Više informacija o Webex planeru za Microsoft Outlook potražite u ovim člancima:

Za korisnike:

Kada se prijavite na novi nalog, bićete srećni.

Za administratore:

Webex planer omogućava korisnicima programa Microsoft 365 da zakažu Webex sastanke ili Webex sastanke lične sobe direktno iz Microsoft Outlook aplikacija za radnu površinu, Veb i mobilne uređaje.

Kliknite na dugme "Dodaj Webex sastanak " na glavnoj traci da biste dodali standardni Webex sastanak ili sastanak lične sobe bilo kojoj zakazanoj obavezi koju kreirate u programu Outlook.

Kliknite na dugme "Željene postavke Webexa" da biste promenili podrazumevani tip sastanka iz standardnog Webex sastanka u sastanak lične sobe.

Nakon što zakažete sastanak sa Webex planerom, poziv za Outlook kalendar prikazuje detalje o tome kako da se pridružite Webex sastanku .

Detalji Webex sastanka dostupni u pozivu za sastanak uključuju vezu ili dugme za pridruživanje sastanku.

Pridružite se sa telefona biranjem broja u kalendaru pozovite ili se pridružite iz video sistema ili aplikacije biranjem video adrese.

Ako je administrator omogućio uslugu Webex hibridnog kalendara, još je lakše pridružiti se sastancima planiranim iz programa Outlook.

Dugme za spajanje se pojavljuje pre početka sastanka na video uređaju, kao i u Webex aplikaciji .