Aby uzyskać więcej informacji na temat harmonogramu Webex dla programu Microsoft Outlook, zobacz następujące artykuły:

Dla użytkowników:

Kiedy zalogujesz się na nowe konto, będziesz szczęśliwy.

Dla administratorów:

Webex Scheduler pozwala użytkownikom platformy Microsoft 365 planować spotkania Webex lub spotkania Webex Personal Room bezpośrednio z aplikacji klasycznych, internetowych i mobilnych Programu Microsoft Outlook.

Kliknij pozycję Dodaj spotkanie Webex na wstążce, aby dodać standardowe spotkanie Webex lub spotkanie w pokoju osobistym do dowolnego zaplanowanego terminu utworzonego w programie Outlook.

Kliknij przycisk Preferencje Webex, aby zmienić domyślny typ spotkania ze standardowego spotkania Webex na spotkanie w pokoju osobistym.

Po zaplanowaniu spotkania za pomocą Webex Scheduler zaproszenie do kalendarza programu Outlook zawiera szczegółowe informacje o dołączaniu do spotkania Webex .

Szczegóły spotkania Webex dostępne w zaproszeniu na spotkanie zawierają link lub przycisk umożliwiający dołączenie do spotkania.

Dołącz z telefonu, wybierając numer w kalendarzu zaproś lub dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo.

Jeśli administrator włączył usługę Webex Hybrid Calendar Service, dołączanie do spotkań zaplanowanych z programu Outlook jest jeszcze łatwiejsze.

Przycisk dołączania pojawia się przed rozpoczęciem spotkania na urządzeniu wideo, a także w aplikacji Webex .