Hvis du vil ha mer informasjon om Webex Scheduler for Microsoft Outlook, kan du se disse artiklene:

For brukere:

Når du logger på den nye kontoen din, blir du glad.

For administratorer:

Med Webex Scheduler kan Microsoft 365-brukere planlegge Webex-møter eller Webex Personal Room-møter direkte fra skrivebords-, nett- og mobilapper i Microsoft Outlook.

Klikk Legg til Webex-møte på båndet for å legge til et standard Webex-møte eller personlig rommøte i en planlagt avtale du oppretter i Outlook.

Klikk Webex-innstillinger for å endre standard møtetype fra et standard Webex-møte til et personlig rommøte.

Når du har planlagt møtet med Webex Scheduler, viser Outlook-kalenderinvitasjonen detaljer om hvordan du blir med i Webex-møtet .

Webex-møtedetaljene som er tilgjengelige i møteinvitasjonen, inneholder en kobling eller knapp for å bli med i møtet.

Bli med fra en telefon ved å ringe nummeret i kalenderinvitasjonen eller bli med fra et videosystem eller program ved å ringe videoadressen.

Hvis administratoren har aktivert Webex Hybrid Calendar Service, er det enda enklere å bli med i møter som er planlagt fra Outlook.

En sammenføyningsknapp vises før møtet starter på videoenheten og også i Webex-appen .