Dodatne informacije o Rasporedu web-mjesta za Microsoft Outlook potražite u sljedećim člancima:

Za korisnike:

Kada se prijavite na svoj novi račun, bit ćete sretni.

Za administratore:

Webex Scheduler omogućuje korisnicima sustava Microsoft 365 da zakazuju sastanke webexa ili sastanke osobne sobe webexa izravno iz aplikacija Microsoft Outlook za stolna računala, weba i mobilne aplikacije.

Na vrpci kliknite Dodaj web-sastanak da biste dodali standardni sastanak web-mjesta ili sastanak osobne sobe u zakazanu obvezu koju stvorite u programu Outlook.

Kliknite Preference Webexa da biste promijenili zadanu vrstu sastanka iz standardnog web-sastanka u sastanak osobne sobe.

Nakon što zakažete sastanak pomoću Webex Schedulera, pozivnica kalendara programa Outlook prikazuje detalje o tome kako se pridružiti sastanku Webexa .

Pojedinosti o sastanku Webexa dostupne u pozivnici za sastanak uključuju vezu ili gumb za pridruživanje sastanku.

Pridružite se s telefona biranjem broja u pozivnici kalendara ili se pridružite iz video sustava ili aplikacije biranjem video adrese.

Ako je administrator omogućio servis hibridnog kalendara webexa, još je lakše pridružiti se sastancima zakazanima u programu Outlook.

Gumb za pridruživanje pojavljuje se prije početka sastanka na vašem videouređaju, ali i u aplikaciji Webex .