מתוך אתרWebex שלך :

בחר הורד פרטי גירסה > .

  • גירסת הדף מייצגת את מה שאתה רואה בדפי האינטרנט של אתרWebex שלך .

  • גירסת אפליקציית שולחן העבודה מייצגת את מה שאתה רואה בפגישות שלך.

  • לקוחות שיבחרו להישאר נעולים בגרסת אפליקציית שולחן עבודה ספציפית עדיין יראו שינויים בדפי אתר Webex שלהם עם פרסום עדכוני המוצר.

פרטי הגירסה של Webex מוצגים.

Webex MeetingsWebex Events

Webex Training

Webex Support

במהלך פגישה, הפעלה או אירוע:

בחר > עזרה אודות פגישות Webex של Cisco .


 

פרטי הגירסה אינם נגישים במהלך הפעלת תמיכה של Webex .

הגירסה (או גירסת הלקוח) זהה לגירסת אפליקציית שולחן העבודה ומייצגת את מה שאתה רואה בפגישות שלך.

פרטי הגירסה מוצגים.

Webex MeetingsWebex Events

Webex Training