzavolat.

  • Zavolat – vytočtez telefonu, kdyžwebinářzačíná. Seznam globálních telefonních čísel je k dispozici po připojení kwebinář.

  • Nepřipojujte se ke zvuku– v dialogovém okně neuslyšíte žádný zvukwebinářprostřednictvím počítače nebo telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste vwebinářale chcete ke sdílení obsahu používat počítač.


 
Dostupné možnosti zvuku se mohou lišit v závislosti na vašem webu a účtu. Máte-li dotazy, obraťte se na správcewebu.
Prowebinářev zobrazení webového vysílání používají hostitelé, spoluhostitelé a panelistéWebexaudio. Účastníci mohou používat pouze VoIP.
3

Pokud se chcete připojit kwebinářse ztlumeným zvukem klikněte na Ztlumit.

Když je mikrofon ztlumený, zobrazí se Zrušit ztlumení. Klikněte na Zrušit ztlumení , pokud chcete mluvit v nabídcewebinář. Můžete také stisknout mezerník a dočasně zrušit ztlumení běhemwebinář.

Pokud se připojujete kwebinářjako účastník se automaticky připojíte kwebinářse ztlumeným zvukem. Ztlumení může zrušit pouze hostitel nebo spoluhostitel.Webinář v zobrazení webcastuúčastníci se nemohou připojit ke zvuku.

Připojte se k videu, aby vás účastníci mohli vidět běhemwebinář.

 

Účastníci se nemohou připojit k videu před nebo běhemwebinář.

1

Pokud se chcete připojit kwebinářkdyž je video vypnuté, klikněte na Zastavit video

Když je video vypnuté, zobrazí se Spustit video.

2

Klikněte na Spustit video , když chcete video zobrazit.

Ve výchozím nastavení se video s vlastním zobrazením zobrazuje v zrcadlovém zobrazení. Zrcadlové zobrazení můžete vypnout , pokud se chcete vidět ve svém videu s vlastním zobrazením stejným způsobem, jakým vás vidí ostatní účastníci.

3

Klikněte na Připojit se k webináři.

Sdílení obsahu ze zařízení za účelem zachováníwebinářúčastníci byli informováni a zapojeni. Můžete sdílet celou obrazovku s ostatními nebo zvolit, které soubory a aplikace chcete sdílet, abyste mohli vše ostatní ponechat v soukromí.


 

Účastníci nemohou sdílet obsah ze svých zařízení s jinýmiwebinářúčastníci.

1

Vyberte Sdílet v nabídcewebinářa zvolte, co chcete sdílet se svými účastníky.

Sdílet obsah

Další informace o sdílení obrazovky, aplikace, souboru nebo tabule najdete v tématu Sdílení obsahu ve schůzkách a událostech.

Kvalitawebinářejsou důležité. Pokud tam nemůže být celý váš tým, nebo pokud chcete provést záznamwebinářek dispozici, zaznamenejte svůjwebinářpro pozdější sdílení. Záznam obsahuje zvuk, video a prezentace.

Když plánujetewebinář, můžete povolit automatické nahrávání , které začne při jeho spuštění. Je možné, že správce webu také povolil automatické nahrávání pro váš web.

Automatický přepis zvuku je ve výchozím nastavení zapnutý. Můžete ji znovu zapnout, pokud byla vypnutá, nebo ji můžete zapnout pouze pro určité uživatele. Další informace naleznete v tématu Zapnutí přepisů nahrávání ve schůzkách Webex, webinářích Webex a událostech Webex (Classic).

1

Zatímco ve vašemwebinář, vyberte Záznam a klikněte na Záznam.

Vy a vaši účastníci uvidíte indikátor nahrávání v pravém horním rohuWebex WebinarsApp.

Když se zobrazí ikonawebinářskončí, obdržíte e-mail s odkazem na nahrávání. Nahrávka obvykle dorazí do 24 hodin powebinářskončila, ale to se liší v závislosti na velikosti záznamu, šířce pásma webu a dalších faktorech.

Můžete si stáhnout zprávu o aktivitách v oblasti otázek a odpovědí, chatu a hlasování pro zaznamenané webináře. Další informace naleznete v tématu Generování sestav hostitelůpro webináře Webex.